ارس فایل » تحقیق تأثیر ظهور جامعه اطلاعاتی بر امنیت ملی با تأکید بر صنعت توریسم
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 21 حجم فایل (مگابایت) : 0.357 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تحقیق تأثیر ظهور جامعه اطلاعاتی بر امنیت ملی با تأکید بر صنعت توریسم</span>

تأثیر ظهور جامعه اطلاعاتی بر امنیت ملی با تأکید بر صنعت توریسم

 

چکیده:

 

در این تحقیق ابتدا به مباحثی در خصوص ظهور جامعه اطلاعاتی که آن را صورتبندی جدید جوامع می نامند و منطق و تأثیرات آن در عرصه جامعه پرداخته شده است و خصوصیات جدید آن با تأکید بر تأثیر مستقیم این تغییر بر مفهوم امنیت ملی و حاکمیت ملی اشاراتی شده است در ادامه با درنظرگرفتن متغیرهای اصلی جامعه اطلاعاتی که مرتبط با امنیت است، نقاط تضعیف و تقویت کننده دولت و ارتباط آن با توریسم مورد اشاره قرار گرفته است. اقتصاد اطلاعاتی ، نهادهای فراملی، جنبشهای اجتماعی جدید، در افزایش نقش شهروند، دموکراسی جدید و نظارت و مراقبت از جمله پارامترهایی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

وازگان کلیدی : جامعه اطلاعاتی-امنیت ملی

 

مقدمه :

 

در دهه‌ي ۱۹۹۰ ميلادي با اختراع چند رسانه‌اي و نفوذ آن به اينترنت و با انجام مطالعات نظري در رشته‌هاي گوناگون علوم انساني قرن جديد را انفجار اطلاعات و ظهور جامعه‌ اطلاعاتي نام گذاري كردند كه ريخت شناسي و صورت بندي اجتماعي نظام بين الملل و جوامع مختلف آن را كاملاً متحول و به شكل شبكه‌اي و اطلاعاتي و ارتباطي تبديل خواهد نمود و به طبع آن كليه‌ي مفاهيم علوم انساني از جمله علوم سياسي نيز متحول خواهد شد . در اين مقاله ما ابتدا به تعريف و تأثير و منطق جامعه اطلاعاتي پرداختيم و سپس تحول مفهوم امنيت را در آن مورد بررسي قرار داده ايم ونهايتاً به شش پارامتر كه بيشترين  بروز را در جامعه اطلاعاتي  و مفهوم امنيت ملي با تأكيد و ارتباط با موضوع توريسم و گردشگري داشته پرداخته‌ايم كه از آن جمله مي‌توان به اقتصاد اطلاعاتي كه صنعت توريسم در نقش مؤثري دارد و افزايش قدرت فرد كه در گردشگري محور قرار دارد و … اشاره نمود و در انتها پوسته امنيت ملي را تحت نفوذ شش پارامتر مطروحه در نموداري ترسيم كرده‌ايم .

 

جامعه اطلاعاتي

 

يادآوري اين موضوع خالي از اهميت نيست كه جامعه ماقبل صنعتي « بازي بر عليه هستي» با نيروي غير ماهر عضلاني، جامعه صنعتي « بازي بر عليه هستي »‌با نيروي ماشين و جامعه فرا صنعتي  « بازي ميان اشخاص  » با نيروي اطلاعات است . جامعه اطلاعاتي از طريق نقش اطلاعات باعث مي‌شود تغيير عادات «اداره اقتصادي»  [ حداكثر سود شخصي] جامعه را ، وضعيت « اداره جامعه شناسانه»  [ كوشش براي رسيدگي به نيازهاي جامعه با روش‌هاي هوشيارانه تر … ] بر اساس منافع همگاني نشان دهند. [۱]

در اين مرحله به ارتباطات بين المللي و جريان اطلاعات صرفاً‌ در چارچوب سخت افزار و نرم افزار نگريسته نمي‌شود بلكه اين نگاه در برگيرنده تحولات اجتماعي ، سياسي و رفتاري نيز هست .

خلاصه آنكه بررسي جريان بين المللي اطلاعات در ابعاد انساني و تكنولوژيك آن و در چارچوب مسايل و شبكه‌هاي انفرادي ملي و بين المللي و جهاني آن يك ضرورت است كه در نمودار ذيل نقش مسافرت، گردشگري و توريسم نيز به نمايش درآمده است.

 

فهرست منابع

 

محسني ،‌منوچهر،۱۳۸۰، «جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي» نشر ديدار ،‌تهران،  ص۲۲

كاستلز،‌نائول ،۱۳۸۰، « عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه، فرهنگ،‌ترجمه چاوشيان حسن، جلد اول ، طرح نو ،‌تهران،‌ص ۴۷

كاستلز ، جلد اول، ص۴۰

متفي،‌ابراهيم «سياست خارجي در عصر كثرت گرايي سياسي و فرا دولت گرايي»‌

مشيرزاده ،‌حميرا،۱۳۸۱،  «درآمدي نظري بر جنبش‌هاي اجتماعي» ،‌نشر پژوهشكده انقلاب اسلامي و امام خميني،‌تهران ، ص ۱۸۱

متقي، ابراهيم، «سياست خارجي در عصر كثرت گرايي سياسي و فرا دولت گرايي» ، فصلنامه ولايت ،‌ شماره ۱۳٫

كاستلز ،‌جلد دوم،‌پيشين ،‌صص ۸ و ۲۹۷

شبيه شبكه‌هاي راديويي ، تلويزيوني و سايت‌هاي مختلف اينترنت كه بر عليه جمهوري اسلامي ايران به شكل بين المللي با كمك‌هاي مختلف دشمنان مشغول فعاليتند و در مسايل بعد از انتخابات و هم رياست جمهوري كار ويژه خود را به خوبي به ظهور رساندند و كار* را بر امنيت ملي به نمايش در آورند.

قوام،‌سيد عبدالعلي ،‌۱۳۸۲،« جهاني شدن و جهان سوم»‌، دفتر مطالعات بين المللي ،‌تهران ،‌ص ۵۷

اسلامي، مسعود، ۱۳۷۵، «از حاكميت دولت تا حكمراني جهاني : تعاملي در روند همكاري‌هاي نهادينه بين الملل»‌،‌فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد،‌سال اول ، شماره يك،‌ص ۴۹

 

فهرست مطالب

 

مقدمه :   ۱

  1. جامعه اطلاعاتي
  2. Informational society
  3. تعاريف جامعه اطلاعاتي ۳
  4. ويژگي‌هاي جامعه اطلاعاتي ۴
  5. منطق جامعه اطلاعاتي ۵
  6. حكومت و جامعه اطلاعاتي ۶
  7. امنيت ملي National Security 7
  8. عوامل تحديد امنيت ملي در جامعه اطلاعاتي ۹
  9. عوامل تحدید امنیت ملی در بُعد خارجی ۱۰

ب) جنبشهای اجتماعی جدید   ۱۲

ج) نهادهای فراملی ۱۲

۹٫عوامل تحدید امنيت ملي در بُعد داخلی           ۱۴

نتیجه:     ۱۷

منابع

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :