ارس فایل » خواب و اختلالات آن | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 18 حجم فایل (مگابایت) : 0.065 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">خواب و اختلالات آن | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله پاورپوینت | ارس فایل |</span>

خواب و اختلالات آن

 

خواب و اختلالات آن

 

مقدمه

خواب و اختلالات آن

 

پستانداران مى خوابند، پرندگان مى خوابند، حتى ماهى ها، خزندگان و حشرات نیز مى خوابند. خواب براى جانداران ضرورى تر از غذا است و انسان در حدود یک سوم از عمرش را در خواب مى گذراند. چرا نیاز داریم که مدتى چنین طولانى را در بى خبرى سپرى کنیم؟ و اگر نخوابیم چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در این جا سرى مى زنیم به دنیاى عجیب خواب عمیق، خواب سطحى، رویا و تمام جنبه هاى دیگر یک خواب شبانه خوب یا بد نکته این است که خواب فعالیتى نیست که به انتخاب و سلیقه ما باشد طبیعت خواب را بر ما تحمیل مى کند و حتى اگر پلک هم نداشتیم باز هم به خواب مى رفتیم.

خواب و اختلالات آن

 

تاریخچه

خواب و اختلالات آن

 

از زمانى كه بشر به ياد دارد همواره خواب و ماهيت رمزآلود آن مورد توجه بوده است. در قديم بعضى خواب را حالت حد واسط مرگ و بيدارى مى دانسته اند و برخى معتقد بودند كه فعاليت مغزى در خواب متوقف مى شود. در سال ۱۹۲۸ فعاليت الكتريكى مغز انسان براى اولين بار توسط Hans Berger روانپزشك آلمانى به ثبت رسيد. در سال هاى ۱۹۳۹ -۱۹۳۷در دانشگاه  هاروارد پايه هاى شناخت امواج مغزى در خواب توضيح داده شد. حال ديگر تصور بر اين نبود كه در موقع خواب فعاليت مغزى به طور كامل خاموش مى شود، بلكه بر عكس در موقع خواب امواج مغزى به امواج آهسته و هماهنگى تبديل مى گردد .

تا سال ۱۹۵۲ دانشمندان بر این گمان بودند که خواب حالتى منفعل است که فعالیت مغز در طول آن متوقف مى شود.

اما در آن سال کشف خارق العاده اى صورت گرفت. ناتائیل کلایتمن یکى از پیشگامان پژوهش در خواب و شاگردش یوجین آسرینسکى از دانشگاه شیکاگو متوجه این نکته شدند که خواب داراى دوره هایى با حرکت سریع چشم ما _ اصطلاحاً خواب همراه با حرکات سریع چشم خواب رم REM) _ است که با فعالیتى دیوانه وار در مغز درست مانند بیدارى همراه است.تا زمانى که دلیل خواب رم کشف نشده بود، همه آن را حداکثر فعالیت مغز براى ضبط و ثبت وقایع تلقى مى کردند. نخستین دوره خواب رم تا یک ساعت پس از به خواب رفتن ما روى نمى دهد.

خواب در یک دوره ۹۰ دقیقه اى از چهار مرحله خواب غیررم NREM) و یک دوره خواب رم عبور مى کند که در مجموع حلقه اى را تشکیل مى دهند که در طول شب بار ها تکرار مى شود. این کشف هم شده که بیشتر رویا ها در طول خواب رم اتفاق مى افتند و دو نوع خواب به همان اندازه با یکدیگر متفاوت اند که خواب و بیدارى با یکدیگر تفاوت دارند.

جالب این است که با وجود آن که تمام پستانداران، پرندگان و خزندگانى که از نظر تکاملى جدید ترند داراى هر دو نوع خواب هستند، خزندگان ابتدایى تنها خواب غیررم دارند. این بدان معنا است که خواب رم تحولى جدیدتر و احتمالاً همزمان با ظاهر شدن پستانداران یعنى ۲۵۰ میلیون سال قبل است .

 

منابع

خواب و اختلالات آن

 

http://www.sharghnewspaper.com

http://daneshnameh.roshd.ir

http://www.Persianpoema.ir

 

فهرست

خواب و اختلالات آن

 

مقدمه ۱

تاریخچه  ۱

خواب چیست چرا میخوابیم ؟ ۲

مراحل خواب ۴

انواع اختلالات خواب  ۵

ژن عامل اختلالات خواب  ۱۰

علل خواب در زنان ۱۴

علائم اختلالات خواب در زنان  ۱۵

توصیه هایی برای خواب بهتر زنان ۱۵

نکته پایانی   ۱۸

نتیجه گیری   ۱۸

منابع      ۱۸

خواب و اختلالات آن

 

خواب و اختلالات آن

 

مقدمه

 

پستانداران مى خوابند، پرندگان مى خوابند، حتى ماهى ها، خزندگان و حشرات نیز مى خوابند. خواب براى جانداران ضرورى تر از غذا است و انسان در حدود یک سوم از عمرش را در خواب مى گذراند. چرا نیاز داریم که مدتى چنین طولانى را در بى خبرى سپرى کنیم؟ و اگر نخوابیم چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در این جا سرى مى زنیم به دنیاى عجیب خواب عمیق، خواب سطحى، رویا و تمام جنبه هاى دیگر یک خواب شبانه خوب یا بد نکته این است که خواب فعالیتى نیست که به انتخاب و سلیقه ما باشد طبیعت خواب را بر ما تحمیل مى کند و حتى اگر پلک هم نداشتیم باز هم به خواب مى رفتیم.

 

تاریخچه

 

از زمانى كه بشر به ياد دارد همواره خواب و ماهيت رمزآلود آن مورد توجه بوده است. در قديم بعضى خواب را حالت حد واسط مرگ و بيدارى مى دانسته اند و برخى معتقد بودند كه فعاليت مغزى در خواب متوقف مى شود. در سال ۱۹۲۸ فعاليت الكتريكى مغز انسان براى اولين بار توسط Hans Berger روانپزشك آلمانى به ثبت رسيد. در سال هاى ۱۹۳۹ -۱۹۳۷در دانشگاه  هاروارد پايه هاى شناخت امواج مغزى در خواب توضيح داده شد. حال ديگر تصور بر اين نبود كه در موقع خواب فعاليت مغزى به طور كامل خاموش مى شود، بلكه بر عكس در موقع خواب امواج مغزى به امواج آهسته و هماهنگى تبديل مى گردد .

تا سال ۱۹۵۲ دانشمندان بر این گمان بودند که خواب حالتى منفعل است که فعالیت مغز در طول آن متوقف مى شود.

اما در آن سال کشف خارق العاده اى صورت گرفت. ناتائیل کلایتمن یکى از پیشگامان پژوهش در خواب و شاگردش یوجین آسرینسکى از دانشگاه شیکاگو متوجه این نکته شدند که خواب داراى دوره هایى با حرکت سریع چشم ما _ اصطلاحاً خواب همراه با حرکات سریع چشم خواب رم REM) _ است که با فعالیتى دیوانه وار در مغز درست مانند بیدارى همراه است.تا زمانى که دلیل خواب رم کشف نشده بود، همه آن را حداکثر فعالیت مغز براى ضبط و ثبت وقایع تلقى مى کردند. نخستین دوره خواب رم تا یک ساعت پس از به خواب رفتن ما روى نمى دهد.

خواب در یک دوره ۹۰ دقیقه اى از چهار مرحله خواب غیررم NREM) و یک دوره خواب رم عبور مى کند که در مجموع حلقه اى را تشکیل مى دهند که در طول شب بار ها تکرار مى شود. این کشف هم شده که بیشتر رویا ها در طول خواب رم اتفاق مى افتند و دو نوع خواب به همان اندازه با یکدیگر متفاوت اند که خواب و بیدارى با یکدیگر تفاوت دارند.

جالب این است که با وجود آن که تمام پستانداران، پرندگان و خزندگانى که از نظر تکاملى جدید ترند داراى هر دو نوع خواب هستند، خزندگان ابتدایى تنها خواب غیررم دارند. این بدان معنا است که خواب رم تحولى جدیدتر و احتمالاً همزمان با ظاهر شدن پستانداران یعنى ۲۵۰ میلیون سال قبل است .

 

منابع

 

http://www.sharghnewspaper.com

http://daneshnameh.roshd.ir

http://www.Persianpoema.ir

 

فهرست

 

مقدمه ۱

تاریخچه  ۱

خواب چیست چرا میخوابیم ؟ ۲

مراحل خواب ۴

انواع اختلالات خواب  ۵

ژن عامل اختلالات خواب  ۱۰

علل خواب در زنان ۱۴

علائم اختلالات خواب در زنان  ۱۵

توصیه هایی برای خواب بهتر زنان ۱۵

نکته پایانی   ۱۸

نتیجه گیری   ۱۸

منابع      ۱۸

خواب و اختلالات آن

 

خواب و اختلالات آن

 

مقدمه

 

پستانداران مى خوابند، پرندگان مى خوابند، حتى ماهى ها، خزندگان و حشرات نیز مى خوابند. خواب براى جانداران ضرورى تر از غذا است و انسان در حدود یک سوم از عمرش را در خواب مى گذراند. چرا نیاز داریم که مدتى چنین طولانى را در بى خبرى سپرى کنیم؟ و اگر نخوابیم چه اتفاقى خواهد افتاد؟ در این جا سرى مى زنیم به دنیاى عجیب خواب عمیق، خواب سطحى، رویا و تمام جنبه هاى دیگر یک خواب شبانه خوب یا بد نکته این است که خواب فعالیتى نیست که به انتخاب و سلیقه ما باشد طبیعت خواب را بر ما تحمیل مى کند و حتى اگر پلک هم نداشتیم باز هم به خواب مى رفتیم.

 

تاریخچه

 

از زمانى كه بشر به ياد دارد همواره خواب و ماهيت رمزآلود آن مورد توجه بوده است. در قديم بعضى خواب را حالت حد واسط مرگ و بيدارى مى دانسته اند و برخى معتقد بودند كه فعاليت مغزى در خواب متوقف مى شود. در سال ۱۹۲۸ فعاليت الكتريكى مغز انسان براى اولين بار توسط Hans Berger روانپزشك آلمانى به ثبت رسيد. در سال هاى ۱۹۳۹ -۱۹۳۷در دانشگاه  هاروارد پايه هاى شناخت امواج مغزى در خواب توضيح داده شد. حال ديگر تصور بر اين نبود كه در موقع خواب فعاليت مغزى به طور كامل خاموش مى شود، بلكه بر عكس در موقع خواب امواج مغزى به امواج آهسته و هماهنگى تبديل مى گردد .

تا سال ۱۹۵۲ دانشمندان بر این گمان بودند که خواب حالتى منفعل است که فعالیت مغز در طول آن متوقف مى شود.

اما در آن سال کشف خارق العاده اى صورت گرفت. ناتائیل کلایتمن یکى از پیشگامان پژوهش در خواب و شاگردش یوجین آسرینسکى از دانشگاه شیکاگو متوجه این نکته شدند که خواب داراى دوره هایى با حرکت سریع چشم ما _ اصطلاحاً خواب همراه با حرکات سریع چشم خواب رم REM) _ است که با فعالیتى دیوانه وار در مغز درست مانند بیدارى همراه است.تا زمانى که دلیل خواب رم کشف نشده بود، همه آن را حداکثر فعالیت مغز براى ضبط و ثبت وقایع تلقى مى کردند. نخستین دوره خواب رم تا یک ساعت پس از به خواب رفتن ما روى نمى دهد.

خواب در یک دوره ۹۰ دقیقه اى از چهار مرحله خواب غیررم NREM) و یک دوره خواب رم عبور مى کند که در مجموع حلقه اى را تشکیل مى دهند که در طول شب بار ها تکرار مى شود. این کشف هم شده که بیشتر رویا ها در طول خواب رم اتفاق مى افتند و دو نوع خواب به همان اندازه با یکدیگر متفاوت اند که خواب و بیدارى با یکدیگر تفاوت دارند.

جالب این است که با وجود آن که تمام پستانداران، پرندگان و خزندگانى که از نظر تکاملى جدید ترند داراى هر دو نوع خواب هستند، خزندگان ابتدایى تنها خواب غیررم دارند. این بدان معنا است که خواب رم تحولى جدیدتر و احتمالاً همزمان با ظاهر شدن پستانداران یعنى ۲۵۰ میلیون سال قبل است .

 

منابع

 

http://www.sharghnewspaper.com

http://daneshnameh.roshd.ir

http://www.Persianpoema.ir

 

فهرست

 

مقدمه ۱

تاریخچه  ۱

خواب چیست چرا میخوابیم ؟ ۲

مراحل خواب ۴

انواع اختلالات خواب  ۵

ژن عامل اختلالات خواب  ۱۰

علل خواب در زنان ۱۴

علائم اختلالات خواب در زنان  ۱۵

توصیه هایی برای خواب بهتر زنان ۱۵

نکته پایانی   ۱۸

نتیجه گیری   ۱۸

منابع      ۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :