ارس فایل » نظام بانکداری و اصلاح آن
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 57 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نظام بانکداری و اصلاح آن</span>

نظام بانکداری و اصلاح آن

 

تحقیق نظام بانکداری و اصلاح آن

 

براي ورود به بحث فرايند جهاني شدن اولا مراحلي بايد طي شود كه اگر اين مراحل را درست دقت بكنيم اين نكاتي را بدست مي آوريم وبعد هم يك سري بحث هاي نظري وتئوري وجود دارد كه آنها را هم بايد مورد عنايت قرار دهيم واين دومسئله را بهم پيوند دهيم ونتايج نهايي را بدست آوريم . از نظر مراحل پيوستن يا عدم پيوستن ايران يا هر كشور ديگر وضعيت آني است كه در قدم اول كشوري كه مي خواهد به اين فر ايند دست يابد مثلا ايران تقاضاي خودش را در شوراي اجرايي مطرح كند كه اين مسئله مهم وپيچيده اي است . شورايي است كه هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود وتقاضاي شما هم در هر دو ماه يك دفعه در آنجا مطرح مي شود ومرسوم اين است كه مطرح شود ولي اگر كسي مخالفت كند ، مسئله مسكوت مي ماند تا جلسه ديگري كه اين مسئله مطرح شود واز ديد سياسي مسئله اين است كه اگر تقاضا وارد مطرح شود وكشوري يا كشورهايي مخالفت كنند اين مسئله مسكوت ميماند تا اين كشور كه تقاضا كرده با آن كشورها وارد مذاكره شود و علت مخالفتهاي آنها را جويا شود وشرايطي ايجادكند كه آنها مخالفت نكنند .در جلسه بعد وقتي كه اين موضوع مطرح مي شود اگر مورد موافقت قرار بگيرد بحث ومذاكره صورت مي گيرد . خيلي نمي شود اميدوار بود كه به سادگي به اين مرحله برسيم كه در مورد عضويت ايران ، آمريكا اخلال ايجاد نكند وايران به راحتي از مرحله اول عبور كند و وارد مرحله دوم شود ولي بهر حال بايد اين مسئله بنحوي حل شود . مرحله دوم فرايند ورود به سازمان تجارت جهاني مطرح مي شود كه در اين مرحله دوم عمده كار بر دوش كشور تقاضا كننده است .بعبارت ديگر عمده كار بدو ش ايران است وكشور تقاضا كننده ، مثلا ايران بايد مجموعه سياستهاي خودش را سياستهايي كه با اقتصاد سروكار دارد وبه سازمان تجارت جهاني مربوط مي شود در متوني به صورت واضح وشفاف به زبانهاي بين المللي تهيه كند و آن را در اختيار سازمان تجارت جهاني قرار دهد .

اصلاح بخش بانكي چين از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شده است پس از گذشت بيش از ۱۵سال ، بانك مردمي چين (PBOC) مرحله به مرحله به سمت وظايف اصلي يك بانك مركزي حركت نمود . در اين فاصله ۳ بانك سياستگذار با وظيفه سياستگذاري در تخصيص وامها تاسيس شده و ۴ بانك تخصيصي دولتي نيز به بانكهاي تجاري تبديل شدند . درضمن ۱۳ بانك سهامي تجاري تشكيل شد و ۷۵ موسسه اعتباري به بانكهاي تجاري منطقه اي تبديل شدند . همچنين ۶۵ بانك خارجي با ۱۵۵ شعبه و ۲۴۸ دفتر نمايندگي در چين آغاز به كار نمودند .مراحل اصلي اصلاح سيستم بانكي عمدتا درسالهاي اخير صورت گرفته است . پيشرفت فن آوري اطلاعات (I T) وزير ساختهاي مخابراتي كشور ونيز بهبود عمده در سيستم قوانين ومقررات در اصلاحات سيستم بانكي نقش اساسي داشته اند .

 

فهرست مطالب

 

تصور مي كنيد پس از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني جايگاه اقتصادي ايران چگونه خواهد بود وبا چه موانعي مواجه خواهد شد ؟           ۵

اگر امكانش است وارد بحث فرايند شويم .          ۶

چه درصدي از اين تغيير در حيطه اختيارات ماست ؟        ۹

اصلاح بانكداري چين بايد به سرعت عملي شود . ۱۸

تاريخچه اصلاحات بانكي در چين        ۱۹

-تجديد ساختار :     ۲۰

-فشار براي تجاري كردن بانكهاي دولتي :          ۲۱

بستن بانكهاي مساله دار :      ۲۱

-حل مشكل وامهاي معوق :   ۲۱

-اجازه به بانكهاي خارجي جهت فعاليت بانكي در مناطق وبازار يابي خاص :    ۲۲

اما درمجموع ، چين از اصلاحات بانكي منتفع خواهد شد .  ۲۸

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :