ارس فایل » معرفی بیمه شخص ثالث
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 20 حجم فایل (مگابایت) : 0.8 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">معرفی بیمه شخص ثالث</span>

معرفی بیمه شخص ثالث

 

تحقیق معرفی بیمه شخص ثالث

 

بيمه شخص ثالث همانگونه كه از نام آن مشخص مي گردد ، خسارتهاي وارد به اشخاص ثالث را پوشش مي دهد و چون با عنوان اتومبيل مطرح مي شود پس خسارتهايي كه رانندگان اتومبيل به افراد ثالث و اموال آنها وارد مي نمايند ، بيمه شخص ثالث اتومبيل نام دارد.شخص ثالث به كليه افرادي مي گويند كه در هنگام رانندگي ممكنست به آنها برخورد نمائيم. البته بعضي اشخاص ثالث تلقي نمي شوند ، مثل : مالك ، بيمه گذار ، راننده و وابستگان اوليه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر ، مادر ، همسر ، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و ساير افراد تحت تكفل.

اگر در حادثه رانندگی، افراد داخل اتومبيل مورد بيمه مصدوم ‌شوند و به افرادی چون راننده، بيمه‌گذار و يا افراد تحت تكفل آنها ‌خسارت وارد آید، طبق ماده ۲ قانون بيمه شخص ثالث بيمه‌گذار، مالك و يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه و همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و افراد تحت تكفل بيمه‌گذار يا راننده، شخص ثالث شناخته نمي‌شوند لذا خسارتي از محل بيمه نامه به افراد مذكور در فوق تعلق نمي‌گيرد.و برای این موارد باید از بیمه نامه سرنشین که با بیمه نامه شخص ثالث صادرمیگردد استفاده نمود.و پوششهای آن شامل هزینه پزشکی و غرامت فوت و نقص عضو میباشد.برای آرامش خاطر و پوشش بهینه بیمه ای جهت اعضای خانواده تان بهتر است بیمه نامه حوادث خانواده بیمه ایران را که با قیمت خیلی خیلی مناسب صادر میگردد تهیه نمایید تا در تمام مدت شبانه روز و در سراسر کشور و حتی خارج از کشور تحت پوشش بیمه باشید.

در صورتيکه تشديد خطر موضوع بيمه ، بيمه گر حق تجديد نظر در ميزان حق بيمه را دارد .در اينصورت بيمه گر اضافه حق بيمه را تعيين و به بيمه گذار پيشنهاد مى نمايد . در صورتيکه بيمه گذار حاضر به قبول پرداخت آن نشود ، بيمه گر حق فسخ قرارداد بيمه را خواهد داشت و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشد مى تواند خسارت وارده را نيز از مجراى محاکم عمومى از او مطالبه کند .در صورتيکه بيمه گر پس از اطلاع از تشديد خطر بنحوى از انحا رضايت به ابقا قرارداد بيمه بدهد مثل آنکه اقساطى از وجه بيمه (حق بيمه) را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه را پرداخته باشد ديگر نمى تواند به مراتب مذکور استناد کند . وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه دليل بر رضايت بيمه گر به بقا قرارداد بيمه مى باشد .

 

فهرست مطالب

 

معرفي بيمه شخص ثالث       ۱

انواع پوششهاي بيمه شخص ثالث :      ۱

تعاريف و اصطلاحات مربوط به بيمه شخص ثالث :         ۳

نکات مهم در بیمه شخص ثالث اتومبیل ۶

سئوالات عمومی بیمه شخص ثالث      ۷

توضيحات مهم در مورد بيمه سرنشين اتومبيل :  ۸

شرح كامل ( شرايط عمومي ) بيمه شخص ثالث   ۹

مقدمه     ۹

شرايط عمومى      ۹

تعهدات بيمه گر     ۱۱

برآورد و تسويه خسارت       ۱۲

مقررات مختلف     ۱۳

تشديد خطر           ۱۳

تخفيف در حق بيمه ۱۵

تشديد خسارت – افزايش حق بيمه        ۱۵

محروميت از دريافت خسارت ۱۵

مدت قرارداد بيمه و تمديد آن  ۱۶

فسخ قرارداد بيمه    ۱۶

تبصره    ۱۶

انفساخ     ۱۷

داورى    ۱۷

مرور زمان          ۱۸

حدود جغرافيايى اعتبار بيمه نامه         ۱۸

خسارتهاي جاني     ۱۸

مدارك مورد نياز و شرايط رسيدگي به پرونده هاي خسارتي شخص ثالث جاني  ۱۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :