ارس فایل » نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 51 حجم فایل (مگابایت) : 0.1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت</span>

نظام بودجه ريزی شركتهای دولتي و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

 

تحقیق نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت 

 

هر شركت دولتي داراي اساسنامه خاص خود مي باشد كه اهداف ، اركان و نحوه اداره امور شركت در آن تعيين مي شود . اساسنامه شركتهاي دولتي علي الاصول به تصويب مجلس و يا مرجعي كه مجلس تعيين مي كند مي رسد و اساسنامه شركتهاي دولتي فرعي با تصويب مجمع عمومي مؤسس كه متشكل از نمايندگان صاحبان سهام شركت است قابل اجرا مي باشد .قاعده كلي اين است كه نمايندگي سهام دولت در كجامع عممي شركتهاي دولتي بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير مسئول دستگاه در مقابل شركتهاي وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنين بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و رياست مجمع عمومي بعهده وزير مسئول دستگاه مي باشد . لكن در برخي از شركتهاي دولتي ممكن است با توجه به ماهيت وظايف شركت يك يا چند وزير و يا مقامات ديگر از جمله رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي عضويت داشته باشند و رياست مجمع عمومي ممكن است بعهده رئيس جمهور باشد .

بر اساس مقادير بدست‌آمده ضربدر نرخ واحد كه طبق روشهاي مذكور در بالا بدست مي آيد پيش بيني مي شود . پس از تعيين ارزش مواد اوليه بايد كرايه حمل و نقل ، هزينه هاي گمركي ، ترخيص و همچنين هزينه هاي بيمه و كارمزد بانكي مربوطه و ساير هزينه ها برآورد گردد . باين ترتيب جمع ارزش موجودي مواد اوليه در اول سال و خريد ظرف سال بدست مي آيد .مقدار موجودي مواد اوليه كه بايد در آخر سال نگهداري گردد قبلاً ضمن برآورد خريد مواد اوليه طي سال به تخمين معلوم شده است حال بايد ارزش مواد اوليه موجود در آخر سال بودجه اي بر اساس روشهاي معمول در مؤسسه برآورد گردد .درصورتيكه مواد اوليه در آخر سال متنوع باشد بايد صورتي از انواع مواد اوليه و ارزش هر يك ضميمه بودجه پيشنهادي شود .

 

فهرست مطالب

 

“ نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ”      ۱

“ تعريف شركت دولتي ”      ۲

اهميت و نقش شركتهاي دولتي :          ۳

اساسنامه شركت دولتي :       ۷

اركان شركت دولتي :          ۷

وظايف مجمع عمومي :        ۹

“ وظايف هيئت مديره ” :      ۱۰

“ شكل تشكيلاتي و سازمان مؤسسات تجاري دولتي ” ـ       ۱۱

۲ـ شركتهاي سهامي دولتي ـ   ۱۳

۳ـ موسسات توليدي مختلط دولتي و خصوصي ـ  ۱۴

“ طريقه تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت”        ۱۵

“ قيمت تمام شده ” : ۲۶

“ موجودي مواد اوليه دراول سال ”ـ     ۳۰

“ خريد مواد اوليه ظرف سال ” ـ         ۳۱

برآورد ارزش مواد اوليه خريداري شده ۳۱

“ موجودي مواد اوليه در آخر سال ” ـ   ۳۲

جمع مواد مصرفي ـ            ۳۲

دستمزد و مزاياي كارگران ـ   ۳۳

حقوق و مزاياي كارمندان ـ    ۳۳

“ حقوق ومزاياي كارشناسان خارجي” ـ  ۳۵

“ خدمات قراردادي ”ـ           ۳۵

“ هزينه استهلاك ” ـ            ۳۶

“ اجاره محل ” ـ     ۳۶

“ لوازم يدكي و ابزار كار ”ـ   ۳۷

“ سوخت ماشين آلات”ـ         ۳۷

“ آب برق و سوخت ”ـ         ۳۸

“ تعميرات و نگاهداري ”ـ     ۳۸

“ لوازم و مواد مصرفي آزمايشگاه ”ـ    ۳۸

“ حق بيمه ”ـ         ۳۹

انواع بودجه شركتهاي دولتي ۳۹

بودجه جامع          ۴۰

الف ـ بودجه عملياتي           ۴۰

ب ـ بودجه مالي     ۴۰

فهرست منابع بودجه نقدي :   ۴۱

فهرست مصارف :  ۴۲

اوراق قرضه يا اوراق مشاركت :        ۴۴

ب ـ بودجه مالي ـ : ۴۵

“ تهيه و تنظيم بودجه در بانكها ”        ۴۷

“ مسئول بودجه بانك ”         ۴۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :