ارس فایل » نظريه سيستم ها در مديريت
هیچ چیز در زیر خورشید زیباتر از بودن در زیر خورشید نیست. (باخ‌من)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 71 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نظريه سيستم ها در مديريت</span>

نظريه سيستم ها در مديريت

 

تحقیق نظريه سيستم ها در مديريت 

 

نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي خود ساخته است . اين منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحلة تكامل خود را از دوران قبل از ميلاد شروع كرده است . به ساده ترين زبان سيستم عبارت از : مجموع واحد يا كل متشكل ازاجزاي مربوط به يكديگر مي باشد . اين تعريف در مفهوم عام خود شامل هر شئي واحدي كه از اجزاي مربوط به يكديگر ساخته شده باشد ، مي گردد .

محيط سيستم عبارت از مجموع عواملي كه در خارج از سيستم قرار گرفته اند . تشخيص محيط سيستم در سيستمهاي طبيعي كار ساده است ؛ مثلاً پوست بدن حد فاصل بين سيستم بدن و محيط مي باشد . تشخيص محيط سيستمي چون اتومبيل نيز كار ساده اي است ، اما تشخيص محيط سيستمسازمانهاي اداري و بازرگاني اين جنين ساده نيست . چنانكه يك سازمان بازرسي را در نظر بگيريم ، آيا تمام افراد و وسايلي كه در داخل ساختمان سازمان بازرسي قررا گرفته اند جزء سيستم و بقيه به صورت محيط سيستم خواهند بود ؟ آيا مأموراني كه جهت بازرسي محلي به شهرستانها عزيمت كرده اند و در داخل ساختمان اصلي نيستند جزء محيط مي باشند ؟ آيا قضاتي كه به نمايندگي سازمان بازرسي به تحقيق و جمع آوري اطلاعات مشغولند و خارج از سازمان مي باشند جزء محيط مي باشند ؟ به طور قطع مي توان فعاليت آنان را جزء كار سازمان بازرسي محسوب نمود ، بنابراين در بررسي محيط سيستم مي بايستي نظري عميقتر و دقيقتر از توجه به مرزهاي ظاهري اعمال شود .

يكي ديگر از مشخصات سيستمها دارا بودن تعادل است . هر سيستمي مرحلة صحت و كمال دارد . چنانچه انساني از نظر جسمي و فكري سالم باشد مي توان گفت كه داراي صحت جسمي وكمال عقلي است . در تشخيص صحت جسمي مي توان در بسياري موارد از ميزان الحرارة مخصوص تب استفاده كرد . چنانچه درجة حرارت بدن فرد سالم ۳۷ درجه باشد ، اين شخص داراي صحت است ، و همچنين اگر فرد مزبور روابط خود را با كلية عوامل محيطي بر اساس ضوابط اجتماعي انجام دهد ، داراي كمال عقلي نيز خواهد بود .

 

فهرست مطالب

 

نظرية سيستمها در مديريت    ۱

منطق ارسطويي    ۲

منطق سيستمي      ۱۵

تعريف سيستم و انواع آن      ۱۶

انواع سيستم          ۲۰

سيستم اصلي و فرعي          ۲۴

محيط سيستم         ۲۶

اهميت و هدف از نظرية سيستمها        ۲۸

مقدمات طرز فكر سيستمي     ۳۸

تعليق عقايد شخصي            ۳۸

قبول محدوديت فكري و تصوري        ۴۳

مشخصات عمومي سيستمها   ۴۵

وارده ، فرآيند ( عمليات ) صادره        ۵۰

تعادل      ۵۷

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :