ارس فایل » پایان نامه ارزیابی مالی اولویت بندی فلزات تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 19000 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 158 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">پایان نامه ارزیابی مالی اولویت بندی فلزات تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )</span>

AHP

پایان نامه کارشناسی ارشد ارزیابی مالی و اولویت بندی صنایع فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP )

 

امروزه نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق در مواجهه با فعل و انفعالات محیطی ، شرایط خاصی را بر تصمیم گیران تحمیل می کند با توجه به تحلیل های گوناگون موجود در بازار سرمایه جهت انتخاب سهام شرکتها که در برخی موارد موجب ایجاد سردر گمی بین خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه می شود لزوم بهره گیری از روشی صحیح و منطقی جهت اتخاذ بهترین تصمیم در انتخاب سهام شرکتها ضروری می باشد.

 

سرفصل مطالب:

 

  • شناسایی معیارهای مهم ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس (شرکتهای فلزات اساسی)
  • افزایش سودآوری و کاهش زیان های احتمالی ناشی از انتخاب نامناسب شرکتها جهت سرمایه گذاری
  • نشان دادن قابلیت ها و توانایی های تکنیک AHP در تصمیم گیری
  • استفاده از روش های جدید و منطقی در تصمیم گیری

 

چکیده

 

امروزه نیاز به تصمیم گیری سریع و دقیق در مواجهه با فعل و انفعالات محیطی ، شرایط خاصی را بر تصمیم گیران تحمیل می کند با توجه به تحلیل های گوناگون موجود در بازار سرمایه جهت انتخاب سهام شرکتها که در برخی موارد موجب ایجاد سردر گمی بین خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه می شود لزوم بهره گیری از روشی صحیح و منطقی جهت اتخاذ بهترین تصمیم در انتخاب سهام شرکتها ضروری می باشد.

هدف از این تحقیق ارزیابی مالی و اولویت بندی شرکتهای صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور ۲۰ نسبت مالی اعم از نسبتهای نقدینگی ، فعالیت ، اهرمی و سود آوری برگرفته از صورتهای مالی شرکتها محاسبه و بعنوان متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای انتخاب چند نسبت از بین نسبتهای مالی ارائه شده از تکنیک تجزیه عاملی استفاده گردید که ۸ نسبت مالی به عنوان متغیر های اصلی تحقیق برگزیده شدند. از بین ۱۵۰ کارشناس مالی بورس اوراق بهادار اعم از کارگزار ، معامله گر ومشاور مالی شرکتهای سرمایه گذاری در کشور تعداد ۸۰ نمونه به عنوان حجم فضای نمونه انتخاب گردید.

این پایان نامه یک تحقیق کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. با استفاده از روش AHP و انجام مقایسات زوجی وزن هریک ازعوامل انتخابی نسبت به همدیگر محاسبه گردید و میزان اعتبار مقایسات از طریق نرخ سازگاری مورد ارزیابی قرار گرفت. شرکتهای برتر براساس یک معیار نيز رتبه بندی شدند، در نهایت رتبه بندی شرکتهای صنعت فلزات اساسی براساس روش AHP با توجه به وزن هریک از نسبتها انجام گرفت. ارزیابی تحقیق نشان می دهد که نسبتهای مالی نسبت به یکدیگر دارای ارجحیت می باشند و در رتبه بندی شرکتها ، با توجه به نسبتهای مالی ، شرکت ملی صنایع مس در بالاترین رتبه و شرکت سرب و روی ایران در پایین ترین رتبه شرکتهای صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفتند.

 

فهرست مطالب

 

چکیده   ۱

 

فصل اول – کلیات      ۲

 

۱-۱ مقدمه         ۳

 

۱-۲ بیان مسأله    ۳

 

۱-۳ اهمیت ضرورت انجام تحقیق       ۶

 

۱-۴ پیشینه وسوابق تحقیق         ۷

 

۱-۵ اهداف تحقیق       ۱۱

 

۱-۶ سوالات        ۱۱

 

۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    ۱۲

 

۱-۷-۱ اصطلاحات مالی     ۱۲

 

۱-۷-۲ اصطلاحات تحقیق در عملیات ۱۳

 

۱-۸ روش انجام تحقیق       ۱۳

 

۱-۹ جامعه آماری و حجم نمونه    ۱۵

 

۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها  ۱۶

 

۱-۱۱ قلمرو تحقیق       ۱۸

 

۱-۱۲ خلاصه فصل        ۱۸

 

فصل دوم _ مبانی نظری و ادبیات تحقیق     ۲۰

 

بخش اول – مفاهیم مالی     ۲۱

 

۲-۱-۱ مقدمه        ۲۲

 

۲-۱-۲  اهداف بنگاههای اقتصادی :         ۲۲

 

۲-۱-۳  اهداف مدیریت مالی        ۲۳

 

۲-۱-۴ طبقه بندی بازارهای مالی    ۲۴

 

۲-۱-۴-۱ طبقه بندی بر اساس نوع دارايي         ۲۴

 

۲-۱-۴-۲ طبقه بندي بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار       ۲۴

 

۲-۱-۴-۳ طبقه بندي بر اساس سررسید تعهدات مالی   ۲۵

 

۲-۱-۵ سرمایه‌گذاری    ۲۷

 

بخش دوم – بورس اوراق بهادار      ۳۱

 

۲-۲-۱ تعریف بورس اوراق بهادار      ۳۲

 

۲-۲-۲ علل پیدایش بورس اوراق بهادار    ۳۲

 

۲-۲-۳ سابقه بورس در ايران        ۳۳

 

۲-۲-۴  نقش اقتصادی فعالیت بورس   ۳۴

 

۲-۲-۵ آثار اقتصادی بورس اوراق بهادار    ۳۶

 

۲-۲-۵-۱  تقویت بخش خصوصی  ۳۶

 

۲-۲-۵-۲  نظام مند سازی کسب وکارهای کوچک     ۳۶

 

۲-۲-۵-۳ تقسیم مالکیت واحدهای بزرگ     ۳۶

 

۲-۲-۵-۴ گذر از یک مرحله به مرحله دیگر توسعه اقتصادی          ۳۷

 

۲-۲-۵-۵ افزایش کاربرد تکنولوژیهای سرمایه بر         ۳۷

 

۲-۲-۵-۶  کمک به حصول اهداف اقتصاد کلان       ۳۷

 

۲-۲-۵-۷  کاهش فرار سرمایه    ۳۸

 

بخش سوم – تحلیل صورتهای مالی      ۳۹

 

۲-۳-۱ تحلیل صورتهای مالی      ۴۰

 

۲-۳-۲ صورتهای مالی اساسی         ۴۰

 

۲-۳-۳ ترازنامه         ۴۲

 

۲-۳-۳-۱ کاربردهای ترازنامه         ۴۲

 

۲-۳-۴ صورتحساب سود و زیان      ۴۳

 

۲-۳-۵ صورتحساب سود (زیان) انباشته    ۴۳

 

۲-۳-۶ صورت تغییرات در وضعیت مالی      ۴۴

 

۲-۳-۷ گروههای استفاده کننده از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی    ۴۵

 

۲-۳-۸ اهداف گزارشات مالی      ۴۵

 

۲-۳-۹ ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی      ۴۷

 

۲-۳-۱۰ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری     ۴۹

 

۲-۳-۱۱ انواع نسبتهای مالی      ۴۹

 

۲-۳-۱۱-۱ نسبتهاي نقدينگي      ۴۹

 

۲-۳-۱۱-۲  نسبتهاي اهرم مالي          ۵۱

 

۲-۳-۱۱-۳  نسبتهاي فعاليت     ۵۳

 

۲-۳-۱۱-۴ نسبتهاي  سود آوري      ۵۵

 

۲-۳-۱۲ شاخص های ارزیابی مالی تحقیق   ۵۷

 

۲-۳-۱۳ انواع روش های ارزیابی با نسبتهای مالی      ۶۱

 

۲-۳-۱۳-۱ نسبتهاي مالي در مقایسه با متوسط صنعت         ۶۱

 

۲-۳-۱۳-۲ روابط متقابل نسبتهاي مالي        ۶۲

 

۲-۳-۱۳-۳ روندها در طي زمان         ۶۴

 

۲-۳-۱۳-۴ نظام دوپونت       ۶۵

 

۲-۳-۱۴ ارزیابی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار     ۶۶

 

۲-۳-۱۴-۱ تجزیه و تحلیل تکنیکی     ۶۷

 

۲-۳-۱۴-۲ تجزیه و تحلیل اساسی      ۶۷

 

۲-۳-۱۵ هدفهاي تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي     ۶۷

 

۲-۳-۱۶ مروری بر تحقیقات مشابه      ۶۹

 

۲-۳-۱۷ خلاصه فصل          ۷۱

 

فصل سوم _ روش تحقیق         ۷۲

 

۳-۱ مقدمه  ۷۳

 

۳-۲ روشهاي تعيين گزينه هاي برتر          ۷۶

 

۳-۳ روش تحقیق         ۷۶

 

۳-۴ جامعه آماری و حجم نمونه    ۷۷

 

۳-۵ تهیه پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات  ۷۷

 

۳-۶ متغیرهای مورد بررسی         ۷۸

 

۳-۷ نگاهی به مفاهیم اولیه فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP        ۸۰

 

۳-۸ مدل سازي مسأله تصميم       ۸۱

 

۳-۹ مقايسه اهميت و ارجحيت     ۸۳

 

۳-۱۰ سازگاري در قضاوت ها     ۸۴

 

۳-۱۱ محاسبه وزن نسبتها نسبت به یکدیگر       ۸۶

 

۳-۱۲ ادغام وزن های نسبی         ۸۶

 

۳-۱۳ خلاصه فصل       ۹۷

 

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل تحقیق       ۹۸

 

۴-۱ مقدمه          ۹۹

 

۴-۲ نتایج پرسشنامه      ۱۰۰

 

۴-۳ محاسبه نرخ سازگاری          ۱۰۰

 

۴-۴ تحلیل نتایج مدل          ۱۰۰

 

فصل پنجم  ۱۰۵

 

۵-۱ محدودیت های تحقیق          ۱۰۶

 

۵-۲ خلاصه و نتیجه گیری    ۱۰۶

 

۵-۳ پیشنهادات      ۱۰۸

 

منابع فارسی  ۱۱۰

 

منابع خارجی         ۱۱۲

 

پیوست الف    ۱۱۳

 

محاسبات Spss     ۱۱۴

 

مراحل اجرای نرم افزار Expert Choice   ۱۲۲

 

نمونه پرسشنامه        ۱۲۷

 

پیوست ب       ۱۳۳

 

جداول نسبتهای مالی        ۱۳۴

 

جداول میانگین نسبتهای مالی          ۱۴۵

 

جداول تعیین اولویت شرکتها بر اساس نسبتها  ۱۴۶

 

جدول مقایسات زوجی حاصل از پرسشنامه   ۱۵۴

 

جدول تعیین اولویت شرکتها         ۱۵۵

 

قیمت فایل : 19000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ تیر ۱۳۹۵ به اشتراک بگذارید :