ارس فایل » جذب سرمايه راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 3000 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 62 حجم فایل (مگابایت) : 0.08 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">جذب سرمايه راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات</span>

جذب سرمايه راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

 راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

تحقیق راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

كاملي از بازار و رقبا، است. لذا انجام تحقيقات بازار در بدو كار ضروري است. ارائه تصويري از بازار و چگونگي ورود و حفظ موقعيت در آن از بايدهاي هر شركت متقاضي سرمايه است. معرفي رقبا و شيوه رقابت با آن‌ها و تدوين سناريوهاي پيش‌بيني آينده، با توجه به شناخت آنان و تمركز بر عمل و عكس‌العمل‌ها نيز حائز اهميت مي‌باشد. پيش‌بيني ميزان و چگونگي فروش محصول شركت در كل دنيا و روند رشد آن نيز مي‌تواند در ديدگاه‌هاي مربوط به ورود به بازارهاي جهاني، موثر باشد.

در برخي موارد به دليل نبود اطلاعات يا فزوني هزينه بر منافع، ارزش يك واحد اقتصادي براساس مقايسه با واحدهاي اقتصادي مشابه تعيين مي گردد. به اين منظور در ابتدا معيارهاي اصلي موثر بر واحد مورد ارزيابي مشخص مي‌شود و سپس با مقايسه ويژگي‌هاي واحد اقتصادي مورد نظر، مقدار معيار يا معيارهاي تعيين شده براي واحدهاي اقتصادي مشابه مبناي تعيين قيمت قرار مي‌گيرد. متداول‌ترين معيارهاي مورد استفاده در ايران معيار نسبت قيمت به در آمد هر سهم (p/E ) مي باشد. در اين روش مقايسه‌اي مي‌توان از معيارهاي ديگري مثل نسبت سود به فروش، نسبت سود عملياتي به دارايي‌هاي خالص، نسبت گردش دارايي‌ها ، نسبت سود خالص به ارزش دفتري و نسبت قيمت به ارزش دفتري نيز استفاده نمود .

 

فهرست مطالب

 

تعريف شركت‌هاي سرمايه‌گذار خطر‌پذير) (VC Fund       ۲

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري همگام با مراحل رشد در شركت‌ها  ۲

شرايط سرمايه‌گذاري VCها   ۳

مراحل جذب سرمايه            ۴

فرآيند بررسي جهت تامين مالي VC ها  ۵

الف) ارزيابي اوليه ۵

ب) ارزيابي قانوني (Due Diligence) 7

معرفي صندوق انجازات       ۸

سهام‌داران اصلي    ۸

ماموريت صندوق   ۹

اهداف سرمايه‌گذاري           ۹

شركت‌هاي هدف    ۹

كشورهاي مورد نظر           ۹

فعاليت‌هاي مورد نظر          ۹

دوره سرمايه‌گذاري ۱۰

مبلغ سرمايه‌گذاري  ۱۰

عوامل تاثيرگذار در سرمايه‌گذاري       ۱۰

نقش و جايگاه ثناراي در پروژه جذب سرمايه از صندوق انجازات      ۱۲

شرايط شركتها براي جذب منابع مالي از صندوق انجازات و رويكرد شركت ثناراي        ۱۳

توصيه‌هاي شركت ثناراي به شركت‌هاي متقاضي جذب سرمايه        ۱۴

شركت و مديريت   ۱۴

بازار و محصول    ۱۴

مدل كسب و كار    ۱۵

شيوه خروج يا چگونگي خروج سرمايه‌گذاري از شركت     ۱۵

روش‌هاي تعيين ارزش سهام  ۲۵

روش‌هاي متداول تعيين ارزش سهام شركت‌ها      ۲۵

الف) روش ارزشيابي دارايي ها          ۲۵

ب) روش سود حسابداري      ۲۵

ج) روش مقايسه‌اي ۲۶

د) روش تنزيل جريان‌هاي نقدي          ۲۶

هـ) مستند سازي و گزارش‌دهي           ۲۷

و) ملاحظات روش‌هاي متداول براي ارزيابي شركت‌ها      ۲۷

تعيين ارزش سهام شركت‌هاي نرم افزاري          ۲۹

الف) تعيين ارزش بر مبناي ضريبي از فروش     ۳۰

ب) تعيين ارزش بر مبناي  نسبت P/E  ۳۰

ج) روش جريان‌هاي نقدي آزاد            ۳۰

د) ارزش جايگزيني ۳۱

هـ) ارزش معاملاتي يك شركت مشابه   ۳۱

و) ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي     ۳۱

روش صندوق انجازات در تعيين ارزش سهام شركت‌هاي نرم افزاري  ۳۱

روش تعيين ارزش سهام توسط شركت ثناراي      ۳۲

بررسي و پي‌گيري تقاضاها   ۳۴

اخذ مدارك اوليه     ۳۴

تشكيل پرونده        ۳۴

ارزيابي مقدماتي     ۳۴

تشكيل كميته ارزيابي           ۳۵

تهيه گزارش نهايي كسب و كار           ۳۶

درخواست رسمي از صندوق انجازات براي سرمايه‌گذاري  ۳۶

پي‌گيري‌ كار با صندوق        ۳۶

انجام اقدامات لازم براي تحقق سرمايه‌گذاري       ۳۶

جذب سرمايه راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

 راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

تحقیق راهنمای جذب سرمايه از صندوق سرمايه‌گذاری انجازات

 

كاملي از بازار و رقبا، است. لذا انجام تحقيقات بازار در بدو كار ضروري است. ارائه تصويري از بازار و چگونگي ورود و حفظ موقعيت در آن از بايدهاي هر شركت متقاضي سرمايه است. معرفي رقبا و شيوه رقابت با آن‌ها و تدوين سناريوهاي پيش‌بيني آينده، با توجه به شناخت آنان و تمركز بر عمل و عكس‌العمل‌ها نيز حائز اهميت مي‌باشد. پيش‌بيني ميزان و چگونگي فروش محصول شركت در كل دنيا و روند رشد آن نيز مي‌تواند در ديدگاه‌هاي مربوط به ورود به بازارهاي جهاني، موثر باشد.

در برخي موارد به دليل نبود اطلاعات يا فزوني هزينه بر منافع، ارزش يك واحد اقتصادي براساس مقايسه با واحدهاي اقتصادي مشابه تعيين مي گردد. به اين منظور در ابتدا معيارهاي اصلي موثر بر واحد مورد ارزيابي مشخص مي‌شود و سپس با مقايسه ويژگي‌هاي واحد اقتصادي مورد نظر، مقدار معيار يا معيارهاي تعيين شده براي واحدهاي اقتصادي مشابه مبناي تعيين قيمت قرار مي‌گيرد. متداول‌ترين معيارهاي مورد استفاده در ايران معيار نسبت قيمت به در آمد هر سهم (p/E ) مي باشد. در اين روش مقايسه‌اي مي‌توان از معيارهاي ديگري مثل نسبت سود به فروش، نسبت سود عملياتي به دارايي‌هاي خالص، نسبت گردش دارايي‌ها ، نسبت سود خالص به ارزش دفتري و نسبت قيمت به ارزش دفتري نيز استفاده نمود .

 

فهرست مطالب

 

تعريف شركت‌هاي سرمايه‌گذار خطر‌پذير) (VC Fund       ۲

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري همگام با مراحل رشد در شركت‌ها  ۲

شرايط سرمايه‌گذاري VCها   ۳

مراحل جذب سرمايه            ۴

فرآيند بررسي جهت تامين مالي VC ها  ۵

الف) ارزيابي اوليه ۵

ب) ارزيابي قانوني (Due Diligence) 7

معرفي صندوق انجازات       ۸

سهام‌داران اصلي    ۸

ماموريت صندوق   ۹

اهداف سرمايه‌گذاري           ۹

شركت‌هاي هدف    ۹

كشورهاي مورد نظر           ۹

فعاليت‌هاي مورد نظر          ۹

دوره سرمايه‌گذاري ۱۰

مبلغ سرمايه‌گذاري  ۱۰

عوامل تاثيرگذار در سرمايه‌گذاري       ۱۰

نقش و جايگاه ثناراي در پروژه جذب سرمايه از صندوق انجازات      ۱۲

شرايط شركتها براي جذب منابع مالي از صندوق انجازات و رويكرد شركت ثناراي        ۱۳

توصيه‌هاي شركت ثناراي به شركت‌هاي متقاضي جذب سرمايه        ۱۴

شركت و مديريت   ۱۴

بازار و محصول    ۱۴

مدل كسب و كار    ۱۵

شيوه خروج يا چگونگي خروج سرمايه‌گذاري از شركت     ۱۵

روش‌هاي تعيين ارزش سهام  ۲۵

روش‌هاي متداول تعيين ارزش سهام شركت‌ها      ۲۵

الف) روش ارزشيابي دارايي ها          ۲۵

ب) روش سود حسابداري      ۲۵

ج) روش مقايسه‌اي ۲۶

د) روش تنزيل جريان‌هاي نقدي          ۲۶

هـ) مستند سازي و گزارش‌دهي           ۲۷

و) ملاحظات روش‌هاي متداول براي ارزيابي شركت‌ها      ۲۷

تعيين ارزش سهام شركت‌هاي نرم افزاري          ۲۹

الف) تعيين ارزش بر مبناي ضريبي از فروش     ۳۰

ب) تعيين ارزش بر مبناي  نسبت P/E  ۳۰

ج) روش جريان‌هاي نقدي آزاد            ۳۰

د) ارزش جايگزيني ۳۱

هـ) ارزش معاملاتي يك شركت مشابه   ۳۱

و) ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي     ۳۱

روش صندوق انجازات در تعيين ارزش سهام شركت‌هاي نرم افزاري  ۳۱

روش تعيين ارزش سهام توسط شركت ثناراي      ۳۲

بررسي و پي‌گيري تقاضاها   ۳۴

اخذ مدارك اوليه     ۳۴

تشكيل پرونده        ۳۴

ارزيابي مقدماتي     ۳۴

تشكيل كميته ارزيابي           ۳۵

تهيه گزارش نهايي كسب و كار           ۳۶

درخواست رسمي از صندوق انجازات براي سرمايه‌گذاري  ۳۶

پي‌گيري‌ كار با صندوق        ۳۶

انجام اقدامات لازم براي تحقق سرمايه‌گذاري       ۳۶

قیمت فایل : 3000 تومان

دسته بندی : تاريخ : 28 سپتامبر 2017 به اشتراک بگذارید :