ارس فایل » ميزان اثر بخشی شيوه های امر به معروف و نهی از منكر
هنر، کلید فهم زندگی است. (اسکار وایله)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 47 حجم فایل (مگابایت) : 0.8 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">ميزان اثر بخشی شيوه های امر به معروف و نهی از منكر</span>

ميزان اثر بخشی شيوه های امر به معروف و نهی از منكر

 

تحقیق ميزان اثر بخشی شيوه های امر به معروف و نهی از منكر

 

زندگي اجتماعي انسان تحت حاكميت قواعد يا هنجار هاي اجتماعي است . اگر ما از قواعدي كه بعضي انواع رفتار را در زمينه هاي معيني به عنوان رفتار هاي مناسب و رفتار هاي ديگري را به عنوان رفتار هاي نامناسب تعريف مي كنند ؛ پيروي نمي كرديم فعاليت هايمان دست خوش هرج و مرج مي گرديد. براي مثال رفتار منظم در شاه راه ها ، چنانچه رانندگان قواعد راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي كردند ، غير ممكن مي بود . اما هميشه همه كس با انتظارات اجتماعي همنوايي نمي كند ، رانندگان گاهي قواعد رفتار عبور و مرور را رعايت نمي كنند حتي اگر زندگي ديگران در نتيجه آن به خطر افتد. (گيدنز ،۸۵ ،ص ۱۴۹)بنا بر اين لازم است كه فرد از طريق اجتماعي شدن ياد بگيرد كه در موقعيت هاي گوناگون چه الگو هاي رفتاري پذيرفتني است و تفاوت ميان الگو هاي رفتاري شايسته و الگوهاي رفتاري ناشايسته چيست؛ اما اين فرا گيري احتياج به يك ضمانت اجرايي براي اهتمام به اجرايي كردن دارد كه اين كار را نظارت اجتماعي بر عهده دارد. در واقع نظارت اجتماعي به مكانيسم هايي اطلاق مي شود كه جامعه براي واداشتن اعضايش به سازش كاري  و جلوگيري از نا سازش كاري به كار مي برد . به عبارت ديگر نظارت هاي اجتماعي براي آن مهم اند كه جامعه نمي تواند كاركرد درستي داشته باشد مگر آنكه اعضايش خودشان را با هنجار هاي اجتماعي تطبيق دهند ؛ نقش هايشان را انجام دهند و فعاليت هاي خود را طوري هماهنگ كنند كه جامعه يا گروه بتواند به هدف هايش دست يابد.

همان گونه كه مي دانيم هيچ يك از افراد جامعه از ديگران جدا نيست و راه زندگي وسرنوشت آنان در مسائل اجتماعي با يكديگر پيوند خورده است وانسان بالطبع اجتماعي است و عقايد و اخلاق و اعمال ديگران در او موثر است و اين واقعيت در زندگي همه اقوام وملل كاملا مشهود است وروشن است كه انحراف يك فرد علاوه بر اينكه به خود وي زيان وارد مي كند  ، جامعه نيز از رفتار اوزيانمند مي شود پس عقل حكم مي كند كه عموم افراد مراقب يكديگر باشند و در حد توان جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگه دارند وشرع نيز همين اصل عقلي را واجب شمرده بلكه از واجب ترين آنها به شمار آورده است  ، مثلا هنگامي كه در جامعه فردي به مريضي مسري مانند طاعون و وبا گرفتار مي شود براي پيشگيري از گسترش مرض به افراد و خانواده هاي ديگر ، اقدام به نابودي ميكروب هاي آن مرض مي شود وفرد مبتلا را فورا از ديگران جدا مي كنند ومورد معالجه قرار مي دهند و عقل نيز اين كار را مي ستايد و بر لزوم آن حكم مي كند ؛ مرض هاي روحي و انحرافات اخلاقي نيز اين گونه اند كه اگر جامعه در برابر آن قرار نگيرد و براي نابودي آن تلاش نكند به تدريج بين ديگران شيوع پيدا مي كند ودر نهايت فساد و سقوط جامعه را در بر خواهد داشت ؛ لذا مطلوب اصلي شارع از فريضه امر به معروف و نهي از منكر حصول اثر و نتيجه اي است كه بر آن مترتب مي شود بنا بر اين جايي امر به معروف و نهي از منكر مطلوب است كه اثر مورد انتظار و كارايي لازم را داشته باشد و آن امر و نهيي مورد خواست شارع است كه موثر و كارا اجرا گردد . و تشخيص مواردي كه احتمال كارآيي امر به معروف ونهي از منكر وجود دارد و آگاهي از مكانيسمي كه از طريق آن امر به معروف و نهي  از منكر موثر و كارا اجرا گردد ،نوعي موضوع شناسي فقهي است . اين موضوع شناسي از جنبه هاي گوناگون قابل پيگيري است و توجه به جوامع كنوني و پيچيدگي هاي آن ضرورت اين موضوع شناسي را در دوره كنوني آشكارتر ساخته و برسي روشمند ، سيستمي و علمي را در ارتباط با تاثير و كارآيي امر به معروف و نهي از منكر مي طلبد . امر به معروف و نهي از منكر كه به عنوان فريضه اي كه تضمين كننده ي اجراي سائر فرايض و كار هاي شايسته است و از گسترش مفاسد ومعاصي در جامعه جلوگيري مي كند مورد تاييد و تاكيد ويژه ي شرع قرار گرفته است و از آنجا كه جامعه ما به عنوان جامعه اي مسلمان و داراي حكومتي اسلامي است انتظار مي رفت اين فريضه به نحوي موثر وكارا اقامه گردد و به رقم احتمامي كه از سوي مسئولين ، رهبران و مبلغان ديني در اجراي اين فريضه صورت گرفته به نظر مي رسد از رواج كافي بر خوردار نبوده و كارايي لازم را ندارد و مواردي كه اجرا شده تاثيرات اندكي داشته است و اين امر ممكن است از علل متعدد و گوناگوني ناشي شده باشد كه برسي هر كدام از آن عوامل براي اجراي اين فريضه داراي اهميت وضرورت مي باشد ، يكي از آن عوامل كه با توجه به جوامع امروزي واز جمله جامعه ما به ذهن مي رسد به نحوي اجراي اين عمل و شيوه هاي آن بر مي گردد كه تحقيق پيش رو به شناسايي آن شيوه ها و ميزان تاثير آنها مي پردازد. (هاشمي ، پايان نامه ، ص ۱۰) ضرورت اين بحث از اين جهت آشكار تر مي شود كه بين اين شيوه ها و كارآيي امر به معروف ونهي از منكر رابطه اي مستقيم وجود دارد و با فراگيري اين شيوه ها و اجرايي كردن آنها و اجتناب از شيوه هاي نامناسب مي توان فوايد عمل به اين فريضه را در جامعه به صورت عيني و عملي درك كرد مثلا هر مبلغي علاقه مند است تا بيه طور مطلوب آگاهي هاي خود را به مخاطب منتقل نمايد واو را در فرا گرفتن پيام كمك نمايد و وقتي خود را موفق مي بيند كه نه تنها در ابلاغ ونشر دانش به نتيجه رسيده باشد ، بلكه آثار آگاهي مخاطبان را در عمل آنها مشاهده كند . پيشرفت هاي علمي سريع و شتابان جهان امروز تا اندازه زيادي وامدار روش ها وشيوه هاي سنجيده و نتيجه بخشي است  كه در اين علوم به كار گرفته مي شود .در اين تحقيق در نظر داريم تا با استعانت از خداوند متعال شيوه هاي انجام امر به معروف ونهي ا ز منكررا بررسي  كنيم و به بهترين شيوه ها دست يابيم و نتيجه عيني و علمي آن را در پيشرفت و موفقيت جامعه به بينيم.

 

فهرست مطالب

 

ميزان اثر بخشي شيوه هاي امر به معروف و نهي از منكر  ۵

پرسش آغازين و طرح مساله  ۵

ضرورت تحقيق     ۹

پيشينه تحقيق        ۱۱

مقايسه نظارت اجتماعي و امر به معروف ونهي از منكر    ۱۱

انواع انحرافات:     ۱۴

انواع نظارت        ۱۵

۱-           نظارت از طريق اجتماعي كردن:      ۱۶

۲-           نظارت بر افراد از طريق گروه فشار :            ۱۶

۳-           نظارت از طريق گروه هاي نخستين:  ۱۷

۴-           نظارت از طريق گروه هاي دومين :  ۱۷

۵-           تنظيم رفتار از طريق استفاده از زور :            ۱۸

مصاديق امر به معروف و نهي از منكر            ۱۸

۱-           تعليم جاهل:        ۱۸

۲-           تذكر و موعظه:   ۲۰

۳-           بر خورد اجتماعي با توطئه:            ۲۱

جايگاه قانوني امر به معروف ونهي از منكر       ۲۱

فرآيند اجراي امر به معروف و نهي ازمنكر در جامعه        ۲۳

پيامد هاي امر به معروف و نهي از منكر           ۲۴

عوامل تاثيرگذاردرانتقال،جذب وپذيرش پيام درامربه معروف ونهي از منكر     ۲۵

ويژگي هاي پيام در امر به معروف و نهي از منكر           ۲۸

ويژگي هاي آمر و ناهي       ۲۸

چهارچوب نظري   ۲۹

طبقه بندي فريزر   ۳۱

نقد و بررسي تئوري انتقال فرهنگي:    ۳۵

نظريه مختار         ۴۰

انواع ناهنجاري از ديدگاه مرتن عبارتند از:         ۴۱

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :