ارس فایل » ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 50 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟</span>

ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟

 

تحقیق ميان افزود ها: بدل يا معترضه؟

 

ميان افزودها نامي است كه ما به مجموعه ساخت هاي بدلي و ممعترضه داده ايم . به نظر مي رسد در تعاريفي كه دستور نويسان از اين دو گروه ساخت دستوري ارائه مي كنند ، نيز نوعي اشتراك به چشم مي خورد و آن مفهوم وقفة اي است كه در طرح جملة اصلي پيش مي آيد . فرشيد ورد (۱۳۷۵: ۲۲۹) عبارت درنگي خاصي را به كار مي برد . در هنگام كاربرد ساخت هاي بدلي ، به اين دليل وقفه پيش مي آيد تا توضيحات بيشتري در بارة هسته ارائه شود ، هر چند برخي دستور نويسان از عبارت ديگري همچون توصيف اسم ديگري ، نام ديگر شخص ، شغل يا موقعيت اجتماعي وي بهره گرفته اند .

در مقاله اي تحت عنوان معنا شناسي انتساب :دنياهاي زباني و زاويه ديد  به طرح مسائلي پرداخته است كه بررسي آنها مي تواند دليل استفاده از ساخت هاي بدلي و معترضه را در زبان هاي بشري شرح دهد . بخش سوم مقاله حاضر عمدتا بر اساس مقاله پالاكاز است . وي در چكيده اي كه قبل از مقالةخود ارائه كرده است ضرورت پرداختن به اين مسئله را شرح داده است ؛ وي بر اين باور است كه آن تئوري معنايي اي موفق است كه در آن زاوية ديد شناختي شرح داده شده باشد . در اين شرح ، تمام معاني بيان شده در متن را بايد به منابع شخصي يا منابع شخصي ادعايي منسوب كرد . اين بدان معني است كه تئوري معني شناسي بايد كل متن را به دنياي زباني اختصاص دهد…. با چنين دنياي زباني اين امكان فراهم مي آيد تا به توصيف تغييراتي در زاويه ديد بپردازيم كه با نقل قول غير مستقيم اول شخص در زبان بياني همراه اند ؛ زمان گرداني و سبك گرداني را نيز را مي توان با توصيف تغييرات در زاويه ديد و دنياي زباني توصيف كرد .نوع دوم خلق دنياي تلويحي سبك گرداني است ، يعني تغيير در گونة كاربردي ، لهجه، يا زبان . تغيير در سبك به منزله تغيير در دنيا است ، يا تغيير به صدايي به جزء صداي سخنگو در مقام سخنگو .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

ميان افزودها         ۲

معنا شناسي انتساب ۵

۳-۱ خلق دنيا        ۱۲

۳-۲ استمرار دنيا   ۱۴

۳-۳ تخصيص دنياي اشاره اي           ۱۶

۳-۴ تفسير اشاره اي            ۱۸

شيوه هاي تلويحي خلق دنياي زباني و تغيير زوايه ديد       ۱۸

۴-۱ زمان گرداني  ۱۹

۴-۲ سبك گرداني   ۲۱

۴-۳ ميان افزايي    ۲۳

قاعدة خلق دنياي خردورزانه  ۲۴

۴-۴ آيروني و تعامل هاي كاربرد شناختي          ۳۵

بدل يا معترضه      ۳۸

كتابنامه   ۴۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :