ارس فایل » نابرابریهای طبقاتی-اجتماعی وگرایش های تحصیلی درجامعه شهری
اگر زمانی دراز به اعماق نگاه کنی آنگاه اعماق هم به درون تو نظر می‌اندازند. (نیچه)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 36 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نابرابریهای طبقاتی-اجتماعی وگرایش های تحصیلی درجامعه شهری</span>

نابرابریهای طبقاتی-اجتماعی وگرایش های تحصیلی درجامعه شهری

 

تحقیق نابرابریهای طبقاتی-اجتماعی وگرایش های تحصیلی درجامعه شهری

 

قلمرو رشدوفعال شدن استعدادها و توانایی های آدمی را زمان-مکان یا شرایط زمانی – مکانی (موقعیت) تعیین می کند وجهت  می دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثر بخش خواهد بود که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آن هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد (شعاری نژاد۱۳۸۱، ۲۱)به دنبال توسعه و رشد علوم وظهور جامعه شناسی آموزش و پرورش به عنوان یکی از شاخه های فرعی   علوم اجتماعی وطرح مساله ایجاد زمینه و امکانات برابر برای آموزش همگان، پرداختن به عوامل اجتماعی موثر درپیشرفت تحصیلی افراد امری مهم  دانسته می شود.پس  اهتمام به مساله آموزش وکیفیت آموزش که از اصول اساسی در فرآیند توسعه وپیشرفت همه جانبه به شمار می آید می تواند مبنا و زیر بنای عدالت اجتماعی قرارگیرد. همین امر محققان را وا  می دارد که به  پژوهش گسترده  درامرآموزش مبادرت نمایند. درجامعه امروز- با هرنظام سیاسی واجتماعی، – به مساله تربیت به عنوان یک موضوع جامعه شناختی باتاکیدبرفرایندتعلیم توجه می شود.زیرا دنیای امروز، تربیت تخصصی-حرفه ای فرزند را از نیازهای اولیه زندگی مدرن می  شناسد. (معیری،۱۳۷۷؛۹)مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هرجای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می تواند منتقل شود ؛واستعدادهای بالقوه دانش آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال درجامعه آماده سازد. عدم موفقیت نظام های آموزش در انجام  این رسالت در بسیاری از مواقع  بصورت افت  یا شکست تحصیلی بروز می کند.(شعاری نژاد ، ۱۳۸۱؛۲۲)رفتار و طرز فکر انسانها ناشی از فرهنگ حاکم بر آنان می باشد، وفرهنگ خود منبعث ازمیراث آموزشهایی است که مردم به صورگوناگون دریافت کرده اند.پس هدف ، ایجاد تغییرات مطلوب در سازمان دهی ذهنی دانش آموزان بمنظور تحول در رفتار انسانهاست؛ ومهمترین نقشی که والدین می توانند دراین فرایند داشته باشند ایجاد محیطی آرام ومساعد برای مطالعه  است. (ماهنامه تربیت، سال  سیزدهم، فصل اول؛ ۲۲ )پرداختن به عناصروشرایط اجتماعی موثردراین امرعمده ترین حوزه مطالعاتی این مقاله می باشدبویژه آن که قصد عرضه اطلاعات پیمایشی رادریکی ازجوامع توسعه نیافته شهری  ایران باتاکیدبرساختارآموزشی مدارس متوسطه اسلام آبادغرب دنبال می کنیم.

 

فهرست مطالب

 

چکیده     ۱

مقدمه:    ۲

بیان مسئله            ۴

پیشینه مطالعاتی     ۶

چارچوب نظری:    ۸

الف-آنتونی گیدنز:  ۹

ب-نظریه کارل مارکس:       ۱۰

ج- ماکس وبر:       ۱۱

چ- لوکاچ:            ۱۱

خ- گلدمن:            ۱۳

مدل نظری :         ۱۴

فرضیه های پژوهش          ۱۵

فرضیه های جزئی: ۱۶

اهداف تحقيق :      ۱۷

روش تحقیق:        ۱۷

جامعه آماری :       ۱۸

حجم نمونه:          ۱۸

تکنیک نمونه گيري:           ۱۹

ارائه يافته ها وتحلیل آنها      ۲۰

۱) نقش تحصیلات ودانش رسمی والدین:           ۲۰

۲)نقش شغل والدین :           ۲۳

۳)درآمدخانواده:     ۲۶

۴-تسهیلات زندگی مادی:      ۲۷

۵-نقش خرده فرهنگ قومی:  ۲۸

نتیجه گیری:         ۳۰

کتابنامه:  ۳۳

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۹ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :