ارس فایل » عامل‌های جامعه‏ شناسایی خشونت و پرخاشگری تماشاگران
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 38 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">عامل‌های جامعه‏ شناسایی خشونت و پرخاشگری تماشاگران</span>

عامل‌های جامعه‏ شناسایی خشونت و پرخاشگری تماشاگران

 

تحقیق عامل‌های جامعه‏ شناسایی خشونت و پرخاشگری تماشاگران

 

ورزش و فعاليّت‏هاي مربوط به آن، زمان و انرژي فراواني از افراد هر جامعه را به خود اختصاص داده و جايگاه مهمي در فرهنگ جوامع پيدا كرده است. رقابت‏هاي ورزشي، ورزشكاران و تماشاگران را در وضعيت‏هايي قرار مي‏دهند كه ممكن است‌ قواعد، هنجارها و تقسيم كار رايج به آساني نقض و به رويارويي‏هاي پرخاشجويانه و خشونت‏آميز منجر شود. بين فعاليّت‏هاي ورزشي گوناگون، در ورزش فوتبال بيش از ساير رشته‏هاي ورزشي‌ رفتارهاي خشن و پرخاشجويانه، به ويژه بين طرفداران و هواداران تيم‏هاي فوتبال مشاهده‌ مي‏شود. آشكارترين نمونه‏ي رفتار خشونت‏آميز بين ‌طرفداران فوتبال، پديده‏ي موسوم به”اوباشگري“۱ است كه امروزه به شكل نسبتاً سازمان يافته‏اي در كشورهاي صاحب‌نام فوتبال به ويژه در اروپا رواج دارد. در انگلستان، هوليگانها (اوباش) با عقايد و افكار تعصب‏آميز، به‏وجود آورنده‏ي وقايع فاجعه‏آميز بسياري در ورزشگاه‏ها بوده‏اند. در ايتاليا، علاقه‏ي ديوانه‌وار و بيمارگونه‏ي برخي از طرفداران تيم‏هاي فوتبال و نيز رفتارهاي پرخاشجويانه و ويرانگرانه‏ي آنان در عرصه‏ي مسابقات فوتبال سبب شده است كه به آنان لقب ”تيفوسي‏ها“ داده شود . به نظر برخي از پژوهشگران، بين تمام فعاليّت‏هاي ورزشي تنها ورزش فوتبال است كه سبب رفتار اوباشگرانه به مفهوم عام آن  مي‏شود . اهميّت اين مقوله سبب شدكه از اواخر دهه‏ي ۱۹۶۰ ميلادي، پژوهشگران و نظريه‏پردازان علوم اجتماعي دلايلي را مطرح و تفسيرهاي متفاوتي در مورد رفتار اوباشگرانه ‌و خشونت تماشاگران مسابقات فوتبال ارائه دهند كه گستره‏ي آن، از دگرگوني‏هاي كلان اجتماعي تا عامل‌هاي خُرد را دربر مي‏گيرد. با گسترش تدريجي خرده‏فرهنگ ‌طرفداري و تماشاگري در فوتبال، همچنين ‌انگاره‏هاي پرخاشجويانه‏ي رفتاري گاه به گاه آن، گرايش تحقيقات‌ مراكز علمي و پژوهشي از توجه محض به بحث‏هاي نظري به رفتار طرفداران فوتبال در اين كشورها معطوف گرديد.

پرخاشگري و خشونت به هم مرتبط هستند، امّا وضعيت‏هاي متفاوتي را به وجود مي‏آورند. پرخاشگري در عرصه‏ي فعاليّت‏هاي ورزشي به شكل ابزاري و بازتابي يا كلامي و فيزيكي تجلي مي‏يابد و از سوي افراد حاضر و شركت‏كننده در رويدادهاي ورزشي در قبال ساير بازيكنان، تماشاگران، مربيان، مقامات ورزشي، عامه‏ي مردم و اموال صورت مي‏گيرد . ارونسون با تمايز بين دو نوع پرخاشگري، يعني پرخاشگري ابزاري و بازتابي يا عاطفي، امكان وقوع هر دو را در عرصه‏ي ورزش متذكر مي‏شود . پرخاشگري بازتابي۱۷ با هدف آسيب فيزيكي يا رواني انجام مي‏شود ؛ ويجينز و ديگران، هدف از اين نوع پرخاشگري كه احساسي بوده، آسيب‏رساني است . پرخاشگري ابزاري۱۸ شامل ضرب و جرح و ايجاد درد و رنج به عنوان ابزاري براي دستيابي به يك هدف است كه شكل محسوس آن مي‏تواند دستيابي به هدف‏هاي‌ گوناگوني مانند پاداش مادي، پيروزي، افتخار يا تحسين باشد. اين نوع پرخاشگري، خشونتي غيراحساسي و هدف از آن انجام وظيفه است . دانينگ و همكارانش در دانشگاه ليسستر با اشاره به فرضي و خيالي بودن تقسيم‏بندي‏هايي كه‌ در مورد انواع خشونت و پرخاشگري‌ صورت گرفته، حالت‏هاي گوناگون آنها را رفتارهايي مي‏دانند كه بازتاب آميزه‏اي از فكر و احساس هستند و هرگز در آنها هيچ نوع خشونتي به صورت خالص يافت نمي‏شود . بنابراين، هرگاه طرفداران يك تيم فوتبال با هدف تضعيف روحيه بازيكنان تيم حريف بخواهند زمينه‌اي براي پيروزي تيم خود ايجاد كنند، شعارهاي تحقيرآميز مي‏دهند ‌يا به اصطلاح به پرخاشگري ابزاري مبادرت مي‏ورزند. امّا اگر طرفداران، اشيايي به سوي بازيكنان تيم حريف پرتاب، ‌‌يا نزاع فيزيكي كنند، آنگاه گفته مي‏شود مرتكب خشونت فيزيكي شده‏اند. حال اگر اتفاقي خلاف ميل طرفداران يك تيم روي دهد- مانند خطاي بازيكن تيم حريف روي بازيكن تيم محبوب‏ يا تصميم‏گيري داور به زيان تيم مورد علاقه- و آنان در پاسخ رفتار يا اعمال پرخاشجويانه و خشونت آميز از خود بروز دهند، آنگاه مرتكب پرخاشگري بازتابي شده‏اند، اين نوع پرخاشگري نيز مي‏تواند كلامي يا فيزيكي باشد.

 

فهرست مطالب

 

عامل‌هاي جامعه‏شناسانه‏ي خشونت و پرخاشگري تماشاگران            ۱

چكيده     ۱

درآمد      ۳

تعريف خشونت و پرخاشگري            ۴

گونه شناسي خشونت و پرخاشگري     ۵

خشونت و پرخاشگري ورزشي           ۶

چارچوب نظري     ۸

روش و تكنيك تحقيق           ۱۵

جمعيت آماري و شيوه‏ي نمونه‏يابي      ۱۶

نتايج  پژوهش       ۱۶

تحليل چند متغيّره   ۲۴

ضرايب رگرسيوني متغيّرهاي وارد شده به معادله            ۲۴

دياگرام تحليل مسيرمتغيّرهاي مؤثر بر خشونت وپرخاشگري ورزشي ۲۶

نتيجه‏گيري           ۲۷

پيشنهادات            ۳۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :