ارس فایل » مدیریت کیفیت شركت مارليک سان
شب آنگاه زیباست که نور را باور داشته باشیم. (دوروستان)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 143 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مدیریت کیفیت شركت مارليک سان</span>

 مدیریت کیفیت شركت مارليک سان

 

پایان نامه  مدیریت کیفیت شركت مارليک سان

 

شركت مارليك سان در سال ۱۳۶۵ به منظور توليد انواع ميل بادامك خودرو تأسيس و با تجهيز كارگاههاي ريخته گري و ماشينكاري در سال ۱۳۶۸ به توليد اولين نوع ميل بادامك خود يعني ميل بادامك پيكان ۱۶۰۰ سي سي و ريخته گري انواع قطعات مهندسي اقدام نموده است.اين شركت با پشتوانه نيروي انساني متخصص و با تجربه و دانش فني كافي و نيز با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات مدرن توليد و آزمايشگاههاي كنترل كيفي مناسب، اين توانايي را دارد كه نياز خودرو سازي كشور را با ظرفيت بيش از ۱۰۰۰۰۰۰ قطعه ميل بادامك در سال تأمين نمايد. و در حال حاضر اقدام به راه اندازي خطوط جديدي نموده تا علاوه بر افزايش ظرفيت توليد خود طي برنامه زمانبندي تا پايان ۱۳۸۵ حدود ۱۰% محصولات توليدي را صادر نمايد.شركت ما پس از يك دوره موفقيت نسبي در ارتقاء سازماني و فرهنگي ضرورت رشد و گسترش به سمت ديدگاههاي نوين و بهنگام مديريت كيفيت را احساس مي نمايد و در اين راستا دستيابي به استاندارد مديريت كيفيت Iso/TS16949-2002 (خاص صنعت خودرو سازي) را يه عنوان راهي در پاسخگويي به اين نياز مورد توجه قرار داده است.

ابتدا واحد تضمين كيفيت طبق چك ليست ارزيابي مشتري داخلي كه با توجه به خصوصيات مورد نظر تهيه گرديده به تناوب هر سه ماه يكبار جهت ارزيابي نظرات كاركنان به آنها تحويل مي نمايد. پس از گذشت يك هفته نسبت به جمع آوري چك ليست هاي مستند شده اقدام مي گردد. واحد تضمين كيفيت موظف مي باشد امتياز داده شده توسط پرسنل شركت را مطابق فرمول مندرج بصورت كلي محاسبه و همچنين ميانگين هر بند را جداگانه بصورت درصد تهيه و جهت ارائه به شوراي كيفيت جهت تصميم گيري ارسال نمايد.

 

فهرست مطالب

 

معرفي شركت:      ۱

وضعيت شركت در حال حاضر:         ۲

خط مشي (منشور ) كيفيت سازمان:      ۲

اهداف:    ۵

۱-اهداف كوتاه مدت:           ۵

۲-اهداف بلند مدت: ۶

۳-اهداف وابسته به سازمان : ۷

۴-اهداف وابسته به محصول:            ۷

۵- اهداف وابسته به مشتري: ۸

۶-اهداف عاليه :    ۸

۷-اهداف مرتبط با ايمني       ۸

۸- اهداف زيست محيطي      ۹

نظامنامه كيفي:      ۹

۱- هدف و دامنه كاربرد (scope):      ۹

۱-۱-كليات:          ۹

۱-۲-كاربرد (application) :            ۱۰

۲-مراجع الزامي  (normative refrences) :   ۱۱

۳-۱- اصطلاحات و تعاريف (term sand derinitions) :            ۱۱

۳-۱-تأمين كننده : (supplier)           ۱۱

۳-۲-مشتري (customer) : 11

۳-۳- محصول (product) : 12

۳-۴-روش اجرايي (Procedure)      ۱۲

۳-۵-مدرك (document) :  ۱۲

۳-۶-سوابق (records) :     ۱۳

۳-۷-نظامنامه كيفي (quality manual) :         ۱۳

۳-۸-كيفيت (quality) :       ۱۳

۳-۹-رضايت مشتري (customer satisfaction) :         ۱۴

۳-۱۰-مدير عامل (managing director) :      ۱۴

۳-۱۱-نماينده مديريت (مدير تضمين كيفيت):      ۱۵

۳-۱۲-شوراي كيفيت :         ۱۵

۶-سيستم مديريت كيفيت (quality management system) :       ۱۶

۶-۱-الزامات عمومي:          ۱۶

۶-۲- الزامات  مربوط به مستندات :(documentation requirements) :   ۱۹

۶-۲-۱- كليات:      ۱۹

۶-۲-۲-نظامنامه كيفيت (documented procedure) :  ۲۳

۶-۲-۳-كنترل مدارك (control of documents) :         ۲۵

۶-۲-۴-كنترل سوابق (control of records):   ۲۹

۵-مسئوليت مديريت  (management commitment)  ۲۹

۵-۱-تعهد مديريت (management commitment)      ۲۹

۵-۲-مشتري محوري (customer focus)       ۳۱

۵-۳- خط مشي كيفيت (quality policy)          ۳۳

۵-۴- طرح ريزي (planning)          ۳۴

۵-۶-۱-اهداف كيفيت (quality objectives)    ۳۴

۵-۴-۲- طرح ريزي سيستمهاي مديريت كيفيت(quality management system planning)    ۳۵

۵-۵-مسئوليت، اختيار و انتقال اطلاعات(responsibility ,authority and communication)  ۳۶

۵-۵-۱-مسئوليت و اختيار     ۳۶

۵-۵-۲-نماينده مديريت (management representive)            ۳۶

۵-۵-۳-انتقال اطلاعات در درون سازمان (internal communication):      ۳۸

۵-۶-بازنگري مديريت (management review)         ۳۸

۵-۶-۱-كليات:       ۳۸

۵-۶-۲-دروندادهاي بازنگري (review inputs)            ۳۹

۵-۶-۳-بروندادهاي بازنگري  (review outputs)         ۴۲

۶-مديريت منابع (resource management): 43

۶-۱-فراهم كردن منابع:        ۴۳

۶-۲-منابع انساني (human resources):        ۴۴

۶-۲-۱-كليات:       ۴۴

۶-۲-۲-شايستگي، آگاهي و آموزش      ۴۴

۶-۳-زير ساخت (infrastructure)    ۴۶

۶-۶-محيط كار (work environment) :        ۴۷

۷-پديد آوري محصول (product realization):            ۴۸

۷-۲-فرآيندهاي مرتبط با مشتري (customer related process) : 50

۷-۲-۱-تعيين الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول:           ۵۰

۷-۲-۲-بازنگري الزامات و يا خواسته هاي مربوط به محصول:       ۵۱

۷-۲-۳-تبادل اطلاعات با مشتري (customer communication): 56

۷-۳-طراحي و تكوين (design and development)    ۵۷

۷-۴-خريد (purchasing):   ۵۷

۷-۴-۱- فرآيند خريد:           ۵۷

۷-۴-۲-اطلاعات خريد (purchasing information) :    ۵۸

۷-۴-۳-تصديق محصول خريداري شده  (verification of purchased product):     ۶۰

۷-۵-توليد و ارائه خدمات (production and service provision) :          ۶۱

۷-۵-۱-كنترل توليد و ارائه خدمات:     ۶۱

۷-۵-۳-شناسايي و قابليت رديابي:(identification and trace ability):       ۶۴

۷-۵-۴-دارايي مشتري (customer property) :           ۶۹

۷-۵-۵- محافظت از محصول (preservation of product):       ۷۰

۷-۶-كنترل وسايل پايش و اندازه گيري ۷۱

۸ـ اندازه گيري،‌تحليل‌و بهبود (Measurement , analysis and improvement)     ۷۴

۸ـ ۱ ـ كليات         ۷۴

۸ـ۲ـ پايش و اندازه گيري (Monitoring and Measurement)    ۷۵

۸ـ۲ـ۱ـ رضايت مشتري (Customer statisfaction)      ۷۵

۱ـ مشتري خارجي: ۷۵

۲ـ مشتري داخلي:   ۷۷

۸ـ۲ـ۲ـ مميزي داخلي (Internal audit):          ۷۸

۸ـ۲ـ۳ـ پايش و اندازه گيري فرآيندها(Monitoring and Measurement of processes):       ۸۲

۸ـ۲ـ۴ـ پايش و اندازه گيري محصول (Monitoring and measurement of product)         ۸۴

۸ـ۳ـ كنترل محصول نامنطبق(Control of nonconforming product) :    ۸۶

۸ـ۵ـ بهبود (Improvement) :         ۸۹

۸ـ۵ـ۱ـ بهبود مداوم (Continual improvement) :       ۸۹

تكنيكهاي جمع آوري اطلاعات:           ۹۸

۸ـ۵ـ۲ـ اقدام اصلاحي : (Corrective action)   ۱۰۹

۸ـ۵ـ۳ـ اقدام پيشگيرانه:        ۱۱۱

روش اجراي كنترل مدارك:   ۱۱۳

ـ ثبت در واحد تضمين كيفيت:            ۱۱۵

ـ تأييد مدارك:        ۱۱۵

شناسايي مدارك:     ۱۱۶

ثبت مدارك:          ۱۱۶

توزيع و كنترل مدارك:        ۱۱۷

بازنگري مدارك:    ۱۱۷

مهرهاي اعتبار مدارك:         ۱۱۸

ساقط شدن از اعتبار:           ۱۱۹

مدارك دريافتي به صورت فاكس:        ۱۱۹

ثبتها، مراجع و مستندات:      ۱۱۹

كنترل سوابق:       ۱۲۰

شناسايي ثبتها:       ۱۲۰

بايگاني سوابق:      ۱۲۱

دسترسي به سوابق: ۱۲۲

مميزي داخلي:       ۱۲۳

برنامه ريزي و زمان بندي:   ۱۲۴

چك ليستهاي مميزي:           ۱۲۵

انتخاب مميزان:     ۱۲۶

انجام مميزي:        ۱۲۶

پيگيري ناهمخواني هاي مشاهده شده:    ۱۲۸

صلاحيت مميز و سر مميز:   ۱۲۹

ثبتها، مراجع و مستندات:      ۱۳۲

كنترل محصول نامنطبق:      ۱۳۳

روش اعمال:         ۱۳۳

ـ شناسايي، ارزيابي و جدا سازي فرآورده ناهمخوان           ۱۳۳

قطعات نيمه ساخته و نهايي:  ۱۳۴

ساماندهي فرآورده ناهمخوان  ۱۳۵

ثبتها و مراجع:      ۱۳۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :