ارس فایل » پایان نامه استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيری از وقوع بيماری كوكسيديوز در پرندگان
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود. (ادگار‌ آلن‌پو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 90 حجم فایل (مگابایت) : 0.065 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيری از وقوع بيماری كوكسيديوز در پرندگان</span>

استفاده از ويتامين A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع بيماری كوكسيديوز در پرندگان

           

مقدمه

 

مساله كمبود مواد غذايي و بخصوص پروتئين حيواني يكي از بزرگترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد. عوامل مختلفي ازجمله ارزش غذايي، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالاي لاشه و سهولت تغذيه باعث گرديده است كه پروتئين گوش مرغ نسبت به پروتئين گوش ساير حيوانات حائز اهميت باشد.

بنابراين بايد گامهاي موثرتري جهت پيشبرد صنعت طيور برداشته شود. يكي از مهممترين اقدامات پيشگيري از عوامل عفوني مانند بيماري كوكسيديوز است.

كوكسيديوز بيماري مهمي از لحاظ اقتصادي در صنعت طيور مي‌باشد كه باعث كاهش جذب غذا و به دنبال كاهش راندمان توليد مي‌گردد. بطور معممول از داروهاي مختلف در غذا يا آب براي مهار بيماري و افزايش ميزان توليد استفاده مي‌شود، ليكن گران بودن داروهاي شيميايي، مقاوم دارويي و ايجاد گونه‌هاي مقاوم در مقابل داروهاي شيميايي، تضعيف سيستم ايمني، مسموميت‌هاي سلولي همراه با كاهش بازدهي در گله نيز از جمله مهمترين عوامل محدودكننده مصرف اين تركيبات مي‌باشند. همچنين آثار سوء زيست‌محيطي ناشي از ورود مستمر داروهاي شيميايي در طبيعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقاياي دارويي در فرآورده‌هاي شيميايي است. از طرف ديگر پيچيدگي چرخه حيات ارگانيسم و پاسخ ايمني توسعه واكسياسيون را با مشكل مواجه كرده است. لذا با توجه به مشكلات فوق، اتخاذ يك روش كنترل نوين بدون عوارض سوء كه مبتني بر ايمني تغذيه و ژنتيك باشد ضروري است. در اين طرح اثرات استفاده ويتامين ‌A همراه با واكسيناسيون جهت پيشگيري از وقوع كوكسيديوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

فصل اول

 

ويتامين A

 

تاريخچه كشف ويتامين A:

 

كشف اوليه ويتامين A به مك كالوم  و ديويس  نسبت داده شده است. در سال ۱۹۱۳ آنها دريافتند كه موش‌هاي صحرايي تغذيه‌شده با جيره بدون ويتامين   A همراه با چربي خوك (Lard) رشد نكردند ولي موش‌هاي تغذيه‌شده با همان جيره به علاوه كره، رشد كردند. در همان سال، اسبورن  و مندل  گزارش كردند كه در كره چيزي وجود دارد كه براي زندگي و رشد موش ضروري است.

در سال ۱۹۳۰، مور  از انگلستان نشان داد كه موشهاي مبتلا به كمبود ويتامين    A وقتي با كاروتن تغذيه شدند، مقدار زيادي ويتامين  A در كبد آنها يافت شد. نقش پيش‌ويتاميني كاروتن وقتي مشخص گرديد كه كرر  از سويس موفق به تعيين ساختمان شيميايي بتاكاروتن در سال ۱۹۳۰ و ويتامين A در سال ۱۹۳۱ شد. ويتامين A اولين ويتاميني بود كه ساختمان شيميايي آن مشخص گرديد. در سال ۱۹۳۷، ويتامين   A به صورت خالص و به شكل متبلور در آزمايشگه توليد شد. در سال ۱۹۴۷ براي اولين بار ويتامين A به صورت سنتتيك تهيه شد. (۵ و ۸)

ساختمان و شيميايي

از نظر شيميايي، ويتامين A معروف به رتينول با فرمول بسته (C20H29OH) يك الكل منوهيدريك غيراشباع مي‌باشد. زنجير كربني آن داراي چهار اتصال دوگانه است كه به يك حلقه شش‌ضلعي بتايونون  منتهي مي‌گردد. اين حلقه داراي يك اتصال دوگانه در بين كربن‌هاي α و β نسبت به زنجير كربني مي‌باشد. اين ويتامين از مشتقات كربورهاي كربني است و اين كربورها از پليمريزه شدن هيدروكربن اشباع‌نشده بنام ايزوپرن (CH2=C-CH=CH2) حاصل مي‌گردند. فرمول ساختماني ويتامين  A به صورت زير مي‌باشد. (۴ و ۳۴).

 

منابع :

 

 1. امير هوشمند شمسايي، ويتامين‌ها و اهميت و عوارض ناشي از كمبود آنها در طيور، زيتون، شمارة ۸۸، فروردين ۶۸، صفحه ۲۰-۲۱
 2. ح. تاجبخش (۱۳۷۵)، ايمني‌شناسي بنيادي، انتشارت دانشگاه تهران
 3. فلاح، محمد، ۷۸-۷۷، تاثير واكسن ساخته‌شده عليه كوكسيديوز ماكيان در پيشگيري از تلفات و بازدهي توليد جوجه‌هاي گوشتي، پايان‌نامه براي دريافت دكتراي عمومي دامپزشكي شمارة ۲۶۴۷، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران
 4. پرويز شهبازي، ناصر ملك‌نيا (۱۳۷۵)، بيوشيمي عمومي، ۱۳۷۵، صفحه ۷۴-۷۶
 5. تغذيه مرغ، تأليف: ام. ال. اسكات، ام. سي. نشيم، ارجي، يانگ، ترجمة: جواد پوررضا، انتشارات اردكان، چاپ دوم (۱۳۷۹)، صفحه ۱۸۵-۱۶۰
 6. راهنماي بيماري‌هاي طيور، تأليف سي. ايي. وايمتن، راي. بيكفورد، ترجمة. م. ح. بزگمهري فردي، ب. شجاعدوست، ع. اكبري، غ. كليدري و ن. شبحي. چاپ اول (۱۳۷۵)، صفحه ۲۴۶- ۲۴۰
 7. محسن فرخوي، بررسي نقش ويتامين A در تغذيه طيور، فصلنامه چكاوك، دورة پنجم، شمارة ۱، بهار ۱۳۷۵، صفحه ۱۰۷-۹۹
 8. مسعود هاشمي (۱۳۷۵). مواد معدني و ويتامين‌ها در تغذيه حيوانات اهلي و انسان، انتشارات فرهنگ جامع، چاپ اول، صفحه ۲۲۲-۱۹۱
 9. مهدي اخيايي، كوكسيديوز طيور، عوامل مؤثر در بروز بيماري و كنترل مؤثر آن، فصلنامة چكاوك (۶) ۲، شمارة ۱۸، ص: ۳۹-۳۰
 10. Allen, E.A. (1932). The influence of diet on the drvelopment of ezerimental coccidiosis in chichen kept under sanitaru conditions. Am. J. Hyg. 15: 163-185.
 11. Blomhoff, R., Green, M.H., Green,J.B,. Berg,T., Norum.R.R., (1991). Vitamin A metabolism: new prespectives on absorption, transport and storage. Phusiology Reviews 71:951-990
 12. Calnek, B.W., Barner, J.H., Beard, C.W., Reid, W.M., Yoder, H.W. (1991). Disease of poultry Ninth Edition, pp: 780-797 Iowa state anivessity press.
 13. Chambon, p., Zelent, Z. petkovich, M., Mendelsohn, C., Leroy, P.Krust, A. Kastner, P. and Brand, N. (1991). The family of retinoic acid nuclear recptors, In: Retinoids: 10 years on (Ed. Saurat, J-H) Karger, Basel, pp:10-27
 14. Dalloul, R.A., Lillehoj, H.S., Shellem, T.A. (2002). Effect of vitamin A deficiency on host intestinal immune response to Eimeria acervulina in broiler chichens, Poultry Sci. 81 (10): 1509-1515
 15. Davis, A.W. (1952). Lowered liver vitamin A reserve in avian coccidiosis. Nature, 170:849
 16. Davis, C.Y., and Sell, J.L. (1983). Effect of all-trans retiol and retinoic acid nutriture on the immune sustem of chichs, Nature. Pct”۱۱۳ (۱۰): ۹-۱۹۱۴
 17. Davis, C.Y., and Sell, J.L. (1983). Immunoglobulin concentrations in serum and tissues of vitamin A deficient vroiler chicks after newcastle disease virus vaccination, poultry scinence. 68(1): 46-136
 18. Dingle, J.T. (1968). Vacuoles, vesicle and lysosomes. British Medical Bulletin 24: 141-145
 19. Eatom, H.D. (1969). Chronic bovine hypo and hyper-vitaminosis A and cerebrospinal fluid presuure. Americal Journal of Clinical Nutrition 22:1070-1080
 20. Evg Hong. (1993) Lee. Control of coccidiosis in commercial chichs and turkey medication Versus Vaccination (immucoa Vac).
 21. Erasmus, J., M.L. Scott and P.P. Levine, (1960). A relationship between coccidiosis and vitamin A nutirtion in chickens. Poltry Sciencer. 39:565-572
 22. Friedman, A., Meidovsky, A., Leitner, G. and Sklan, D. (1991). Decreased resistance at immune response to E.coli infection in chicks with low and high intakes of vitamin A. Journal Nutrition 121:395-400
 23. Giguere, V., Ong, E.S., Segui, P. and Evans, R.M. (1987). Identification of the receptor for morphogen retinoic acid. Nature 3330:624-629
 24. Halevy, O., Arazi, Y., Melamed, D., Friedman, A. and Sklan, D. (1993). Retinoic acid recepto- α gene expression in mobulated by dietary vitamin A and by retinoic acid in chichen lymphocytes. Journal of Nutrition 124:2139-2146
 25. Johnson, J.W., and Reid , M. (1970). Anti coccidial drugs: Lesion scoring techniques in bettery and floor-pen expriments with chicken: Exp. Parasitol. 28:30-36
 26. Jordan, F.T.W., Pattison, M., Alexander, D., Foagher, T., (2002) Poultry disease PP: 405-420
 27. Jordan, F.T.W., (1990) Poultry disease, Third Edition PP:226-241
 28. Lassard, M., Hutchings, D., Care, N.A. (1977). Call-Mediate and humoral immune response in broiler chichens matntained on diets containing different levels of vitamin A , poultru science 76(10): 1368-78
 29. Leutskaua, Z.K., and Fais, D. (1977(. Antibody sunthesis stimulaton by vitamin A chicken, Biochim. Biophus. Acta. Mar 18: 475 (2): 207-16
 30. Levine, PP., Norman, D. (1985). Veterinary protozoalogy. 5th Edition chapter 7. PP: 130-142, 178-188, 223-227
 31. Long, P.L. The biology of the coccidia, University Park Press Bultimere M. Siddique (1981). Role of vitamins in immune respones in poultry, Department of Veterinary Microbiology, University of Agriculture. Faisalabad.
 32. M.D. Ruff , (1993). External and Internal factors affecting the severity of avian coccidiosis. 6th internal coccidiosis conference, Canada. June: 21-25
 33. Mc Donald, R.A. Edwards, J.F.D Greenhalgh, C.A Morgan, (1995) Animal Nutriton, Fifth Edition PP: 68-72
 34. Moore, T. (1957). Vitamin A. Elsevier Publishing company, New York
 35. Murphy, R.R., Hunter J.E. and Kandel, H.C (1938). The effects of rations containing gradient amounts of cod liver oil or the subsequent performance of the laying pullets follwing a natural infection of coccidiosis. Pultry Science. 17:377-380
 36. Panda , B., Combs, G.F. and Deuolt H.M., H.M (1964). Studies on coccidiosis and vitamin A nutrition of broilers. Poultry Science. 43:154-164
 37. Petkovitch, Mo, Brand, N.F., Krust, A., and Chambon, P. (1987), A human retinoic acid recepto which belongs to the family of nuclear receptor. Nature 330: 444-450
 38. Raza. A., Khan, S.A., Raza, F.K., Saeed, Mo, Bashir, I.N. (1977). Effect of vitamin A on growth traits, immunoregulatory organs and immune response in broiler chicken, Journal of Applied Animal Research. 12(1): 81-88
 39. Reid, W.M., Johnson J. (1970). Pathogenicity of Eimeria acervulina in light and heavy coccidia infections. Avian disease. 14: 166-177
 40. Rikhter, G., Okhrimenko, K.H., Vizner, I. (1989). Effect of dietary protein and vitamin A levesl on thr resistance of chickens to coccidiosis, Ptiuserodstvo (10), P:41-43
 41. Singh, S.P. and Donovan, G.A. (1973). A relationship between coccidiosis and Dietary vitamin A levels in chickens. Poult. Sci. 4: 1295-1301
 42. Sergeev, A.V. (1984). Effeet of Vitamin A deficiency in mice on The Formation of Specific Cytolytic T-Lymphocyte, Vopr Medkhin, Jan-Feb: 3041:9-55
 43. Sherr, E., Adelman, D.C., Saxon, A., Gilly, M., Wall, R., Sidell, N. (1988). Retinoic acid inducex the differentition of B cell hybromas from patient with common variable immuno deficiency. Journal of Experimental Medicine. 168:55-71
 44. Shirley, M.W. (1986). Stubies on the immunogenesity of the seven attenuated lines of Eimeria given as a mixture to chichens: Avian pathology 15: 629-638
 45. Sidell, N., and Ramsdell, F. (1988). Retinioc acid upergulates interleukin- 2 receptors on activated human thymocytes. Cellular Immunology, 115: 299-309
 46. Sidell, N., Taga, T., Hirano, T., Kashimoto T. and Saxon, A. (1991). Retonic acid induced growth inhibition of a human myeloma cell line vi down regulain of IL-6 receptors. Journal of Immunology 146: 3809-3814
 47. Singh, M. and Singh, V.M. (1978). Fatty liver in hypervitaminosis A; snthesis and release of hepatic trigycerides. American Journal of Physiology 234: E511-514
 48. Solsby, E.J.L. (1982). (1982). Helminths, Arthropods and protozan of domesticoted animal. Seventh Edition. PP: 630-642
 49. Treebble, T.M., Wotton, S.A., Miles, E.A., Mulle, M., Arden, N.K., Balinger, A.B., Stroud, M.A., Burdge, Burdge, G.C., Calder, P.C. (2003). Prosstaglandin E2 production and T cell function after fish- oil supplementation: response to antioxidant consupllemetation. Amercan Journal of Clininal Nutrition 78(3): 378-382
 50. Uche, U.E. (1986). Concurrent outbreak of avitaminosis A and coccidiosis in a poulty flock, Bulletin of Animal Health and production in Africa. 34(1), p:3-7.
 51. Umesono, K., Giguere, V. Glass, C.K., Rosenfeld, M.G. and Evans, R.M. (1988). Retionic acid and Thyroid hormone induce gene expression through acommon resonsive element. Nature 336: 262-265
 52. Wolbach, S.B. (1974). Vitamin A deticiency and excess in relation to bone growth. Journal of bone and joint surgery. 29: 171-192
 53. Wolf, G: (1991). The intrecellular vitamin A binding proteins: an overview of their functions. Nutrition Reviews 49: 1-12
 54. Wolf, G., and p.T. Varandani, P.T. (1960). Studies on thr function of vitamin A in mucopolysaccaride biosynthesis. Biophys. Acta. 43:501-512
 55. Wolf, G.G. (1990). Recent progress in vitamin A resrarch: nuclear retionic acid reveptors and ther interaction with gene elements. Journal of Nutertional Biochemistry 1: 284-289
 56. Zelent, A., Krust, A., Pethovich , M., Kastner, P. and Cham;on, P. (1989). Cloning of Marine alpha and beta retinoic acid receptor and a novel revepto gamma predominantly expressed in Skin. Nature 339: 714-717

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۲

ساختمان و شيميايي ۴

متابوليسم ۷

اعمال متابوليكي     ۹

منابع ويتامين A     ۲۴

فصل دوم ۳۰

مروري بر بيماري كوكسيديوز طيور   ۳۰

وقوع بيماري        ۳۰

بيولوژي و چرخة زندگي      ۳۰

سبب‌شناسي          ۳۵

عوامل مؤثر در بروز و شدت بيماري   ۴۳

اپيدميولوژي         ۴۷

ايمني‌شناسي :        ۴۹

درمان     ۵۵

كنترل و پيشگيري  ۵۶

بحث      ۷۸

منابع :    ۸۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :