ارس فایل » سازگاری زناشویی پایان نامه تاثیر آموزش تفکیک خویشتن به روش بوئنی بر سازگاری زناشویی
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 13800 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 102 حجم فایل (مگابایت) : 0.26 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">سازگاری زناشویی پایان نامه تاثیر آموزش تفکیک خویشتن به روش بوئنی بر سازگاری زناشویی</span>

سازگاری زناشویی

 

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش تفکیک خویشتن به روش بوئنی بر سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

 

چکیده بررسی تاثیر آموزش تفکیک خویشتن به روش بوئنی بر سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره

 

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تفکیک خویشتن به روش بوئنی بر سازگاری زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان می­باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات نیمه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از تمامی زوجینی که در سال ۹۴-۹۳ به مراکز مشاوره شهر اصفهان مراجعه کرده اند. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر، از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. بدین ترتیب که با نصب اعلامیه در مراکز مشاوره شهر اصفهان، تعداد ۶۰ نفر(۳۰زوج) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر کدام شامل ۱۵زوج ) قرار گرفتند.

سپس از آنها خواسته شد تا به مقیاس سازگاری زناشویی (DAS) پاسخ دهند. سپس گروه آزمایش ۸ جلسه آموزشی تفکیک خویشتن را گذراند. سپس از هر دو گروه خواسته شد تا مجددا به پرسشنامه به عنوان پس آزمون پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جلسات آموزشی تفکیک خویشتن ­توانست سازگاری زناشویی، رضایتمندی زناشویی و توافق زوجین را بالا ببرد. شایان به ذکر است روش بکار گرفته شده در مولفه محبت زناشویی تغییر آماری قابل ملاحظه ای ایجاد نکرد.

 

مقدمه

 

اجتماع بشری مجموعه ای از خانواده است. خانواده کوچک ترین جزء اجتماع است که ستون های اصلی آن را زن و شوهر تشکیل می دهند. بنابراین لازمه یک جامعه سالم، خانواده سالم و لازمه خانواده سالم، زن و شوهر سالم است.

وقتی زن و شوهر رابطه سالم و سازگارانه ای داشته باشند، می­توانند کانون گرم و سالمی را برای فرزندان و کل خانواده فراهم کنند. در غیر این صورت نه تنها خودشان قربانی ناایمنی خود ساخته می شوند، بلکه فرزندان و حتی خانواده های نزدیک و در نهایت کل جامعه از این ناایمنی متاثر می شود (رسولی، ۱۳۸۶). خانواده به عنوان یک گروه واحد اجتماعی، در بر گیرنده بیش­ترین، عمیق­ترین و اساسی ترین مناسبات انسانی است که بر اساس ازدواج و زندگی زناشویی شکل می­گیرد.

روی هم رفته، ازدواج را می­توان ارتباطی دانست که دارای تمامیت بی­نظیر و گسترده­ای است؛ ارتباطی که دارای ابعاد زیستی، عاطفی، روانی، اقتصادی و اجتماعی است (شیخ محسنی، ۱۳۸۴). امروزه خانواده بر اساس اصول و هنجارهایی شکل می­گیرد و حفظ و ارتقای روابط خانوادگی از ارزش بالایی برخوردار است.

 

ادامه مطلب

 

به همین دلیل در سالهای اخیر تلاش­های فراوانی به منظور حفظ و ارتقای ثبات، و کیفیت روابط زناشویی با بررسی متغیرهایی همچون سازگاری زناشویی، موفقیت، رضایت، خوشبختی، توافق و مفاهیمی مانند آن صورت گرفته است (اولیا، ۱۳۸۸)

یکی از مهمترین عواملی که بر رشد و بقای خانواده تاثیر می­گذارد، روابط سالم و تفاهم بین اعضای خانواده است.  سازگاری زناشویی زیر بنای عملکرد خوب خانوادگی، تسهیل نقش والدینی و مسبب رشد اقتصادی و رضایت بیشتر از زندگی است. از سوی دیگر، وجود ناسازگاری در روابط زن و شوهر علاوه بر ایجاد مشکل در کانون خانواده، مشکلاتی را در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی و اخلاقی و افول ارزش های فرهنگی زوجین سبب می­شود (محمدی، ۱۳۸۵).

با توجه به آنچه گفته شد، در این پژوهش که به بررسی آموزش تفکیک خویشتن بر سازگاری زناشویی اختصاص دارد، بر آنیم تا در فصل پیش رو در ابتدا پس از ذکر بیان مسئله، به اهمیت و ضرورت تحقیق اشاره کنیم. سپس، پس از بیان اهدافی که تحقیق در جهت نیل بدان تلاش می­کند، به فرضیات تحقیق اشاره ­نمائیم که به دو دسته فرضیات اصلی و فرعی تقسیم می­شوند. در آخر نیز مفاهیم و متغیرهای تحقیق را با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی توضیف خواهیم کرد.

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۵
۱-۴-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶-تعریف مفاهیم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۱-تعاریف نظری………………………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۶-۲-تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………۸

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-بخش اول  : تفكيك خويشتن…………………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲-۱-تعریف تفکیک خویشتن        ……………………………………………………………………………………………………………۱۰
۲-۲-۲-سیر تاریخی موثر بر دیدگاه نظام عاطفی……………………………………………………………………………………….۱۱
۲-۲-۳-مبانی دیدگاه نظام عاطفی بوئن……………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۲-۴-تمایز یافتگی و تعامل با دیگران…………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۲-۵-تاثیرات تفکیک خویشتن…………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۶-تفکیک خویشتن و خانواده………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲-۶-۱-تمايز يافتگي و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۶-۲-تمایز یافتگی اساسی……………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۲-۶-۳-تمایز یافتگی کارکردی…………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۷-تفکیک خویشتن و سلامت روان…………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۸-تفکیک خویشتن ازدواج ……………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۲-۹-بد عملکردی جسمی در یکی از زوجین……………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱۰-تعارضات زناشویی………………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۲-۱۱-بدعملکردی روانی در فرزندان………………………………………………………………………………………………….۲۵
۲-۲-۱۲-فرافکنی در خانواده………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۲-۲-۱۳-گریز عاطفی………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۲-۱۴-فرآیند انتقال چند نسلی……………………………………………………………………………………………………………۲۷
۲-۲-۱۵-برادران و خواهران در بوئن درمانی……………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۱۶-خانواده درمانی به شیوه بوئن…………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۳-بخش دوم: رضایت زناشویی………………………………………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۱-نظریه های مرتبط با رضایت زناشویی…………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۱-۱-نظریه روان تحلیل گری…………………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۳-۱-۲-نظریه رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۳-۱-۳-نظریه بوئن…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۳-۱-۴-نظریه درمان عقلانی هیجانی رفتاری…………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۳-۲-عوامل مرتبط با رضایت مندی زناشویی………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۲-۱-صمیمیت…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۳-۲-۲-خصوصیات شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۳-۲-۳-دین و مذهب……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۳-۲-۴-اشتغال و مسائل اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۳-۲-۵-سبک های دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۳-۲-۶-رابطه جنسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۳-۲-۷-متغیرهای دموگرافیک…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۴-تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۲-۴-۱-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۴-۲-تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۲-روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۳-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۴-روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۵-روش گردآوری داده های……………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۳-۶-ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۷-روش اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۸-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۹- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷

فصل چهارم: یافته های پژوهش

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲-بخش اول: آمارههاي توصيفي………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۳-بخش دوم: آمارههاي استنباطي……………………………………………………………………………………………………….۵۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۵-۲-بحث و تبیین فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………۶۰
۵-۳-محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۵-۴-پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۵-۵-پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۵-۶-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
منابع                ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
چکیده لاتین  …………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

فهرست جداول

جدول ۳-۱: طرح آزمایشی پژوهش      ۴۴

جدول ۳-۲ چارچوب جلسات آموزشی   ۴۶

جدول ۴-۱ : فراوانی و درصد فراوانی سن در دو گروه آزمایش و کنترل        ۴۸

جدول ۴-۲ : فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات در دو گروه آزمایش و کنترل            ۴۹

جدول ۴-۳:  فراوانی و درصد فراوانی طول مدت ازدواج در دو گروه آزمایش و کنترل   ۵۰

جدول ۴-۴ میانگین، انحراف استاندارد و نتایج تحلیل واریانس یک راهه برای نمرات     ۵۱

جدول (۴-۵) : بررسی خرده مقیاسهای سازگاری زناشویی به کمک آزمون همگنی واریانسها (لون) ۵۱

جدول (۴-۶):  بررسی توزیع نرمال بودن دادهها به کمک آزمون کولموگروف اسمیرنف ۵۲

جدول (۴-۷) بررسی پیش فرض همگنی رگرسیون          ۵۲

جدول (۴-۸):خلاصه تحلیل کوواریانس تک متغیره بررسی اثر آموزش تفکیک خویشتن  ۵۳

جدول (۴-۹):آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی اثر آموزش تفکیک خویشتن        ۵۳

جدول (۴-۱۰): آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی اثر آموزش تفکیک خویشتن     ۵۴

جدول (۴-۱۱): آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره برای بررسی اثر آموزش تفکیک خویشتن     ۵۵

قیمت فایل : 13800 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :