ارس فایل » روند جديد اقتصاد در جهان
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 55 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">روند جديد اقتصاد در جهان</span>

 روند جديد اقتصاد در جهان

 

تحقیق روند جديد اقتصاد در جهان

 

آمريكا آن را شيوه اي براي اداره دولت مي داند كه به كمك فناوريهاي جديد تسهيلات لازم را جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي، بهبود كيفيت خدمات ومشاركت مردم را فراهم مي آورد. نيوزيلند آن را ابزاري براي ارتباط خودكار دولت با دولت و دولت بامردم مي داند كه افراد را قادر مي سازد كه در هر مكان و هرزمان اطلاعات موردنظر خود را كسب نمايند، ارتباط دوطرفه برقرار سازند و با نمايندگان خود ارزان، سريع و كارا در ارتباط باشد. مالزي نيز آن را دولتي مبتني بر دورنمايي از تعريف مجدد دولت مي داند كه به صورت بدون كاغذ بوده و بخشهاي دولت، مردم و تجارت را به هم متصل مي كند. دولتهاي ديگر نيز تعاريف متفاوتي از اين واژه ارائه نموده اند، اما همگي آن را به عنوان يك استراتژي كليدي جهت دستيابي به موفقيت در قرن بيست و يكم دانسته و آن را به عنوان هسته مركزي جهت بـــازسازي دولتها مي دانند. ويژگي مشترك تعاريف كشورهاي مختلف، مشتري مدارساختن كليه بخشهاي جامعه است. بنابراين از لحاظ مفهومي، دولت الكترونيك عاملي براي بهبود اساسي عملكرد دولت به صورت جهش به يك سطح جديد عملكرد (BREAKTHROUGH PERFORMANCE) ، نه بهبود تدريجي عملكرد، است كه از مصاديق آن كاهش زمان لازم براي انجام عمليات، پاسخي به شهرونــــــــدان بي حوصله و عجول براي دريافت خدمات با كيفيت، سريع و ارزان، و همچنين ارضاي كاركنان دولت كه خود نيز از نحوه انجام امور در رنج هستند دانست. همچنين مي توان آن را وسيله اي براي كاهش زمان لازم براي تصميم گيري ها، و در كل يك روش جديد براي انديشيدن درنظر گرفت كه نتيجه آن تغيير روش انجام كارها، لحظه اي (ONLINE) كردن ارائه خدمات، و قابل استفاده نمودن آن براي مشتريان مي باشد. بنابراين، تنها استفاده از فناوري هاي جديد در سازمانهاي غيركارآمد را نمي توان استقرار دولت الكترونيك ناميد چرا كه اين امر مي تواند به نوعي باعث برجسته تر شدن مشكلات آنها گردد. اما بدون شك راه اندازي زيرساختهاي دولت الكترونيك نظير شبكه الكترونيك دولت مقدمه ساز دولت الكترونيك محسوب مي شود.

دولت الكترونيك را مي توان از وجوه مختلف دسته بندي نمود. براي مثال از نقطه نظر نوع دمات ارائه شده مي توان از سه دسته اصلي زير نام برد: ! ارائه الكترونيكي خدمات. با هدف ارائه خدمات لحظه اي (ONLINE) به شهروندان و شركتها، ! دموكراسي الكترونيك با هدف استقرار سيستم رأي گيري الكترونيكي، و ! اداره الكترونيكي. با هدف فراهم كردن حمايت براي تصميم گيــــــرندگان و سياست گذاران و كارگروهي ميان آنها و كارشناسان. در سال ۱۳۷۶ اجراي آزمايشي يك شبكه اختصاصي با هدف اوليه ارتباط امن و با كيفيت در سطح مديران رده اول كشور با هيأت دولت شروع گرديد. پس از راه اندازي شبكه، اين نتيجه حاصل گرديد كه ايجاد ارتباط با وزرا براي تهيه اطلاعات موردنياز هيأت وزيران كافي نيست بلكه بايستي شبكه به سطوح ديگري از مديريت كشور كه اطلاعات آنها مستقيماً از اجرا حاصل مي شود تسري يابد. به اين ترتيب در سال ۱۳۸۰ طرح شبكه دولت كه امروزه به عنوان زيرساخت GTOG ايران شناخته مي شود آغاز گرديد. از آنجايي كه اين مقوله زاييده يك نياز بوده و نه صرفاً براساس پيروي از ديگران، از آن انتظار مي رود تا به طور طبيعي سير رشد خود را طي كرده و تا زمان پاسخگويي به آن نياز سرزندگي خود را حفظ كند.

 

 

فهرست مطالب

 

مطالعه روند جديد اقتصاد در جهان      ۱

توسعه مشتري مداري          ۵

ضرورت نظام دولت با دولت(GTOG) 6

الزامات پياده سازي موفق دولت الكترونيك         ۷

E-G      ۹

ارزش دولت الكترونيك چيست؟           ۹

كاهش بايگاني هاي كاغذي    ۱۰

چارچوب ارزشهاي تجاري در جهان     ۱۱

اهميت انتقال الكترونيكي وجوه           ۱۴

نقش نهادهاي مالي در توسعه اقتصادي  ۱۵

نهادهاي مالي خرد  ۱۶

اقتصاد زيرزميني و پول شويي           ۱۶

بحرانهاي مالي و نظام مالي   ۱۷

لايحه پول شويي كجاست؟     ۱۸

ذخاير ارزي و تحرك در بازارهاي توليد            ۱۹

اصلاح سازمان مديريت نيازمند مهندسي فرهنگي كشور است           ۲۳

پول شوئي و راه هاي مبارزه با آن       ۲۹

مقدمه:    ۲۹

تعريف پول شويي (Money Laundry)           ۳۰

بازار سازي در مقابل كارگزاري          ۳۷

دستورالعمل اجرايي مقررات پيشگيري از پولشويي در بانك ۳۹

اولويتهاي مصوب شوراي اقتصادي سازمان جهت برنامه سازي درسال ۱۳۸۴  ۵۲

۱ ـ سرمايه گذاري واشتغال   ۵۲

۲ـ‌ صادرات          ۵۳

۳ـ فرهنگ توليد و كار صادرات         ۵۳

۴ـ اصلاحات اقتصادي         ۵۳

۵ـ گردشگري        ۵۴

۶ ـ قناعت، صرفه جويي وپس انداز     ۵۴

۷ـ اميد آفريني و مثبت نگري ۵۴

 

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :