ارس فایل » رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 85 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎</span>

رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

 

تحقیق رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎

 

بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی ، رواني، جغرافيايي، قومي، نژادي و موارد ديگر در نحوه شكل‌گيري و بروز نوع بزه بسيار مهمي ايفاء مي‌كنند، تبيين مسأله بر اساس عامل محيط اجتماعي، تحديد نگرش حوزه جامعه شناسي اجتماعي است خصوصاً نحوه عملكرد كوچكترين ومهمترين نهاد اجتماعي يعني خانواده كه نقش مهمي را در همكاري و متجانس كردن رفتارهاي هنجاري افراد با محيط اجتماع بر عهده دارد. در اينجا به بررسي نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهكاري نوجوانان (با تكيه بر نظم در خانواده)مي‌پردازيم. اين كار به خصوص به لحاظ تحديد عوامل مورد بررسي در يك كار علمي اهميت دارد چرا كه نمي‌توان در آن حد در يك كار پژوهشي تمام ابعاد و زوايا را به طور دقيق در نظر داشته و مورد بررسي قرار داد. اگر خانواده مي‌تواند عامل مهم بزهكاري باشد و شرايط نامطلوب آن بزهكار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرايط مطلوب در خانواده رشد ذهني، عاطفي، رواني و اجتماعي نوجوان را امكان‌پذير ساخته، مهمترين گام در پيشگيري از بزهكاري است. به نظر مي‌رسد افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي خانواده بوده، به طوري كه وحدت گروهي از هم پاشيده است. به هر ميزاني كه روابط اعضاء از سيطره روابط صميمي، عاطفي، و اخلاقي خارج شود، خطر از بين رفتن كاركرد بسيار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهاي اجتماعي به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پيوندهاي گروه خانواده است به شكلي كه افراد به عنوان حاملين و عاملين نقشها بايد به گونه‌اي ايفاء نمايند كه كاركرد اساسي حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانه‌اي كه از سخن محبت‌آميز خالي است آفت رشد ذهني، عاطفي و اجتماعي نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگي در خانواده زمينه‌ساز رفتار بزهكارانه است. هر جامعه از اعضاي خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارها تبعيت كنند، اما همواره عده‌اي پيدا مي‌شوند كه پاره‌اي از اين ارزشها و هنجارها را رعايت نمي‌كنند. جامعه افرادي را كه هماهنگ و همساز با ارزشها و هنجارها باشند «سازگار» يا «همنوا» و اشخاصي را كه بر خلاف آنها رفتار مي‌كنند «نا سازگار» يا «نا همنوا» مي‌خواند. بنابراين همنوايي اجتماعي يعني مراعات هنجارها، ولي منظور از ناهمنوايي اجتماعي نقص هنجارهاي اجتماعي است. از اينرو كساني كه با جامعه همنوا هستند، «بهنجار» شمرده مي‌شوند و آنان كه همنوايي ندارند، «نا بهنجار» نام مي‌گيرند. از ميان افراد نا بهنجار، كسي كه رفتار ناهنجارش زودگذر نباشد و ديرگاهي دوام آورد، كجرو يا منحرف است و رفتار او را «كجروي اجتماعي» يا «انحراف اجتماعي» مي‌خواند.

گاهي اوقات برچسب مورد نظر اساساً غلط است چنانكه در مواردي كه جوانان به بازداشتگاههاي جوانان سپرده مي‌شوند تنها به اين علت كه والدين آنها ايشان را ترك كرده و هيچگونه امكانات حمايتي در اختيارشان نمي‌باشد، گاهي اوقات اين جوانان در ذهن عمومي به عنوان بزهكار برچسب زده مي‌شوند و اين عنوان منحرف به نظر مي‌ رسد گروه اجتماعي هويت جديدي به اين افراد مي‌دهد يا يك نقش جديد، يك سري انتظارات جديد به او نسبت مي‌دهد. از آن پس اين گروه اجتماعي بر اساس همين انتظارات به اين فرد پاسخ مي‌دهد و از اين راه برچسب را در جاي خود محكمتر كرده و روي كليه عكس العملها وكنش هاي متقابل آينده فرد تأثير مي گذارد. اين مساله برچسب زدن به خصوص در مورد افرادي كه بيماريهاي ذهني دارند و عموماٌ تحت عنوان رفتارهاي منحرف آورده شده اند جدي است زيرا اينگونه افراد قادر به ايفاي نقشي كه جامعه از ايشان انتظار دارد، نيستند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:           ۱

کلیات     ۱

-مقدمه و طرح مسأله           ۱

۱-۱ اهميت و ضرورت مسأله:           ۳

۲-۱ اهداف تحقيق  ۴

فصل دوم:            ۵

ادبیات تحقیق        ۵

۲-پيشينه تحقيق (مروري بر ادبيات موضوع      ۶

۱-۲ تعريف مسأله  ۶

۲-۲ بررسي تئوريها و نظريات بزهكاري انحراف () و نظم خانواده   ۸

۲-۲-۲ نظريه روانشناختي در مورد انحرافات     ۹

۳-۲-۲ نظريات جامعه شناختي انحراف StructuralStrain            ۱۰

ابزار نهادي شده اهداف فرهنگي انواع انطباق     ۱۱

همنوايي: ۱۲

نوآوري:  ۱۲

شعائرگرايي:         ۱۲

انزواطلبي:           ۱۳

شورش:   ۱۳

انحراف اوليه        ۱۴

كاربرد نظريه برچسب:        ۱۶

ارزيابي نظريه برچسب:       ۱۶

۳-۳-۲-۲ نظريه انتقال فرهنگي          ۱۷

نظريه والتر ميلر    ۱۹

ارزيابي نظريه انتقال فرهنگي:           ۱۹

۴-۳-۲-۲ ارزيابي نظريه انتقال فرهنگي:          ۲۰

۶-۳-۲-۲ نظريه تضاد Conflict Theory The  ۲۳

طبقه، دولت، جرم: ۲۳

نظريه آلبرت كوهن :           ۲۴

۷-۳-۲-۲ نظريه ديويد ماتزا- بزهكاري و دنباله روي Delinquency and Drift          ۲۵

۸-۳-۲-۲ نظريه بوم شناسي انحراف- مكتب شيكاگو         ۲۶

۹-۳-۲-۲ نظريه ويليامزهال- عوامل خانواده موثر بر بزهكاري       ۲۸

الف) خانواده گسسته شده:      ۲۸

ب) كشش يا فشار خانواده:     ۲۹

ج) انضباط و روابط خانواده: ۳۰

د) مجرميت در خانواده:        ۳۰

ه‍( اهمال و غفلت:  ۳۱

۱۰-۳-۲-۲ نظريه اميل دوركيم          ۳۱

دوركيم به سه ملاك اساسي جهت جلوگيري از رخداد انحراف توجه مي‌كند:      ۳۳

۱۱-۳-۲-۲ نظريه ويليام گود:            ۳۵

انواع گسيختگي خانواده:       ۳۶

انواع گسيختگي خانواده:       ۴۱

۱۲-۳-۲-۲ نظريه تالكوت پارسنز       ۴۳

۱- عاطفي بودن در برابر خنثي بودن از لحاظ عاطفي :      ۴۹

۲- پراكنده بودن در برابر ويژه بودن :  ۴۹

۳- عام گرايي در برابر خاص گرايي :  ۴۹

۴- اكتسابي در برابر انتسابي :            ۵۰

۵- نفع شخصي در برابر نفع جمعي :   ۵۰

۱۴-۳-۲-۲ تأثير مشكل اقتصادي روي كيفيت و بي ثباتي زندگي زناشويي:      ۵۵

۱۵-۳-۲-۲ نظريات ديگران: ۵۷

عوامل موثر در پايداري ازدواج          ۵۸

جانسون عوامل زير را براي ميزان بالاي طلاق ذكر كرده است:       ۶۱

روابط خارج از زناشويي      ۶۲

عادات ناسالم و بدخلقي:        ۶۳

سن:       ۶۳

عدم تشابه تحصيلي و موقعيت اجتماعي:            ۶۴

۳- چهار چوب تئوريكي       ۶۵

۱-۳ نظريه چلبي- نظم در سطح خرد:  ۷۲

۲-۳- فرضيه هاي محوري تحقيق.      ۷۶

۳-۳- الگوي علّي بزهكاري.  ۷۸

فصل سوم:           ۷۹

روش تحقیق         ۷۹

۳-روش‌های جمع آوری اطلاعات        ۸۰

فصل چهارم:         ۸۴

نتیجه گیری          ۸۴

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۸ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :