ارس فایل » تحقیق یادگیری
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 22 حجم فایل (مگابایت) : 0.027 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft word
<span itemprop="name">تحقیق یادگیری</span>

یادگیری

 

مقدمه:

 

بطور كلي نظريه‌اي يادگيري به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

نظريه شرطي

نظريه‌هاي شناختي

الف: نظريه شرطي: (رفتارگرايانه) در اين نگرش يادگيري عبارت است از ايجاد و تقويت رابطه بين محرك و پاسخ در سيستم عصبي ـ رواني انسان.

ب: نظريه شناختي: يادگيري ناشي از شناخت ادراك و بصيرت است از ديدگاه شناختي يادگيري جديد با ساختهاي قبلي او تلفيق مي‌شود يادگيري براي انسان يك فرايند دائمي است انسان دائماً محيط را جستجو مي‌كند و روابط‌ علتي ـ معلولي بين پديده‌ها را كشف كرده و مي‌شناسد.

تفاوت بين ايندو نظريه: ۱- ميانجيهاي پيراموني در مقابل ميانجيهاي مركزي، در نظريه‌هاي شرطي پاسخ بصورت حركت واكنش محيطي عضلاني و مانند آن است ولي در نظريه شناختي فرآيندهاي مركزي نظري، از قبيل خاطره‌ها، انتظارات و… عامل ايجاد در رفتار هدف جويانه است. در نظريه شناختي يادگيري نتيجه كسب ساختمانهاي شناختي است ولي در شرطي نتيجه عادت است.۱))

 

نظريه فراشناخت در يادگيري:

 

فراشناخت به معني شناسايي دانش انسان نسبت به فرآيندها و توليدات شناختي خود بكار رفته است. سه مولفه دانش‌بياني (دانشي كه با مقايق و اطلاعات سر و كار دارد) دانش رويدادي (دانشي است مشتمل بر عمليات و فعاليتهايي كه براي انجام كار يا وظيفه انجام مي‌گيرد) و دانش بافتي و زمينه‌هاي (دانشي كه مربوط به دانستن چرايي‌ها در يك بافت و زمينه است) جزء ابعاد اساسي فرا شناخت تلقي مي‌شود اين دانش فراگيرنده مجموعه‌اي از فرآيندهاي شناختي و نظارتي است كه موجب افزايش كارايي، انعطاف حافظه و يادگيري هدفمندانه است.

ـ فراشناخت يعني شناخت نسبت به چگونگي تفكر و استفاده از راهبردهاي ذهني مناسب براي بهينه سازي يادگيري و كارايي حافظه است.تجربه و آموزش در تكوين آن نقش دارند.سه عنصر : برنامه‌ريزي، بازنگري، تجديد نظر و يا از نظر ديگر، با دانش كنترل خود، كنترل فرايند در اين روش يادگيري مورد تاكيد قرار گرفته اند. (۱)

 

عوامل موثر در يادگيري  (۳-۱)

 

شامل مواد ذيل است:آمادگي از لحاظ جسماني و عاطفي و… آمادگي دانشجويان اهميت دارد، داشتن احساس مطبوع نسبت به مواد آموختني نداشتن اضطراب احساس امنيت در كلاس درس و توانايي درك مطالب از نظر رشد جسمي و ذهني

انگيزه و هدف: مهمترين عامل ايجاد و انگيزه خلق نياز در دانشجو مي‌باشد طرح واقعيت‌هاي مرتبط با موضوع درس و ارتباط آنها با مسائل اساسي زندگي و نقابل با محيط در ايجاد و هدف و بدنبال آن انگيزه‌ نقش دارد. اهداف درسي بايستي انعكاسي از واقعيت‌ها و تمايلات ذهني فرد باشد و بطور واضح بيان شود.

تجارب گذشته: مدرس بايد فعاليت آموزشي جديد را براساس تجارب شناختي قبلي بيان كند.

رابطه كلها و جزءيها: اجزاء به تنهايي مفهومي ندارند ولي وقتي كل اجزاء در طرح و زمينه روشن قرارگيرند و ارتباط آنها مشخص شود مفهوم مي‌يابند حركت از كل به جزء فرايند يادگري را بهتر و آسانتر مي‌كند در اين جريان نحوه ارتباط هر يك از اجزاء و نقش آنها در كل مطلب بايد روشن و واضح شود اين بررسي بايد قدرت تحليل و يافتي و روابط علتي و معلولي را بدنبال داشته باشد و يادگيري را هدف دار بكند.

روش تدريس مدرس: نيروي انساني منتقل كننده مفاهيم از مهمترين عوامل است زيرا با تقويت انگيزه‌ حس كنجكاوي و پرورش علمي مفاهيم شده راهنمايي كننده دانشجو در طول يادگيري مي‌باشد.

تمرين و تكرار: تمرين در كل فرآيند جهت پايدار شدن يادگيري مهم است بايد در شرايط واقعي و تا حد امكان طبيعي تجربه شود اجراي تمرين غير متمركز،(۲ مورد ۲۰ دقيقه‌اي مدا.وم) تأثير و نتيجه بهتري دارد، دانشجويان بايد از نتيجه كاركرد خود مطلع شود، تمرين طولاني و خسته كننده مفيد نمي‌باشد. (۲)

 

اهداف آموزشي

 

به منظور ايجاد انگيزه شناخت و تدوين اهداف آموزشي مسئله‌اي مطرح مي‌باشد هدف وسيله‌اي است كه به فعاليت‌ فرد جهت مي‌دهد. اصول زير را مي‌توان در اين مقوله در نظر گرفت: (۱)

اهداف بايد قابل پيش بيني و سنجش و تحقق‌پذير باشند.

لازم است اهدف بر فعاليت‌ها و احتياجات اصيل فراگيران متكي باشد و به تفاوت‌هاي فردي نيز توجه بكند بايد به فعاليت‌ فرد جهت بدهد، آفريننده نياز و انگيزه باشد.

اهداف بايد قابل دسترس و موافق مقتضيات زمان و محيط باشد تا حصول آن متحمل بنظر برسد، در غير اينصورت علاقه و انگيزه‌ ايجاد نمي كنند و موجب بي‌اعتمادي دانشجويان به محيط و مدرس مي‌شود.

بطور كلي اهداف بايد عيني و قابل لمس باشد و كلي و اتزاعي نباشد تا باعث خيال پردازي بي‌نتيجه و نمايش بي‌هدف دانشجو نشود.

طبقه بندي اهداف آموزشي:

بطور مي‌توان در سه حيطه: شناختي، عاطفي و رواني تقسيم بندي نمود، اگر چه اين تمايز نسبي است و مرز كاملي بين آنها وجود ندارد. مثلاً هدفي كه ايجاد علاقه مي‌كند (عاطفي) برپايه ذهن و شيوه تفكر دانشجو (رواني) بايستي موجب شناخت و كرده مفاهيم و فرايندهاي درس شود (شناختي)

 

سطوح يادگيري در حيطه شناختي:

 

هدف‌هاي شناختي بريادآوري يا بازسازي آنچه آموختنش ضروري است، تاكيد مي‌كند در اين حيطه از ساده‌ترين سطح شناخت به پيچيده‌ترين سطح شناخت مي‌توان حركت كرد از شناخت امور ذاتي محسوس به امور معنوي و غير محسوس تنظيم شده مي‌باشد كه در كل هر ۶ سطح تنظيم مي‌شوند:

دانش در اين سطح، دانشجو بايد بتواند از طريق يادآوري يا بازشناسي شواهدي ارائه دهد كه بيانگر به خاطر سپردن انديشه يا پديده‌اي است مثلاً قطعه‌اي ثمر، فرمول رياضي، معادله‌اي شيميايي.

 

منابع و مآخذ

 

دکتر محمد احدیان، محرم آقازاده؛ راهنایی روشهای نوین تدریس برای

آموزش و کارآموزی: فصلهای ۱۰-۸- ۵ . چاپ سوم، انتارات پیوند نو.

Cannon R, Newble D, .  ترجمه جاويد بامداد، فنون تدريس: فصلهای ۷-۶-۴  . راهنمای مدرسين پزشکی. جلد سوم

محرم آقازاده- دکتر محمد احدیان، راهنمای عملی برنامه ریزی درسی: فصلهای ۴-۳-۲٫  انتشارات پیوند نو

 

فهرست 

 

مقدمه..    صفحه۲

نظريه فراشناخت در يادگيري:.    صفحه  ۳

عوامل موثر در يادگيري.    صفحه  ۳

اهداف آموزشي.    صفحه ۴

مراحل تهيه طرح درس:.    صفحه ۸

روشهاي تدريس: .    صفحه  ۱۱

منابع و مآخذ..    صفحه ۲۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :