ارس فایل » نظريه سيستم ها در مديريت
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 71 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نظريه سيستم ها در مديريت</span>

نظريه سيستم ها در مديريت

 

تحقیق نظريه سيستم ها در مديريت 

 

نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي خود ساخته است . اين منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحلة تكامل خود را از دوران قبل از ميلاد شروع كرده است . به ساده ترين زبان سيستم عبارت از : مجموع واحد يا كل متشكل ازاجزاي مربوط به يكديگر مي باشد . اين تعريف در مفهوم عام خود شامل هر شئي واحدي كه از اجزاي مربوط به يكديگر ساخته شده باشد ، مي گردد .

محيط سيستم عبارت از مجموع عواملي كه در خارج از سيستم قرار گرفته اند . تشخيص محيط سيستم در سيستمهاي طبيعي كار ساده است ؛ مثلاً پوست بدن حد فاصل بين سيستم بدن و محيط مي باشد . تشخيص محيط سيستمي چون اتومبيل نيز كار ساده اي است ، اما تشخيص محيط سيستمسازمانهاي اداري و بازرگاني اين جنين ساده نيست . چنانكه يك سازمان بازرسي را در نظر بگيريم ، آيا تمام افراد و وسايلي كه در داخل ساختمان سازمان بازرسي قررا گرفته اند جزء سيستم و بقيه به صورت محيط سيستم خواهند بود ؟ آيا مأموراني كه جهت بازرسي محلي به شهرستانها عزيمت كرده اند و در داخل ساختمان اصلي نيستند جزء محيط مي باشند ؟ آيا قضاتي كه به نمايندگي سازمان بازرسي به تحقيق و جمع آوري اطلاعات مشغولند و خارج از سازمان مي باشند جزء محيط مي باشند ؟ به طور قطع مي توان فعاليت آنان را جزء كار سازمان بازرسي محسوب نمود ، بنابراين در بررسي محيط سيستم مي بايستي نظري عميقتر و دقيقتر از توجه به مرزهاي ظاهري اعمال شود .

يكي ديگر از مشخصات سيستمها دارا بودن تعادل است . هر سيستمي مرحلة صحت و كمال دارد . چنانچه انساني از نظر جسمي و فكري سالم باشد مي توان گفت كه داراي صحت جسمي وكمال عقلي است . در تشخيص صحت جسمي مي توان در بسياري موارد از ميزان الحرارة مخصوص تب استفاده كرد . چنانچه درجة حرارت بدن فرد سالم ۳۷ درجه باشد ، اين شخص داراي صحت است ، و همچنين اگر فرد مزبور روابط خود را با كلية عوامل محيطي بر اساس ضوابط اجتماعي انجام دهد ، داراي كمال عقلي نيز خواهد بود .

 

فهرست مطالب

 

نظرية سيستمها در مديريت    ۱

منطق ارسطويي    ۲

منطق سيستمي      ۱۵

تعريف سيستم و انواع آن      ۱۶

انواع سيستم          ۲۰

سيستم اصلي و فرعي          ۲۴

محيط سيستم         ۲۶

اهميت و هدف از نظرية سيستمها        ۲۸

مقدمات طرز فكر سيستمي     ۳۸

تعليق عقايد شخصي            ۳۸

قبول محدوديت فكري و تصوري        ۴۳

مشخصات عمومي سيستمها   ۴۵

وارده ، فرآيند ( عمليات ) صادره        ۵۰

تعادل      ۵۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :