ارس فایل » میکروکنترلر تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر
تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 2900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 15 حجم فایل (مگابایت) : 0.04 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft Office
<span itemprop="name">میکروکنترلر تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر</span>

میکروکنترلر تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

در این پروژه با نحوه بدست آوردن فاصله از طریق امواج آلتراسونیک آشنا می شوید.حداقل فاصله محاسبه شده توسط این مدار ۲۸ سانتی متر و حداکثر آن ۳٫۶ متر است.

 

قطعات مورد نیاز

 

 1. ۲ عدد سنسور آلتراسونیک گیرنده و فرستنده
 2. ۱ عدد آیسی LM833
 3. ۱ عدد آیسی LM358
 4. ۱ عدد آیسی ۴۰۱۱
 5. ۱ عدد آیسی ۴۰۶۹
 6. ۱ عدد آیسی PIC 16F873
 7. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۵
 8. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۹
 9. ۳ عدد ترانزیستور ۲SA1015
 10. ۳ عدد ترانزیستور ۲S1815
 11. ۳ عدد سون سگمنت آند مشترک
 12. ۱ عدد کریستال ۴MHz
 13. ۲ عدد خازن)۲۲P
 14. ۷ عدد مقاومت ۳۳۰ اهم
 15. ۱ عدد پتا نسیو متر ۱ کیلو اهم
 16. ۶ عدد مقاومت ۵٫۶ کیلو اهم
 17. ۶ عدد خازن ۰٫۱ میکرو فاراد
 18. ۳ عدد خازن ۱۰۰۰ پیکو فاراد
 19. ۱ عدد ۱۰۰ میکرو فاراد
 20. ۲ عدد دیود ۱SS106

 

سنسور آلتراسونیک

این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز وجود دارد. فرکانس تولید شده توسط این سنسور ۴۰ کیلو هرتز می باشد

 

میکروکنترلر PIC 16F873

 

در این مدار از ویژگی تولید امواج (A/D) آنالوگ به دیجیتال این آیسی و ههچنین از آن جهت محاسبه و درایو کردن ۷segment ها جهت نمایش فاصله نیز استفاده شده است.

LM833

این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان ۶۰ دسی بل (db) در قسمت گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

LM538

این آیسی جهت آشکار سازی امواج آلتراسونیک، در این مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

۴۰۱۱

امواج آلتراسونیک تقویت شده توسط دو آیسی فوق، توسط این آیسی hold یا نگهداری می شود.،و وارد میکروکنترلر می شود .،عملکرد این آیسی در این مدار به نوعی شبیه فلیپ فلاپ نوع D است.این آیسی همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.، دارای ۴ گیت NAND است.

 

فهرست

 

 • قطعات مورد نیاز

o          سنسور آلتراسونیک

o          میکروکنترلر PIC 16F873

o          LM833

o          LM538

o          ۴۰۱۱

o          رگولاتور ۷۸۰۵

o          رگولاتور ۷۸۰۹

o          ترانزیستور ۱۸۱۵

o          ترانزیستور۱۰۱۵

o          ۴۰۶۹

o          خازن

 • نقشه مدار
 • توضیحات مدار
 • سرعت صوت
 • برنامه میکروکنترلر

میکروکنترلر تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

در این پروژه با نحوه بدست آوردن فاصله از طریق امواج آلتراسونیک آشنا می شوید.حداقل فاصله محاسبه شده توسط این مدار ۲۸ سانتی متر و حداکثر آن ۳٫۶ متر است.

 

قطعات مورد نیاز

 

 1. ۲ عدد سنسور آلتراسونیک گیرنده و فرستنده
 2. ۱ عدد آیسی LM833
 3. ۱ عدد آیسی LM358
 4. ۱ عدد آیسی ۴۰۱۱
 5. ۱ عدد آیسی ۴۰۶۹
 6. ۱ عدد آیسی PIC 16F873
 7. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۵
 8. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۹
 9. ۳ عدد ترانزیستور ۲SA1015
 10. ۳ عدد ترانزیستور ۲S1815
 11. ۳ عدد سون سگمنت آند مشترک
 12. ۱ عدد کریستال ۴MHz
 13. ۲ عدد خازن)۲۲P
 14. ۷ عدد مقاومت ۳۳۰ اهم
 15. ۱ عدد پتا نسیو متر ۱ کیلو اهم
 16. ۶ عدد مقاومت ۵٫۶ کیلو اهم
 17. ۶ عدد خازن ۰٫۱ میکرو فاراد
 18. ۳ عدد خازن ۱۰۰۰ پیکو فاراد
 19. ۱ عدد ۱۰۰ میکرو فاراد
 20. ۲ عدد دیود ۱SS106

 

سنسور آلتراسونیک

این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز وجود دارد. فرکانس تولید شده توسط این سنسور ۴۰ کیلو هرتز می باشد

 

میکروکنترلر PIC 16F873

 

در این مدار از ویژگی تولید امواج (A/D) آنالوگ به دیجیتال این آیسی و ههچنین از آن جهت محاسبه و درایو کردن ۷segment ها جهت نمایش فاصله نیز استفاده شده است.

LM833

این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان ۶۰ دسی بل (db) در قسمت گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

LM538

این آیسی جهت آشکار سازی امواج آلتراسونیک، در این مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

۴۰۱۱

امواج آلتراسونیک تقویت شده توسط دو آیسی فوق، توسط این آیسی hold یا نگهداری می شود.،و وارد میکروکنترلر می شود .،عملکرد این آیسی در این مدار به نوعی شبیه فلیپ فلاپ نوع D است.این آیسی همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.، دارای ۴ گیت NAND است.

 

فهرست

 

 • قطعات مورد نیاز

o          سنسور آلتراسونیک

o          میکروکنترلر PIC 16F873

o          LM833

o          LM538

o          ۴۰۱۱

o          رگولاتور ۷۸۰۵

o          رگولاتور ۷۸۰۹

o          ترانزیستور ۱۸۱۵

o          ترانزیستور۱۰۱۵

o          ۴۰۶۹

o          خازن

 • نقشه مدار
 • توضیحات مدار
 • سرعت صوت
 • برنامه میکروکنترلر

میکروکنترلر تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

تحقیق مدار محاسبه فاصله از طریق امواج آلتراسونیک بوسیله میکروکنترلر

 

در این پروژه با نحوه بدست آوردن فاصله از طریق امواج آلتراسونیک آشنا می شوید.حداقل فاصله محاسبه شده توسط این مدار ۲۸ سانتی متر و حداکثر آن ۳٫۶ متر است.

 

قطعات مورد نیاز

 

 1. ۲ عدد سنسور آلتراسونیک گیرنده و فرستنده
 2. ۱ عدد آیسی LM833
 3. ۱ عدد آیسی LM358
 4. ۱ عدد آیسی ۴۰۱۱
 5. ۱ عدد آیسی ۴۰۶۹
 6. ۱ عدد آیسی PIC 16F873
 7. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۵
 8. ۱ عدد رگولاتور ۷۸۰۹
 9. ۳ عدد ترانزیستور ۲SA1015
 10. ۳ عدد ترانزیستور ۲S1815
 11. ۳ عدد سون سگمنت آند مشترک
 12. ۱ عدد کریستال ۴MHz
 13. ۲ عدد خازن)۲۲P
 14. ۷ عدد مقاومت ۳۳۰ اهم
 15. ۱ عدد پتا نسیو متر ۱ کیلو اهم
 16. ۶ عدد مقاومت ۵٫۶ کیلو اهم
 17. ۶ عدد خازن ۰٫۱ میکرو فاراد
 18. ۳ عدد خازن ۱۰۰۰ پیکو فاراد
 19. ۱ عدد ۱۰۰ میکرو فاراد
 20. ۲ عدد دیود ۱SS106

 

سنسور آلتراسونیک

این سنسور به صورت دو pack مجزای گیرنده و فرستنده موجو د می باشد.این دو سنسور به صورت یک پک(pack) واحد نیز وجود دارد. فرکانس تولید شده توسط این سنسور ۴۰ کیلو هرتز می باشد

 

میکروکنترلر PIC 16F873

 

در این مدار از ویژگی تولید امواج (A/D) آنالوگ به دیجیتال این آیسی و ههچنین از آن جهت محاسبه و درایو کردن ۷segment ها جهت نمایش فاصله نیز استفاده شده است.

LM833

این آیسی جهت تقویت امواج آلتراسونیک به میزان ۶۰ دسی بل (db) در قسمت گیرنده مورد استفاده قرار می گیرد.

LM538

این آیسی جهت آشکار سازی امواج آلتراسونیک، در این مدار مورد استفاده قرار می گیرد.

۴۰۱۱

امواج آلتراسونیک تقویت شده توسط دو آیسی فوق، توسط این آیسی hold یا نگهداری می شود.،و وارد میکروکنترلر می شود .،عملکرد این آیسی در این مدار به نوعی شبیه فلیپ فلاپ نوع D است.این آیسی همانطور که در شکل ملاحظه می کنید.، دارای ۴ گیت NAND است.

 

فهرست

 

 • قطعات مورد نیاز

o          سنسور آلتراسونیک

o          میکروکنترلر PIC 16F873

o          LM833

o          LM538

o          ۴۰۱۱

o          رگولاتور ۷۸۰۵

o          رگولاتور ۷۸۰۹

o          ترانزیستور ۱۸۱۵

o          ترانزیستور۱۰۱۵

o          ۴۰۶۹

o          خازن

 • نقشه مدار
 • توضیحات مدار
 • سرعت صوت
 • برنامه میکروکنترلر

 

قیمت فایل : 2900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 8 آگوست 2017 به اشتراک بگذارید :