ارس فایل » جزوه جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 55 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">جزوه جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی</span>

جزوه جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

 

تحقیق جزوه جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

 

نگاهی به تحولات تاریخی رسانه ها در قرن ۲۱ نشانگر آن است که تفکر انسان تا چه حد به ابزارهای ارتباطی، از زبان به عنوان نخستین وسیله ارتباطی گرفته تا ابزارهای پیچیده انتقال اطلاعات مانند خطوط الکترونیکی و نیز ماهواره های فضایی مدیون است. بررسی این فرایندهای ارتباطی و نقش ابزارهای ارتباطی، سیر تکامل تاریخی آنها و کشف روابط موجود میان این ابزارها با زمینه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع از اهمیت بسیاری برخوردار است. این بررسی ها نشان می دهند که تجزیه و تحلیل پیام ها بدون درنظر گرفتن ابزارهای انتقال مفاهیم امکان ناپذیر است. بنابراین ارتباط در مفهوم عام خود مجموعه پیچیده و سازمان یافته ای است که جنبه های انسانی و تکنولوژیک آن از یکدیگر تفکیک ناپذیر است.ارتباط انسان ها ، سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن فرهنگ هرگز به عنوان خصیصه ی انسانی پدید نمی آید از جانب دیگر گسترش ارتباطات الکترونیک ، جامعه جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته است که برخی عصر نو را عصر ارتباطات می خوانند . وسایل ارتباطی ، خود بر گردونه ارتباطی تأثیری شگرف بر جای می گذارند . این وسایل بر خلاف انتظار پدیدهای خنثی و کاتالیزور نیستند . خود نو پدید می آورد و بر تمامی ارکان جامعه مؤثرند . این وسایل در پیدای عادات تازه ، تکوین فرهنگی جهانی ، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسانها و بالاخره ، کوچک شدن کرۀ زمین و همسایگی ملل دور دست ، سهمی شگرف بر عهده دارد.

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب افتعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ، ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود . ادوین امری مفهوم ارتباط در معنای عام را ( با توجه خاص به ارتباط اجتماعی ) چنین تعریف می کند : « ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر. به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند . موقعی که انسان به دیگری نامه می نویسد ، با کتبی مقصود خود را به نظر او می رساند و با وی ارتباط برقرار می سازد. »به تعریفی دیگر از موجز ، لاندبرگ ، شراگ و لارسن ، ارتباط را عبارت از انتقال معانی یا پیام از طریق نمادهای چند می دانند . به نظر آنها زمانی که انسان ها از طریق نمادهای چند به تأثیر بر یکدیگر می پردازند ، در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته اند.بشر این دوره از دنیای بیرون بی خبر بود،بعد از مدتی به زبان شفاهی دست یافت و وارد کهکشان شفاهی شد و ارتباطات مستقیم شنیداری و دیداری داشتند و بیشتر از ۵ حس خود استفاده می کردند. ولی حس غالب،حس شنوایی بود. این روند ادامه داشت تا در یونان حروف الفبا اختراع شد و عصر کتابت آغاز گردید. بعدها با اختراع چاپ توسط گوتنبرگ موجب شد انسان برای ارتباط برقرار کردن به نوشتار چاپی روی آورد و کهکشان گوتنبرگ آغاز شود،حس غالب،حس بینایی بود و علاوه بر محتوا به رسانه و وسیله انتقال پیام توجه شد،مطبوعات یکی از محصولات مهم در جامعه صنعتی بود که به دلیل افزایش جمعیت انسان ها تنها از مطبوعات و روزنامه ها نمی توانستند نیازشان را برآورده کنند.اختراع برق توسط توماس ادیسون و پیدایش تلگراف توسط ساموئل مورس سبب شد انسان برای نخستین بار اطلاعات را با سرعت بالا به مسافت های طولانی انتقال دهد،پس از مدتی تلفن توسط الکساندر گراهام بل و واتسون بوجود آمد که علاوه بر غلبه به زمان ومکان،صدای انسان دیگری که کیلومترها با آن فاصله داشت از طریق این دستگاه شنیده می شد.اما به دلیل استفاده از سیم، محدودیت در ارتباطات ایجاد شد،با اختراع رادیو توسط مارکنی در قرن ۱۹،انسان وارد عصر الکترونیک شد و درآغاز کهکشان مارکنی،حس غالب،حس شنیداری بود

 

فهرست مطالب

 

مقدمه:    ۲

چرا ارتباط؟          ۳

تعریف ارتباط       ۳

مفاهیم مشترک در تعاریف ارتباط:       ۴

ارتباط، اطلاع، انتشار :        ۴

تفاوت های بین ارتباط جمعی و وسایل ارتباط جمعی         ۴

تقسیم بندی ارتباط بر اساس جریان ارتباطی:       ۵

تقسیم بندی ارتباط بر اساس چگونگی برقراری و ایجاد:     ۵

ویژگی های کانال های ارتباط سنتی در مقابل ارتباط جمعی:            ۵

سیر تاریخی وسایل ارتباط جمعی: تاریخچه مختصر ظهور وسایل ارتباط جمعی :          ۶

چهار اصطلاح درباره نامگذاری وسایل ارتباط جمعی:       ۷

ویژگی های مشترک وسایل ارتباط جمعی :        ۸

ویژگی های خاص وسایل ارتباط جمعی:            ۸

ویژگی های جوامع اطلاعاتی:            ۸

سطوح تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر جامعه :      ۹

تعریف جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی :       ۹

سه نوع نظریه جامعه شناسی:            ۱۰

وظایف اجتماعی وسایل ارتباط جمعی:  ۱۰

کارکردهای آشکار و پنهان وسایل ارتباط جمعی:  ۱۱

مکاتب مطالعات ارتباطی :    ۱۱

چهارنکته مهم در مورد مطالعات وسایل ارتباط جمعی:       ۱۱

انواع تجمعات انسانی در ارتباط جمعی: ۱۲

نامگذاری اصطلاحات مربوط به وسایل ارتباط جمعی :      ۱۴

انواع مدیریت در وسایل ارتباط جمعی  ۱۵

تقسیم بندی نظریات مربوط به میزان تأثیرات وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان: ۱۶

تعدد ارزش ها و کاستی اثرات:           ۱۸

نظریات مربوط به تاثیرات وسایل ارتباط جمعی   ۲۰

سیر تحول ارتباطی جوامع از نظر ژان کلوتیه:    ۲۱

دیوید رایزمن و دوران تاریخ اجتماعی بشر        ۲۱

تحلیل کارکردی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لاسول و رایت:         ۲۲

کارکردهای مثبت و منفی وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه لازارسفلد و مرتون :   ۲۵

محیط پیرامون و اثر رسانه ها :          ۲۶

نظریه نیازجویی مخاطبان در رویارویی با رسانه های جمعی :         ۲۶

نقش وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه:     ۲۷

اثر بومرانگ ، انگ و کاستی تأثیر وسایل ارتباط جمعی :   ۲۹

نظریات دی فلور:   ۳۰

تردید در الگوهای سلسله مراتبی تاثیرات ارتباطی ۳۳

اثرهاي وسايل ارتباطي بر ادراك         ۳۳

فرایندهای گزینشی  ۳۳

وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ: مطالعات انتقادی تاثیرات وسایل ارتباطی        ۳۴

نظریه هژمونی فرهنگی       ۳۴

نظریات مکتب فرانکفورت    ۳۵

نظریه صنایع فرهنگی         ۳۵

خلاصه دیدگاه ها در مورد تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مخاطبان      ۳۵

وسایل ارتباط جمعی و خشونت           ۳۷

نظریات مربوط به خشونت   ۳۷

نظریه یادگیری اجتماعی       ۳۸

نظریه اثر محرک   ۳۸

نظریه اجتماعی- رشدی        ۳۹

اثر حساسیت زدایی ۴۰

اثر آگاهی و هشیاری اجتماعی            ۴۱

نظریه کاشت گربنر و خشونت رسانه ای           ۴۴

هزاره سوم و تاثیرات رسانه های نوین  ۴۹

تاثیرات وسایل ارتباط جمعی بر افکار عمومی     ۵۰

تعابیر متفاوت و متضاد از افکار عمومی           ۵۱

عوامل پیدایش افکار عمومی  ۵۱

ابزارهای جهت دهی  افکار عمومی از طریق  وسایل ارتباط جمعی   ۵۲

نظریات هابرماس درباره حوزه عمومي و تاثیرات وسایل ارتباط جمعی           ۵۲

گفت‌وگو در حوزه عمومي    ۵۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :