ارس فایل » مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 43 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی</span>

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

 

تحقیق مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

 

هزینه های واقع شده وهزینه فرصت از دست رفت از اجزای تشکیل دهنده بهای تمام شده اولیه و هزینه های جایگزینی می باشند. هزینه های واقع شده همان مخارج نقدی و غیرنقدی است که بمنظور تحصیل یا جایگزینی یک منبع باید صرف شود. هزینه فرصت از دست رفته به سود و درآمدهای چشم پوشی شده یا صرفنظر شده برای به دست آوردن یا جایگزین کردن یک منبع اشاره دارد. برای مثا ل ا گریک مسئول فروش وقت خود را صرف آموزش یا راه انداختن یک کارآموز فروش کند. سود مربوط به فرو شهای انجام نشده در طول مدت آموزش بعنوان هزینه فرصت از دست رفته محسوب می شود. به همین ترتیب اگر شرکتی در طمهانی که سفارشهایی از مشتریان بالقوه دریافت می کند. موجودی محصول کافی برای تأمین سفارش مشتریان نداشته باشد و در نتیجه ازدست دادن فروش متحو هزینه فرصت از دست رفته می گردد. بنابراین، هزینه فرصت از دست رفته به منافعی اشاره دارد که باید از آن برای بکارگیری و استفاده از یک منبع به شیوه ای غیراز روال متداول صرفنظر کرد.

اصطلاحات« واقعی» و« استاندارد» بین هزینه هایی که واقعاً وجود دارد و هزینه های یکه باید باشد تمایز قائل می شوند. هزینه های استاندارد هزینه هایی هستند که بمنظور رسیدن به اهداف خاص تحت شرایط از پیش تعیین شده ای باید واقع شوند. بنابارین مفهوم هزینه استاندارد پیش فرضی است یعنی هدفی است که هزینه ها باید برمنبنای آن تعیین گردند هزینه های واقعی هزینه هایی هستند که واقعاً بمنظور دستیابی به هدفی مشخص متحمل می گردند. بدین ترتیب برخی مفاهیم اساسی حسابداری در رابطه با هزینه ها تعریف و توصیف گردید هر یک از این مفاهیم نقش ویژه ای در حسابداری منابع انسانی دارد.

اندیشه« هزینه منابع انسانی» نشأت گرفته از مفهوم کلی هزینه است. هزینه های منابع انسانی هزینه هایی هستند که بمنظور استخدام یا جایگزینی افراد صرف می گردد. مخارج دررابطه با منابع انسانی، مانند سایر مخارج شامل اجزایی است که دارایی یا هزینه محسوب می شوند. مخارج منابع انسانی ممکن است متشکل از« هزینه های واقع شده» و« هزینه های فرصت از دست رفته» باشد و همچنین می تواند شامل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم باشد بعلاوه می توان از هزینه های استاندارد همانند هزینه های واقعی منابع انسانی استفاده کرد. در نهایت مفاهیم قراردادی خسابداری در مورد هزینه های تحصیل و جایگزینی نیز درحسابداری منابع انسانی اهمیت خاص دارند.

 

فهرست مطالب

 

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی ۱

مسیر آینده حسابداری منابع انسانی       ۷

موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی        ۸

نقش متخصصان منابع انسانی ۹

اطلاعات برای کنترل هزینه های تغییرات پرسنلی:           ۱۰

اطلاعات برای ارزیابی کارآیی مدیریت:            ۱۱

اطلاعات برای هیأت مدیره و سهامداران:           ۱۱

نتیجه گیری:         ۱۱

خلاصه   ۱۲

هزینه های واقع شده و هزینه فرصت از دست رفته:         ۱۳

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم:         ۱۴

هزینه های واقعی و هزینه های استاندارد:          ۱۴

مفاهیم هزینه منابع انسانی     ۱۵

هزینه های اولیه منابع انسانی ۱۵

هزینه های جایگزینی نیروی انسانی:    ۱۶

اندازه گیری های بهای تمام شه اولیه( تاریخی)منابع انسانی ۱۸

هزینه های جذب واستخدام نیروی انسانی:          ۱۹

هزینه های یادگیری و آموزش:           ۲۱

مثالی از اندازه گیری هزینه های آموزشی:         ۲۲

اندازه گیری هزینه جایگزینی و جابجای منابع انسانی         ۲۳

خلاصه   ۲۳

توسعه و گسترش سیستم کامل حسابداری منابع انسانی        ۲۴

تاریخچه طرح       ۲۴

علل گرایش به سیستم حسابداری منابع انسانی:     ۲۵

کارگاه تحقیق:        ۲۶

وسعت کار، محدودیت های و اهداف    ۲۷

تشریح سیستم        ۲۸

پویایی( جابه جایی) منابع انسانی:        ۲۸

اندازه گیری هزینه جایگزینی:            ۲۹

هزینه جایگزینی کامل- در برابر هزینه نهایی:     ۲۹

اندازه گیری ارزش نیروی انسانی:       ۳۱

توسعه و گسترش سیستم       ۳۲

بازده سیستم و موارد استفاده از آن       ۳۳

برنامه ریزی گزینش و استخدام           ۳۳

هزینه جایگزینی:   ۳۵

ارزش منابع انسانی:            ۳۸

کاربردهای پیش بینی شده سیستم         ۳۹

تجزیه و تحلیل ساخت درمقابل خرید:    ۴۰

۰درجه بندی منابع انسانی:    ۴۱

خلاصه   ۴۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :