ارس فایل » يک سلان با اندازه متوسط براي انتشارات آلودگی كم و اقتصاد صرفه جويی سوخت زياد
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 63 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">يک سلان با اندازه متوسط براي انتشارات آلودگی كم و اقتصاد صرفه جويی سوخت زياد</span>

يک سلان با اندازه متوسط براي انتشارات آلودگی كم و اقتصاد صرفه جويی سوخت زياد

 

تحقیق يک سلان با اندازه متوسط براي انتشارات آلودگی كم و اقتصاد صرفه جويی سوخت زياد

 

در ۱۹۹۸ از دانشگاه كاليفرنيا ، تيم Furtune car براي سومين سال متوالي شركت كرد، بخش انرژي و شوراي تحقيق خودرو مسئول اين امر بود. رقابت مهندسان و دانشجويان را به طراحي مجدد يك سدان با اندازة متوسط تشويق كرد تا به صرفه جويي سوخت به سه برابر مقدار فعلي برسد بدون آنكه عملكرد، قابليت استفاده يا هزينه را قرباني نمايد. با اين اهداف روي تعيين كيفي ۸۰% اعتبار تحت تنظيم هاي دستگاه با انتشار آلودگي كم كاليفرنيا (LEVII) تمركز كرد.در طي دوسال قبل، us Davis را وارد كرد كه يك مدل فورد تانوس ۱۹۹۶ تبديل شده بود، براي ۱۹۹۸، us Davis به طرف آلودگي هاي كم و صرفه جويي سوخت با معرفي يك دستگاه متمركز بر آلومينيم پايدار (AIV) مدل مركوري توسعه مي يابد . در صرفه جويي سوخت وسيله مضاعف تركيبي بزرگراه/شهر را بدست آورد. كارايي بعدي افزايش مي يابد، طراحي مجدد ترن قدرت، و بهينه سازي كنترل ها، كولمب اين تغييرات را نشان مي‌دهد. قاب آلومينيمي جرم وسيله را به اندازه كاهش مي دهد. يك انتقال متغير پيوسته، بهينه سازي راهبرد كنترل را آسان مي كند و يك ترن قدرت از مؤلفه هاي مشتري استفاده مي‌نمايد كه با توليدكنندگان طراحي شده اند تا راندمان، قابليت اعتماد و قابليت حركت را زياد كند.

كولمب از راهبرد كنترل تهي سازي بار الكتريكي مانند شكل ۶ استفاده مي كند. در سرعت روشن موتور، انتقال هاي ترن برق از عمليات تمام الكتريك به عمليات به كمك موتور صورت مي گيرد. در طي رانندگي شهري در حالت هاي شارژ باتري، كولمب بصورت يك عمل مي كند. در سرعت هاي بزرگراه يا در حالت هاي شارژ كم، وسيله از موتور استفاده مي كند تا سرعت تهي سازي باتري را كاهش دهد. كاهش سرعت روشن موتور، ميزان زماني را افزايش مي دهد كه موتور روشن است و مصرف انرژي واحد برق بيشتري را مي دهد. راهبرد عمليات وسيله اوليه را براي برق تخمين مي كند ولي كاربرد بنزين را افزايش مي دهد هنگامي كه شارژ باتري خالي مي شود يك محدودة حركت شهري امكان پذير است قبل از اينكه شارژ كردن مجدد باتري انجام شود. حركت بزرگراه در سرعت هايي از رژيم موتور رخ مي دهد. طوري كه دامنه توسط ظرفيت ذخيرة سوخت محدود مي شود، نه انرژي ذخيره شده در بسته باتري.

 

فهرست مطالب

 

يك سلان با اندازة متوسط براي انتشارات آلودگي كم و اقتصاد صرفه جويي سوخت زياد   ۱

چكيده:    ۱

مقدمه:    ۲

اهداف طراحي:      ۴

« انتخاب تركيب بندي دستگاه »         ۵

راهبرد كنترل وسيله:           ۹

تخليه شارژ:          ۱۰

نيازهاي عملكرد وسيله:        ۱۲

توسعة ترن برقي:   ۱۵

انتقال نيروي متغير بطور پيوسته:       ۱۹

سخت افزار:         ۱۹

اجراي كنترل ها:    ۲۱

موتور احتراق داخلي:          ۳۰

موتور الكتريكي:    ۳۹

باتري:    ۴۲

يكپارچه سازي جعبه باتري:   ۴۳

ساخت جعبه باتري: ۴۴

سيستم كنترل آب و هوا:       ۴۸

بارهاي حرارتي وسيله:        ۴۹

طراحي سيستم:      ۵۰

كنترل سيستم:        ۵۳

سيستم هاي شاسي:  ۵۳

ترمز كردن:          ۵۴

بر هم زدن نيرو:    ۵۵

پتانسيل قابليت توليد و قابليت بازيافت:  ۵۶

اجزاي آلومينيم:     ۵۷

اجزاي كامپوزيت:  ۵۹

نتيجه گيري:         ۶۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :