ارس فایل » دانش و سيستم حسابداری
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 92 حجم فایل (مگابایت) : 0.7 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">دانش و سيستم حسابداری</span>

دانش و سيستم حسابداری

 

تحقیق دانش و سيستم حسابداری

 

استفاده كنندگان صورتهاي مالي به اشخاصي اطلاق مي شود كه جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي متفاوت خود از صورتهاي مالي استفاده مي كنند . تأمين نيازهاي اطلاعاتي تمام استفاده كنندگان توسط صورتهاي مالي امكان پذير نيست . ولي نيازهايي وجود دارد كه براي همه استفاده كنندگان مشترك است . بالاخص همه استفاده كنندگان به نوعي به وضعيت مالي ، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري علاقه مند هستند . اعتقاد بر اين است كه هر گاه صورتهاي مالي معطوف به تأمين نيازهاي اطلاعاتي سرمايه گذاران باشد اكثر نيازهاي ساير استفاده كنندگان را نيز در حد توان برآورده مي كند .

نخستين نوع بيمه كه قبل از سده ۱۹ مورد عمل قرار گرفته بيمه باربري دريائي است بقيه دسته ها بعد از انقلاب صنعتي در اروپا به تدريج از اين زمان به بعد شروع شده است . اينكه كدامين قوم يا ملت نخستين بار با بيمه آشنا شد معلوم نيست برخي از نويسندگان دريا نوردان فينيقي را مينكر بيمه دريائي مي داند و برخي معتقدند كه تقسيم ريسك را كه امروزه يكي از ويژگيهاي مهم بيمه گري محسوب مي شود چينيها در سه هزار سال قبل از ميلاد رعايت كرده اند . تا سده چهاردهم ميلادي اصولاً بيمه بصورت تعاون و كمك متقابل وجود داشت و در حمل و نقل دريائي نيز بيمه براي كشتي و محموله بصورت بيمه وام دريائي و نظاير آن جزء قرار داد حمل و نقل محسوب مي شد و بيمه به شكل معامله و قرار داد مستقل مطرح نبود . به نظر بسياري از مؤلفان بيمه به مفهوم واقعي و امروزي آن در سده چهاردهم ميلادي بوجود آمده است .

به نظر مي رسد كه توسعه و گسترش بيمه آتش سوزي در طول مدت قرن هجدهم بدون كمك بيمه اتكائي انجام پذيرفته است . اولين اثر بجا مانده از بيمه اتكائي آتش سوزي قراردادي است كه بين شركت بيمه ايگل فاير نيويورك با شركت يونيون در سال ۱۸۱۳ منعقد گرديد و خطرات شركت بيمه يونيون را تحت پوشش قرار داد . ولي اولين مورد اتكائي كه كليه جزئيات آن هم موجود است قرار دادي است ميان شركت ناسيونال با شركت «پروپر تايرز» ،  به اين ترتيب اين عمل در انگليس و ساير كشورها متداول گرديد . قرار دادهاي اوليه از نوع قرار دادهاي مازاد بوده است و از نقطه نظر شرايط و خصوصيات بسيار شبيه قرار دادهاي امروزي است و شرايط اين قرار دادها عموماً شامل تعهدات واگذاري و قبول ريسك سهم نگهداري نرخ كامزد استثنائات و سهم نگهداري و حساب شرايط داوري و غيره مي باشد . شركت «هيث» براي اولين بار پوششي مازاد خسارت را به بازار معرفي كرد كه با استفاده از آن پوشش شركت بيمه واگذارنده سهم نگهداري خود را در خسارت آتش سوزي تا ميزان معيني تعيين مي نمود و بيمه گر اتكائي مازاد آن را تا مبلغ معيني عهده دار مي شد .

 

فهرست مطالب

 

مباني نظري و ادبيات تحقيق  ۱

بخش اول ۲

دانش و سيستم حسابداري      ۲

گزارشات مالي و اجزاي آن:  ۲

مفاهيم اساسي حسابداري و گزارشگري مالي       ۳

الف – مفروضات حسابداري  ۳

۱- فرض تفكيك شخصيت     ۳

۲- فرض تداوم يا استمرار فعاليت        ۴

۳- فرض واحد اندازه گيري   ۴

۴- فرض دوره مالي            ۴

۵- فرض تعهدي    ۴

ب – اصول حسابداري         ۵

۱- اصل بهاي تمام شده        ۵

۲- اصل تحقق درآمد           ۵

۳- اصل تطابق ( مقابله ) هزينه ها با درآمدها     ۵

۴- اصل افشاء       ۶

۱- فزوني منافع بر مخارج    ۶

۲- اهميت            ۶

۳- خصوصيات صنعت        ۷

۴- محافظه كاري   ۷

هدف صورتهاي مالي          ۷

استفاده كنندگان صورتهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنان    ۸

الف – سرمايه گذاران          ۹

ب- اعطا كنندگان تسهيلات مالي          ۹

ج – تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران          ۹

د – مشتريان         ۹

ه – كاركنان واحد تجاري      ۱۰

و – دولت و موسسات دولتي ۱۰

ز – جامعه به طور اعم        ۱۰

ح – ساير استفاده كنندگان      ۱۰

بخش دوم ۱۲

تاريخچه بيمه در جهان         ۱۲

تاريخچه بيمه هاي اتكائي      ۱۲

۱- بيمه اتكائي دريائي          ۱۲

۲- بيمه اتكائي آتش سوزي    ۱۳

۳- بيمه هاي اتكائي عمر      ۱۳

۴- بيمه هاي اتكائي حوادث   ۱۴

تاريخچه بيمه در ايران و محيط قانوني  ۱۴

نقش و جايگاه بيمه مركزي ايران         ۱۷

شركتهاي بيمه در ايران        ۱۹

شناخت انواع فعاليتهاي بيمه   ۲۱

الف ) بيمه اجتماعي :          ۲۱

ب) بيمه هاي بازرگاني ( تجاري) :      ۲۱

طبقه بندي انواع بيمه بر حسب مدت زمان         ۲۲

طبقه بندي انواع بيمه بر حسب ماهيت  ۲۲

بيمه اشيا يا اموال : ۲۳

بيمه اشخاص :      ۲۳

بيمه مسئوليت :     ۲۴

بيمه زيان پولي :    ۲۵

طبقه بندي فعاليتهاي بيمه بر حسب توزيع خطر : ۲۵

اشكال بيمه اتكايي   ۲۷

قرار داد اتكايي مشاركت :     ۲۸

قرار داد اتكايي مازاد سرمايه :            ۲۸

قرار داد اتكايي مازاد خسارت :           ۲۹

وضعيت بازار بيمه در ايران  ۲۹

سهم بازار شركتهاي بيمه كشور          ۳۰

گزارشگري مالي    ۳۴

صورتهاي مالي     ۳۴

اصول و ضوابط حسابداري و گزارشگري مالي:  ۳۴

مبناي تهيه صورتهاي مالي    ۳۵

مبناي شناسايي درآمد حق بيمه ( بيمه هاي مستقيم )           ۳۵

مبناي شناسايي هزينه خسارت ( بيمه هاي مستقيم)            ۳۵

مبناي شناسايي درآمد و هزينه هاي معاملات اتكايي           ۳۶

مبناي شناسايي كارمزد انتقالي معاملات اتكايي     ۳۶

مبناي اندازه گيري سرمايه گذاريها       ۳۶

مبناي اندازه گيري داراييهاي عملياتي    ۳۷

مبناي اندازه گيري ذخاير فني ۳۷

ذخيره خسارت معوق           ۳۸

ذخيره بر گشت حق بيمه       ۳۸

ذخيره رياضي       ۳۸

ذخيره مشاركت در منافع ( كارمزد منافع )          ۳۹

ذخيره فني تكميلي   ۳۹

وضعيت مالياتي     ۴۲

حقوق بيمه در ايران :          ۸۴

قوانين حاكم بر بيمه  :         ۸۵

اصول حاكم بر صنعت بيمه   ۸۶

بخش سوم :          ۸۹

پيشينه تحقيق        ۸۹

جامعه آماري         ۸۹

قلمرو مكاني         ۹۱

نتيجه گيري :        ۹۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :