ارس فایل » خلاقيت و واژه پردازی در شعر
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 40 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">خلاقيت و واژه پردازی در شعر</span>

خلاقيت و واژه پردازی در شعر

 

تحقیق خلاقيت و واژه پردازی در شعر

 

اگر انسان بخواد هر نوع نوشته اي كه ريتم، اندازه ، و يا هر دو  را دارد شعر بنامد ، من بايد نظراو را رد شده بنامم . اين تمايز براي ارزيابي منظور آينده . در كمتري درجه قرار دارد .اگر اين طور قيد شود كه كل اثر جالب و ثاثير گذار مثل داستان يا مثل يك سري تفكرات جالب نيست من اين را تاكيد ميكنم به عنوان جز كامل ديگري از شعر و يك اعتبار زيادي . اما اگر اين تعريف براي يك شعر قانوني باشد ، پاسخ ميدهم كه براي قسمتي از حمايت متقابل باشد و يكديگر را توصيف كند . همه آنها در نيت خود هماهنگ هستتند و هدف و تاثيرات شناخته شده و ترتيب موزون را حمايت ميكند . منتقدين فيلسوف تمام دوران ها با داوري نمايي تمام كشور ها منطبق است و به طور برابر ستايش يك شعر محض را رد مي كند و از طرف ديگر در يك سري از ابيات موثر ويا هر كدامن از آنها توجه كامل خواننده را به خود جلب مي كند و آن را از مبحث خودجدا ميكند و آن را يك حكمت جدا مي داند و به جاي اينكه يك قسمت هما هنگ باشند و از طرف ديگر با يك نوشته اي كه قسمتهايش با هم در ارتباط نيست كه از آن خواننده به سرعت نتيجه كلي را كه با قسمت هاي بغش بغش غير مملوس شده اند را جمع آوري مي كند خواننده با يد اين كار نه صرفصرف وكلا با حس كنجكاوي خود و يا با آرزوي مشتاقانه براي يك نتيجه پاياني باشد بلكه بايد با فعاليت خوشايند ذهن كه توسط جازبه هاي خود سفر مشتاقانه شده است انجام بشود . مثل حركت يك مار كه مصري ها آن را نشانه قدرت هوشمندانه ميدانند و يا مثل عبور صدا در هوا در هر مرحله او مكث مي كند و تقريبا عقب مي كشد و از حركت تنزلي قدرتي را كه دوباره او را به جلو پيش مي راند جمع مي كند.

حتي شكسپيركه صرفا كودك طبيعت نيست و نه اتوماسيون خلاقيت است نه وسيله مجهول ابهامات است كه روح مالك اوست و خود او مالك آن نيست.اول با حوصله مطالعه مي كرد و عميقا تفكر مي كرد و چند لحظه درك كرد تا زماني كه اطلاعات عادي و قابل درك  بشوند خود را با احساسات از روي عادت خود پيوند مي داد و در مورد طول يك قدرت شگفت انگيزي ر ا به وجود آورد كه با آن او به تنهاي ايستاده است  . بدون هيچ كسي كه درباره او برابر يا حتي در رده دوم سقراط بگيرد . با اين قدرت به پيشگيررا در مقام يكي از دو قله كوه شاعري قرار مي دهد كه ميلتون در ابن قدرت با او هم رتبه است و چيز اورقيبي ندارد .  در حاليكه شكسپير خود را به جلو مي راند و از ميان تمام شكل هاي شخصيت و احساسات اسناني عبور مي كند رب النوع آتش و سيل نام گرفت و ديگري تمامي شكل ها و مورد ها را به خود جلب مي كند و در وحدت ايدآل هاي خودش جمع مي‌كند . تمام يا چيزها و رفتارها آنها در شبيه ليتون بودن شكل مي دهد در حاليكه پيگير همه سچيز مي شود و براي هيمشه خودش باقي مي ماند . اوه چه سروان بزرگي را به سوجود آورده اي انگليس ! كشور من !

ونوس و آدنيس شايد اجازه ندهد كه اشتياق عميق تر نشان داده شوند .اما داستان لوكريتا (lucretia) به نظر مشتاق تر است و حتي اجازه مي دهد كه تاثيرات شديدش ديده شود.او ما ما ما در هدايت شكسپير در داستان هايش نه حسن تاثير پيدا مي كنيم . و نه ويژگي هاي دراماتيك در شعر قبلي لحظه اي بيشتر و ايماژ و صادقي وجود داشت در رنگ هاي شفاف يكسان كه نيروي بي پرواي ذهن الهام گرفته است كه با همان فعاليت برابر كم مي شوند و از هم دور مي شوند و با توصيف توانايي ها و با نمايش بزرگتر و يك رشته از معلومات و تفكرات و بالاخره يك محدوده كامل غالبا تسلط بر كل دنياي زبان .

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :