ارس فایل » کتاب کودک تحقیق کتاب کودک | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 42 حجم فایل (مگابایت) : 0.04 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : word
<span itemprop="name">کتاب کودک تحقیق کتاب کودک | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل</span>

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

 

تحقیق کتاب کودک

 

چكيده

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

در اين مقاله ابتدا  در مورد اهميت مطالعه توضيحاتي داده شد و به طور كامل به اهميت آن اشاره شد.

۹ مورد اهداف و انگيزه هاي مطالعه بيان ودلايل مطالعه كردن در افراد مختلف معرفي شد.

در ادامه عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ كتابخواني در سه گروه كودكان قبل از دبستان، دانش آموزان و معلمان مورد بررسي قرار گرفت.

گروه الف كودكان قبل از دبستان بود كه در دوره ي آمادگي شرايط لازم براي شروع مطالعه در آنها توضيح داده شد، كه مواردي مانن كتاب خواندن با صداي بلند و دادن كتاب به آنها از آن جمله بود.

در گروه ب يعني دانش آموزان عوامل مؤثرمانند خانواده مدرسه و… به طور كامل توضيح داده شد.

براي گروه ج يعني معلمان به ۱۳ شيوه براي رشد فرهنگ كتابخواني اشاره شد.

با مراجعه به پژوهشكده ي تعليم و تربيت به ۳ نمونه تحقيق در اين مورد دسترسي پيدا كردم كه نتايج اين تحقيق ها را نيز در پايان بحث ارائه نمودم.

باشد كه حاصـل اين مطالعـه و مقـاله مثمر ثمر واقع شـود.

 

مقدمه

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

كتاب دريچه اي است به سوي جهان شگفت انگيز علم و معرفت و مطالعه راهي است بسيار ساده و عملي براي پرورش استعدادهاي خدادي انسان و آموزش علوم و فنوني كه او را در مسير رشد و تكامل راهنمايي كند.

اگر بتوانيم مطالعه را در انسان به صورت يك عادت در آوريم، ديگر ارتباط او با جهان دانش و آگاهي سخت و ممتنع نخواهد بود و بدون هيچ زحمت و مرارتي خواهد توانست از راه مطالعه درك وانديشة خود را نسبت به جهان هستي رشد و تعالي بخشد. دربارة ارزش كتاب اهميت فرهنگ كتابخواني و ضرورت ايجاد و گسترش كتابخانه هاي عمومي و تخصصي، بسيار گفته، شنيده و خوانده ايم. اما سؤال اين است كه چرا در ميان دانش آموزان يعني كودكان و نوجوانان كشورمان به گونه اي كه شايسته و بايسته است عادت مطلوب كتابخواني مشهود نيست؟

واقعيت اين است كه همة كارگزاران تعليم و تربيت و به طور كلي مسئولان فرهنگي كشورمان همواره علاقه مندي و آمادگي خود را در فراهم ساختن امكانات لازم براي كتابخواني نشان مي دهند و همة خانواده ها نيز دوست دارند كه فرزندانشان اهل كتاب و مطالعه باشند، اما هنوز در رفتار نوجوانان و جوانان كشورمان گرايش و عادت به كتابخواني ديده نمي شود. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه مطالعه، كوشش سازنده و در عين حال لذت بخش مي باشد و نوعي تغذيه و تلطيف روان انسان را موجب مي شود كتاب و ديگر منابع مطالعه بهترين ياران تنهايي و فراغت از اشتغالات  روزانه اند.

 

اهميت مطالعه

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

مطالعه، در تحقق بخشيدن به ظرفيت هاي شناختي، اجتماعي، اخلاقي و عاطفي ـ هنري كودك و نوجوان نقش مهمي دارد، ميل او را به پيشرفت فردي ارضا مي كند و افزايش مي دهد، احساس مسئوليت او را در قبال خود و جامعه بالا مي برد و در مجموع، در تحول ابعاد متفاوت شخصيت او بسيار مؤثر است. مهمترين تأثير مطالعه وقتي مشهود است كه از كودكي آغاز شود و به صورت عادت در آيد. يكي از مؤلفان دربارة علاقه به كتاب در كودكي چنين مي گويد: “اگر از همان اوان كودكي عشق به كتاب در نهاد كودك بارور نشود و اگر مطالعه به مثابه يك نياز معنوي زندگي كودك در نيايد، روح او در سنين جواني تهي خواهد ماند و آن وقت است كه سادگي و نپختگي جواني راه را براي بديها باز مي كند و گوشه هاي تاريكتر طبيعت انسان آشكار مي شود.”

برخي مطالعات نشان داده است دانشجوياني كه در دانشگاه بيشترين استفاده را از كتابخانه مي كنند معمولاً آنهايي هستند كه از كتابخانة دبيرستان استفاده مي كرده اند و اكثر اين دانش آموزان هم از كودكي استفاده از كتابخانه را آغاز كرده اند آمارهايي در زمينة كتابخواني نشان داده است كه در اروپا بچه ها به طور متوسط بيش از بزرگسالان مطالعه مي كنند . در بعضي كشورها درصد مطالعه كنندگان بزرگسال به نصف حد متوسط كودكاني مي رسد كه كتاب مي خوانند. در برخي نواحي، مدارسي هستند كه ۷۰ تا۸۰ درصد كودكان آنها با جديت مطالعه  مي كنند. نتايج تحقيقات بيانگر آن است كه مهمترين عامل مؤثر در ايجاد چنين موقعيتي، نظام و فضاي آموزشي موجود در اين مناطق است. حال آنكه مقايسة بين اين نظامها با آموزش و پرورش ساير كشورها، نشان دهندة آن است كه تعليم و تربيت در كشورهاي در حال توسعه مبتني بر روش آموزشي مستقل از مراجعه به كتابخانه و مواد خواندني جانبي است.

در كشور ما هم محدود بودن منبع مطالعة دانش آموزان به كتابهاي درسي، يكي از مسائل مبتلا به مدارس امروز است. اين در حالي است كه ميدانيم چنين وضعيتي از يك طرف تحول ذهني و پيشرفت شاگردان را در چارچوب و حدود محتواي همان كتابها محدود مي كند و از طرف ديگر مانع افزايش علاقة ذاتي آنان به خواندن مي شود. از همه مهمتر آن كه به تربيت افرادي منجر مي شود كه در بزرگسالي فاقد هرگونه انگيزه براي كتابخواني و كسب اطلاعات و آگاهيهاي متنوع و جديد هستند.

 

اهداف و انگيزه هاي مطالعه

“گري و راجرز” فهرستي از اهداف و انگيزه هاي مطالعه را ارايه نموده اند. از ديدگاه آنان عادت به مطالعه از نيازهاي فطري سرچشمه مي گيرد.

 

منابع و مآخذ

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

  1. كتاب و فرهنگ كتابخواني، افروز، غلامعلي، ماهنامة پيوند، تهران، انجمن اوليا و مربيان، تابستان ۱۳۷۲
  2. چگونه مطالعه كنيم؟، بيابانگرد، اسماعيل، ماهنامة پيوند، تهران، انجمن اوليا و مربيان، مهر ۱۳۷۲
  3. چگونه بچه هايمان را به مطالعه تشويق كنيم؟ لاريك، نانسي، مترجم مهين مهتاج، تهران، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، ۱۳۷۹
  4. نقش خانواده در استقرار عادات مطلوب فرهنگي، دانه كار، آذر، ماهنامة پيوند، تهران، انجمن اوليا و مربيان، آذر ۱۳۷۱

 

فهرست مطالب

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

چكيده                             ۳

مقدمه                             ۴

اهميت مطالعه                   ۵

اهداف و انگيزه هاي مطالعه ۷

عوامل مؤثر بر رشد فرهنگ كتابخواني    ۹

 

الف) كودكان قبل از دبستان

۱ـ آماده شدن براي خواندن ۱۰

۲ـ كودكان دوست دارند با آهنگ كلمات بازي كنند     ۱۱

۳ـ براي بچه هاي خيلي كوچك كتاب را با صداي بلند بخوانيد      ۱۱

۴ـ كتابهايي براي كودكان زير چهار سال                        ۱۲

۵ـ كتاب را براي كودكان چهار و پنج ساله بلند بخوانيد۱۳

۶ـ كتابهايي براي كودكان چهار و پنج ساله                     ۱۴

۷ـ بچه ها دوست دارند كتابهايي براي خودشان داشته باشند      ۱۴

 

ب) دانش آموزان

خانواده                            ۱۵

كتابخانه               ۱۷

مدرسه و معلم                   ۱۸

عادت دادن كودكان به مطالعه از طريق برنامه درسي۱۹

وسايل ارتباط جمعي            ۲۰

حكومت               ۲۲

جدول جمع بندي مطالب ۲۴

ج) معلمان

روشهاي ايجاد فرهنگ مطالعه در بين معلمان۲۶

بررسي چند تحقيق

موانع مطالعه ي غير درسي از ديدگاه تحقيقات تربيتي     ۲۹

شيوه هاي افزايش مطالعه از ديدگاه تحقيقات علوم تربيتي  ۳۴

پيشنهادها و رهنمودهاي كاربردي    ۳۷

خلاصه                           ۴۱

منابع و مآخذ                     ۴۳

کتاب کودک تحقیق کتاب کودک کتاب کودک تحقیق کتاب کودک

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۶ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :