ارس فایل » توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 72 حجم فایل (مگابایت) : 0.086 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند</span>

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

چكيده

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

بيان مسئله: عمل جراحي تعويض مفصل هيپ شايعترين عمل جراحي و ركانستراكتيو هيپ طي ۵ دهه گذشته مي باشد كه با توجه به نتايج عالي اوليه پروتز آقاي چارنلي در ۴ دهه گذشته فوكوس اصلي بر طراحي اجزاء جديد و تكنيك هاي جراحي جهت ارتقاء اهداف اين جراحي يعني اعاده فانكشن و كاهش درد بيماران؛ مي‌باشد. با توجه به هزينه سنگين جراحي فوق و تنوع اجزاء فمورال و استابولار موجود در بازار لزوم انجام مطالعات بر تك تك طراحي ها جهت شناخت انواع با حداكثر بقاء در بدن بيمار احساس مي شود.

هدف: هدف از اين مطالعه بررسي سيستماتيك يكي از اجزاء فمورال موجود در بازار بنام Collared , Polished, Tapered (CPT) در بيماران و گزارش نتايج آن از نظر دستيابي به اهداف جراحي و از نظر ارائه شيوع عوارض زودرس و ميان مدت جراحي مي باشد.

روش: طي ۳ سال (از مهر ۷۹ تا مهر ۸۲) ۲۵ هيپ در ۲۴ بيمار تحت THA با سيستم فمورال CPTبا كاپ استابولار سيماندار يا بدون سيمان قرار گرفت.

بيماران فوق در قبل عمل و ۳ بار به فواصل ۶ماه، ۱۲ ماه و ۲۴ ماه تحت معاينه باليني و راديو گرافيك قرار گرفتند. در معاينه بيماران در قبل عمل تا انتهاي فالوآپ خصوصيات دموگرافيك، تشخيص علت DJD و فانكشن و درد و ROM بيماران براساس اسكورهاي هريس و اكسفورد مورد مطالعه قرار گرفت.

علاوه بر آن در مدت فوق راديوگرافي بيماران از نظر تغييرات پوزيشن استم و كاپ مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند. تمام اطلاعات در فرمهاي جداگانه وارد و در نهايت اطلاعات بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج: بيماران مورد بررسي بطور متوسط سن ۵۴/۶۰سال داشته و متوسط آقايان ۷/۵۵سال و خانمها ۲۵/۶۸سال بود. نسبت آقايان مورد جراحي به خانمها   بوده و از نظر تشخيصي شايعترين علت تعويض مفصل در اينها همي آرتروپلاستي قبلي (۸ مورد) و بعد از آن آرتروز (۷ مورد) روماتوئيدآرتريت (۲مورد) و ديگر موارد با شيوع كمتر بوده است. متوسط طول دوره فالوآپ  بيماران ۱۹ ماه و ۲۰ روز بوده كه حداكثر ۲سال و ۶ماه و حداقل ۷ ماه بوده اند. متوسط اسكورهيپ بيماران برمبناي اسكورهريس بترتيب در قبل عمل، ۶ماه بعد، يكسال بعد و دو سال بعد ۳۸، ۸۸، ۹۴، ۹۸ و بر مبناي اسكوراكسفور بترتيب ۴۳، ۲۵، ۲۰، ۱۸ بوده است. در فالوآپ دوساله بجز يك مورد تغيير پوزيشن كاپ در هيچ مورد ديگر migration يا راديو لوسنسي دال بر loosening اجزاء مشاهده نشد. كمپليكاسيونهاي بعد جراحي شامل ۳ مورد در رفتگي زودرس، يك مورد DVT و يك مورد شكستگي فمور در حين جراحي مي‌باشد.

نتيجه نهايي: با توجه به ميزان بهبودي فانكشن هيپ بيماران با پروتز مورد نظر در فالوآپ دو ساله حتي در موارديكه دچار عارضه زودرس بدون Failure شده بودند پروتز مورد نظر در ميان مدت در بدن Competent بوده و جهت تعيين نظر قطعي ادامه مطالعه در فالوآپ هاي ۵ و ۱۰ ساله و نيز مطالعات مقايسه اي توصيه مي شود.

كلمات كليدي: THA، CPT

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

 

فصل اول

مقدمه

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

تعويض مفصل هيپ كه از اين به بعد بطور خلاصه THA خوانده مي شود شايعترين عمل جراحي ركانستراكتيو در هيپ بوده و هدف از آن در وحله اول كاهش درد و سپس اعاده فانكشن هيپ و در نتيجه بيمار مي باشد. از دهه ۱۹۶۰ كه سرجان چارنلي اين تكنيك را ابداع نمود با توجه به نتايج درخشان يك دهه THA در دهه‌هاي بعد هدف اصلي بر كاهش عوارض دراز مدت اين جراحي و از جمله Loosening و استئوليز قرار داده شد. تكنيك هاي جديد و از جمله ايجاد پروتزهاي بدون سيمان، تغييرات جنس اجزاء مختلف، پروتزهاي باي پولار و بالاخره تغييرات در شكل اجزاء خصوصاً جزء فمورال همگي در جهت يافتن جزئي با حداكثر طول عمر پروتز ايجاد شده اند.

در طراحي جزء فمورال تقريباً مي توان دو مكتب اصلي را در ساخت آن شناسايي كرد. گروهي كه با ايجاد تغييراتي در شكل جزء  و از جمله تعبيه يقه، ايجاد شكاف و سطوح خشن و غيره توليد فيكساسيون بسيار با ثبات بلافاصله بعد از تعبيه و جلوگيري از هر گونه تغيير در محل پروتز مي نمايند و گروه دوم كه معتقدند با طراحي جزئي كه قادر به نشست (Subsidense) باشد حتي در صورت Loose شدن جزء امكان ايجاد ثبات مجدد خود بخود وجود دارد.

در اين مكتب نياز به يقه احساس نمي شود و سطح پروتز بايد صيقلي باشد و مخروطي شدن پروتز به سمت ديستال به مكانيسم فوق كمك مي كند.

مطالعه پيش رو جهت بررسي يكي از پروتزهايي كه از نظر بيومكانيك اجازه نشست در دراز مدت را مي دهد طراحي شده است. پروتز مورد نظر با نام CPT توسط آقاي Ling در سال ۱۹۸۹ طراحي و به بازار عرضه شده و از نظر تئوريك اجازه ثبات ثانويه در صورت Loose شدن را مي دهد. در اين مطالعه با بررسي نتايج تعبيه اين پروتز در بيماران و مطالعه ميان مدت آن برآورد فوايد پروتز فوق را در اين تكنيك فراهم نموده و در انتخاب پروتز مورد نظر در بيماران كمك خواهد نمود.

 

فهرست مطالب

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

فصل اول: مقدمه    ۱

فصل دوم: مروري بر متون  ۳

فصل سوم: روش بررسي      ۳۸

فصل چهارم: نتايج  ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري          ۵۷

فهرست منابع        ۶۸

ضمايم    ۷۱

مقاله

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

چكيده

توتال هيپ آرتروپلاستي پایان نامه بررسي بيماراني كه تحت توتال هيپ آرتروپلاستي با جزء فمورال سيماني از نوع CPT قرار گرفته اند

 

بيان مسئله: عمل جراحي تعويض مفصل هيپ شايعترين عمل جراحي و ركانستراكتيو هيپ طي ۵ دهه گذشته مي باشد كه با توجه به نتايج عالي اوليه پروتز آقاي چارنلي در ۴ دهه گذشته فوكوس اصلي بر طراحي اجزاء جديد و تكنيك هاي جراحي جهت ارتقاء اهداف اين جراحي يعني اعاده فانكشن و كاهش درد بيماران؛ مي‌باشد. با توجه به هزينه سنگين جراحي فوق و تنوع اجزاء فمورال و استابولار موجود در بازار لزوم انجام مطالعات بر تك تك طراحي ها جهت شناخت انواع با حداكثر بقاء در بدن بيمار احساس مي شود.

هدف: هدف از اين مطالعه بررسي سيستماتيك يكي از اجزاء فمورال موجود در بازار بنام Collared , Polished, Tapered (CPT) در بيماران و گزارش نتايج آن از نظر دستيابي به اهداف جراحي و از نظر ارائه شيوع عوارض زودرس و ميان مدت جراحي مي باشد.

روش: طي ۳ سال (از مهر ۷۹ تا مهر ۸۲) ۲۵ هيپ در ۲۴ بيمار تحت THA با سيستم فمورال CPTبا كاپ استابولار سيماندار يا بدون سيمان قرار گرفت.

بيماران فوق در قبل عمل و ۳ بار به فواصل ۶ماه، ۱۲ ماه و ۲۴ ماه تحت معاينه باليني و راديو گرافيك قرار گرفتند. در معاينه بيماران در قبل عمل تا انتهاي فالوآپ خصوصيات دموگرافيك، تشخيص علت DJD و فانكشن و درد و ROM بيماران براساس اسكورهاي هريس و اكسفورد مورد مطالعه قرار گرفت.

علاوه بر آن در مدت فوق راديوگرافي بيماران از نظر تغييرات پوزيشن استم و كاپ مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته اند. تمام اطلاعات در فرمهاي جداگانه وارد و در نهايت اطلاعات بدست آمده مورد بررسي قرار گرفت.

نتايج: بيماران مورد بررسي بطور متوسط سن ۵۴/۶۰سال داشته و متوسط آقايان ۷/۵۵سال و خانمها ۲۵/۶۸سال بود. نسبت آقايان مورد جراحي به خانمها   بوده و از نظر تشخيصي شايعترين علت تعويض مفصل در اينها همي آرتروپلاستي قبلي (۸ مورد) و بعد از آن آرتروز (۷ مورد) روماتوئيدآرتريت (۲مورد) و ديگر موارد با شيوع كمتر بوده است. متوسط طول دوره فالوآپ  بيماران ۱۹ ماه و ۲۰ روز بوده كه حداكثر ۲سال و ۶ماه و حداقل ۷ ماه بوده اند. متوسط اسكورهيپ بيماران برمبناي اسكورهريس بترتيب در قبل عمل، ۶ماه بعد، يكسال بعد و دو سال بعد ۳۸، ۸۸، ۹۴، ۹۸ و بر مبناي اسكوراكسفور بترتيب ۴۳، ۲۵، ۲۰، ۱۸ بوده است. در فالوآپ دوساله بجز يك مورد تغيير پوزيشن كاپ در هيچ مورد ديگر migration يا راديو لوسنسي دال بر loosening اجزاء مشاهده نشد. كمپليكاسيونهاي بعد جراحي شامل ۳ مورد در رفتگي زودرس، يك مورد DVT و يك مورد شكستگي فمور در حين جراحي مي‌باشد.

نتيجه نهايي: با توجه به ميزان بهبودي فانكشن هيپ بيماران با پروتز مورد نظر در فالوآپ دو ساله حتي در موارديكه دچار عارضه زودرس بدون Failure شده بودند پروتز مورد نظر در ميان مدت در بدن Competent بوده و جهت تعيين نظر قطعي ادامه مطالعه در فالوآپ هاي ۵ و ۱۰ ساله و نيز مطالعات مقايسه اي توصيه مي شود.

كلمات كليدي: THA، CPT

 

فصل اول

مقدمه

 

تعويض مفصل هيپ كه از اين به بعد بطور خلاصه THA خوانده مي شود شايعترين عمل جراحي ركانستراكتيو در هيپ بوده و هدف از آن در وحله اول كاهش درد و سپس اعاده فانكشن هيپ و در نتيجه بيمار مي باشد. از دهه ۱۹۶۰ كه سرجان چارنلي اين تكنيك را ابداع نمود با توجه به نتايج درخشان يك دهه THA در دهه‌هاي بعد هدف اصلي بر كاهش عوارض دراز مدت اين جراحي و از جمله Loosening و استئوليز قرار داده شد. تكنيك هاي جديد و از جمله ايجاد پروتزهاي بدون سيمان، تغييرات جنس اجزاء مختلف، پروتزهاي باي پولار و بالاخره تغييرات در شكل اجزاء خصوصاً جزء فمورال همگي در جهت يافتن جزئي با حداكثر طول عمر پروتز ايجاد شده اند.

در طراحي جزء فمورال تقريباً مي توان دو مكتب اصلي را در ساخت آن شناسايي كرد. گروهي كه با ايجاد تغييراتي در شكل جزء  و از جمله تعبيه يقه، ايجاد شكاف و سطوح خشن و غيره توليد فيكساسيون بسيار با ثبات بلافاصله بعد از تعبيه و جلوگيري از هر گونه تغيير در محل پروتز مي نمايند و گروه دوم كه معتقدند با طراحي جزئي كه قادر به نشست (Subsidense) باشد حتي در صورت Loose شدن جزء امكان ايجاد ثبات مجدد خود بخود وجود دارد.

در اين مكتب نياز به يقه احساس نمي شود و سطح پروتز بايد صيقلي باشد و مخروطي شدن پروتز به سمت ديستال به مكانيسم فوق كمك مي كند.

مطالعه پيش رو جهت بررسي يكي از پروتزهايي كه از نظر بيومكانيك اجازه نشست در دراز مدت را مي دهد طراحي شده است. پروتز مورد نظر با نام CPT توسط آقاي Ling در سال ۱۹۸۹ طراحي و به بازار عرضه شده و از نظر تئوريك اجازه ثبات ثانويه در صورت Loose شدن را مي دهد. در اين مطالعه با بررسي نتايج تعبيه اين پروتز در بيماران و مطالعه ميان مدت آن برآورد فوايد پروتز فوق را در اين تكنيك فراهم نموده و در انتخاب پروتز مورد نظر در بيماران كمك خواهد نمود.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه    ۱

فصل دوم: مروري بر متون  ۳

فصل سوم: روش بررسي      ۳۸

فصل چهارم: نتايج  ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري          ۵۷

فهرست منابع        ۶۸

ضمايم    ۷۱

مقاله

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :