ارس فایل » نظام حسابداری شركت باربری وحيد بار
دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 129 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نظام حسابداری شركت باربری وحيد بار</span>

نظام حسابداری شركت باربری وحيد بار

 

پایان نامه نظام حسابداری شركت باربری وحيد بار 

 

شركت بايد كليه عمليات مالي و پولي و محاسباتي خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و كل ثبت كند ولوآنكه براي نگاهداري حساب از ماشينهاي مكانيكي يا الكترونيكي و كارتهاي حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عمليات در صورتيكه بعداً در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد .كليه معاملات شركت بايد در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غير ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سيستم كار شركت تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا معامله آماده براي ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك وروز آماده شدن معامله براي ثبت در دفتر مزبور، تاخير ثبت تلقي نخواهد شد .

شركت عبارت است از اجتماع دو يا گروهي از افراد كه هر يك امكاناتي را اعم از وجه نقد يا وسائل و ماشين آلات و زمين و ساختمان و غيره با خود آورده و به منظور كسب سود فعاليت مشتركي را انجام مي دهند و منافع را به نسبت هاي معين تقسيم مي كنند . افراد شركت كننده در شركت داراي شخصيت فردي و حقيقي مي باشند كه اين شخصيت با شخصيت شركت متفاوت بوده و شخصيت شركت را شخصيت حقوقي مي گويند . هر يك از شركاء مي توانند به موجب مقررات با شركت معامله انجام دهند و به نام شركت خريد وفروش نمايند و اخذ وام كنند .بنابراين شخصيت فردي شركاء با شخصيت حقوقي شركت از لحاظ مسائل مالي و اجتماعي و اقتصادي كاملاً جدا مي باشد .

 

فهرست مطالب

 

مقدمه     ۱

بخش اول ۱۱

آشنائي با نظام و مقررات جاري شركت باربري وحيدبار     ۱۱

قسمت اول:          ۱۱

نظام حسابداري شركت باربري وحيدبار ۱۱

دفاتر قانوني شركت ۱۶

اصول ثبت دفاتر قانوني شركت          ۲۰

موارديكه در دفتر نويسي ممنوع مي باشد           ۲۱

موارديكه موجب رد دفاتر قانوني مي شود          ۲۲

تعريف شركت :     ۲۷

شخصيت حقيقي و شخصيت حقوقي:    ۲۷

انواع شركت ها     ۲۸

تشكيل شركت        ۲۹

پذيره نويسي سهام شركت      ۳۰

هزينه هاي تاسيس شركت     ۳۱

اساسنامه قانوني شركت        ۳۳

مجمع عمومي موسس شركت ۳۴

مدارك لازم براي ثبت شركت ۳۵

بخش دوم ۳۶

شركتهاي سهامي    ۳۶

انواع شركتهاي سهامي         ۳۷

سهام       ۳۸

انواع سهام           ۳۹

علل انتشار سهام با نام          ۴۰

علل انتشار سهام ممتاز         ۴۰

انواع امتيازات سهام ممتاز     ۴۱

تفاوتهاي شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص          ۴۱

عمليات حسابداري ثبت سرمايه           ۴۳

مراحل قانوني مطالبه و پرداخت بقيه بهاي سهام   ۴۴

اوراق قرضه        ۴۶

مجامع عمومي صاحبان سهام ۴۸

تغييرات در سرمايه شركت سهامي       ۵۲

موارد افزايش سرمايه شركت ۵۵

موارد تبديل سهام شركت      ۵۶

موارد كاهش سرمايه شركت   ۵۷

حساب صرف سهام يا كسر سهام          ۵۹

موارد انحلال و تصفيه شركت هاي سهامي         ۶۰

عمليات مربوط به تصفيه شركت سهامي            ۶۱

سود شركت و موارد پرداخت آن         ۶۳

تبديل شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام ۶۴

گزارش هاي مالي شركت      ۶۶

صورت نهائي شركت سهامي ۶۷

گزارش عملكرد:     ۶۸

گزارش سود و زيان            ۷۰

گزارش تقسيم سود يا تامين زيان          ۷۸

صورت خلاصه سود وزيان  ۸۲

گزارش ترازنامه    ۸۷

دارايي هاي ثابت:   ۸۸

دارايي هاي غير مشهود :      ۸۹

بدهي هاي ثابت :   ۸۹

ارزش ويژه :        ۹۰

طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمايه   ۹۰

تبديل موسسات و شركت هاي تضامني به صورت شركت سهامي      ۹۱

ادغام و جذب شركت هاي سهامي        ۹۳

فهرست موارد افشاء            ۹۵

ترازنامه  ۹۷

موجودي نقد         ۹۷

سرمايه گذاري كوتاه مدت در سهام و اوراق بهادار            ۹۷

اسناد دريافتي        ۹۸

حسابهاي دريافتني   ۹۹

موجوديهاي مواد كالا           ۱۰۰

پيش پرداختها        ۱۰۱

سرمايه گذاريهائي كه از لحاظ حسابداري مشمول تلفيق نمي باشند      ۱۰۳

دارائيهاي نامشهود  ۱۰۴

ماليات بر درآمد پرداختني     ۱۰۴

اسناد پرداختني      ۱۰۵

حسابهاي پرداختني  ۱۰۶

ساير بدهيهاي جاري            ۱۰۶

بدهيهاي بلند مدت   ۱۰۷

حقوق صاحبان سهام            ۱۰۷

صورت تغييرات در وضعيت مالي      ۱۰۹

صورت حساب سود و زيان   ۱۱۰

موارد كلي            ۱۱۲

رويه هاي حسابداري           ۱۱۲

تغييرات حسابداري ۱۱۲

تركيب واحدهاي تجاري       ۱۱۳

تعهدات و بدهيهاي احتمالي    ۱۱۶

اقلام غير مترقبه    ۱۱۷

تسعير اقلام ارزي   ۱۱۷

مخارج استقراض (تامين مالي) منظور شده به حساب دارائيها           ۱۱۸

مزاياي پايان خدمت كاركنان   ۱۱۹

موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته ۱۱۹

گزارشگري در مورد قسمتهاي مختلف واحد تجاري           ۱۲۱

تعهدات كوتاه مدتي كه انتظار مي رود تمديد شود ۱۲۵

اطلاعات مكمل مربوط به تغيير سطح قيمتها       ۱۲۵

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :