ارس فایل » اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2000 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 57 حجم فایل (مگابایت) : 0.556 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان</span>

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

چكيده:

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

عفونتهاي ادراري يكي از شايعترين عفونتهاي دوران كودكي مي‌باشد شايعترين عارضه طولاني مدت پيلونفريت حاد ايجاد اسكار كليوي است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كليوي را مختل كرده و منجر به عوارضي چون هايپرتانسيون، نارسايي كليه و كاهش رشد بدن شود بنابراين تشخيص اسكار از اهميت زيادي برخوردار است براي تشخيص اسكار از روشهاي مختلف تصويربرداري از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافي استفاده مي‌شود. دقيقترين و حساسترين روش اسكن DMSA مي‌باشد ولي از آنجا كه سونوگرافي بدون ضرر، در دسترس و ارزان قيمت است مي‌تواند بعنوان روشي جايگزين بكار رود. در اين پايان نامه كه بطريق كارآزمايي باليني انجام شده است مقايسه‌اي بين روش سونوگرافي كليه و اسكن DMSA در تشخيص اسكار كليوي در كودكان انجام گرديده است. ۳۱ بيمار در فاصله زماني ۶ ماه مورد بررسي قرار گرفتند و در تمام بيماران حداقل ۳ ماه پس از UTI بررسي صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافي حداكثر دو روز بوده است. كلاً ۶۲ كليه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافيها بدون اطلاع از نتيجه اسكن DMSA و توسط يك راديولوژيست و با دو نوع پروب فركانس ۳٫۵ MHz و ۵-۷٫۵MHz و با دستگاه سونوگرافي   انجام گرفت.

۲۰ بيمار مونث (۶۵%) و ۱۱ بيمار مذكر (۳۵%) بوده‌اند. سن بيماران بين يك ماه تا ۵ سال بود. در نتيجه اسكن ۲۲ كليه اسكار كليوي گزارش شد كه ۱۳ كليه حاوي اسكارهاي متعدد و ۹ كليه حاوي اسكار منفرد بودند در نتيجه سونوگرافي ۱۲ مورد از اين موارد مثبت اسكن هم اسكار گزارش شد. گزارش اسكار سونوگرافي بر اساس وجود ۵ كرايتريا بود ۱- نزديكي اكوي سينوس به كورتكس ۲- خوب ديده نشدن پيراميدها ۳- نامنظمي حدود ۴- خوب ديده نشدن اكوي كپسول كليه ۵- اتساع كاليسي تمام مواردي كه در اسكن اسكار داشته و در سونوگرافي بدون اسكار بودن حاوي اسكار منفرد بودند. با توجه به نتايج بدست آمده سونوگرافي در اين مطالعه از حساسيت (%۸۹) sensitivity و ويژگي (%۸۶) specifiy و دقت (%۸۳)accuracy برخوردار بوده است ميزان (%۸۹)ppv و NPV در حدود (%۵۴) گزارش گرديده است كه مي‌توان با توجه به ضريب توافق %۶۱ سونوگرافي اسكن DMSA در تشخيص اسكار كليوي سونوگرافي را بعنوان يك روش تشخيصي مفيد جايگزين اسكن DMSA نمود.

كليد واژه‌ها:

سونوگرافي- اسكن DMSA- اسكار كليوي- پيلونفريت

 

كليات

پيشگفتار

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

در طي دهه گذشته اطلاعات سودمندي درباره UTI در اطفال به دست آمده است. عفونت دستگاه ادراري از عفونتهاي شايع دوران كودكي است كه علاوه بر مشكلات و نگرانيهاي مربوط به علائم حاد بيماري عوارض دراز مدت آن مثل هيپرتانسيون و نارسايي مزمن كليه از اهميت بسزايي برخوردار است. بيشتر موارد uncomplicated UTI به وسيله خانواده بزرگي از باسيل‌هاي هواري گرم منفي كه به عنوان آتتروباكترياسه شناخته مي‌شوند و ايجاد مي‌شود اين خانواده شامل Morganella، Serratia، Enterobacter، Citrobacter، Proteus، Providencia، Esherichia، Klebsiella و گونه‌هاي سالمونلا مي‌باشد. از تمام اينها Eoli بيشترين ارگانيسم جدا شده و مسئول تقريباً ۸۰ درصد موارد UTI مي‌باشد. شايعترين ارگانيسم گرم مثبت در UTI، (staphylocoecus) استافيلوكوكوس و اتتروكوكوس (Enterococcus) مي‌باشد. (۱) علائم باليني و يافته‌هاي كلاسيك UTI اغلب در كودكان با سن بالاتر تظاهر مي‌كند ولي در كودكان كم سن و سال علائمي نظير تب، بي‌قراري، كاهش اشتها، وزن نگرفتن، استفراغ و اسهال ممكن است تنها علائم UTI باشد (۴ و ۱) در كودكان بزرگتر تكرر ادرار، سوزش ادرار، احساس فوريت در ادرار كردن، شب ادراري علائم شايعي هستند.

به طور كلي UTI در كودكان ممكن است علامتدار و يا بي علامت باشد آنهايكه علامت دارند ممكن است به مثانه محدود شده باشند (سيستيت) و يا ممكن است سيستم‌هاي جمع كننده بالاتر را درگير كنند (اورتريت يا پلئيت) و يا بداخل پارانشيم كليه گسترش پيدا كنند (پيلونفريت) پيلونفريت حاد شديدترين نوع UTI است كه نه تنها احتمال ايجاد عارضه را افزايش مي‌دهد بلكه در بسياري موارد ايجاد آسيبهاي غيرقابل برگشت مي‌كند. (۴)

در كودكان با سن بالاتر، پيلونفريت حاد با تب يا تندرسن پهلوها كه همراه پيوري و كشت مثبت ادراري است تظاهر مي‌كند. در اغلب موارد در بررسي‌هاي آزمايشگاهي افزايش WBC سرم به همراه افزايش ESR و CRP مشاهده مي‌شود (۱) در ابتداي قرن بيستم ميزان Mortality ناشي از پيلونفريت حاد در شيرخواران و نوزادان ۲۰% بود كه امروزه با پيشرفت راههاي تشخيص سريع و درمانهاي آنتي بيوتيكي به صفر رسيده است. (Vesicoureteric Reflux) VUR مهمترين زمينه‌ براي ايجاد پيلونفريت در دوران كودكي محسوب مي شود كه انسيداسن يك در ۲۵۰ دارد. (۱) احتمال ابتلا به پيلونفريت حاد و بدنبال آن اسكار كليوي به شدت VUR بستگي دارد. شديدترين عارضه طولاني مدت UTI در دوران كودكي اسكار كليوي است در پاره‌اي از مطالعات ريفلاكس نفروپاتي سلول ۱۵-۱۰% موارد نارسايي مزمن كليه بوده است. (۲) در بررسي انجام شده در سال ۱۹۹۴ در آمريكا پيلونفريت و ريفلاكس VUR حدود ۳/۸% كل علل نارسايي مزمن كليه را شامل مي‌شده است (۴ و۲). هيپرتاسيون نيز از عوارض دراز مدت ناشي از پيلونفريت مي‌باشد اسكار پيلونفريتي شايعترين بيماري پارانشيسمي يكطرفه كليه بوده و يكي از علل شايع هايپرتانسيون در اطفال و نوجوانان مي‌باشد. ريسك هايپرتانسيون در بيماران با اسكار كليوي متفاوت بوده و آمارها بين ۱۳%-۶% مي‌باشد. بررسي‌هاي تجربي همراه با مشاهدات كلينيكي به روشني ثابت كرد كه عفونت نقش عمده‌اي در ايجاد اسكار كليوي غيرقابل برگشت دارد. (۴)

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

منابع

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

۱) Rushton. HG & Greenfield. SP. “urinary tract infections in children”. The pediatric clinics of northamerica. (Pediatric urology), From WB Sanunders Company philadelphia, u>A, 1997:1133-1169.

۲) Shanon A & Feldman W & MC Donald peter. “Evaluation of renal scars by Technetium labeiled dimer captosuccinic of podiatrics. 1992; 120: 399-403.

۳) Dairy Benador. MD & Nadine Benador. MD & Daniel O.Slosman. MD&Daniel Nussle. MD & Bernadette Mermillod, BSC and Eric Girardin MD. “Cortical sintigraphy in the evaluation of renal parenchymal changes in children with pyelonephritis”. The journal of pediatrics january”. 1994; 124: 17-20.

۴) Alfred B.Kurt2 & william D.Middeton: ultrasound. First Edition. 1996; 401-404.

۵) C.KEITH HAYDEN & LEONARD E.SWISCHK: Pediatric sonography, second Edition. 1993; 312-319.

۶) RICHARD. E BEHRMAN & R. KLIEGMAN. GENSON NELSON TEXT BOOK of pediatric. “urinary tract Infection”. 16 th. 2000. chapter 546: 1621-1625.

۷) B. P BARRY & N. HALL & E.CORNFORD & etal: Improved ultrasound Detection of Reral scarring in children following urinary tract Infection”. elinical Radiology journal. 1998: 141-751.

۸) Stokland E.Hellstrom& M.Hansoons etall: Reflux nephropathy in children”. British Medical journal. 1994: 235-239.

۹) Strifejl & Bissetgs & kirks etal: “Nuclear cystography and renal sonography”. American journal of Roentgenology 1989; 152:115-119.

۱۰) MT christian & Jhmc coll & JR Mackenzie. “Risk assessment of renal cortical scarring with urinarytract infection by clinical features and ultrasonography” Arch Disease child hood. 2000; 82: 376-380.

۱۱) Scherzhc & Downstm & caesar R. “The selective use of dimer captosuccinic Asic renal scans in children with vesoureteral reflux”. Journal of urology 1994, 152: 628-631.

۱۲) Jodalu & sverker H: “urinary Tract Infection pediatric nephrology”.martin Barrat. four Edition. 1999; 835-850.

۱۳) Melis-k & vandeviver- J & Hoskents-C & etal. “Involvement of the renal paranchyma in acute urinary tract Infection: The contribution of 99 mtc dimercaptosuccinic acid scan; 1992 Jul: 151(7): 536-539.

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

فهرست مطالب

اسكار كليوی پایان نامه بررسی ارزش تشخيصی سونوگرافی در تعيين اسكار كليوی در كودكان

 

فصل اول

كليات

پيشگفتار

اسكار كليه

ارزيابي اسكار كليه

درجه‌بندي اسكار كليه

روشهاي ارزيابي اسكار كليه

IVP

اسكن DMSA

سونوگرافي

فصل دوم

اهداف و فرضيات

فصل سوم

روش مطالعه

فصل چهارم

نتايج

سن

جنس

بررسي گزارش‌هاي سونوگرافي در مقايسه با گزارش‌هاي اسكن DMSA

فصل پنجم

بحث

نتيجه و پيشنهاد

منابع

قیمت فایل : 2000 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :