ارس فایل » مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ
از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. (آلبرت انیشتن)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : مقاله تعداد صفحات : 64 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ</span>

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

 

مقاله مبانی و مفاهيم كفر در ديوان حافظ

 

«متصوفان، بسياري از كلمات قرآني را بعنوان كلمات كليدي خود بكار مي برده‌اند … مي توان گفت كه كاربرد كلمات قرآني به وسيله متصوفان بسيار آزادانه و حتي از روي دلخواه بوده است. آنان چنان تمايل داشتند كه به كلماتي كه در قرآن جالب توجه مي‌يافتند، معانيي- معاني «نسبي»- ملحق كنند كه از متن استخراج مي كردند.»به همين دليل آنان تعاريفي را از كلمة «كفر» ارائه داده اند كه با تعاريف و معاني قرآني آن بسيار متفاوت است. براي نمونه تعاريف زير را ارائه مي نماييم:«كفر در ادب عرفاني ظلمت عالم تفرقه است. نيز گفته اند كفر، پوشيدن وحدت در كثرت است. برخي گفته اند:كفر حقيقي فناي عبد است . عزيز نسفي گويد:اي درويش معناي مطابق كفر پوشش است و پوشش بر دو قسم است:يك پوشش آن است كه به واسطة آن پوشش خداي را نمي بينند و نمي دانند. و اين كفر مبتديان است… و اين كفر مذموم است؛ ديگر پوشش آن است كه به واسطة آن پوشش غير خداي نمي بينند و نمي دانند و اين كفر منتهيان است، و اين كفر ممدوح است.جنيد فرمايد:«اساس الكفر قيامك علي مراد نفسك، بناي كفر قيام بنده باشد بر مراد تن خود. از آنچه نفس را با لطيفة اسلام مقارنت نيست، لا محاله پيوسته به اِعراض كوشد و معرض منكرِ بود و منكرِ بيگانه »

عارفان غير از تعاريف گوناگون بر شمرده از كفر براي آن انواعي نيز ذكر كرده اند. آنچنانكه عين القضات مي گويد:« اي عزيز شمه اي از كفر گفتن ضرورت است: بدان كه كفرها بر اقسام است و خلق همه كفرها يكي دانسته اند.»«گفتم كه كفرها بر اقسام است، گوش دار:كفر ظاهر است و كفر نفس است، و كفر قلب است. كفر نفس نسبت به ابليس دارد، . كفر قلب نسبت با محمد دارد، و كفر حقيقت، نسبت با خدا دارد، بعد از اين جمله خود ايمان باشد. اكنون گوش دار: كفر اول كه ظاهر است كه خود همه عموم خلق را معلوم باشد كه چون نشاني و علامتي از علامات شرع رد كند يا تكذيب، كافر باشد، اين كفر ظاهر است. اما كفر دوم كه به نفس تعلق دارد، و نفس بت باشد كه «النفس هي الصنم الاكبر» و بت خدايي كند. «افرايت من اتخذالهه هواه» (فرقان/۴۳) اين باشد …»

 

فهرست مطالب

 

مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ       ۱

مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ       ۳

مقدمه     ۴

معاني و تعاريف كفر در قرآن ۴

معاني و تعاريف كفر نزد عارفان         ۵

طبقات و انواع كفر ۸

توسعة معناي كفر در نزد عارفان         ۱۰

لزوم وجود كفر براي شناخت ايمان و ظهور آن   ۱۳

يگانگي يا وحدت مقصد كفر و دين      ۱۶

كفر در معناي كفران يعني ناسپاسي      ۱۷

وسعت كاربرد كفر در معناي ناسپاسي يا كفران    ۲۲

مباني و مفاهيم كفر در ديوان حافظ       ۲۴

رنجيدن   ۳۵

بخل و امساك        ۳۶

تكيه بر تقوا و دانش            ۳۹

خزينه داري ميراث خوارگان ۴۳

خامي      ۴۶

خود بيني و خود رايي         ۵۰

ريا و سالوس         ۵۴

نتيجه بحث           ۵۶

آيات و كلمات قرآني            ۵۷

احاديث    ۵۹

اقوال      ۵۹

انوع كفر ۶۰

معاني كفر            ۶۰

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :