ارس فایل » رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله
برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند. (بردیر فرانسوی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 52 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی | دانلود رایگان پایان نامه پروژه تحقیق مقاله</span>

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

تحقیق رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

فردي كه دچار اضطراب ، نااميدي ، درماندگي ، ترس و احساس عدم اعتماد به نفس و كاهش اراده به هر دليلي مي شود ديگر آن فرد يك انسان متعادل فعال و پر تلاش در كار و فعاليتهاي روزمره خود نيست بلكه فردي خواهد بود كه ديگر شور و نشاط  يك آدم معمولي و نرمال را نداشته و از بسياري از فعاليتهاي روزمره اش باز خواهد ماند .همچنين كودكي كه شور و نشاط ، تحرك و جنبش در او خاموش شده و به فردي بي حوصله و ترسو و غير فعال تبديل شده است ، به جرات مي توان گفت كه: بدون شك بزرگترين لطمعه اي كه او در اين وضعيت مي بيند عدم پيشرفت در تحصيل و باز ماندن از توفيق است .شغل و اشتغال و داشتن درآمد كافی برای پیشبرد گذران زندگی و تامین مایحتاج ضروری ، انسانها را چاره جو و مستقل و سربلند و بی نیاز به بار می آورد ، لكن اگر جامعه دچار مرض و بیماری شد ، یكی از عوارض و آثار شوم آن فقر و نداری مردم خواهد شد یعنی بین فقر و بیكاری رابطه تنگاتنگ وجود دارد چنانچه بین بیكاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیكاری و سرقت … رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یكی از عوامل مهم فقر در جامعه ، وجود افراد بیكار و بی درآمد برای تامین زندگی است به نظر می رسد توزیع بین بیكاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیكاری و سرقت، رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یكی از عوامل مهم فقردر جامعه ، وجود افراد بیكار و بی درآمد برای تامین زنگی است به نظر می رسد توزیع ناعادلانه  ثروت جامعه و در اختیار داشتن منابع كمیاب  جامعه توسط عده  قلیلی ، حرص و ولع برای ثروت اندوزی ، درخواست كار زیاد و مزد كم از افراد جامعه ، نوسانات اقتصادی  كه خود عاملی برای ارزشمند بودن دستمزدها و میزان قیمت هاست ، وجود بیكاریهای پنهان آشكار همه و همه عاملی برای بوجود آمدن پدیده شوم و نامیمون فقر در جامعه هستند . مطالعات اجتماعی نشان می دهد در كشورهایی كه توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد ، هر روز فقرا فقیرتر و اغنیاء ثروتمندتر می شوند فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی ، افراد قادر به هدایت  درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند.

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

فهرست مطالب

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

چكيده :   ۳

تعاريف عملياتي :   ۸

فصل دوم ۱۰

پیشینه ی تحقیق     ۱۱

الف : تحقيقات خارجي         ۱۷

مرکز تحقیقاتی PEW           ۲۳

الف : تحقيقات خارجي         ۳۲

نمره گذاري و تفسير نمره ها : ( روش تحقيق )    ۳۸

روايي و اعتبار پرسشنامه ENRICH :   ۴۰

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH :            ۴۱

یافته ها : ۴۳

 

رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

تحقیق رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

فردي كه دچار اضطراب ، نااميدي ، درماندگي ، ترس و احساس عدم اعتماد به نفس و كاهش اراده به هر دليلي مي شود ديگر آن فرد يك انسان متعادل فعال و پر تلاش در كار و فعاليتهاي روزمره خود نيست بلكه فردي خواهد بود كه ديگر شور و نشاط  يك آدم معمولي و نرمال را نداشته و از بسياري از فعاليتهاي روزمره اش باز خواهد ماند .همچنين كودكي كه شور و نشاط ، تحرك و جنبش در او خاموش شده و به فردي بي حوصله و ترسو و غير فعال تبديل شده است ، به جرات مي توان گفت كه: بدون شك بزرگترين لطمعه اي كه او در اين وضعيت مي بيند عدم پيشرفت در تحصيل و باز ماندن از توفيق است .شغل و اشتغال و داشتن درآمد كافی برای پیشبرد گذران زندگی و تامین مایحتاج ضروری ، انسانها را چاره جو و مستقل و سربلند و بی نیاز به بار می آورد ، لكن اگر جامعه دچار مرض و بیماری شد ، یكی از عوارض و آثار شوم آن فقر و نداری مردم خواهد شد یعنی بین فقر و بیكاری رابطه تنگاتنگ وجود دارد چنانچه بین بیكاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیكاری و سرقت … رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یكی از عوامل مهم فقر در جامعه ، وجود افراد بیكار و بی درآمد برای تامین زندگی است به نظر می رسد توزیع بین بیكاری و فساد و بی بند و باری و اعتیاد ، بین بیكاری و سرقت، رابطه تنگاتنگ وجود دارد . یكی از عوامل مهم فقردر جامعه ، وجود افراد بیكار و بی درآمد برای تامین زنگی است به نظر می رسد توزیع ناعادلانه  ثروت جامعه و در اختیار داشتن منابع كمیاب  جامعه توسط عده  قلیلی ، حرص و ولع برای ثروت اندوزی ، درخواست كار زیاد و مزد كم از افراد جامعه ، نوسانات اقتصادی  كه خود عاملی برای ارزشمند بودن دستمزدها و میزان قیمت هاست ، وجود بیكاریهای پنهان آشكار همه و همه عاملی برای بوجود آمدن پدیده شوم و نامیمون فقر در جامعه هستند . مطالعات اجتماعی نشان می دهد در كشورهایی كه توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد ، هر روز فقرا فقیرتر و اغنیاء ثروتمندتر می شوند فاصله طبقاتی فزونی می یابد و به علت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فردگرایی ، افراد قادر به هدایت  درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند.

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

فهرست مطالب

رابطه زناشویی رابطه بین افسردگی با رابطه زناشویی

 

چكيده :   ۳

تعاريف عملياتي :   ۸

فصل دوم ۱۰

پیشینه ی تحقیق     ۱۱

الف : تحقيقات خارجي         ۱۷

مرکز تحقیقاتی PEW           ۲۳

الف : تحقيقات خارجي         ۳۲

نمره گذاري و تفسير نمره ها : ( روش تحقيق )    ۳۸

روايي و اعتبار پرسشنامه ENRICH :   ۴۰

پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH :            ۴۱

یافته ها : ۴۳

 

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :