ارس فایل » بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 241 حجم فایل (مگابایت) : 0.351 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان</span>

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

پيشگفتار

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

بدون شك در عصر ما- كه بعضي نام آن را «عصر برهنگي و آزادي جنسي» گذارده اند و افراد غربزده، بي بندوباري زنان را جزيي از آزادي آنها مي دانند- سخن از حجاب براي اين دسته، ناخوشايند و گاه افسانه اي متعلق به زمانهاي گذشته است.

با وجود اين، مفاسد بي حساب و گرفتاريهاي روز افزوني كه از آزاديهاي بي قيد و شرط به وجود آمده سبب شده است كه اندك اندك گوش شنوايي براي اين سخن پيدا شود. البته در محيطهاي اسلامي و مذهبي مخصوصاً در ايران بعد از انقلاب، بسياري از مسائل حل شده و به بسياري از اين مسائل پاسخ كافي و قانع كننده داده شده است، ولي باز اهميت موضوع ايجاب مي كند كه به اين مسئله به طور گسترده تر پرداخته شود. بخصوص امروز كه دشمن با فرهنگ فاسدش در ابعاد مختلف آن، مي خواهد فرهنگ اسلامي و اصيل را از ما بگيرد و با بدحجابي و مفاسد ديگر، از قبيل موسيقي و فيلمهاي نامناسب جامعة ما را به لجن بكشاند و از درون ما را پوك كند و هويت اسلامي و ملي ما را بر باد دهد.

حجاب، مسئله اي است داراي عرصه هاي متنوع و گسترده كه به لحاظ ارتباطش با خصوصيات مختلف فردي و اجتماعي انسان، براي طرح آن مي توان روشهاي متعددي داشت و از زاويه ها و ديدگاههاي مختلفي اعم از فرهنگي، روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، اخلاق، مذهب، سياست و … به آن نظر كرد. برخي به اثبات فطري بودن حجاب مي پردازند و از آدم و حوا گرفته تا ايران باستان و عرب جاهلي و ديگر اقوام نمونه هايي از آن را ارائه مي دهند. و با ذكر شواهدي از اوستا و تلمود و تورات و انجيل، نشان مي دهند كه حجاب نه تنها در اسلام كه اصلي مشترك در تمام اديان است.

برخي ديگر به بررسي مسئله پوشيدگي از ديدگاه روانشناسي پرداخته و با طرح انسان و نيازهاي رواني او از تولد تا بلوغ و كمال، حجاب را ضرورتي براي رشد انسان و تمريني براي تعالي او مي دانند. عده اي هم مسئله را به صورت مفصل تر بررسي كرده و با تحقيق پيرامون زن در فرهنگ غرب و پي آوردهاي مخرب مكتب فرويد به همراه آمار و ارقام، به رو كردن دست غربيها و سوء استفادة آنها از زن پرداخته و با توجه به نيازهاي رواني و شخصيت زن، حجاب را حريمي امن براي او و عامل رشد و سلامت خانواده و جامعه مي دانند.

برخي ديگر از نظرگاه فرهنگ به حجاب پرداخته اند و نشان مي دهند كه در هر جامعه نوع و كيفيت لباس زنان و مردان قوياً تابع جهان بيني و ارزشهاي حاكم بر فرهنگ آن جامعه و حتي مبين و آينة آن است. از اين رو پوشيدگي در اسلام و برهنگي در غرب بايد در جهان بيني آنان و تلقي و تعريفي كه از انسان دارند جستجو كرد. وقتي انسان وجودي است فقط مادي و دنيايي و همپاي ديگر حيوانات، آنچه كه اصالت دارد تنها لذت است. برهنگي پديده اي مي شود طبيعي و لازم. عده اي ديگر مسئله را در شكل داستان و گفتگو و با نثري امروزي و تربيتي مورد پسند مطرح كرده و فلسفه و حكم و حدود حجاب را بعضي از آمار و ارقام به صورتي خلاصه و داستاني به هم آميخته نشان مي دهند. در اين ميان فقها و انديشمنداني هم هستند كه تنها از بعد فقهي به مسئله نگريسته و به بحث از دليل و حدود حجاب به صورت استدلالي پرداخته اند برخي در باب نكاح و با طرح احكام نگاه به نامحرم و برخي به صورت مستقل و…

و اخيراً هم يكي از محققين اهل سنت در اين زمينه كاري در خور توجه و تقدير انجام داده. او از رهگذر لباس زن مسلمان و ويژگيهاي آن به طرح مسئلة حجاب و دليل و حدود آن مي پردازد. و معقتد است كه اسلام براي لباس يك زن مسلمان شروطي قائل است (پنج شرط) كه شرط اول آن پوشاندن تمامي بدن به استثناي وجه و كفين است و در طي چند فصل، از قرآن و سنت و فتاواي فقهاي اهل سنت به اثبات مدعاي خود، آنهم به صورت استدلالي و عالمانه مي پردازد. و در دو فصل پاياني كتاب به پاسخگويي شبهات و رد ادلة قائلين به وجوب و يا استحباب پوشش صورت پرداخته و دلائل آن را پاسخي در خور و شايسته مي دهد.

و در نهايت كساني هم هستند كه حجاب را نه از ديدگاه مذهبي كه به عنوان يك مقولة صرفاً سياسي ملي، و ضد استعماري مي نگرند و معتقدند: «هر چادري كه دور انداخته شود افق جديدي بر روي استعمارگران گشوده مي شود، افقي كه تا پيش از آن بر آنها ممنوع بود».

اما اين نوشته مستقيماً در صدد بيان مطالب فوق نيست. نه در صدد اثبات پرده نشيني زن است و نه مي خواهد از يك مسألة خاص يعني پوشش زن به معناي «ستر» سخن براند، بلكه امري فراتر منظور است كه بتوان در پرتو آن بسياري از احكام تشريع شدة اسلام را مانند لزوم پوشش، حرمت نگاه به اجنبي و … را در يك ساختار منسجم فكري نمايان سازد. زيرا معناي اصلي نوشتار حجاب از ديدگاه قرآن و سنت مي باشد. و مي كوشد يا طرح تاريخچة حجاب و دليل و حدود و فلسفة آن به طور نسبتاً كامل به اين مسأله كه از مسلمات فقه اسلامي است، شبهات را پاسخگو باشد و وجدان و فطرت انسان را اقناع نمايد.

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

 

مقدمه :

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

حجاب و پوشش اسلامي يكي از برجسته‌ترين ارزش‌هاي رفتاري شريعت مقدس اسلام است. حجاب يكي از احكام قطعي و مسلم شرعي در فقه اسلامي قلمداد مي‌گردد. علاوه بر آيات محكم و صريح قرآن كريم، سيرة عملي معصومين(ع) و روايات متعدد و متواتري كه از آنها در اين باره وجود دارد؛ حاكي از اهميت و اعتبار والاي اين موضوع است.

منظور از حجاب، همان پوشش اسلامی به معنای پوشانیدن تمامی بدن و برجستگی های آن به جز گردی صورت و دست ها از مچ به پایین، توأم با رفتار و گفتاری است که منجر به خودنمایی و جلب نظر نامحرم نگردد.

بنابراین پوشش اسلامی می بایست دو مشخصه ی بارز داشته باشد:

  1. حدود شرعی مذکور (در رساله های علمیه) لحاظ شود.
  2. باخودنمایی و جلب نظر و نگاه نامحرم همراه نباشد.

براساس این تعریف از حجاب، مفهوم بدحجابی و مصادیق آن روشن تر می شود. به عبارتی دقیق تر استفاده از لباس ها و تن پوش های تنگ و کوتاه، با رنگ ها، نوشته ها و نقش های محرّک و آرایشهای غلیظ و افراطی که اغلب با گفتار و رفتار تحریک آمیز همراه می باشد و نیز بعضاً استفاده از چادرهای نازک و بدن نما در برابر نامحرم از مصادیق بدحجابی به شمار می آیند.

این معضل و ناهنجاری (در پوشش) در سال های اخیر بنا به دلایلی رو به گسترش بیشتری نهاده و به عنوان یک تهدید برای تحکیم خانواده ها و امنیت فرهنگی و اخلاقی جامعه مورد توجه وتاکید مراجع ذی ربط قرار گرفته است.

یکی از عوامل عمده تشدید و گسترش مفاسد اجتماعی از جمله بدحجابی در جامعه کنونی صدور اعلامیه ها، اطلاعیه ها و هشدارهای مکرر و تکراری (بدون پشتوانه ی عملی) از سوی دست اندرکاران و متصدیان امور، درباره ی مقابله با مظاهر فساد و بدحجابی و تنبیه و توبیخ عوامل ترویج و اشاعه ی منکرات می باشد، چرا که این امر از سویی موجب بی اعتمادی و بی اعتنایی و یا حداقل موجب دلسردی مردم به ویژه نسل جوان نسبت به عملکرد مسئولین (در این رابطه) و از سوی دیگر موجب گستاخی، جسارت و جرأت بیش از پیش مروّجان بی بند و باری و بی حجابی می شود. در این رابطه لزوم بررسی میزان تأثیرگذاری روشهای مقابله با این مسئله مورد تأکید قرار می گیرد.

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

منابع و مآخذ:

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

۱-         قرآن كريم و نهج البلاغه

۲-         آيت اللهي، زهرا، زن و خانواده (۱) (زنان در آيات و روايات)، روابط عمومي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان، اول، تابستان ۱۳۸۱٫

۳-         آيت اللهي، زهرا و ديگران، عقل، ايمان، مشورت؟!، سفير صبح، اول، ۱۳۸۰٫

۴-         ابن ابي فراس، امير زاهد ابي الحسن ورام، تنبيه الخواطر و نزهة النوظر (معروف به مجموعة ورام)، مكتب الفقيه قم، دار صعب بيروت، دارالتعارف بيروت.

۵-         ابن بابويه قمي مشهور به شيخ صدوق، ابي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسي، عيون اخبار الرضا(ع)، محمد تقي اصفهاني مشهور به آقا نجفي، علميه اسلاميه، فقير دوست، دوم، بهار ۱۳۶۴

۶-         ابن بابويه قمي، ابي جعفر صدوق محمد بن علي بن حسين، من لايحضره الفقيه، سيد حسن موسوي خرسان، تهران: دارالكتب الاسلاميه، پنجم، ۱۳۹۰ هـ . ق .

۷-         ابن بابويه قمي، ابي جعفر بن علي بن موسي، خصال شيخ صدوق، محمد باقر كمره اي، تهران، انتشارات كتابچي، ۱۳۷۴٫

۸-         ابن بابويه قمي، ابي جعفر محمد بن علي بن موسي، متن و ترجمة ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (شيخ صدوق)، علي اكبر غفاري، صدوق، رستمخاني، ۷، زمستان ۱۳۶۳ .

۹-         ابن شعبه حراني، ابو محمد حسن بن علي بن حسين، تحف العقول عن آل الرسول، احمد جنتي، انتشارات امير كبير، سپهر تهران، اول، ۱۳۶۷ .

۱۰-       ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، بيروت: دارالمعرفه، اول، ۱۴۰۶ هـ . ق.

۱۱-       ابن اثير، عزالدين علي بن محمد، النهاية، بيروت: داراحياء التراث الاسلامي.

۱۲-       ابن اثير، عز الدين علي بن محمد، اسد الغابة في معرفة الصحابه، المكتبة الاسلاميه، تهران (بي تا).

۱۳-       ابن منظور افريقي مصري، ابي افضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الكبري الميريه، ۱۴۰۵ هـ . ق.

۱۴-       ابن شهر آشوب مازندراني، مناقب آل ابي طالب، منشورات مطبعة الحيدريه، نجف، ۱۳۸۰   هـ . ق.

۱۵-       ابن ابي الفتح الاربلي، علامه ابي الحسن علي بن عيسي، كشف الغمه في معرفة الائمة، سيد هاشم رسولي، سيد هادي بني هاشمي، انتشارات علميه قم، حاج سيد علي بني هاشمي،۱۳۸۱ هـ . ق.

۱۶-       ابن ابي الحديد، عبدالحميد بن هبه الله، جلوه تاريخ در شرح نهج البلاغه، محمود مهدوي دامغاني، نشر ني تهران.

۱۷-       احمد زادي، طاهر،ترتيب القاموس‌المحيط، بيروت:دارالكتاب العلميه، ۱۳۹۹ ه.ق.

۱۸-       افرام البستاني، فؤاد، فرهنگ (جديد) عربي- فارسي، ترجمة المنجد الطلاب،  محمد بندر ريگي، آسمان، پانزدهم، بهار ۱۳۷۷ .

۱۹-       اكبري، حجة الاسلام محمدرضا، تحليلي نو و عملي از حجاب در عصر حاضر ، شهيد فهميده، اول، بهار ۱۳۷۶ .

۲۰-       اكبري، محمود، براي ريحانه (رهنمودهايي براي دختران جوان)، گلستان ادب قم، مهر، نوبت ۶، زمستان ۱۳۷۹ .

۲۱-       امام فخررازي معروف به ابن خطيب شافعي، ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين طبرستاني، تفسير كبير (مفاتيح الغيب)، كتابفروشي علميه تهران، دوم.

۲۲-       بخاري، محمد بن اسماعيل جعفي، صحيح بخاري، احياء التراث بيروت.

۲۳-       برقي، ابي جعفر احمد بن محمد بن خالد، محاسن برقي، سيد جلال الدين حسيني،  كتابفروشي اسلاميه قم، دوم.

۲۴-       البرهان فوري، علاء الدين علي متقي بن حسام الدين هندي، كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال، بكري حياني، صفوة سقا، موسسه رسالت بيروت، پنجم، ۱۴۰۵ هـ . ق.

۲۵-       بي آزار شيرازي، عبدالكريم، رساله نوين تحرير الوسيله امام خميني، فرهنگ اسلامي تهران، ۱۳۶۵ .

۲۶-       پاينده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول اكرم «ص»)، رستم خاني، سوم، ۱۳۷۷ .

۲۷-       پور سيد آقايي، مسعود، حجاب ميوة شناخت، انتشارات حضور، ستاره، دوم، بهار ۱۳۷۷٫

۲۸-       جوادي آملي، عبدالله،زن درآيينه جلال و جمال، نشر اسراء، سوم، پاييز ۱۳۷۷٫

۲۹-       جويني، عزيز الله، تفسير مفردات قرآن، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، فرشيوه، دوم، پاييز ۱۳۷۸ .

۳۰-       حبيب اللهي،حسين. حجاب دربي حجابي، انتشارات داوري، مهديه، اول، ۱۳۷۳ .

۳۱-       حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، مكتبة اسلاميه تهران، ۱۴۰۳ ه.ق.

۳۲-       حسيني زبيدي، سيد محمد مرتضي، تاج العروس، دار الهدايه، ۱۳۸۶ هـ . ق.

۳۳-       حقي بروسوي، اسماعيل، تفسير روح البيان، احياء التراث عربي بيروت- لبنان، ۵،۱۴۰۵ هـ . ق.

۳۴-       حميري قمي (از اصحاب امام عسگري «ع»)، ابي عباس عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، مكتب نينوي، حديث تهران.

۳۵-       حداد عادل، غلامعلي، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، مجتمع فرهنگي سروش تهران، نهم، ۱۳۸۱٫

۳۶-       حويزي، عبدعلي، نور الثقلين، قم: دارالكتب العلميه اسماعيليان.

۳۷-       حيدري، نجمه، اخلاق در زندگي، نويد شيراز، اول، ۱۳۸۰ .

۳۸-       خرمشاهي، بهاء الدين و انصاري، مسعود، پيام پيامبر (مجموعه اي از نامه ها، خطبه ها، وصايا، دعاها، تمثيلها و سخنان جامع حضرت محمد «ص»)، منفرد، اول، ۱۳۷۶٫

۳۹-       دشتي، محمد، ترجمه نهج البلاغه (حضرت اميرالمؤمنين)، مشرقين، دانش قم، ششم، آبان ۱۳۷۹ .

۴۰-       دفتر مطالعات ديني زنان، فرهنگ حجاب (بيم ها و اميدها) نشست علمي ۱، قم، مديريت پژوهش جامعة الزهرا (س)، بهمن ۱۳۷۹ .

۴۱-       رازي، احمد، مقاييس اللغة، مصرة مطبعه مصطفي البابي الحلبي، دوم، ۱۳۸۹ هـ . ق.

۴۲-       روشندل، محمد باقر، محرم و نامحرم به ضميمه: مسئله حجاب  (سلسله بحثهاي اسلامي ۱)، مركز خدمات فرهنگي مطهر، اول، تابستان ۱۳۸۰ .

۴۳-       زمخشري، امام جادالله محمود بن عمر، تفسير كشاف، قم، مكتب الاعلام اسلامي، دوم، ۱۴۱۶ هـ . ق، ۱۳۷۴ هـ . ش.

۴۴-       سازمان تبليغات اسلامي تهران، حجاب و آزادي (مقالات كنگره اسلام و زن)، سوم، ۱۳۶۹ .

۴۵-       ستوده، هدايت الله، آسيب شناسي اجتماعي (جامعه شناسي انحرافات)، انتشارات آواي نو، معراج، چهارم، ويرايش دوم ۱۳۷۶ .

۴۶-       سجستاني ازدي، ابوداود سليمان بن اشعث، سنن ابوداود، بيروت: دارالحياء التبويه.

۴۷-       سيوطي، عبدالرحمن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، مكتب آيت الله مرعشي نجفي، قم، ۱۴۰۴ هـ . ق.

۴۸-       شعراني، آقاي حاج ميرزا ابوالحسن، نشر طوبي (يا دائرة المعارف لغات قرآن مجيد) كتابفروشي اسلاميه تهران، دوم ۱۳۹۸ هـ . ق.

۴۹-       شيرازي، محمد، پوشش زن از ديدگاه اسلام، محمد محمدي اشتهاردي، مدرسه علميه     علي (ع) ، ۱۳۵۹ .

۵۰-       صابوني، محمد علي، روائع البيان. بيروت ؛ موسسه مناهل العرفان، پنجم،                ۱۴۰۷ هـ .ق .

۵۱-       طباطبائي، سيد محمد حسين، تفسيرالميزان، سيد محمد باقر موسوي همداني، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، با همكاري مركز نشر فرهنگي رجاء و انتشارات اميركبير، سپهر، چهارم، ۱۳۷۰ .

۵۲-       طباطبايي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروة الوثقي، انتشارات كتابفروشي آيت الله العظمي مرعشي نجفي، آداب نجف اشرف، چهارم، قم، ۱۴۰۴ هـ . ق.

۵۳-       طبرسي، ابي علي فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، سيد هاشم رسولي محلاتي  و ديگران، كتابفروشي علميه اسلاميه تهران.

۵۴-       طبرسي، شيخ جليل رضي الدين ابي نصر الحسن فضل، مكارم الاخلاق، دانشمند محترم سيد ابراهيم مير باقري، انتشارات شمس فراهاني، تهران، ۱۹ آذر ۱۳۵۵ .

۵۵-       طبرسي، ابن منصور احمد بن علي بن ابي طالب، الاحتجاج، موسسه النعمان، بيروت لبنان.

۵۶-       طريحي، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، ۱۳۲۱ هـ . ق.

۵۷-       طوسي معروف به شيخ طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، كتابفروشي اسلامي تهران، ۱۳۶۵ .

۵۸-       علامه، علويه ام الفخر، ياقوت و مرجان، نويسنده، چاپ رودكي با همكاري فني رايزن، اول، ۱۳۷۲ .

۵۹-       فتاحي زاده، فتحيه، حجاب از ديدگاه قرآن و سنت، دفتر تبليغات اسلامي، دوم،                زمستان ۱۳۷۶ .

۶۰-       فراهيدي، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: دارالهجرة، اول، ۱۴۰۵ هـ . ق.

۶۱-       فيض كاشاني، محمد محسن، كتاب الوافي، اصفهان: مكتب امام امير المومنين،                     ۱۴۰۹ هـ . ق.

۶۲-       فيض كاشاني، محمد محسن، كتاب الصافي في تفسير القرآن. كتابفروشي اسلاميه تهران، ۶، ۱۳۶۲ .

۶۳-       قبادي، محمد صادق، كلام نور ۲ (سعادت و شقاوت زنان)، پاسدار اسلام، اول،              زمستان ۱۳۸۱ .

۶۴-       قرشي، سيد علي اكبر، قاموس قرآن ج ۲ – ۱ (الف-د)، دارالكتب الاسلامية، حيدري، نوبت ۸، ۱۳۷۸ .

۶۵-       قمي، شيخ عباس، ترجمه سفينة البحار، محمد باقر ساعدي، كتابفروشي جعفري مشهد.

۶۶-       كارل، آلكسيس، راه و رسم زندگي، پرويز دبيري، كتابفروشي تاييد اصفهان، حبل المتين، ۱۳۳۲ .

۶۷-       كارل، آلكسيس، انسان موجود ناشناخته، عنايت الله شكيباپور، تهران: شهريار،                  سوم، ۱۳۶۱ .

۶۸-       كاشاني، محمد بن مرتضي مدعومحسن، محجة البيضاء في التهذيب الاحياء، علي اكبر غفاري، تهران: دفتر انتشارات اسلامي، ۱۳۸۳ هـ . ق.

۶۹-       كاظم زاده ايرانشهر، حسين، رهبر نژادنو: در جستجوي خوشبختي (راز خوشبختي)، برلين: ايرانشهر، ۱۳۰۷ .

۷۰-       كليني رازي، ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، فروع كافي، كتابفروشي اسلاميه تهران، حيدري، دوم، ۱۳۶۲ .

۷۱-       كليني، ثقة الاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، اصول كافي، دانشمند حاج سيد جواد مصطفوي، دفتر نشر فرهنگ اهل بيت (ع) تهران، ۱۳۴۸ هـ . ش، ۲۹ جمادي الاول            ۱۳۸۹ هـ . ق.

۷۲-       مالك، بانو-ف، گنجينة سعادت (تفسير سوره مباركه نور)، تهران، دوم، ۵/۲/۵۱ مصادف با صفر ۱۳۸۴ هـ . ق.

۷۳-       مجلسي، علم الاعلام علامه شيخ الاسلام مولي محمد باقر، بحار الانوار، موسي خسروي، مكتب اسلاميه تهران، دوم، ۱۳۶۲ مصادف با ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هـ . ق.

۷۴-       محلاتي، شيخ ذبيح الله، رياحين الشيعه (شرح زندگاني سيدة نسوان)، دانشمندان بانوان شيعه، انتشارات دارالكتب الاسلاميه شيخ محمد آخوندي، خورشيد، نوبت چهارم، بهار ۱۳۶۴ .

۷۵-       محمدي ري شهري، محمد ميزان الحكمه با ترجمه فارسي، حميدرضا شيخي، دارالحديث، ويرايش سوم، ۱۳۷۷، اول.

۷۶-       محمدي نيا، اسدالله، آنچه بايد يك زن بداند، مركز علمي فرهنگي مسجد صاحب الزمان ورامين، مهديه قم، چهارم مهر ۱۳۷۴ .

۷۷-       مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) (فعاليتهاي دانشجويي)، مقام زن (خلاصه آثار استاد مرتضي مطهري)، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، پنجم، ۱۳۸۲ .

۷۸-       مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ۱۳۶۰ .

۷۹-       مطهري، مرتضي، آشنايي با قرآن جلد ۴ (تفسير سوره نور)، صدرا، چاپ ۱۲، اسفند ۱۳۸۰ مصادف با ذي الحجة ۱۴۲۲ .

۸۰-       مطهري، مرتضي، مسئلة حجاب، تهران: صدرا، ۱۳۶۸٫

۸۱-       مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، چاپ فجر، ۳۱، بهمن ۱۳۸۰ مصادف با ذي العقده ۱۴۲۲ .

۸۲-       معاونت اجتماعي ناجا، اداره كل آموزش و مشاركت همگاني، سيماي عفاف، دوم،              بهار ۱۳۷۷ .

۸۳-       مقري فيومي، احمد، مصباح المنير، قاهره: مطبعه الاميديه، هشتم، ۱۹۲۸ ميلادي.

۸۴-       مقري فيومي، احمد بن محمد بن علي، مصباح المنير، قم: كتابفروشي علميه [بي تا]، ۲ جلد در يك مجلد.

۸۵-       مقدس اردبيلي، زبدة البيان معروف به آيات الاحكام، تهران: بي تا، ۱۳۰۵ .

۸۶-       مكارم شيرازي. استاد محقق ناصر، تفسير نمونه، با همكاري جمعي از نويسندگان، دارالكتب الاسلاميه تهران، مدرسه اميرالمؤمنين (ع)،۱۵، ۱۳۷۵ .

۸۷-       منصور نژاد، محمد، مسأله زن، اسلام و فمينيسم (در دفاع از حقوق زنان)، به كوشش حجت الله محمد شاهي، برگ زيتون تهران، سپهر، اول، ۱۳۸۱ .

۸۸-       مهريزي، مهدي، از اسلام چه مي دانيم؟ ۹ (زن)، نشر خرم، باقري، قم، اول، ۱۳۷۷٫

۸۹-       موسوي خميني، آيت الله روح الله، رساله توضيح المسائل، مركز نشر فرهنگي رجاء، تهران، ۱۳۶۶ .

۹۰-       موسسه مطبوعاتي دارالعلم قم، تحريرالوسيله امام خميني (فقه اسلام).

۹۱-       جمعي از پژوهندگان موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين (ع)، نهج الحياة فرهنگ سخنان فاطمه (س)، نهضت قم، نوبت اول، مهر ۱۳۷۲ .

۹۲-       نجفي، شيخ الفقهاء، و امام محققين شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، محمود قوچاني، تصحيح: عالم فاضل سيد ابراهيم ميانجي، كتابفروشي اسلاميه تهران، ۶، ۱۴۰۱ هـ . ق، ۱۳۵۰ هـ . ش.

۹۳-       نظام الدين، سيد محمد، رويش سبز (پوشش و نگاه از ديدگاه قرآن و سنت)، رضوي هشت بهشت، اول، بهار ۱۳۸۲ .

۹۴-       نوري طبرسي، خاتمة المحدثين حاج ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط الوسائل، تحقيق: موسسه آل البيت (ع)- لاحياء التراث قم، مهر قم، اول، ۱۴۰۷ هـ . ق.

۹۵-       نووي، يحيي بن شرف، صحيح مسلم، محمود توفيق، قاهره، بي نا، ۱۳۴۹ هـ . ق.

۹۶-       نيلي پور، مهدي، فرهنگ فاطمه (الفباي شخصيتي حضرت زهرا (س))، موسسه فرهنگي هنري رزمندگان اسلام شعبه اصفهان، چاپ اول، پاييز ۱۳۷۷ .

۹۷-       هريسي تبريزي، حسن، غررالحكم و درر الكلم (مجموعه كلمات قصار حضرت علي (ع) ۱۰۷۶۰ جمله و حديث)، محمد علي انصاري، ۲۲ دي ۱۳۳۷ .

۹۸-       كتاب مقدس عهد عتيق و عهد جديد، فاضل خان همداني، انتشارات اساطير، چاپ ديبا، چاپ اول، ۱۳۸۰ (داراي انجيل- متي، عهد جديد، رسالة پولس).

۹۹-       هيثمي، حافظ نورالدين علي بن ابي بكر، مجمع الزوائد، بيروت: دارالفكر، ۱۴۱۴ هـ . ق.

۱۰۰-     ويل دورانت، ويليام جيمز، لذات فلسفه، عباس زرياب، تهران: آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۶۹ .

۱۰۱-     ويل دورانت، ويليام جيمز، تاريخ تمدن، اسماعيل دولتشاهي و ديگران، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، ۱۳۶۵ .

۱۰۲-     مجتمع فرهنگي ديني ركن الملك، مقالة شيدائيان ياس (ويژه نامة گلبرگ)، مرداد ماه ۱۳۸۲

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

فهرست مطالب

بدحجابي پایان نامه بررسي ميزان تأثيرگذاري روشهاي مقابله با بدحجابي دربين قشر جوان ۱۸ تا ۳۰ ساله

 

پيشگفتار

فصل اول : (بيان مسئله)

مقدمه     ۱

بيان مسأله            ۳

مدل تحليلي           ۴

اهميت و ضرورت موضوع  ۵

اهداف پژوهش      ۶

تعريف متغيرها      ۷

فصل دوم : (پيشينه تحقيق)

مقدمه     ۹

واژه و مفهوم حجاب            ۱۴

فلسفه حجاب         ۱۵

عفاف     ۲۹

مباني و اصول فكري حجاب  ۴۴

اصول فكري حجاب            ۴۷

ارزش و اهميت حجاب در قرآن          ۵۰

تعريف كامل حدود و اندازه پوشش زن ۵۴

انواع تقوا            ۵۵

برهنگي و بي حجابي ، دامي شيطامي   ۷۱

حجاب از ديدگاه احاديث و روايات       ۷۲

كيفيت لباس و پوشش           ۷۴

الگوي بلند حجاب و عفاف    ۷۶

زنان مجاهد          ۷۸

حدود و كيفيت حجاب و پوشش           ۸۱

پوشش زن در ارتباط با ديگران           ۸۳

ويژگي هاي پوشش ۸۶

بهترين و كاملترين پوشش     ۹۲

فوايد حجاب          ۹۷

حجاب و موفقيتهاي معنوي زن           ۱۰۱

تأثير حجاب بر انجام مسئوليتهاي اجتماعي          ۱۰۴

حجاب و مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب ۱۰۵

مد گرايي ۱۰۶

آثار و نتايج بي حجابي         ۱۱۱

آثار سوء بد حجابي در دنيا    ۱۲۵

الزامي بودن حجاب براي اقليت هاي غير مسلمان در ايران  ۱۲۶

روشهاي ترويج حجاب         ۱۲۷

رابطه لباس غربي با فرهنگ غربي      ۱۴۰

سرمايه داري و لباس           ۱۴۲

زمينه هاي تاريخي و بازارهاي علمي و فلسفي     ۱۴۴

رابطه حجاب با فرهنگ اسلامي          ۱۴۶

بي حجابي چگونه به ايران آمد           ۱۵۲

انگيزه هاي رفع حجاب در غرب         ۱۶۰

فلسفه پوشش در اسلام          ۱۶۰

فايده پوشش          ۱۶۲

انواع حجاب         ۱۶۴

بررسي ستادي نيروي انتظامي           ۱۷۵

حقايق مؤثردر مسئله           ۱۷۶

باز ترسيم شاخص هاي رشد  فرهنگي اجتماعي در نظامي اسلامي     ۱۸۸

حجاب چرا ؟ مخالفت چرا ؟   ۱۸۹

فصل سوم : (روش تحقيق)

روش پژوهش       ۱۹۶

ابزار اندازه گيري   ۱۹۷

روش تجزيه و تحليل داده ها  ۱۹۷

شيوه اجرا پژوهش  ۱۹۷

فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده ها)

مقدمه     ۱۹۸

بخش اول : توصيف مشخصات پاسخگويان        ۱۹۹

بخش دوم : توصيف داده ها بر اساس هر يك از سؤالات پژوهش       ۲۰۲

بخش سوم : اثبات فرضيات   ۲۲۷

آزمون آناليز واريانس يك طرفه براي بيان رابطه سطح تحصيلات پاسخگويان با هر يك از فرضيات            ۲۳۱

آزمون آناليز واريانس يك طرفه براي بيان رابطه مذهب پاسخگويان با هريك از فرضيات پژوهش   ۲۳۴

آزمون اناليز واريانس يك طرفه براي بيان رابطه بين پاسخگويان با هر يك از فرضيات پژوهش      ۲۳۶

فصل پنجم : (نتيجه گيري)

نتيجه گيري          ۲۳۹

منابع و مأخذ         ۲۴۱

پيوست ها

 

فهرست جداول

 

جدول شماره ۱ : توصيف پاسخگويان بر اساس جنسيت      ۱۹۹

جدول شماره ۲ : توصيف پاسخگويان بر اساس تأهل         ۱۹۹

جدول شماره ۳ : توصيف پاسخگويان براساس تحصيلات   ۲۰۰

جدول شماره ۴ : توصيف پاسخگويان مذهب       ۲۰۰

جدول شماره ۵ : توصيف پاسخگويان بر اساس سن           ۲۰۱

بخش دوم :

جدول شماره ۱ : توصيف فراواني داده ها بر حسب درصد و بر اساس فرضيه اول (عوامل فرهنگي تأثير گذار…)       ۲۰۲

جدول شماره ۲ : توصيف فراواني داده ها بر حسب درصد و بر اساس فرضيه دوم (عوامل اجتماعي تأثير گذار)          ۲۱۰

جدول شماره ۳ : توصيف فراواني داده ها بر حسب درصد و براساس فرضيه سوم (عوامل سياسي تأثير گذار)            ۲۱۷

جدول شماره ۴ : توصيف فراواني داده ها بر حسب درصد و براساس فرضيه چهارم (عوامل فردي و شخصيتي تأثير گذار)        ۲۲۳

 

فهرست نمودارها

 

نمودار سؤال ۱-۱ ۲۰۴

نمودار سؤال ۲-۱ و ۳-۱     ۲۰۵

نمودار سؤال ۴-۱ و ۵-۱     ۲۰۶

نمودار سؤال ۶-۱ و ۷-۱     ۲۰۷

نمودار سؤال ۸-۱ و ۹-۱     ۲۰۸

نمودار سؤال ۱۰-۱            ۲۰۹

نمودار هيستوگرام عوامل فرهنگي       ۲۰۹

نمودار سؤال ۱-۲ و ۲-۲     ۲۱۲

نمودار سؤال ۳-۲ و ۴-۲     ۲۱۳

نمودار سؤال ۵-۲ و ۶-۲     ۲۱۴

نمودار سؤال ۷-۲ و ۸-۲     ۲۱۵

نمودار سؤال ۹-۲  ۲۱۶

نمودار هيستوگرام عوامل اجتماعي      ۲۱۶

نمودار سؤال ۱-۳ و ۲-۳     ۲۱۹

نمودار سؤال ۳-۳ و ۴-۳     ۲۲۰

نمودار سؤال ۵-۳ و ۶-۳     ۲۲۱

نمودار سؤال ۷-۳  ۲۲۲

نمودار هيستوگرام عوامل سياسي        ۲۲۲

نمودار سؤال ۱-۴ ۲۲۴

نمودار سؤال ۲-۴ و ۳-۴     ۲۲۵

نمودار سؤال ۴-۴  ۲۲۶

نمودار هيستوگرام عوامل فردي و شخصيتي       ۲۲۶

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :