ارس فایل » طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی | پروژه پایان نامه تحقیق رایگان | ارس فایل
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 100 حجم فایل (مگابایت) : 1.084 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی | پروژه پایان نامه تحقیق رایگان | ارس فایل</span>

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

 

طراحی وب سایت آموزشی

 

فصل ۱

 

نقشه جاده های PHP

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

از خوانندگان خود انتظار داریم که چیزی بیش از یک مطالعه دقیق در رابطه با PHP  داشته باشند،اما به خاطر تکمیل تر شدن آن :PHP  )یک مخفف بازگشتی ازPHP:hypertext preprocessor) زبانیopen source  (منبع باز) و با قابلیت اسکریپت نویسی وب در طرف سرویس دهنده است که برای ایجاد صفحات پویای وب بکار می رود. به غیر از این که مستقل از مرور گراست،روشهای ساده و جهانی مستقل از سکوی نرم افزاری (cross-platform) را برای تجارت الکترونیکی و برنامه های کاربردی پیچیده وب و پایگاه داده ای ارائه می کند.

 

چرا PHP؟

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

PHPدارای مشخصات زیراست:

یک منحنی یادگیری یکنواخت و کم ارتفاع

عملکردی وسیع برای پایگاه داده ها،اتصال شبکه،پشتیبانی سیستم فایل ،جاوا،COM  ،XML ،CORBA ،WDDX و Macromedia flash.

سازگاریplatform  با UNIX (تمامی نسخه ها)،(     (NT/95/98/2000 Win 32 ،QNX ،MacOs web Ten) ) ،OSX ،OS/2  ،وBeOs .

سازگاری سرویس دهنده برای ماژولApache (Win 32  ،(UNIX  ،CGI/FastCGI ،thttpd ،fhttpd ،phttpd  ،IsapI(Zeus،IIS)،(Netscape iplanet)NSAPI،servletengines  java،Aolserver،

و ماژول ROxen/caudium.

یک سیکل توسعه سریع:نسخه های جدید به همراه ترمیم اشکالات،عملکردهای جانبی،و ارتقاءهای جدید،هر چند ماه یکبار عرضه می گردند.

یک جامعۀدر حال جنب وجوش و حمایت کننده. نمونه های کٌد و دریافت مجانی کد. گروه PHP،کاری فوق العاده درفراهم آوردن منابع و پشتیبانی برای کاربران جدید انجام داده است.

یسط آسان(extensibility) به راحتی می توانیم extensionهای خودمان را به زبان وارد کنیم.

زبانی ساده که به یاد آورنده ی زبانC  است. پذیرفتن PHP برای کٌد نویسان پوسته ی C، C++،perlکه دارای تجربه باشند،ساده خواهد بود.

به علاوۀ اینکه open sourceو مجانی است.

 

تکامل PHP

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

اگر درPHPتازه کار هستید،در اینجا به گذشته،حال وجایی که در آینده خواهد بود نظری می افکنیم.

 

گذشتۀ PHP

 

در اینجا خلاصه مختصری ازتاریخچه PHP را بررسی خواهیم کرد،اما به خوانندگانی که به جوانب تاریخی توسعۀ PHP علاقه مند هستند، مرور مقدمات ارائه PHP درHTTP: //CONF.PHP.NET/ را توصیه می کنیم ویا می توانید بخشBrief History در آئین نامۀ PHP/F12واقع در آدرس http://php.net/docs.phpرا بخوانید.

ایدۀ PHPدر پاییز ۱۹۹۴توسط راسموس لردرف(Rasmus Lerdorf)ابراز شدو نسخه۱این زبان نخستین بار در اوایل سال ۱۹۹۵ توسط کاربران زیادی مقبول واقع شد که پس از آن نسخۀ۲ در همان سال ارائه شد.نسخه های ۳و۴ نیز در سالهای ۱۹۹۷ و۲۰۰۰ میلادی عرضه شدند.

 

PHPدر زمان حال

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

در زمان نگارش این کتاب نرخ استفاده ازPHPدر هرماه دارای رشدی معادل ۱۵ درصد است و حداقل توسط هفت میلیونdomain به کار می رود(منبع:netcraft survey)که حدود ۲۰ درصد از کلdomain های ثبت شده تا این زمان را شامل می شود.با این که این آماراستفاده ازPHP را در اینترانت ها و سرویس دهنده های شخصی به حساب نمی آورند،PHPبخش عمده ای از بازار را در تسلط خود دارد.

PHPبر روی ۷ سکوی نرم افزاری (platform)اصلی و برروی۱۰ واسط سرویس دهنده اجرا می گردد واز۴۰extensionثابت(در حدود کل تعداد موارد آموزشی)حمایت می کندو پشتیبانی از بیش از۲۰ پایگاه داداه را فراهم می آورد.

این آمار ادعای رشدPHP براساس عمومیت فعلی حاصل ازقدرت و آسانی استفاده از آن را ثابت می کند.

 

PHP بر روی صحنه

 

پیش ازآنکه با عجله به جزئیات مزایای PHP4نسبت به PHP3بپردازیم،لازم می دانیم از هزاران خواننده ای که نسخۀپیشین کتابprofessional pHp programmingاز انتشارات(ISBN 1-861002-96-3) Wroxچاپ زمستان ۱۹۹۹ را مورد عنایت خود قرار داده بودند،تشکرلازم را به عمل آوریم.امیدواریم این کتاب نیز برای مشتاقان حرفه ای و تمامی توسعه دهندگانی که تا کنون در دنیای PHP فعالیت داشته اند،مثمرثمرواقع گردد.

باPHP3،تجزیه و کامپایل کٌدPHPبه طور همزمان صورت می گرفتکه منجر به کاهش زمان start-upبرای آغاز اجرا می شد.این دلیل اصلی کارایی بالا نسبت به اسکریپت های ساده بود.متأسفانه،هنگامی که مسئولیت کار با اسکریپت های پیچیده بر روی آن سنگینی کرد،افزونگی در قالب تجزیه بخشهایی ازکٌد به دفعات ودر هنگام استفاده از حلقه ها و فراخوانی توابع نمایان شد.موتور هسته ای((core engine در این جا مقصر بود،از این رو آشکار شدکه نخستین هدف در هنگام رقابت بر سر کارایی خواهد بود.از اینجا توسعۀPHP4برای اولین مرتبه معرفی شد.

در اینجا اگر نام شرکت Zend را به خاطر سهمی که در توسعۀPHP داشت نیاوریم،در حقیقت در انجام وظایف خود قصور کرده ایم.توصیه می کنیم برای کسب جزئیات بیشتر دربارۀ امکانانت جدیدPHP4به آدرس زیز مراجعه نمایید: http://www.zend.com/zend/whats-new.php

 

آیندۀPHP

 

موتوراسکریپت نویسی PHP4،دومین تجدیدنظربر روی موتوراسکریپت نویسیPHP3 است،وزیربناوسرویس های واضحتری را برای ماژول های تابع فراهم می کندودستورزبان را پیاده سازی می کند.این نسخۀتجدیدنظرشده به طور گسترده بر پایۀ همان قواعد تجزیۀموتورPHP3 استوار است که منجر به فراهم کردن سازگاری رو به عقب و مسیر مهاجرت ازPHP3به PHP4 می شود.

با پشتیبانی توسعه دهندگانPHP ،شرکتZend Technologies LTD از نسخۀتجدید نظرشده ای ازZend Engine استفاده می نمایدکه امکانات جدیدی را وارد عمل می کند،امکانات موجودراارتقاء می دهدوراه حلهایی برای دشوارترین مسائلی که روبروی توسعه دهندگانPHPقرا دارند،فراهم می آورد.توصیه می کنیم آدرسhttp://zend.com/zend/future.phpرا به لیستfavoriteخود اضافه کنیدوهمچنین عضو خدمات هفته نامۀاعلاناتzend2.0 در آدرس زیر شوید:

  http://www.zend.com/zend/zengin/  تا به نقشه جاده هایPHP تسلط بیشتری داشته باشید.

 

PHPدر برابر زبان های اسکریپت نویسی دیگر

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

بخشی رابه تفصیل برای کسانی اختصاص داده ایم که اززبان اسکریپت نویسی دیگر بهPHPنقل مکان کرده اند،تا ثابت کنیم که انتخاب درستی را انجام داده اند.

 

منابع :

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

SQL SERVER توماس ايزو ترجمه كامران سيروسيان

مرجع كامل PROFESSIONAL

تاليف مهندس مهرداد توانا و سعيد هراتيان

آموزش گام به گام PHP  تاليف مهندس عاطفه شيجوني

 

فهرست مطالب

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

فصل اول۱

نقشه جاده های PHP2

چرا PHP2

تكامل PHP3

گذشته PHP3

PHP در زمان حال۴

PHP بر روی صحنه۵

آینده PHP6

PHP در برابر ASP7

PHP در برابر COLD FUSION8

PHP در برابر جاوا۸

گواهی PHP9

لیست منابع۱۰

فصل دوم۱۳

نصب۱۴

من از پیش PHP دارم۱۴

پیش از نصب۱۷

كدام سیستم عامل۲۰

كدام سرویس دهنده وب۲۱

نصب PHP , APADHE , MYSQL22

نصب MYSQL24

چه اشتباهی می تواند رخ دهد؟۲۶

نصب APACHE27

نصب PHP34

پیكربندی APACHE جهت استفاده از PHP37

نصب آزمایشی PHP42

اجتماع PHP با APACHE45

پس از نصب۵۱

فصل سوم۵۳

اصول PHP53

برنامه های PHP55

مقدمات فایل۵۶

دستورات پردازشی SGML57

عبارات STATEMENTS59

توضیحات COMMENTS62

لیترال های عددی۶۴

فصل چهارم۶۷

ورودی كاربر و عبارات با قاعده۶۸

فرم ها۶۸

فرم های HTML69

صفت ACTION69

صفت METHOD70

فصل پنجم۷۶

كار با فایل ها۷۷

فایل ها۷۸

باز كردن فایل ها۷۹

بستن فایل ها۸۱

نمایش فایل ها۸۲

نوشتن در داخل فایلها۸۴

پیمایش در داخل فایلها۸۵

كپی حذف و نامگذاری مجدد فایل ها۸۷

فصل ششم۸۹

طراحی یك نمونه وب سایت آموزشی۹۰

بررسی سایت از دیدگاه مدیر سایت۹۲

وب لاگ۹۳

فیلد متنی۹۶

لینك عوض كردن پسورد۹۶

لینك یادداشت۹۷

لینك مطالب۹۸

تالار گفتمان۱۰۰

لینك بخش۱۰۱

یادداشت جدید۱۰۲

مراجعه به وب سایت…..۱۰۳

REGISTER106

پیوست۱۰۷

منابع

طراحی وب سایت پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 25 اکتبر 2017 به اشتراک بگذارید :