ارس فایل » قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 316 حجم فایل (مگابایت) : 0.9 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران</span>

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

 

پایان نامه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران

 

به منظور به حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شكل‌دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز تجهيزات و تأسيسات مصرف كننده انرژي و برقراري عدالت اجتماعي، دولت مكلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومي و عملياتي كردن سياستهاي مستقيم جبراني اقدامهاي ذيل را از ابتداي برنامه چهارم به اجرا گذارد: نسبت به قيمت‌گذاري نفت كوره، نفت گاز و بنزين بر مبناي قيمتهاي عمده فروشي خليج فارس، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را به عمل آورد:    كمك مستقيم و جبراني از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير.    مقاوم‌سازي ساختمانها و مسكن شهري و روستايي در مقابل زلزله و بهينه‌سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي.    كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي (درون شهري و برون شهري، راه‌آهن و جاده‌اي)، توليد خودروهاي دوگانه سوز و همچنين توسعه عرضه گاز طبيعي فشرده با قيمتهاي يارانه‌اي به حمل و نقل عمومي درون شهري.    كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تجهيز شبكه فوريتهاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور.    اجراي طرحهاي بهينه‌سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل، تجهيزات كارخانجات و سامانه‌هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي و آلودگي هوا و توانمندسازي مردم در كاربرد فناوري‌هاي كم مصرف.

آن دسته از كاركنان شركتهاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه اجرايي ذي‌ربط، در اجراي سياستهاي فروش سهام، قطع مي‌گردد، مي‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي يا تعاوني و رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.تبصره- كليه قوانين و مقررات مربوط به كسر حق بيمه و اختيارات سازمان تأمين اجتماعي در امر دريافت حق بيمه و اخذ جرائم ناشي از ديركرد پرداخت حق بيمه، از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود.به وزارتخانه‌هاي صنايع، معادن و فلزات، نيرو و نفت اجازه داده مي‌شود حسب مورد به منظور سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اعطاي كمكهاي مالي و فناوري براي ارتقاء سطح طراحي، مهندسي ساخت تجهيزات، نمونه‌سازي ماشين‌آلات، مطالعات و عمليات اكتشافي و معدني به طرحهاي مورد تأييد در بخش ذي‌ربط از محل بودجه عمومي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تأمين تسهيلات اعتباري اقدام كرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات مذكور را پرداخت كنند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعيين مي‌گردد. در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته‌اي مركب از وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و سازمان برنامه و بودجه  تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تأمين شده مجدداً به روش فوق‌الذكر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مانده وجوه فوق‌الذكر در آخر برنامه و نيز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكور پس از برنامه به حساب افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي منظور و معادل آن از بدهي دولت به نظام بانكي كسر خواهد شد.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۵

بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي   ۵

          ماده ۱     ۶

          ماده ۲     ۸

          ماده ۳     ۸

          ماده ۴     ۱۰

          ماده ۵     ۱۰

          ماده ۶     ۱۲

          ماده ۷     ۱۲

          ماده ۸     ۱۶

          ماده ۹     ۱۷

          ماده ۱۰   ۱۸

          ماده ۱۲   ۱۸

          ماده ۱۳   ۱۸

          ماده ۱۴   ۱۹

          ماده ۱۵   ۲۰

          ماده ۱۶   ۲۱

          ماده ۱۷   ۲۱

          ماده ۱۸   ۲۱

          ماده ۲۰   ۲۲

          ماده ۲۱   ۲۳

          ماده ۲۲   ۲۳

          ماده ۲۳   ۲۳

          ماده ۲۴   ۲۴

          ماده ۲۵   ۲۴

          ماده ۲۶   ۲۴

          ماده ۲۷   ۲۵

          ماده ۱۰   ۲۵

          ماده ۱۱   ۲۹

          ماده ۱۲   ۲۹

          ماده ۶۵   ۲۹

          ماده ۶۷   ۳۰

          ماده ۹۶   ۳۱

          ماده ۱۳   ۳۱

          ماده ۱۴   ۳۳

          ماده ۱۵   ۳۷

          ماده ۱۶   ۳۷

          ماده ۱۷   ۳۸

          ماده ۱۸   ۴۰

          ماده ۱۹   ۴۲

          ماده ۲۰   ۴۲

          ماده ۱۰۸ ۴۳

          ماده ۱۲۱ ۴۴

          ماده ۱۲۲ ۴۵

          ماده ۱۳۴ ۴۶

          ماده ۲۱   ۴۷

          ماده ۲۲   ۴۸

          ماده ۲۳   ۴۹

          ماده ۲۴   ۴۹

          ماده ۲۵   ۵۱

          ماده ۲۶   ۵۱

          ماده ۲۷   ۵۲

          ماده ۲۸   ۵۲

          ماده ۲۹   ۵۵

          ماده ۱۲۷ ۵۵

          ماده ۱۲۸ ۵۶

          ماده ۱۲۹ ۵۶

          ماده ۱۳۱ ۵۷

          ماده ۱۳۲ ۵۷

          ماده ۳۰   ۵۸

          ماده ۳۱   ۶۲

          ماده ۳۲   ۶۳

فصل دوم ۶۵

تعامل فعال با اقتصاد جهاني   ۶۶

          ماده ۳۳   ۶۶

          ماده ۳۴   ۶۹

          ماده ۳۵   ۷۰

          ماده ۳۶   ۷۲

          ماده ۱۱۴ ۷۲

          ماده ۱۱۷ ۷۳

          تبصره ۲- ماده۸۶  ۷۴

          ماده ۳۷   ۷۵

          ماده ۳۸   ۷۶

          ماده ۳۹   ۷۶

          ماده ۴۰   ۷۷

          ماده ۴۱   ۷۹

          ماده ۴۲   ۸۰

          ماده ۳۴   ۸۱

          ماده ۸۸   ۸۱

          ماده ۴۳   ۸۳

          ماده ۴۴   ۸۴

          ماده ۴۵   ۸۴

          ماده ۴۶   ۸۵

          ماده ۴۷   ۸۷

          ماده ۴۸   ۸۷

          ماده ۴۹   ۸۸

          ماده ۵۰   ۸۹

          ماده ۵۱   ۹۳

          بند الف ماده ۱۵۴   ۹۳

          بند الف و ب ماده ۱۴۴        ۹۴

          ماده ۵۲   ۹۵

          ماده ۵۳   ۹۷

          ماده ۱۴۹ ۹۷

          ماده ۱۵۱ ۹۸

          بند الف ماده ۱۴۷   ۹۹

          ماده ۵۴   ۹۹

          ماده ۵۵   ۱۰۰

          ماده ۵۶   ۱۰۱

          ماده ۵۷   ۱۰۲

          ماده ۵۶   ۱۰۵

          ماده ۵۹   ۱۰۵

          ماده ۶۰   ۱۰۵

          ماده ۶۱   ۱۰۶

          ماده ۶۲   ۱۰۷

          ماده ۶۳   ۱۰۷

          ماده ۶۴   ۱۰۸

          ماده ۶۵   ۱۰۸

          ماده ۶۶   ۱۰۹

          ماده ۶۷   ۱۰۹

          ماده ۶۸   ۱۱۰

          ماده ۶۹   ۱۱۱

          ماده ۷۰   ۱۱۲

          ماده ۷۱   ۱۱۲

          ماده ۱۰۵ ۱۱۲

          بند ج ماده ۱۰۴     ۱۱۳

          ماده ۷۲   ۱۱۵

          ماده ۷۳   ۱۱۶

          ماده ۷۴   ۱۱۷

          ماده ۷۵   ۱۱۷

          ماده ۷۶   ۱۱۹

          ماده ۷۷   ۱۱۹

          ماده ۷۸   ۱۱۹

          ماده ۷۹   ۱۲۰

          ماده ۸۰   ۱۲۰

          ماده ۸۱   ۱۲۰

          ماده ۸۲   ۱۲۱

          ماده ۸۳   ۱۲۱

          ماده ۷۰   ۱۲۲

          ماده ۷۱   ۱۲۳

          ماده ۷۷   ۱۲۵

          ماده ۱۸۱ ۱۲۵

بخش سوم            ۱۲۷

توسعه سلامت، امنيت انساني ۱۲۸

ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي    ۱۲۹

          ماده ۸۴   ۱۳۰

          ماده ۸۵   ۱۳۲

          ماده ۸۶   ۱۳۲

          ماده ۸۷   ۱۳۳

          ماده ۸۸   ۱۳۳

          ماده ۸۹   ۱۳۴

          ماده ۹۰   ۱۳۴

          ماده ۹۱   ۱۳۵

          ماده ۹۲   ۱۳۶

          ماده ۹۳   ۱۳۶

          ماده ۹۴   ۱۳۷

          ماده ۱۹۴ ۱۳۷

ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي ۱۳۹

          ماده ۹۵   ۱۴۰

          ماده ۹۶   ۱۴۲

          ماده ۹۷   ۱۴۴

          ماده ۹۸   ۱۴۶

          ماده ۹۹   ۱۴۶

          ماده ۱۰۰ ۱۴۷

          ماده ۱۰۱ ۱۴۸

          ماده ۱۰۲ ۱۴۹

          ماده ۱۰۳ ۱۵۰

          ماده ۴۲   ۱۵۰

          ماده ۴۶   ۱۵۱

          ماده ۴۸   ۱۵۱

          ماده ۴۹   ۱۵۲

          ماده ۵۰   ۱۵۲

          ماده ۵۱   ۱۵۳

بخش چهارم          ۱۵۵

صيانت از هويت و فرهنگ   ۱۵۶

توسعه فرهنگي      ۱۵۷

          ماده ۱۰۴ ۱۵۷

          ماده ۱۰۵ ۱۶۰

          ماده ۱۵۶ ۱۶۰

          ماده ۱۶۱ ۱۶۱

          بند الف ماده ۱۶۲   ۱۶۲

          ماده ۱۰۶ ۱۶۳

          ماده ۱۰۷ ۱۶۵

          ماده ۱۶۳ ۱۶۵

          ماده ۱۰۸ ۱۶۷

          ماده ۱۰۹ ۱۶۸

          ماده ۱۱۰ ۱۶۹

          ماده ۱۱۱ ۱۷۰

          ماده ۱۱۲ ۱۷۱

          ماده ۱۱۳ ۱۷۱

          ماده ۱۱۴ ۱۷۲

          ماده ۱۱۵ ۱۷۵

          ماده ۱۶۵ ۱۷۵

          ماده ۱۶۶ ۱۷۶

          ماده ۱۱۶ ۱۷۷

          ماده ۱۱۷ ۱۷۸

          ماده ۱۱۸ ۱۸۱

          ماده ۱۶۹ ۱۸۱

          ماده ۱۷۰ ۱۸۲

بخش پنجم            ۱۸۳

تأمين مطمئن امنيت ملي       ۱۸۳

امنيت ملّي            ۱۸۵

          ماده ۱۱۹ ۱۸۵

          ماده ۱۲۰ ۱۸۶

          ماده ۱۲۱ ۱۸۶

          ماده ۱۲۲ ۱۸۸

          ماده ۱۲۳ ۱۸۸

          ماده ۱۲۴ ۱۸۸

          ماده۱۲۵  ۱۸۹

          ماده ۱۲۶ ۱۸۹

          ماده ۱۲۷ ۱۸۹

          ماده ۱۲۸ ۱۹۰

          ماده ۱۲۹ ۱۹۰

          ماده ۱۷۱ ۱۹۱

          ماده ۱۷۵ ۱۹۱

          ماده ۱۷۶ ۱۹۲

          ماده ۱۷۷ ۱۹۳

          ماده ۱۷۸ ۱۹۳

          ماده ۱۷۹ ۱۹۴

          ماده ۱۸۰ ۱۹۵

          ماده ۱۸۱ ۱۹۵

          ماده ۱۸۳ ۱۹۶

          ماده ۱۸۴ ۱۹۷

          ماده ۱۸۵ ۱۹۸

          ماده ۱۸۶ ۱۹۸

توسعه امور قضايي            ۱۹۹

          ماده ۱۳۰ ۱۹۹

          ماده ۱۳۱ ۲۰۱

          ماده ۱۳۲ ۲۰۱

          ماده ۱۳۳ ۲۰۲

          ماده ۱۳۴ ۲۰۳

          ماده ۱۸۹ ۲۰۴

بخش ششم            ۲۰۵

نوسازي دولت       ۲۰۶

نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت         ۲۰۷

          ماده ۱۳۵ ۲۰۸

          ماده ۱۳۶ ۲۱۰

          ماده ۱۳۷ ۲۱۱

          ماده ۱۳۸ ۲۱۲

          ماده ۱۳۹ ۲۱۳

          ماده ۱۴۰ ۲۱۴

          ماده ۱۴۱ ۲۱۵

          ماده ۱۴۲ ۲۱۵

          ماده ۱۴۳ ۲۱۶

          ماده ۱۴۴ ۲۱۶

          ماده ۱۴۵ ۲۱۷

          ماده ۱۴۶ ۲۲۰

          ماده ۱۴۷ ۲۲۰

          ماده ۱۴۸ ۲۲۱

          ماده ۱۴۹ ۲۲۱

          ماده ۱۵۰ ۲۲۲

          ماده ۱۵۱ ۲۲۲

          ماده ۱۵۲ ۲۲۲

          ماده ۱۵۳ ۲۲۳

          ماده ۱۵۴ ۲۲۳

          ماده ۱     ۲۲۳

          ماده ۹۰   ۲۲۶

          ماده۱۲۳  ۲۲۶

سامان عمليات اجرايي برنامه ۲۲۷

          ماده ۱۵۵ ۲۲۷

تنفيذ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت    ۲۳۱

          ماده ۱۵۶ ۲۳۲

نظارت    ۲۳۳

          ماده ۱۵۷ ۲۳۳

          ماده ۱۵۸ ۲۳۳

          ماده ۱۵۹ ۲۳۴

          ماده ۱۶۰ ۲۳۴

          ماده ۱۶۱ ۲۳۴

بخش هفتم            ۲۳۷

جداول كمي برنامه چهارم توسعه         ۲۳۸

          ماده ۱     ۲۵۳

          ماده ۲     ۲۵۳

          ماده ۳     ۲۵۴

          ماده ۴     ۲۵۵

          ماده ۵     ۲۵۶

          ماده ۶     ۲۵۷

          ماده ۷     ۲۵۷

          ماده ۸     ۲۵۷

          ماده ۹     ۲۵۸

          ماده ۱۰   ۲۵۸

          ماده ۱۱   ۲۵۹

          ماده ۱۲   ۲۶۰

          ماده ۱۳   ۲۶۰

          ماده ۱۴   ۲۶۱

          ماده ۱۵   ۲۶۱

          ماده ۱۶   ۲۶۲

          ماده ۱۷   ۲۶۲

          ماده ۱۸   ۲۶۲

          ماده ۱۹   ۲۶۳

          ماده ۲۰   ۲۶۴

          ماده ۲۱   ۲۶۵

          ماده ۲۲   ۲۶۵

          ماده ۲۳   ۲۶۶

          ماده ۲۴   ۲۶۶

          ماده ۲۵   ۲۶۷

          ماده ۲۶   ۲۶۸

          ماده ۲۷   ۲۶۹

          ماده ۲۸   ۲۷۰

          ماده ۲۹   ۲۷۰

          ماده ۳۰   ۲۷۰

          ماده ۳۱   ۲۷۱

          ماده ۳۲   ۲۷۲

          ماده ۳۳   ۲۷۲

          ماده ۳۴   ۲۷۲

          ماده ۳۵   ۲۷۳

          ماده ۳۶   ۲۷۴

          ماده ۳۷   ۲۷۴

          ماده ۳۸   ۲۷۵

          ماده ۳۹   ۲۷۵

          ماده ۴۰   ۲۷۵

          ماده ۴۱   ۲۷۶

          ماده ۴۲   ۲۷۶

          ماده ۴۳   ۲۷۷

          ماده ۴۴   ۲۷۸

          ماده ۴۵   ۲۷۸

          ماده ۴۶   ۲۷۹

          ماده ۴۷   ۲۷۹

          ماده ۴۸   ۲۸۰

          ماده ۴۹   ۲۸۰

          ماده ۵۰   ۲۸۱

          ماده ۵۱   ۲۸۱

          ماده ۵۲   ۲۸۳

          ماده ۵۳   ۲۸۳

          ماده ۵۴   ۲۸۳

          ماده ۵۵   ۲۸۴

          ماده ۵۶   ۲۸۴

          ماده ۵۷   ۲۸۴

          ماده ۵۸   ۲۸۵

          ماده ۵۹   ۲۸۵

          ماده ۶۰   ۲۸۵

          ماده ۶۱   ۲۸۶

          ماده ۶۲   ۲۸۶

          ماده ۶۳   ۲۸۷

          ماده ۶۴   ۲۸۷

          ماده ۶۵   ۲۸۷

          ماده ۶۶   ۲۸۸

          ماده ۶۷   ۲۸۸

          ماده ۶۸   ۲۸۸

          ماده ۶۹   ۲۸۹

          ماده ۷۰   ۲۹۲

          ماده ۷۱   ۲۹۳

          ماده ۷۲   ۲۹۳

          ماده ۷۳   ۲۹۴

          ماده ۷۴   ۲۹۴

          ماده ۷۵   ۲۹۴

          ماده ۷۶   ۲۹۴

          ماده ۷۷   ۲۹۵

          ماده ۷۸   ۲۹۶

          ماده ۷۹   ۲۹۷

          ماده ۸۰   ۲۹۸

          ماده ۸۱   ۲۹۸

          ماده ۸۲   ۲۹۸

          ماده ۸۳   ۲۹۹

          ماده ۸۴   ۲۹۹

          ماده ۸۵   ۳۰۰

          ماده ۸۶   ۳۰۰

          ماده ۸۷   ۳۰۰

          ماده ۸۸   ۳۰۱

          ماده ۸۹   ۳۰۴

          ماده ۹۰   ۳۰۵

          ماده ۹۱   ۳۰۵

          ماده ۹۲   ۳۰۶

          ماده ۹۳   ۳۰۶

          ماده ۹۴   ۳۰۷

          ماده ۹۵   ۳۰۷

          ماده ۹۶   ۳۰۷

          ماده ۹۷   ۳۰۸

          ماده ۹۸   ۳۰۸

          ماده ۹۹   ۳۰۸

          ماده ۱۰۰ ۳۰۸

          ماده ۱۰۱ ۳۰۹

          ماده ۱۰۲ ۳۰۹

          ماده ۱۰۳ ۳۱۰

          ماده ۱۰۴ ۳۱۱

          ماده ۱۰۵ ۳۱۱

          ماده ۱۰۶ ۳۱۱

          ماده ۱۰۷ ۳۱۲

          ماده ۱۰۸ ۳۱۲

          ماده ۱۰۹ ۳۱۲

          ماده ۱۱۰ ۳۱۳

          ماده ۱۱۱ ۳۱۳

          ماده ۱۱۲ ۳۱۳

          ماده ۱۱۳ ۳۱۴

          ماده ۱۱۴ ۳۱۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۷ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :