ارس فایل » حكمت متعاليه و هويت جامعه
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 52 حجم فایل (مگابایت) : 0.6 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">حكمت متعاليه و هويت جامعه</span>

حكمت متعاليه و هويت جامعه

 

تحقیق حكمت متعاليه و هويت جامعه

 

گفته شد: جامعه از همزيستي گروهي از انسانها، كه نظامي از روابط ميانشان زندگي آنان را شكل مي دهد، حاصل مي شود. اما درباره هويت آن دو نظريه اساسي وجود دارد: گروهي معتقدند كه آنچه وجود حقيقي دارد، تنها افراد انساني اند و جامعه چيزي جز اعتبار اين مجموعه به عنوان واحد نيست و بنابراين تركيب جامعه غيرحقيقي بوده و وجود آن اعتباري است. اما درمقابل ، گروهي ديگر برآنند كه جامعه تنها مجموعه افراد نيست، بلكه با اجتماع افراد انساني هويت جديدي حاصل مي شود، كه از آن به عنوان جامعه ياد مي شود. درگروه دوم، تحليل هاي گوناگوني از اين هويت جديد ارائه شده است: برخي مي گويند كه هويت فردي به طور كامل در اين هويت جديدمنحل مي شود. در مقابل ، برخي ديگر نيز هويت فردي را در عين وجود هويت جمعي محفوظ مي دانند.

ازديد وي زندگي انسان ماهيت اجتماعي دارد؛ از طرفي نيازها، بهره ها و برخورداري ها، كارها و فعاليت ها ماهيت اجتماعي دارد و جز با تقسيم كارها و تقسيم بهره ها و تقسيم رفع نيازمندي ها در داخل يك سلسله سنن و نظامات ميسر نيست و از طرف ديگر نوعي انديشه ها، ايده ها، خلق وخوي ها بر عموم حكومت مي كند كه به آنها وحدت و يگانگي مي بخشد.نيازهاي مشترك اجتماعي و روابط ويژه زندگي انساني ، انسانها را آنچنان به يكديگر پيوند مي زند و زندگي را آنچنان وحدت مي بخشد ، كه افراد را در حكم مسافراني قرار مي دهد كه در يك اتومبيل و يا يك هواپيما يا يك كشتي سوارند و به سوي مقصدي در حركت اند و همه با هم به منزل مي رسند و يا همه باهم از رفتن مي مانند و همه با هم دچار خطر مي گردند و سرنوشت يگانه اي پيدا مي كنند.فرض كنيد گروهي انسان كنار هم باشند ، بي آنكه رابطه اي با هم داشته باشند. كنار هم بودن اينها، با كنار هم بودن چند سنگ تفاوتي ندارد. بنابراين با صرف كنار هم بودن چند نفر، جامعه تشكيل نمي شود؛ چنان كه از كنار هم بودن چند سنگ يا درخت جامعه اي از سنگها يا درختان تشكيل نمي شود. اما پس از آنكه افراد، كس به عنوان چند «كس» ، نه چند «شيء» با هم رابطه برقرار كردند، به گونه اي كه شبكه اي از روابط بين اين چند كس ايجاد شد، جامعه به وجود مي آيد. در زندگي اجتماعي ، افراد به هم پيوند يافته اند و براي هر فرد بر حسب نياز ، نقشي تعريف مي شود وساختاري از روابط و امور ديگر اجتماع را قوام مي بخشد. از آنجا كه جامعه با پيوند بين چندنفر حاصل مي شود، روابط مكوَّن جامعه بايد پيوندي باشند. شايد بتوان اموري چون قهر را رابطه محسوب كرد؛ اما اين گونه روابط گسستي اند و با آنها جامعه حاصل نمي شود؛ هر چند روابط گسستي چون قهر در يك تعامل با روابط پيوندي مانند مذاكره براي رفع اختلاف ،ممكن است نقش پيوندي نيز داشته باشد، كه به اين اعتبار مي توان از عوامل مكون جامعه به شمار آورد. گاهي اين روابط و نقش افراد در نظام حاصل از روابط ، به قدري اساسي اند كه جدا شدن يك فرد از اجتماع يا تغيير يكي از روابط، مي تواند موجب نابودي فرد يا متلاشي شدن اجتماع شود.

 

فهرست مطالب

 

سنخ تركيب جامعه  ۴

پي نوشت ها:        ۹

امام (ره) معتقد بودند:          ۱۰

جرج جرداق نويسنده معروف لبناني مي گويد:     ۱۰

گسترش جهانی تکنولوژی ماهواره       ۱۱

گسترش جهانی ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای            ۱۶

مهمترین ویژگی های این نظام عبارتند از:         ۱۸

پوشش و هویت جامعه ایرانی:            ۲۱

سنخ تركيب جامعه: ۲۹

بروز فاصله و تضاد بین نسلها:           ۴۸

پیامدهای سیاسی کشف حجاب:            ۴۹

پیامدهای اقتصادی رفع حجاب:           ۵۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :