ارس فایل » تصفیه فاضلاب | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 48 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تصفیه فاضلاب | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

تصفیه فاضلاب

 

تحقیق تصفیه فاضلاب

 

مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرايند تصفيه بسيار متغير می باشد. بسياری از فرايندهای مورد استفاده جهت تصفيه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نيز استفاده می شود.

 

فهرست مطالب

 

هدف از تصفیه فاضلاب       ۱

مراحل تصفیه فاضلاب        ۱

سيستم هاي مهندسي تصفيه فاضلاب     ۳

انواع فاضلاب       ۳

مهم ترين اجزای تشکيل دهنده فاضلاب ۳

جامدات معلق:       ۳

مواد آلی فاضلاب : ۴

عوامل بيماريزا:     ۴

سيستم های تصفيه فاضلاب شهری      ۴

۱ غربال کردن يا آشغال گيری:           ۵

۲) خرد کردن:      ۶

۳) شن گيری يا حذف دانه :   ۶

۴) اندازه گيری جريان :       ۷

۵) ته نشين سازی مقدماتی :  ۷

لجن فعال ۱۲

برکه ها و لاگونها   ۱۳

گندزدايي جريانهای خروجی  ۱۴

تصفيه و دفع لجن:  ۱۶

تغليظ لجن            ۱۷

هضم لجن            ۱۸

دفع لجن  ۱۸

حذف نيتروژن       ۲۰

حذف فسفر           ۲۰

انواع و خواص فاضلاب ها   ۲۱

۱-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)    ۲۱

۲- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)    ۲۳

۳- فاضلاب های سطحی( آب های سطحی)  ( Storm  water)       ۲۳

آلودگی فاضلاب     ۲۳

۱- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand           ۲۴

منحنی تغییرات BOD:         ۲۴

۲- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand 25

۳- تعیین مقدارTotal  oxygen demand        ۲۶

۴- تعیین مقدار Dissolved  solids     ۲۶

۵-تعیین مقداراکسیژن محلول (DO)     ۲۶

آلودگی فاضلاب شهری در ایران         ۲۷

اصول کلی تصفیه ی فاضلاب            ۲۸

۱- تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی        ۲۸

الف-صاف کردن فاضلاب :   ۲۸

ب- ته نشین کردن مواد معلق ۲۹

ج- شناور سازی مواد معلق   ۳۰

۲-تصفیه ی زیستی یا تصفیه بیولوژیکی           ۳۰

الف – تصفیه ی زیستی با کمک باکتری های هوازی        ۳۰

ب- تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های بی هوازی        ۳۱

پ – تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های هوازی نیترات ساز و باکتری های بی هوازی نیترات زدا           ۳۲

۳- تصفیه ی شیمیایی          ۳۳

تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه        ۳۴

محل تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۴

مبانی کیفی فاضلاب ورودی: ۳۵

مشخصات سیستم تصفیه خانه فاضلاب: ۳۶

ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب:            ۳۶

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:          ۳۶

واحدهای تصفیه خانه فاضلاب:          ۳۷

 

منابع :

”مهندسي محيط زيست“ نوشته پوي، روو، و چپانوگلاس، ترجمه دكتر محمد علي كي نژاد و مهندس سيروس ابراهيمي، انتشارات دانشگاه صنعتي سهند

 

WWW. behddasht.persianblog.ir

www.abangah.net

تصفیه فاضلاب

 

تحقیق تصفیه فاضلاب

 

مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرايند تصفيه بسيار متغير می باشد. بسياری از فرايندهای مورد استفاده جهت تصفيه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نيز استفاده می شود.

 

فهرست مطالب

 

هدف از تصفیه فاضلاب       ۱

مراحل تصفیه فاضلاب        ۱

سيستم هاي مهندسي تصفيه فاضلاب     ۳

انواع فاضلاب       ۳

مهم ترين اجزای تشکيل دهنده فاضلاب ۳

جامدات معلق:       ۳

مواد آلی فاضلاب : ۴

عوامل بيماريزا:     ۴

سيستم های تصفيه فاضلاب شهری      ۴

۱ غربال کردن يا آشغال گيری:           ۵

۲) خرد کردن:      ۶

۳) شن گيری يا حذف دانه :   ۶

۴) اندازه گيری جريان :       ۷

۵) ته نشين سازی مقدماتی :  ۷

لجن فعال ۱۲

برکه ها و لاگونها   ۱۳

گندزدايي جريانهای خروجی  ۱۴

تصفيه و دفع لجن:  ۱۶

تغليظ لجن            ۱۷

هضم لجن            ۱۸

دفع لجن  ۱۸

حذف نيتروژن       ۲۰

حذف فسفر           ۲۰

انواع و خواص فاضلاب ها   ۲۱

۱-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)    ۲۱

۲- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)    ۲۳

۳- فاضلاب های سطحی( آب های سطحی)  ( Storm  water)       ۲۳

آلودگی فاضلاب     ۲۳

۱- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand           ۲۴

منحنی تغییرات BOD:         ۲۴

۲- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand 25

۳- تعیین مقدارTotal  oxygen demand        ۲۶

۴- تعیین مقدار Dissolved  solids     ۲۶

۵-تعیین مقداراکسیژن محلول (DO)     ۲۶

آلودگی فاضلاب شهری در ایران         ۲۷

اصول کلی تصفیه ی فاضلاب            ۲۸

۱- تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی        ۲۸

الف-صاف کردن فاضلاب :   ۲۸

ب- ته نشین کردن مواد معلق ۲۹

ج- شناور سازی مواد معلق   ۳۰

۲-تصفیه ی زیستی یا تصفیه بیولوژیکی           ۳۰

الف – تصفیه ی زیستی با کمک باکتری های هوازی        ۳۰

ب- تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های بی هوازی        ۳۱

پ – تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های هوازی نیترات ساز و باکتری های بی هوازی نیترات زدا           ۳۲

۳- تصفیه ی شیمیایی          ۳۳

تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه        ۳۴

محل تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۴

مبانی کیفی فاضلاب ورودی: ۳۵

مشخصات سیستم تصفیه خانه فاضلاب: ۳۶

ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب:            ۳۶

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:          ۳۶

واحدهای تصفیه خانه فاضلاب:          ۳۷

 

منابع :

”مهندسي محيط زيست“ نوشته پوي، روو، و چپانوگلاس، ترجمه دكتر محمد علي كي نژاد و مهندس سيروس ابراهيمي، انتشارات دانشگاه صنعتي سهند

 

WWW. behddasht.persianblog.ir

www.abangah.net

تصفیه فاضلاب

 

تحقیق تصفیه فاضلاب

 

مرحله اول(تصفیه مقدماتی): وشامل است بر تصفیه ی فیزیکی از قبیل آشغال گیری، دانه گیری ، ته نشینی مواد معلق و بالاخره خشک کردن ودفع لجن.

مرحله دوم (تصفیه ثانویه ):  که شامل است بر تصفیه زیستی با استفاده از باکتریها ی گوناگون هوازی موجود در فاضلاب و تصفیه ی زیستی با استفاده باکتر های بی هوازی برای تصفیه فاضلاب و لجن.خواص آن بستگی به نوع صنعت دارد. فرايند تصفيه بسيار متغير می باشد. بسياری از فرايندهای مورد استفاده جهت تصفيه فاضلاب شهری در مورد فاضلاب صنعتی نيز استفاده می شود.

 

فهرست مطالب

 

هدف از تصفیه فاضلاب       ۱

مراحل تصفیه فاضلاب        ۱

سيستم هاي مهندسي تصفيه فاضلاب     ۳

انواع فاضلاب       ۳

مهم ترين اجزای تشکيل دهنده فاضلاب ۳

جامدات معلق:       ۳

مواد آلی فاضلاب : ۴

عوامل بيماريزا:     ۴

سيستم های تصفيه فاضلاب شهری      ۴

۱ غربال کردن يا آشغال گيری:           ۵

۲) خرد کردن:      ۶

۳) شن گيری يا حذف دانه :   ۶

۴) اندازه گيری جريان :       ۷

۵) ته نشين سازی مقدماتی :  ۷

لجن فعال ۱۲

برکه ها و لاگونها   ۱۳

گندزدايي جريانهای خروجی  ۱۴

تصفيه و دفع لجن:  ۱۶

تغليظ لجن            ۱۷

هضم لجن            ۱۸

دفع لجن  ۱۸

حذف نيتروژن       ۲۰

حذف فسفر           ۲۰

انواع و خواص فاضلاب ها   ۲۱

۱-فاضلاب های خانگی  ( Domestic  wastewater)    ۲۱

۲- فاضلاب های صنعتی (Industrial  wastewater)    ۲۳

۳- فاضلاب های سطحی( آب های سطحی)  ( Storm  water)       ۲۳

آلودگی فاضلاب     ۲۳

۱- تعیین مقدارBiochemical oxygen demand           ۲۴

منحنی تغییرات BOD:         ۲۴

۲- تعیین مقدارChemical  oxygen  demand 25

۳- تعیین مقدارTotal  oxygen demand        ۲۶

۴- تعیین مقدار Dissolved  solids     ۲۶

۵-تعیین مقداراکسیژن محلول (DO)     ۲۶

آلودگی فاضلاب شهری در ایران         ۲۷

اصول کلی تصفیه ی فاضلاب            ۲۸

۱- تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی        ۲۸

الف-صاف کردن فاضلاب :   ۲۸

ب- ته نشین کردن مواد معلق ۲۹

ج- شناور سازی مواد معلق   ۳۰

۲-تصفیه ی زیستی یا تصفیه بیولوژیکی           ۳۰

الف – تصفیه ی زیستی با کمک باکتری های هوازی        ۳۰

ب- تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های بی هوازی        ۳۱

پ – تصفیه ی زیستی باکمک باکتری های هوازی نیترات ساز و باکتری های بی هوازی نیترات زدا           ۳۲

۳- تصفیه ی شیمیایی          ۳۳

تصفیه خانه فاضلاب شهر مراغه        ۳۴

محل تصفیه خانه فاضلاب:    ۳۴

مبانی کیفی فاضلاب ورودی: ۳۵

مشخصات سیستم تصفیه خانه فاضلاب: ۳۶

ظرفیت تصفیه خانه فاضلاب:            ۳۶

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:          ۳۶

واحدهای تصفیه خانه فاضلاب:          ۳۷

 

منابع :

”مهندسي محيط زيست“ نوشته پوي، روو، و چپانوگلاس، ترجمه دكتر محمد علي كي نژاد و مهندس سيروس ابراهيمي، انتشارات دانشگاه صنعتي سهند

 

WWW. behddasht.persianblog.ir

www.abangah.net

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :