ارس فایل » مخابرات عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان |
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 52 حجم فایل (مگابایت) : 0.01 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مخابرات عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان |</span>

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

 

تحقیق عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

در سالها پيش و در زماني كه مردم نمي توانستند با يكديگر ارتباط هوايي بدون اينكه همديگر را ببينند برقرار كنند شخصي به نام الكساندر گراهام بل در سال ۱۸۹۹ ميلادي بوسيلة يك پردة نازك مقداري كربن و زغال و يك دهني و گوشي اختراع جديدي را بوجود آورد كه توسط آن دو نفر با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند اين سيستم تا زماني كه تعداد مشتركين ۵ نفر بودند و هر مشترك به وسيلة دو زوج سيم به مشترك ديگر وصل مي شد دوام داشت اما وقتي كه تعداد مشتركين بيشتر شد ديگر يك نفر نمي توانست همة مشتركين را كنترل كند پس تصميم گرفتند يك مركز تلفن بوجود آورند كه در اين مركز يك نفر به عنوان اپراتور بود و هر شخصي به طور مثال با شخص ديگري كار داشت ابتدا به اپراتور زنگ مي زد و اپراتور با آن شخص تماس مي گرفت و بوسيلة يك رابط يا سيم اين دو خط را به هم وصل مي كرد اين سيستم در ابتدا موفق بود چون تعداد مشتركين يك شهر كم بود و فقط افراد تحصيل كرده و داراي مقام تلفن داشتند اما بعدها كه تعداد مشتركين بيشتر شد تصميم گرفتند مركز تلفن ها را بيشتر كنند و تعداد اپراتورها را نيز بيشتر كنند و براي هر نفر يك شماره در نظر گرفتند مثلاً براي يك منطقه ۲۹-۲۳ و براي منطقة ديگر ۳۹-۳۰ و همينطور در يك شهر شماره دادند و اين امر ارتباطات را سريعتر و آسانتر مي كرد و بعدها يك فرد انگليسي آمد و سيستم ECG را راه اندازي كرد تا ارتباطات بهتر و سريعتر انجام شود و بعدها يك فرد آلماني اين سيستم را كامل تر كرد و سيستم EMP را راه اندازي كرد اين سيستم كه به سيستم مكانيكي نيز معروف بود و تا چند سال پيش هم كاربرد داشت و البته هم اكنون در كشورهاي عقب افتاده هم كاربرد دارد در اين سيستم از عمل مكانيكي استفاده مي شد بدين صورت كه هربار دو خط با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند بايد روغنكاري و تميز كاري مي شد كه اين كار هم حجم بيشتر و هم فضاي زيادي را اشغال مي كرد و مدت زمان زيادي را صرف مي كرد و امكان اختلال بين خطوط هم وجود داشت دانشمندان پس از تحقيقات فراوان به اين نتيجه رسيدند كه با پيشرفت الكترونيك و سيستم هاي ديجيتال از اين سيستم استفاده كنند تا هم بتوانند تعداد زيادي مشتركين در يك سالن دستگاه جا بدهند و هم احتياجي به روغنكاري و تميزكاري نبود و سيستم بصورت خودكار همة اين كارها را مي كرد و سيستم هاي متعددي وجود دارد .

تا بدينجا در مورد تاريخچه ي مخابرات و سرويس هاي ويژه آن صحبت كرديم حال مي خواهيم بدانيم كه چگونه مي توان در يك سالن دستگاه مسيري كه يك مشتري مي‌خواهد بگيرد پيدا كرد و به آن وصل نمود بطور مثال در يك شهري مثل كرج توسط يك مركز تلفن نمي توان كل شهر را پوشش داد و عملاً اين كار غير ممكن است براي ميسر شدن اين مشكل در هر شهر براي هر منطقه يك تزانزيت در نظر گرفتند بطور مثال در كرج فرديس با پيش شماره هاي ۶۶۰-۶۵۰تزانزيت ۴ رجائي‌شهر با پيش شمارة ۲۲۰-۲۵۰ تزانزيت ۲ باغستان با پيش شمارة ۴۳۰ تزانزيت ۶ و حصارك با پيش شماره ۴۵۵-۴۵۸ تزانزيت ۱ است اين ترانزيتها ارتباط بين مناطق را ميسر مي‌كند اگر شخصي پيش شمارة ۴۳۰ را مي گيرد يعني با منطقة باغستان كار دارد و وقتي ۴ شمارة بعدي را كه گرفت ارتباط توسط تزانزيت برقرار مي‌شود حال اگر شخصي با پيش شماره ۴۳۰ خواست با پيش شماره ۶۶۰ ارتباط برقرار كند بايد از تزانزيت ۴ به ترانزيت ۶ برود و سپس ۴ شمارة بعدي ارتباط را برقرار مي كند در ضمن هر ترانزيت در هر منطقه با تمام آن منطقه ارتباط دارد و هر ترانزيت در هر منطقه با ترانزيت در منقطة ديگر هم در ارتباط مستقيم است بدين صورت به آساني مسيريابي صورت مي گيرد.

 

فهرست مطالب

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

مقدمه     ۱

تاريخچه مخابرات:  ۲

سرويسهاي ويژه    ۹

مسيريابي Routin  ۱۵

مركز سوئيچ         ۱۶

ترانك (trunk)      ۱۷

حالت هاي كاري ماژول ها:   ۱۷

ساختمان ماژول:    ۱۸

وظايف قسمت ترمينال ماژول ASM    ۲۳

ساختار فيزيكي ASM:         ۲۵

ساختار AST:        ۲۶

وظايف ALCB       ۲۷

وظايف TCE         ۲۸

انتقال پيام:            ۲۹

ماژول Service circuite madul scm            ۳۰

۲-ترمينال كنترل المنت TCE:            ۳۱

وظايف ترمينال كنترل المنت TCE:      ۳۲

نكته: خلاصه عمل  ۳۳

منابع تغذيه power            ۳۳

وظيفه كارت MFP 34

وظيفه MFP         ۳۴

حافظه هاي اصلي:  ۴۰

دستگاههاي MMC Device :MMC    ۴۱

ساختمان فيزيكي:    ۴۲

ساختمان فيزيكي cpm:        ۴۴

بخش ترمينال CPM:           ۴۴

CPM-TCE          ۴۴

ساختمان فيزيكي SUM :      ۴۵

خلاصه عملكرد spm          ۴۶

خلاصة عملكرد cpm          ۴۷

خلاصة عملكرد sum          ۴۷

Madul operation:          ۴۸

اينترفيس با ساير قسمتهاي مركز:         ۴۹

منابع تغذيه (power):        ۴۹

آلارم :    ۵۱

 

تحقیق عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

در سالها پيش و در زماني كه مردم نمي توانستند با يكديگر ارتباط هوايي بدون اينكه همديگر را ببينند برقرار كنند شخصي به نام الكساندر گراهام بل در سال ۱۸۹۹ ميلادي بوسيلة يك پردة نازك مقداري كربن و زغال و يك دهني و گوشي اختراع جديدي را بوجود آورد كه توسط آن دو نفر با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند اين سيستم تا زماني كه تعداد مشتركين ۵ نفر بودند و هر مشترك به وسيلة دو زوج سيم به مشترك ديگر وصل مي شد دوام داشت اما وقتي كه تعداد مشتركين بيشتر شد ديگر يك نفر نمي توانست همة مشتركين را كنترل كند پس تصميم گرفتند يك مركز تلفن بوجود آورند كه در اين مركز يك نفر به عنوان اپراتور بود و هر شخصي به طور مثال با شخص ديگري كار داشت ابتدا به اپراتور زنگ مي زد و اپراتور با آن شخص تماس مي گرفت و بوسيلة يك رابط يا سيم اين دو خط را به هم وصل مي كرد اين سيستم در ابتدا موفق بود چون تعداد مشتركين يك شهر كم بود و فقط افراد تحصيل كرده و داراي مقام تلفن داشتند اما بعدها كه تعداد مشتركين بيشتر شد تصميم گرفتند مركز تلفن ها را بيشتر كنند و تعداد اپراتورها را نيز بيشتر كنند و براي هر نفر يك شماره در نظر گرفتند مثلاً براي يك منطقه ۲۹-۲۳ و براي منطقة ديگر ۳۹-۳۰ و همينطور در يك شهر شماره دادند و اين امر ارتباطات را سريعتر و آسانتر مي كرد و بعدها يك فرد انگليسي آمد و سيستم ECG را راه اندازي كرد تا ارتباطات بهتر و سريعتر انجام شود و بعدها يك فرد آلماني اين سيستم را كامل تر كرد و سيستم EMP را راه اندازي كرد اين سيستم كه به سيستم مكانيكي نيز معروف بود و تا چند سال پيش هم كاربرد داشت و البته هم اكنون در كشورهاي عقب افتاده هم كاربرد دارد در اين سيستم از عمل مكانيكي استفاده مي شد بدين صورت كه هربار دو خط با يكديگر ارتباط برقرار مي كردند بايد روغنكاري و تميز كاري مي شد كه اين كار هم حجم بيشتر و هم فضاي زيادي را اشغال مي كرد و مدت زمان زيادي را صرف مي كرد و امكان اختلال بين خطوط هم وجود داشت دانشمندان پس از تحقيقات فراوان به اين نتيجه رسيدند كه با پيشرفت الكترونيك و سيستم هاي ديجيتال از اين سيستم استفاده كنند تا هم بتوانند تعداد زيادي مشتركين در يك سالن دستگاه جا بدهند و هم احتياجي به روغنكاري و تميزكاري نبود و سيستم بصورت خودكار همة اين كارها را مي كرد و سيستم هاي متعددي وجود دارد .

تا بدينجا در مورد تاريخچه ي مخابرات و سرويس هاي ويژه آن صحبت كرديم حال مي خواهيم بدانيم كه چگونه مي توان در يك سالن دستگاه مسيري كه يك مشتري مي‌خواهد بگيرد پيدا كرد و به آن وصل نمود بطور مثال در يك شهري مثل كرج توسط يك مركز تلفن نمي توان كل شهر را پوشش داد و عملاً اين كار غير ممكن است براي ميسر شدن اين مشكل در هر شهر براي هر منطقه يك تزانزيت در نظر گرفتند بطور مثال در كرج فرديس با پيش شماره هاي ۶۶۰-۶۵۰تزانزيت ۴ رجائي‌شهر با پيش شمارة ۲۲۰-۲۵۰ تزانزيت ۲ باغستان با پيش شمارة ۴۳۰ تزانزيت ۶ و حصارك با پيش شماره ۴۵۵-۴۵۸ تزانزيت ۱ است اين ترانزيتها ارتباط بين مناطق را ميسر مي‌كند اگر شخصي پيش شمارة ۴۳۰ را مي گيرد يعني با منطقة باغستان كار دارد و وقتي ۴ شمارة بعدي را كه گرفت ارتباط توسط تزانزيت برقرار مي‌شود حال اگر شخصي با پيش شماره ۴۳۰ خواست با پيش شماره ۶۶۰ ارتباط برقرار كند بايد از تزانزيت ۴ به ترانزيت ۶ برود و سپس ۴ شمارة بعدي ارتباط را برقرار مي كند در ضمن هر ترانزيت در هر منطقه با تمام آن منطقه ارتباط دارد و هر ترانزيت در هر منطقه با ترانزيت در منقطة ديگر هم در ارتباط مستقيم است بدين صورت به آساني مسيريابي صورت مي گيرد.

 

فهرست مطالب

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

مقدمه     ۱

تاريخچه مخابرات:  ۲

سرويسهاي ويژه    ۹

مسيريابي Routin  ۱۵

مركز سوئيچ         ۱۶

ترانك (trunk)      ۱۷

حالت هاي كاري ماژول ها:   ۱۷

ساختمان ماژول:    ۱۸

وظايف قسمت ترمينال ماژول ASM    ۲۳

ساختار فيزيكي ASM:         ۲۵

ساختار AST:        ۲۶

وظايف ALCB       ۲۷

وظايف TCE         ۲۸

انتقال پيام:            ۲۹

ماژول Service circuite madul scm            ۳۰

۲-ترمينال كنترل المنت TCE:            ۳۱

وظايف ترمينال كنترل المنت TCE:      ۳۲

نكته: خلاصه عمل  ۳۳

منابع تغذيه power            ۳۳

وظيفه كارت MFP 34

وظيفه MFP         ۳۴

حافظه هاي اصلي:  ۴۰

دستگاههاي MMC Device :MMC    ۴۱

ساختمان فيزيكي:    ۴۲

ساختمان فيزيكي cpm:        ۴۴

بخش ترمينال CPM:           ۴۴

CPM-TCE          ۴۴

ساختمان فيزيكي SUM :      ۴۵

خلاصه عملكرد spm          ۴۶

خلاصة عملكرد cpm          ۴۷

خلاصة عملكرد sum          ۴۷

Madul operation:          ۴۸

اينترفيس با ساير قسمتهاي مركز:         ۴۹

منابع تغذيه (power):        ۴۹

آلارم :    ۵۱

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

عملکرد مهندسین در سالن دستگاه اداره مخابرات

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۶ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :