ارس فایل » زون بندی خرج ویژه مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا درکارگاههای فعال معدن سنگ آهنگ کارخانه سیمان ارومیه
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 72 حجم فایل (مگابایت) : 0.106 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">زون بندی خرج ویژه مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا درکارگاههای فعال معدن سنگ آهنگ کارخانه سیمان ارومیه</span>

زون بندی خرج ویژه مبتنی بر ویژگی های توده سنگ برجا درکارگاههای فعال معدن سنگ آهنگ کارخانه سیمان ارومیه

 

چکیده:

 

توده سنگ دارای ویژگی های متعددی است که بر نتایج خردایش ناشی از انفجار موثر هستند. جامع ترین مدلی که میزان خردایش ناشی از انفجار مبتنی بر تعداد قابل ملاحظه ای از ویژگی های توده سنگ و الگوی چالهای انفجار پیش بینی می نمایدمدل کاز – رام اصلاح شده است. در این تحقیق ابتدا ویژگی های توده سنگ شامل شرح  توده سنگ، فاصله ناپیوستگی ها، جهت یافتگی ناپیوستگی ها، وزن مخصوص و مقاومت فشاری یک محوری سنگ در طبقه بندی تودهسنگ به منظور آتشباری تعیین شدند. سپس شاخص قابلیت انفجار (BI) به عنوان تابعی از ۵ ویژگی توده تعیین شد. با استفاده از شاخص قابلیت انفجار (BI) به دست آمدهو مدل کاز – رام اصلاح شده ، الگوی چالهای انفجار، خرج ویژه و خردایش ماده معدنی ناشی از انفجار در محل های  متعدد زون های معدن سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه پیش بینی گردید.

واژه های کلیدی: خردایش ویژگی های توده سنگ، الگوی چالهای انفجار ، مدل کاز- رام، اصلاح شده شاخص قابلیت انفجار .

 

فصل اول

 

۱-۱-مقدمه

 

معدن سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه یکی از بزرگترین معادن استان آذربایجان غربی است. ویژگی های موثر توده هایسنگ بر جا در حفر و انفجار در این معدن دارای تغییرات قابل توجه هستند .در پله های متعدد معدن زون های متنوع توده های سنگ برجا دارای تغییرات وسیع از سست ترین تا سخت ترین وضعیت وجود دارند. با توجه به ناهمگونی وسیع در ویژگی های توده های سنگ برجا، هنوز تحقیقی در جهت زون بندی خرج ویژه و الگوی چالهای انفجار در این معدن به عمل نیامده است . انجام چنین تحقیقی یکی از نیازهای حاد و اساسی این معدن است.

در طراحی حفر و انفجار ، مهندس آتشبار در ابتدا لازم است بداند که با چه محیطی سر و کاردارد . ویژگی های توده سنگی تاثیر مهمی در عملکرد چالزنی و آتشباری دارند . روشهای مختلفی جهت طراحی الگوی چالهای انفجار از دهه های پیش ارائه شده است. برخی از راه کارهای ارائه شده مثل کونیا(۱۹۸۳) و غیره از بین ویژگیهای توده سنگ تنها به یک ویژگی اکتفا نموده و مبین تاثیر ویژگی های متعدد توده سنگ در عملکرد انفجار نیستند . تعداد طبقه بندیهایی که ویژگی های متعدد و مهم توده سنگ به منظور چالزنی و آتشباری در آنها ملاحظه شده زیاد نیستند . مهم ترین و مرسوم ترین روش مبتنی بر ویژگی های توده سنگ  به علت در نظر گرفتن پارامترهای بیشتر، طبقه بندی لیلی (۱۹۸۶) تحت عنوان شاخص قابلیت انفجار می باشد. خردایش توده سنگ آتشباری شده، بعنوان یکی ازمهمترین نتایج انفجار  تاثیر بسزایی در هزینه های عملیات حفاری، انفجار ،  بارگیری ، باربری و سنگ شکنی دارد. افزایش خرد شدگی توده سنگ توسط انفجار سبب بالا رفتن هزینه های حفاری و انفجار  می گردد . اما باعث سهولت عملیات بارگیری و باربری ، کاهش مصرف انرژی در مرحله سنگ شکنی اولیه و عدم نیاز به آتشباری ثانویه می شود. بنابراین عامل اساسی برای موفقیت انفجار  در یک جبهه کار، خرد شدگی مناسب است که در به حداقل رساندن هزینه های معدنکاری نقشی اساسی ایفامی کند . دراین تحقیق میزان خردایش سنگ، الگوی چالها و  خرج ویژه مبتنی بر اندازه گیری ویژگی های توده سنگ برجا با استفاده از شاخص قابلیت انفجار ، مدل اصلاح شده کاز – رام برای خرج اصلی آنفو مورد بررسی قرار گرفته است.

 

فصل دوم

 

مروری بر روشهای برآورد خرج ویژه و انواع روشهای پیش بینی و تعیین دانه بندی خردایش

 

۲-۱- مقدمه

 

خرج ویژه عبارت است از مقدار خرج ماده منفجره تقسیم بر حجم سنگی که در یک چال به دست می آید و به کیلوگرم بر مترمکعب یا کیلوگرم بر تن می باشد. دو پارامتر خرج ویژه و بارسنگ ، دو عامل مهم در طراحی چالهای انفجار هستند. این دو پارامتر روی همدیگر نیز تاثیر مستقیم داشته یا به عبارتی دیگر گویای یک واقعیت هستند. خرج ویژه متاثر از ویژگی های توده سنگ ، نوع ماده منفجره، سطح آزاد و میزان خردایش مورد نظر سنگ می باشد . به علت اینکه قیمت واحد وزن خرج آنفو ۱۲ درصد خرج دینامیت است[۱] ، معمولا  خرج اصلی  مورد استفاده در معادن آنفو می باشد و از دینامیت بعنوان پرایمر در ته چال استفاده می شود .

با داشتن خرج ویژه (q) ، می توان مقدار بار سنگ (B) را بعنوان تابعی از قطر چال    بدست آورد . هرچه خرج ویژه کاهش یابد، نسبت بارسنگ به قطر چال  افزایش می یابد.  خرج ویژه و نسبت   ( الگوی چالهای انفجار ) را به طرق مختلف بشرح زیر می توان برآورد نمود :

۱-         برآورد  خرج ویژه با استفاده از جداول تجربی برای بعضی از سنگ ها

۲-         برآورد  خرجویژه با استفاده از فرمولهای انتقال انرژی از ماده منفجره  به سنگ و مقدار انرژی جهت خردایش سنگ

۳-         برآورد نسبت   با استفاده ازفرمولهای تجربی

۴-         استفاده از روشهای مبتنی بر ویژگی توده سنگ همچون روش شاخص قابلیت انفجار (BI) Blastability Index [2] ،مدل اصلاح شده کاز – رام [۱] که متوسط ابعاد قطعات خرد شده با عنوان تابعی از مقدار خرج و حجم سنگ چال ( خرج ویژه ) را برای ویژگی های توده سنگ خاص ( BI خاص ) پیش بینی می نمایدو شاخص خردایش سنگ Rock fragmentation Index (FRI) [3] .

۵-         برآورد خرج ویژه و الگوی چالهای انفجار به صورت تجربی طی انجام عملیات چالنز و آتشباری با حداقل نمودن قیمت تمام شده .

ارزیابی توزیع خردایش ابزار اولیه بهینه سازی انفجار است، چرا که هنگام بررسی تاثیر پارامترهای انفجاری، تنهاوسیله مقایسه  طرح های انفجاری مختلف خردایش حاصله است. خردایش سنگ در مراحل بعدی عملیات معدنکاری مانند سنگ شکنی و آسیا تاثیرگذار بوده و حصول قطعات با ابعاد مناسب تاثیر قابل توجهی در کاهش هزینه های آنها دارد. در طی دهه های اخیر روشهای مختلفی برای ارزیابی خردایش توده سنگ بر اساس تجارب و تحلیل ها حاصل گردیده استکه به طور کلی می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

۱-         روشهای پیش بینی میزان خردایش سنگ مبتنی بر ویژگی های بر جای توده سنگ و پارامترهای چالهای انفجار

۲-         روشهای تعیین میزان خردایش سنگ پس از انفجار

 

۲-۲- انواع روشهای برآورد خرج ویژه

 

۲-۲-۱- برآورد خرج ویژه با استفاده از جداول تجربی برای بعضی از سنگ ها

 

جداول خرج ویژه بر اساس نوع سنگ یا مقاومت فشاری یک محوری ( جداول ۲-۱ تا ۲-۵ ) برای راهنمایی و مقایسه و در ابتدای کار ممکن است استفاده شوند. مقدار خرج ویژه استفاده شده از طریق این جداول بسیار دور از واقعیت بوده، حتی در مراحل  اولیه آتشباری می تواند باعث خسارت مالی گردد. یکی از مزیت های وجود چنین جداولی ، آگاهی مهندس آتشبار از دامنه تغییرات خرج ویژه است .

 

فهرست مطالب

 

چکیده

فصل اول : مقدمه

فصل دوم : مروری بر روشهای برآورد خرج ویژه و انواع روشهای پیش بینی و تعیین دانه بندی خردایش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- انواع روشهای برآورد خرج ویژه

۲-۲-۱- برآورد  خرج ویژه با استفاده از جداول تجربی برای بعضی از سنگ ها

۲-۲-۲- برآورد خرج ویژه با استفاده از فرمولهای انتقال انرژی از ماده منفجره به سنگ و مقدار انرژی جهت خردایش سنگ

۲-۲-۳- بر آورد نسبت   ( الگوی چالهای انفجار ) با استفاده از فرمولهای تجربی

۲-۲-۴- استفاده از روشهای مبتنی بر ویژگی های توده سنگ همچون روش شاخص قابلیت انفجار (BI) و مدل اصلاح شده  کاز – رام

۲-۲-۵- برآورد زوج ویژه و الگوی چالهای انفجار به صورت تجربی طی انجام عملیات چالزنی و آتشبازی با حداقل نمودن قیمت تمام شده

۲-۳- انواعروشهای تعیین دانه بندی خردایش سنگ پس از انفجار

۲-۳-۱- مدل ریاضی رزین – راملر

۲-۳-۲- روشهای تجربی

۲-۳-۲-۱- روش آنالیز سرندی

۲-۳-۲-۲- آنالیز مشاهده ای

۲-۳-۲-۳- آنالیز تصویری

۲-۳-۲-۴- فتوگررامتری یا عکس برداری سریع

۲-۳-۲-۵- شمارش قطعه های بزرگ

۲-۳-۲-۶- مصرف مواد منفجره در انفجار ثانویه

۲-۳-۲-۷- سرعت بارگیری شاول

۲-۳-۲-۸- میزان به تاخیر افتادن سنگ شکن

۲-۴- روشهای پیش بینی میزان خردایش سنگ مبتنی بر ویژگی های بر جای توده سنگ و پارامترهای چالهای انفجار

۲-۴-۱- مدل دنیس و گانا

۲-۴-۲- مدل لارسون

۲-۴-۳- مدل  کاز – رام

۲-۴-۴- مدل کاز – رام اصلاح شده

۲-۴-۵-مدل بلاستفراگ

۲-۴-۶- مدل سوئدیفو

۲-۴-۷-مدل روستن

۲-۵-بحث و نتیجه گیری فصل

فصل سوم: زون بندی خرج ویژه مبتنی بر ویژگی های بر جای توده سنگ در زون های متعدد  سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه

۳-۱- مقدمه

۳-۲- اندازه گیری برجا و آزمایشگاهی توده های سنگ در زون های متعدد معدن سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه

۳-۳- برآورد شاخص قابلیت انفجار و خرج ویژه و پیش بینی میزان خردایش توده سنگ با استفاده از مدل اصلاح شده کاز – رام در زون های متعدد معدن سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه

۳-۴- مقایسه خرج ویژه معدن با خرج ویژه حاصل از شاخص قابلیت انفجار اندازه گیری شده در زون های  مختلف معدن سنگ آهک کارخانه سیمان ارومیه

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱- نتیجه گیری

۴-۲- پیشنهادات

مراجع

 

فهرست جداول

 

جدول (۲-۱) : خرج ویژه بعضی از سنگ ها بامشخصات ذکر شده

جدول (۲-۲) : راهنمای خرج ویژه برای بعضی سنگ ها دارای مقاومت های مختلف

جدول (۲-۳) : خرج ویژه برای معدنکاری سطحی زغال سنگ

جدول(۲-۴) : خرج ویژه برای معدنکاری سطحی فلزات

جدول (۲-۵) : خرج ویژه توصیه شده توسط CMRI درکانسارهای سنگی مختلف

جدول (۲-۶) : وزن مخصوص ، امپدانس و انرژی برخی از مواد منفجره صنعتی رایج در ایتالیا

جدول (۲-۷) : برخی از مشخصات انفجاری سنگ ها و مواد

جدول (۲-۸) :  پارامترهای شاخص قابلیت انفجار و امتیاز آنها

جدول (۲-۹) : وزن نمونه مورد نیاز با مقادیر مختلف خطای اندازه گیری

جدول (۲-۱۰) : ثابت قابلیت انفجارپذیری برای سنگ های مختلف

جدول (۲-۱۱) : مقادیر فاکتور سنگ با توجه به ساختار توده سنگ

جدول (۳-۱) : مقادیر سختی چکش اشمیت

جدول(۳-۲) : نتایج نهایی آزمایش مقاومت فشاری تک محوری

جدول (۳-۳) : نتایج نهایی آزمایش وزن مخصوص آهک هیدرولیک

جدول (۳-۴) : نتایج مطالعات بر جای توده سنگ در محل های متعدد زون های معدن سنگ آهک رشکان

جدول (۳-۵) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت  انفجار توده سنگ( BI ) در سینه کار ۱-۱

جدول(۳-۶) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۱-۲

جدول (۳-۷) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۱-۳

جدول(۳-۸)  : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۱-۲

جدول(۳-۹) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۱-۵

جدول (۳-۱۰) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۱-۶

جدول (۳-۱۱): اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار۳-۱

جدول (۳-۱۲) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه  قابلیت انفجار توده سنگ (BI)در سینه کار ۳-۲

جدول (۳-۱۳) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۳-۳

جدول (۳-۱۴) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۳-۴

جدول (۳-۱۵) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۳-۵

جدول ( ۳-۱۶) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در  سینه کار۵-۱

جدول (۳-۱۷) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۵-۲

جدول (۳-۱۸) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۵-۳

جدول (۳-۱۹) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۵-۴

جدول (۳-۲۰) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۵-۵

جدول (۳-۲۱) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۶-۱

جدول (۳-۲۲) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۶-۲

جدول(۳-۲۳): اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۶-۳

جدول (۳-۲۴) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۶-۴

جدول (۳-۲۵) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۶-۵

جدول (۳-۲۶) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۷-۱

جدول (۳-۲۷) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۷-۲

جدول (۳-۲۸) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۷-۳

جدول (۳-۲۹) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۷-۴

جدول (۴-۳۰) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۷-۵

جدول (۳-۳۱) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۸-۱

جدول (۳-۳۲) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۸-۲

جدول (۳-۳۴) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۸-۴

جدول (۳-۳۵) : اطلاعات برداشت شده برای محاسبه قابلیت انفجار توده سنگ (BI) در سینه کار ۸-۵

جدول (۳-۳۶ ) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون یک

جدول (۳-۳۷) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون سه

جدول (۳-۳۸ ) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون پنج

جدول ( ۳-۳۹) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون شش

جدول (۳-۴۰ ) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون هفت

جدول (۳-۴۱) : نتایج مربوط به قابلیت آتشباری ، خرج ویژه و پیش بینی میانگین ابعاد خردشده توده های سنگ مختلف در زون هشت

جدول(۳-۴۲) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون یک

جدول (۳-۴۳) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون سه

جدول (۳-۴۴) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون پنج

جدول (۳-۴۵ ) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون شش

جدول (۳-۴۶) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون هفت

جدول (۳-۴۷) : مشخصات پارامترهای چال انفجار و رابطه بین آنها در سینه کارهای زون هشت

جدول (۳-۴۸) : مقایسه مقادیر خرج ویژه حاصل از BI خرج ویژه استفاده شده در عمل به صورت تجربی برای همه سینه کارهای معدن

 

فهرست اشکال

 

شکل (۲-۱) : منحنی دانه بندی مواد به صورت درصد باقی مانده روی سرند به ازای اندازه چشمه سرند

شکل (۲-۲) : پارامترهای الگوی انفجار در یک پله آتشباری

شکل(۲-۳) : تصویر مناسب در روش آنالیز تصویری

شکل (۳-۱ ): نمودار همبستگی بین چگالی ، مقاومت فشاری تک محوری و عدد اشمیت در حالتی که چکش دروضعیت قائم به سمت پائین قرار دارد

شکل (۳-۲ – الف  : چکش اشمیت نوع L

شکل (۳-۲-ب ) :  کالیبراسیون  چکش اسمیت

شکل (۳-۳) : انواع غلاف برای ثابت نگه داشتن نمونه

شکل (۳-۴) : تصویر ماهواره ای از کل منطقه معدن و نحوه قرار گیری پله های استخراجی

شکل (۳-۵ ) : مقادیر BI بر روی سینه کارهای معدن در زون های مختلف

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :