ارس فایل » طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 35 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی</span>

طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی

 

تحقیق طراحی شاخص های ارزيابی اقتصادی

 

علم اقتصاد بهداشت به تحليل و بهره وري منابع ” محدود و كمياب” و ارزيابي دقيق آنها براي استفاده مطلوب در جهت تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محيط زيست مي پردازد. اقتصاد بهداشت تخصيص و بهره وري مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشاركت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلي، ملي و بين المللي در كليه سطوح با رعايت كامل ” عدالت ” و ” دسترسي و برخورداري ” از خدمات بهداشتي و درماني را بعنوان يك اصل مهم در تآمين ، حفظ و ارتقاي سلامت انسان ها مورد توجه قرار مي دهد. براي اطمينان از عملكرد بخش بهداشت و حصول به آرمان هاي انساني آن ، طراحي شاخص هاي اقتصادي و محاسبه آن از اهميت زيادي برخوردار است . طراحي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي بدون آگاهي از شاخص هاي بخش بهداشت ، مقدور نمي باشد. فهرست تعدادي از شاخص هاي بخش بهداشت كه در اين مطالعه جمع آوري و مورد بررسي قرارگرفت به شرح زير است( ۵و۴،۳) شاخص هاي فراهم بودن امكانات بهداشتي( نسبت پزشك به جمعيت، نسبت جمعيت به مراكز بهداشتي و درماني، نسبت جمعيت به ماماي محلي و نظاير آن) ، شاخص هاي مصرف و پوشش( نسبت نوزاداني كه بطور كامل بر عليه ۶ بيماري هدف واكسينه شده اند، نسبت زنان باردار كه مراقبت هاي دوره بارداري را دريافت كرده اند و يا زايمان آنها تحت نظر فرد دوره ديده انجام شده است )، ميزان اشغال تخت بيمارستان ، متوسط اقامت بيمار در بيمارستان ، دفعات پذيرش بيمار به يك تخت بيمارستاني ، روزهاي هدر رفته بين ترخيص يك بيمار تا پذيرش بيمار بعدي )، شاخص هاي معلوليت ، نوع حادثه ، اميد به زندگي ، شاخص هاي نوع مشخص مانند محدود شدن حركت ، محدود شدن فعاليت ( بعنوان مثال ، براساس اندكس سوليوان۱  سالهاي زندگي عاري از معلوليت  حدود ۹/۷۰ سال در امريكا است كه حدود ۱۰ سال كمتر از اميد به زندگي از بدو تولد است )، شاخص هاي ميرايي ۲ ( ميزان مرگ خام ، ميزان ميرايي كودكان زير يك سال و …) شاخص هاي ابتلاء ( ميزان هاي بروز و شيوع بيماري؛الگوي مراجعه و …) شاخص هاي تغذيه اي ( شيوع سبك وزني به هنگام تولد، فراهم بودن كالري سرانه و …) شاخص هاي بهداشت رواني( ميزان آسيب شناسي رواني و اجتماعي ، اعمال خشونت ها و جنايت ها، ناسازگاري ها ، خشونت هاي خانوادگي ،سندروم هاي ضرب و شتم كودك و زوجه و …) شاخص هاي محيطي ( ميزان آلودگي هواو آب ، اشعه ، فضولات جامد، سرو صدا ، قرارگرفتن در معرض مواد زيان آور و نظاير آن )، شاخص هاي اجتماعي ( ميزان افزايش جمعيت، درآمد سرانه، سطح اشتغال، نسبت سرباري، ميزان باسوادي به ويژه در زنان، بعد خانوار، مسكن و تعداد افراد ساكن بر حسب اتاق، فراهم بودن كالري سرانه و ….) شاخص هاي اقتصادي ( نسبي از درآمد خانوار كه براي خدمات بهداشتي و درماني هزينه مي شود ، بخشي از درآمد ملي كه در فعاليت هاي مرتبط با بهداشت هزينه ميشود درآمد سرانه و…)

سلامت و اقتصاد آن مقوله اي تك بعدي نيست كه بتوان با يك شاخص و يا تركيب چند شاخص مورد ارزيابي اقتصادي قرارداد. مقوله اقتصاد سلامت داراي ابعاد متعددي است كه هر بعد آن قسمتي از كاركردهاي بهش بهداشت و مصرف منابع را مورد سنجش قرار مي دهد. در اين مطالعه پس از نظر خواهي از صاحب نظران ۹۲شاخص براي ارزيابي اقتصادي بخش بهداشت گزينش شد.

 

 

فهرست مطالب

 

چكيده     ۲

مقدمه     ۴

روش پژوهش       ۵

الگو و مبناي تعيين شاخص هاي ارزيابي اقتصادي           ۵

ويژگي هاي يك شاخص        ۵

شاخص هاي زمينه اي بخش بهداشت    ۶

تنوع شاخص هاي ارزيابي اقتصادي     ۸

شاخص هاي مرحله اي ارزيابي اقتصادي           ۹

منبع اطلاعات شاخص هاي ارزيابي اقتصادي     ۹

شاخص هاي سلامت براي همه           ۱۱

طراحي شاخص ها بر مبناي مدل داده- ستاده       ۱۲

بازتاب و پيش تاب (Feed Back & Feed)       ۱۳

شاخص هاي سنجش كارايي هزينه ها    ۱۵

مقياس هاي اندازه گيري        ۱۶

ارزيابي اقتصادي و سنجش عدالت       ۱۶

شاخص هاي سنجش اولويت ها           ۱۸

ارزيابي اقتصادي و پيش بيني هزينه ها ۱۸

شاخص ها و توجه به بازيابي هزينه ها ۱۸

مفهوم كنترل با شاخص هاي ارزيابي اقتصادي    ۱۹

ويژگي هاي شاخص هاي ارزيابي اقتصادي براي كنترل     ۲۰

شاخص هاي ارزيابي اقتصادي و بهره وري       ۲۲

كاربرد شاخص هاي ارزيابي اقتصادي  ۲۳

بهره گيران از پژوهش         ۲۵

يافته هاي پژوهش   ۲۶

شاخص هاي هزينه اي بخش بهداشت    ۲۷

شاخص قيمت و سنجش تورم و اثر آن بر سلامت ؛           ۲۸

شاخص كيفيت زندگي و عدالت در بخش بهداشت  ۲۸

بيكاري نيروي انساني در بخش بهداشت ۲۹

شاخص هاي هزينه اي برحسب طبقه بندي كلي   ۲۹

ساير شاخص ها     ۲۹

بحث و نتيجه گيري            ۳۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :