ارس فایل » متن کامل بخشنامه بودجه سال 1385
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 46 حجم فایل (مگابایت) : 0.7 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵</span>

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵

 

تحقیق متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵

 

تهيه لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق‌هاي برخاسته از چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه‌هاي كلان دولت – ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي انجام مي‌پذيرد. لذا ضروري است تمامي دستگاههايي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال ۱۳۸۵ خود اهداف وسياستهاي تاكيد شده در چشم‌انداز، سياستهاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادره و برنامه‌هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره‌گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مدنظر قرار دهند.

تلاش در جهت توسعه نظم و امنيت كشور با رويكرد جامعه محوري و مشاركت همگي و استاندارد سازي سامانه حفاظتي (دستگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها)
– اتحاذ ساز و كارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم و كاهش عناوين مجرمانه و ارتقاء كيفيت دادرسي و اصلاح مجرمين از طريق ايجاد اشتغال در مناطق قاچاق خيز كشور – ارتقاء امنيت عمومي و انضباط اجتماعي اجتماعي، تقويت نهادهاي مدني، ترويج روحيه دفاع از منافع ملي و مبارزه با بي‌انضباطي و ناهنجاريهاي اجتماعي و خشونت سياسي  – ارتقاي حضور نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و به كارگيري آنها در عرصه‌هاي فرهنگي، امداد، اجتماعي و سازندگي كشور  – توسعه و تاثير پدافند غيرعامل در كليه شئون، بخشها و برنامه‌هاي نيروهاي مسلح و رعايت اصول پدافند غيرعامل در حفظ تاسيسات زيربنايي و شريانهاي اصلي كشور  چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي  – همه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت، موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مورد آن قسمت از بودجه خود كه محل بودجه عمومي دولت تامين مي‌شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست‌هاي اين بخشنامه، نسبت به تهيه بودجه سال ۱۳۸۵ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي، براي شركتهاي دولتي) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه‌ زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال كنند.  بديهي است در مورد بودجه دستگاهها، موسسات (دولتي و انتفعي وابسته به دولت)، سازمان و شركت‌هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدام به ارائه بودجه پيشنهادي خود ننمايند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براساس مباني اين بخشنامه، راسا اقدام به تنظيم بودجه پيشنهادي سال ۱۳۸۵ آنان خواهد نمود.

پيوست‌هاي بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور
– الف – برنامه زمانبندي شده تهيه و تنظيم لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور
ب – سقف اعتبارات تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل درآمد عمومي برحسب امور و فصل به تفكيك ملي و استاني
پ – دستورالمعل تهيه و تنظيم بودجه عملياتي دستگاهها
ت – دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي
ث – دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي
ج – دستورالعمل تهيه و تنظيم منابع و بودجه عملياتي دستگاههاي استاني
– مسئوليت امور راهبردي بخش در قالب مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

متن کامل بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۵   ۱

جهت‌گيريها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور ۵

۱- راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي          ۶

۲ – راهبردهاي اساسي بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي و رقابت‌پذيري اقتصاد        ۱۱

۳ – راهبردهاي اساسي نوسازي دولت و ارتقاء اثر بخشي حاكميت     ۲۵

۴ – راهبردهاي اساسي حفظ محيط زيست، توازن منطقه‌اي و عدم تمركز         ۳۰

۵ – راهبردهاي اساسي توسعه مبتني بر دانايي     ۳۳

۶ – راهبردهاي اساسي توسعه فرهنگي ۳۸

۷ – راهبردهاي اساسي ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي           ۴۱

۸ – راهبرد اساسي امنيت ملي و توسعه امور قضايي         ۴۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :