ارس فایل » فعل معتل و قواعد عربی
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 94 حجم فایل (مگابایت) : 0.3 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">فعل معتل و قواعد عربی</span>

 فعل معتل و قواعد عربی

 

تحقیق فعل معتل و قواعد عربی

 

براي مجهول كردن فعل هاي معتل به همان روش مجهول كردن فعل هاي صحيح عمل مي كنيم اما در برخي موارد، (به خاطر تغيير حركت) اعلال ها و موارد خاصي نيز بوجود مي آيد:در ماضي همانند مجرد عمل مي كنيم. وصف وصف . در مضارع مجهول از معتل مثال حرف عله حذف نمي شود.

به فعلي كه دو حرف از حروف اصلي آن همانند هم باشد، «مضاعف» گفته مي شود.مانند: «مرر (عبور كرد)، قلل (كم شد)، دلل(دلالت كرد)، سرر (شاد كرد)، منن (منت نهاد) و ………….»معمولاً دو حرف همانند در هم ادغام مي شود و تشديد مي گيرد. «مر، قل، دل، سر، منّ و …………»به فعلي صحيحي كه مهموز  يا مضاعف نباشد، «سالم» گفته مي شود (يعني فعلي كه در ريشة آن، حرف عله همزه و يا دو حرف همانند وجود نداشته باشد) بيشتر فعل ها در عربي، سالم هستند. مانند: «ذهب، جهد، سبق، شهد، عام، عمل و ………» -ممكن است برخي از فعل هاي معتل، مهموز نيز باشند، يعني در ريشة آن ها، علاوه بر حرف عله، همزه نيز وجود داشته باشد تعداد اين فعل ها كم است: مانند: «جاء»: (معتل «اجوف» و مهموز)، «يئس»: (معتل «مثال» و مهموز)، «أتي» : (معتل «ناقص» و مهموز) البته در اين صورت اين فعل ها، صحيح به شمار نمي آيند زيرا در ريشه، حرف عله دارند.

مصدري است منصوب كه با فعل جمله، هم ريشه است و براي تأكيد يا بيان كيفيت انجام فعل به كار مي رود.اگر مفعول مطلق، تنها به كار برود فقط براي تأكيد مي باشد كه معمولاً در آخر جله مي آيد به اين نوع مفعول مطلق «تأكيدي» مي گويند مانند:«فرحت من زيارتك فرحاً» «نزل الله القرآن تنزيلاً» «جلس الرجل علي الكرسي جلوساً»(از ديدار تو مطمئناً شاد شدم) (خداوند قرآن را قطعاً نازل كرد) (مرد حتماً روي صندلي نشست)هدف از به كار بردن مفعول مطلق تأكيدي، فقط تأكيد مفهوم جمله است تا شنوندة جمله به آن، اطمينان كامل پيدا كند، به همين دليل، در ترجمة آن از كلمات تأكيدي مانند:«حتماً، قطعاً، مطمئناً، مسلماً، محققاً، بي شك، كاملاً …» استفاده مي شود.

نقشي است منصوب كه حالت وچگونگي فاعل يا مفعول و يا نائب فاعل .. را در هنگام انجام فعل ، بيان ميكند.

ذوالحال :به اسمي كه حال براي آن به كار مي رود.«ذوالحال» يا «صاحب حال» مي گويند.

ذوالحال هميشه معرفه است.

يستمع التلميذ للدرس صامتا        اويس من مكانه حزينا

رايت التلاميذ جالسين في الصف      اذهب الي المدرسه ماشيا

در ترجمه حال مي توان از كلمه «در حاليكه» استفاده كرد.  -براي تشخيص حال ،معمولا ميتوانيم در شروع جمله، كلمه «كيف» (چگونه )؟قرار دهيم جواب اين سوال همان حال است .  -در جمله اول التملميذ (فاعل)ذوالحال است.ترجمه:(دانش آموز به درس گوش مي دهد در حاليكه ساكت است) در جمله دوم «اويس» (فاعل) ذوالحال است ترجمه:(اويس از جايش بلند شد با ناراحتي)درجمله سوم التلاميذ (مفعول به) ذوالحال است ترجمه:(ديدم دانش آموزان را در حاليكه در كلاس نشسته بودند)درجمله چهارم ذوالحال ضمير مستتر انا (فاعل) مي باشد ترجمه (به مدرسه مي روم قدم زنان يا باي پاي پياده)

 

فهرست مطالب

 

فعل معتل ۱

انواع فعل معتل     ۱

انواع اعلال          ۴

الف)اعلال به قلب: ۴

ب)اعلال به حذف: ۴

اصول اعلال        ۵

اعلال فعل ها (مثال، اجوف، ناقص)    ۷

الف-ماضي           ۸

ب-مضارع           ۸

الف-ماضي           ۱۰

اجوف     ۱۲

ب-مضارع           ۱۲

الف)ماضي           ۱۵

ناقص     ۱۸

ب)مضارع           ۱۸

خلاصة اعلال ها    ۲۲

مجهول كردن فعل هاي معتل ۲۵

معتل مثال            ۲۵

معتل اجوف          ۲۶

معتل ناقص          ۲۶

معتل مزيد            ۲۷

معتل اجوف          ۲۸

فعل از نظر نوع ريشه (معتل/ صحيح) ۳۰

۲- فعل مضاعف    ۳۱

ماضي: (فقط پنج صيغة اول ادغام مي شود)       ۳۲

۳-فعل سالم           ۳۴

«درس سوم»        ۳۵

مفعول مطلق         ۳۵

۲-مفعول مطلق نوعي         ۳۶

موارد خاص         ۴۳

الف۹ كل وبعض «اطالع الصحيفه كل يوم»        «اشاهد التلفاز بعضي الاحيان»           ۴۴

ب)اسم هاي اشاره:«اسافر هذا الاسبوع»            «كنت شابا تلك الايام»          ۴۴

حال       ۴۵

۲-حال جمله اسميه: ۴۸

۳-حال جمله فعليه:  ۴۹

مبتدا و خبر          ۵۰

روش ترجمه انواع حال        ۵۱

تمييز      ۵۹

۱-بعد از اسم تفضيل           ۶۰

۲-بعد از فعل هاي داراي ابهام            ۶۱

۳-بعد از كلماتي كه بيانگر مقدار هستند (وزن، پيمانه، مساحت، طول و …)    ۶۲

الف) واحد وزن     ۶۲

ب)واحد پيمانه (حجم)          ۶۲

۴- معدودها تمييز هستند.      ۶۲

ترجمة تمييز         ۶۴

مستثني (جملة استثناء)         ۶۹

انواع مستثني        ۷۱

اعراب مستثني (تام/ مفرغ)    ۷۲

منادي     ۸۲

انواع منادي و اعراب آن      ۸۲

۱-مناداي مضاف (منصوب)  ۸۲

۲-مناداي علم: (مبني بر ضم َ )        ۸۳

۴-مناداي نكرة مقصوده (مبني بر ضم)  ۸۵

موارد خاص         ۸۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :