ارس فایل » مفاهيم حسابداری بهای تمام شده
تنها آرامش و سکوت سرچشمه‌ی نیروی لایزال است. (داستایوفسکی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 100 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مفاهيم حسابداری بهای تمام شده</span>

مفاهيم حسابداری بهای تمام شده

 

پایان نامه مفاهيم حسابداری بهای تمام شده

 

در نظام دائمي حسابي تحت عنوان دوموجودي كالا در دفتر كل بطور دائمي حساب ورود ، خروج و موجودي كالا را نگهداري مي‌كند. به عبارت ديگر بهاي تمام شده كالاي وارده به انبار ( خريداري شده ) به اين حساب بدهكار و خروج كالا از انبار ( از مجموعة موجوديها ) در بستانكار اين حساب درج مي شود و بنابراين ماندة اين حساب همواره نشان دهندة موجودي كالاها است .طبعاً در اين نظام ماندة حساب موجودي كالا در ابتداي يك دورة مالي بيانگر بهاي تمام شده موجودي كالاي آماده فروش در انبار شركت در آخرين لحظه از دورة مالي قبل است . بهاي تمام شدة هرگونه خريد كالا موجب افزايش اين مانده و بهاي تمام شدة كالاي رفته موجب كاهش مانده موجوديها مي گردد . حسن نظام دائمي نگهداري اطلاعات بهاي تمام شدة موجودي اين است كه دائمي بهاي تمام شده موجودي در اختيار تقسيم كنندگان از اين اطلاعات و تصميم گيرندگان است و عيب اصلي آن افزايش حجم عمليات دفترداري به صورت تعدد دفعات خريد وفروش كالا است . و اين نظام درمؤسسات خرده فروشي مقرون به صرفه نيست چون كالاها به دفعات مورد فروش قرار مي گيرند .

در نظام ادواري برخلاف نظام دائمي رقم بهاي تمام شدة موجوديها در طول يك دورة مالي دائماً دردست نيست و همانطور كه از نامش پيداست در پايان هر دورة مالي معين مي شود و در اين نظام رقم موجودي كالا نشان دهندة بهاي تمام شدة موجودي كالا درابتداي دورة مالي است.  هرگونه افزايش موجودي طي يك دورة مالي نظام ادواري در حسابي به عنوان خريد كالا ثبت شده و ماندة اين حساب در انتهاي دوره نشان دهندة بهاي تمام شده كالاي خريداري شده است و هرگونه كاهش موجودي به دليل فروش آنها نيز اثري به حساب موجودي كالا نمي گذارد .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :          ۱

مفاهيم حسابداري بهاي تمام شده          ۱

گفتار اول :           ۱

حسابداري بهاي تمام شده ( حسابداري صنعتي )   ۱

۲ ـ موارد كاربرد حسابداري بهاي تمام شده :       ۱

۳ ـ حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده :  ۱

۴ ـ هزينه براي بهاي تمام شده :          ۲

۵ ـ تعريف زيان و تفاوت آن با هزينه : ۳

۶ ـ دستمزد و انواع آن :       ۳

۷ ـ مواد و انواع آن :          ۴

۸ ـ سر بار توليد :  ۵

فصل دوم :           ۶

روشهاي طبقه بندي مفاهيم بهاي تمام شده           ۶

فصل سوم   :        ۱۵

بهاي تمام شده در مؤسسات خدماتي :    ۱۵

گفتار ۱ ـ اجزاي بهاي تمام شدة خدمات :            ۱۵

فصل چهارم :        ۱۹

بهاي تمام شدة كالا در مؤسسات بازرگاني           ۱۹

گفتار ۱ ـ  نظام هاي بهاي تمام شده در مؤسسات بازرگاني   ۱۹

گفتار ۴ ـ محاسبة بهاي تمام شده كالا :   ۲۳

صورت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته           ۲۹

فصل پنجم            ۳۱

بهاي تمام شده در مؤسسات توليدي – نظام اداري ۳۱

گفتار ۱ ـ معادله بهاي تمام شدة فروش رفته :       ۳۱

گفتار ۲ ـ صورت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده :          ۳۱

گفتار ۳ ـ روش ادواري بهاي تمام شده : ۳۳

گفتار ۴ ـ نحوة گردش اقلام بهاي تمام شده در روش ادواري :           ۳۴

گفتار ۵ ـ         حسابهاي دفتر كل در سيستم ادواري بهاي تمام شده :  ۳۹

گفتار ۶ ـ ثبتهاي روزنامه در نظام ادواري بهاي تمام شده :  ۴۱

گفتار ۷ ـ ثبتهاي لازم در يك دورة مالي :           ۴۳

گفتار ۹ ـ بستن حسابهاي موقت درآمد و انواع هزينه هاي غير توليدي            ۵۱

فصل ششم            ۵۲

حسابداري مواد و بهاي تمام شدة آن      ۵۲

گفتار ۱ ـ خريد مواد :          ۵۲

گفتار ۲ ـ نحوة ثبت خريد مواد در دفاتر :           ۵۴

گفتار ۳ ـ مشخصات كارت كالا در انبار :           ۵۴

گفتار ۴ ـ روشهاي تعيين بهاي تمام شدة مواد :     ۵۴

موجودي ۶۲

فصل هفتم            ۶۵

گردآوري اقلام بهاي تمام شدة دستمزد   ۶۵

گفتار ۱ ـ تعيين ساعات كار عوامل توليد :          ۶۵

گفتار ۲ـ تعيين بهاي تمام شدة دستمزد و نحوة ثبت آن :       ۶۶

فصل ۸   ۶۹

گردآوري اقلام بهاي تمام شده سربار     ۶۹

سربار تخمين براي سال بعد : ۷۱

شركت آمر ،  گزارش هزينه هاي توليد دايره برش در آبان ماه          ۷۹

نظام دائمي بهاي تمام شده توليد           ۸۴

هزينه يابي مرحله اي :        ۸۴

گزارش بهاي تمام شده توليدي داراي چهار بخش مجزا مي باشد :       ۸۵

هزينه يابي مرحله اي : كار در جريان ساخت :    ۹۱

گزارش هزينه هاي توليد به روش ميانگين         ۹۵

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :