ارس فایل » راز و رمز نوشتن
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 64 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">راز و رمز نوشتن</span>

راز و رمز نوشتن

 

تحقیق راز و رمز نوشتن

 

خواندن نيمة دوم نوشتن است. در آغاز خواندن شفاهي بود. آدمي نخست رمز گفتاري كلام را آفريد و سپس رمز نوشتاري آن را. به همين سبب راه تفهيم و تفاهم و اساس همه يادگيريها زماني بس دراز زبان سمعي يعني گفتن و شنيدن بود. هنگامي كه آدمي رمز نوشتاري كلام را آفريد، تفهيم و تفاهم و يادگيري از راه زبان بصري، يعني نوشتن و خواندن، نيز برايش امكان‌پذير شد. در زبان بصري همان نشانه‌هاي زبان سمعي به صورت نشانه‌هاي بصري الفباء كه جانشين نشانه‌هاي صوتي هستند، به كار مي‌روند.بيسواد كاربردش در تفهيم و تفاهم زبان سمعي است و با سواد هم زبان سمعي و هم زبان بصري. اگر در روزگاران بسيار دور از سخن قصه‌گو و شاعر و دانشي كه سينه به سينه به ما رسيده بود و به زبان مي‌آمد لذت مي‌برديم، هنوز هم لذت اين خواندن شفاهي را، چه از شنيدن سخن گويندگان و چه برنامه‌هاي راديو و تلويزيون و تئاتر و سينما و مانند آن نه تنها از دست نداده‌ايم، بلكه بر آن افزوده‌ايم.

در ادبيات شفاهي، يا خواندن از راه گوش، هنگامي كه گوينده و شنونده رو در روي يكديگر باشند، ارتباطي مستقيم ميان آن دو برقرار مي‌شود. براي مثال، در صحنه تئاتر اين ارتباط ميان بازيگر و بينندة شنونده دو جانبه است. بازيگر احساسات و معني و مقصود نويسنده را درك كرده است و آن را بازگو و مجسم مي‌كند. در همان زمان احساسات و برداشت بيننده و شنونده را هم در مي‌يابد و نسبت به آنها واكنشي پيدا مي‌كند و به آنها پاسخ مي‌دهد. اما اين به آن معنا نيست كه هميشه گوينده بيان كنندة احساسات و عواطف و معني و مقصود گفته‌هائي است كه شنيده است  يا خوانده است. بسياري از كتابهاي مورد علاقة مردم سالهاست كه به وسيلة باسوادي براي گروهي بيسواد خوانده مي‌شود. چه بسيار پيش آمده است كه خواننده اين كتابها بر حسب سواد و فهم و درك و ذوق و برداشت خويش نوشته نويسنده‌اي را براي شنوندگان ترجمه و تشريح و تفسير كرده است كه با معني و مقصود و احساسات نويسنده تفاوتي فاحش داشته است.

وقتي كه نوشته به زندگي اجتماعي ما راه يافت، ديگر ارتباط گوينده و شنونده به صورتي كه بيش از آن بود امكان‌پذير نشد. هرگز نمي‌توانيم يقين داشته باشيم كه آنچه خواننده مي‌خواند همان قصد نويسنده است. هر خواننده از آنچه مي‌خواند برداشتي خاص خود دارد. نويسنده‌اي را موفق مي‌دانيم كه اين برداشت متفاوت را تا آنجا كه مي‌تواند به حداقل برساند. به همين سبب است كه مي‌گوئيم خواندن نيمه دوم نوشتن است. نوشتن وسيله‌اي است براي فرستادن و دريافت پيام. نوشته‌اي كه آسانتر خوانده شود، درست فهميده شود، و بيشتر خوانده شود، به هدف نزديكتر است.

 

فهرست مطالب

 

راز و رمز نوشتن  ۱

نوشتن براي خواندن            ۱

نوشتار به جاي گفتار           ۴

ويژگيهاي يك نوشته:           ۵

آيين نگارش          ۶

تشبيه      ۹

مجاز      ۹

كنايه      ۱۰

ايهام       ۱۰

تلميح (اشاره)        ۱۰

انواع نوشته‌ها:      ۱۰

الف: نامه‌هاي خصوصي (دوستانه)      ۱۱

ب: نامه‌ي اداري    ۱۲

ج: نامه‌هاي اجتماعي           ۱۲

مقاله نويسي          ۱۳

خلاصه نويسي      ۱۴

زندگي نامه           ۱۴

گزارش نويسي      ۱۸

۱- انتخاب موضوع            ۱۹

۲- گردآوري اطلاعات         ۲۰

۳- طرح‌ريزي مطالب          ۲۰

۴- عرضه كردن اطلاعات جمع‌آوري شده          ۲۱

ويژگيهاي داستان نويسي       ۲۷

معيارهاي ارزيابي  ۲۹

ويرايش   ۲۹

ويراستار يا ويرايشگر:         ۳۰

به گزيني واژه‌ها:   ۳۰

رعايت قواعد املاي فارسي:  ۳۱

رعايت آئين جمله‌بندي:         ۳۱

برطرف نمودن كمبودهاي نوشته:        ۳۱

حذف زوايد و موارد تكراري:            ۳۱

رفع نارسائي و برشهاي غيرلازم:        ۳۱

بررسي نحوه‌هاي استفاده از منابع و مآخذ:          ۳۲

پردازش:  ۳۲

حاشيه‌گذاري مناسب:           ۳۳

مراحل نامه‌هاي اداري:        ۳۳

بررسي قبل از نگارش:        ۳۳

روش نگارش        ۴۸

يادداشت‌برداري ضمن مطالعه            ۵۴

نكاتي پيرامون نگارش         ۵۷

تشبيه      ۵۹

غث و سمين         ۶۲

 

منابع:

 

نام كتاب: نگارش و ويرايش- محل انتشار: تهران- مؤلف: احمد سميعي سال ۱۳۸۰

نام كتاب: ادب و نگارش – محل انتشار: تهران- مؤلف: حسن احمدي گيوي سال ۱۳۷۹ نشر قطره

نام كتاب: آيين نگارش و روش آموزش انشاء – سال اول مراكز تربيت معلم- شركت چاپ و نشر ايران.

نام كتاب: شيوه نگارش-  محل انتشار: تهران- مؤلف: مرتضي كاخي – سال انتشار: ۱۳۸۸

نام كتاب: برگزيدة متون و نشر فارسي- محل انتشار: تهران – مؤلف: مهدي ماحوزي- سال انتشار: ۱۳۶۹، انتشارات اساطير

نام كتاب: گزيده متون ادب فارسي و آيين نگارش- محل انتشار: تهران- مؤلف: دكتر حسين بهزادي اندوهجردي – ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركزي

نام كتاب: نگارنده متون فارسي- محل انتشار: مشهد- مؤلف: محمدرضا باقري- ناشر: انتشارات مشاور توس سال ۱۳۸۴

نام كتاب: چشمه خورشيدها- محل انتشار: نيشابور- مؤلف: عباسعلي حلاجي- ناشر: شهر فيروزه سال ۱۳۸۱

نام كتاب: راهنماي كل نامه نگاري محل انتشار: تهران- مؤلف: اكبر مرتضي پور، ناشر: انتشارات عطار سال ۱۳۸۲

نام كتاب: آيين و نگارش اداري، محل انتشار: تهران، مؤلف: جمشيد غلامي نهاد- ناشر: نشر نيايش سال ۱۳۸۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :