ارس فایل » نفت اوپک پایان نامه اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک
عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی. (اسکات پک)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 99 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نفت اوپک پایان نامه اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک</span>

نفت اوپک پایان نامه اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک

 

اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک

 

در كنفرانس بغداد در سپتامبر ۱۹۶۰ كه سبب پيدايش سازمان كشورهاي صادركنندة نفت اوپك Opec 1 شد. يكي از بنيانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو ۲ كه وزير ونزوئلائي اظهار داشت ما در حال ساختن تاريخ هستيم.براي مجامع بين‌المللي سيزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهيم واقعي اين اظهارات پي ببرد. حوادث اكتبر ۱۹۷۳ در حقيقت يك مرحلة برجسته از تجديدنظر قاطع در ارتباط بين قدرتها در عرصة جهاني بوده كه پيدايش آنها تمام هبستگي‌هاي سياسي و اقتصادي بين ملتهاي صنعتي‌شده و در حال توسعه را برهم زد.بدبيني‌هاي ناشي از تغييرات در بازار نفت در جريان ده ساله اخير سبب شده‌بود كه جنبه‌هاي واقعي جغرافيايي و اقتصادي و ابتكار تأسيس اين سازمان توسط كشورهاي صادركنندة نفت و انعكاس آن در كشورهاي مصرف‌كننده نفت مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد. اين نكتة مهم را در اين مورد بايد يادآور شد كه منابع نفتي بطور نامساوي در سطح جهان توزيع شده‌است در ابتداي سال ۱۹۸۰ تقريباً ذخيرة جهاني نفت ۹۰ ميليارد تن را تشكيل مي‌داد كشورهاي خاورميانه در اين زمينه قسمت اعظم را دارا مي‌باشند.عربستان سعودي به تنهايي و با در دست داشتن حدود ۵۵ درصد از اين ذخاير نزديك به يك‌چهارم حوزه نفتي جهان را دارا مي‌باشد.

اگر به منابع خاور نزديك منابع موجود در آفريقا و آمريكاي لاتين را هم بيافزائيم مشاهده مي‌شود كه قريب سه چهارم ذخائر نفتي در كشورهاي جهان سوم قرار دارد در عوض به استثناي كشورهاي اتحاد جماهيرشوروي و ايالات متحدة آمريكا كشورهاي بزرگ صنعتي مخصوصاً كشورهاي اورپاي غربي و ژاپن از ذخاير هيدوركاربور محروم هستند.در طي سالهاي ۱۹۵۰ و سالهاي بعد به تدريح نفت به عنوان منبع اصلي انرژي جايگزين ذغال مي‌شود براي جوابگويي به رشد سرسام‌آور تقاضاهاي مواد نفتي توليد جهاني كه در سال ۱۹۵۰ به ميزان ۵۲۵ ميليون تن بود در سال ۱۹۶۰ متجاوز از يك ميليارد تن و بعداً در سال ۱۹۶۹ دوميليارد تن و در سال ۱۹۷۹ حدود ۲۵/۳ ميليارد تن رسيد كه ۴۵ درصد  جمع انرژي مصرفي جهان را شامل مي‌شد پديدة تمركز جغرافيايي كه وضع ذخائر نفتي را از نظر مصرف مشخص مي‌سازد بدين ترتيب است كه كشورهاي صنعتي وابسته به o.c.d و كشورهاي اورپاي شرقي به تنهايي ۸۰ درصد توليدات نفتي در جهان را به خود جذب مي‌كند در مقابل احتياجات انرژي كشورهاي توسعه يافته كشورهاي صادركنندة نفت كه همگي در جرگه كشورهاي در حال توسعه هستند قرار دارند كه داراي قدرت اقتصادي و سياسي مهمي بوده و ابتكارهاي متحده اوپك opec . در جريان سالهاي اخير مبين آنها هستند.

 

فهرست مطالب

 

« پيشگفتار»         ۲

« مقدمه‌اي دربارة اوپك»      ۴

« از اساس تا تأسيس»          ۸

پايه‌هاي تاريخي بازار نفت بين‌المللي نفت           ۸

به مخاطره‌انداختن پايه‌هاي ابتدايي       ۱۵

« عملكرد ۲۷ ساله اول اوپك»           ۲۰

دوره اول عملكرد سالهاي ۷۳-۱۹۶۰ :  ۲۱

دوره دوم سالهاي ۷۸-۱۹۷۳ :            ۲۲

دوره سوم شوك سوم نفتي سالهاي ۱۹۸۹-۱۹۷۹ :            ۲۳

دورة چهارم اشتباه بزرگ سالهاي ۸۶-۱۹۸۵ :     ۲۵

دورة پنجم: بازگشت به خويش:‌           ۳۴

كنفرانس لندن مارس۱۹۸۳                       كنفرانس ژنو اكتبر ۱۹۸۴          ۳۷

« اوپك حالت دفاعي به يك حالت تهاجمي»         ۳۸

هدف ابتدائي         ۴۰

تحكيم عوايد مالي كشورهاي توليدكننده  ۴۰

ابتكارات ليبي        ۴۲

اوپك از نيروي خود آگاه مي‌شود         ۴۲

روابط جديد قدرتها  ۴۶

افزايش قيمت اعلان‌شده        ۴۶

ادامه تهاجم اوپك    ۵۲

كنترل توليد نفت    ۵۲

آينده سياسي اوپك   ۵۶

۱- اوپك در مقابل دنياي غرب            ۵۷

شرايط مقابله         ۵۷

پايه‌هاي همكاري:   ۶۱

۲- اوپك در مقابل دنياي سوم ۶۴

اوپك در مقابل خود ۶۷

نيروي اسلام         ۶۸

قطع رابطه ايران    ۷۰

تلاش بي‌طرفي      ۷۲

اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت( اوپك)         ۷۶

فصل اول: سازمان و اهداف  ۷۶

فصل دوم: عضويت            ۷۸

فصل سوم: اركان   ۷۹

هيأت عامل           ۸۳

دبيرخانه  ۸۷

فصل چهارم جلسات مشورتي و ارگان تخصصي  ۹۴

فصل پنجم: مقررات مالي      ۹۶

قصل ششم: مقررات الحاقي    ۹۶

 

منابع

 

  • اوپك و ديدگاههاي آينده/ محمد سرير
  • اقتصاد نفت/خانم فيروزه خلعتبري
  • سازمان كشورهاي صادركننده نفت/لوئيچ و ليبومير

Organization of petroleum Exporting Countries ( OPEC)

  • سقوط ۷۹/پل‌اميل اردمن / چاپ اول ۱۹۷۷
  • The Crash Of 79/Paul Emeel Ardman/F.P 1977

Washingtone D

نفت اوپک پایان نامه اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک

 

اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپک

 

در كنفرانس بغداد در سپتامبر ۱۹۶۰ كه سبب پيدايش سازمان كشورهاي صادركنندة نفت اوپك Opec 1 شد. يكي از بنيانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو ۲ كه وزير ونزوئلائي اظهار داشت ما در حال ساختن تاريخ هستيم.براي مجامع بين‌المللي سيزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهيم واقعي اين اظهارات پي ببرد. حوادث اكتبر ۱۹۷۳ در حقيقت يك مرحلة برجسته از تجديدنظر قاطع در ارتباط بين قدرتها در عرصة جهاني بوده كه پيدايش آنها تمام هبستگي‌هاي سياسي و اقتصادي بين ملتهاي صنعتي‌شده و در حال توسعه را برهم زد.بدبيني‌هاي ناشي از تغييرات در بازار نفت در جريان ده ساله اخير سبب شده‌بود كه جنبه‌هاي واقعي جغرافيايي و اقتصادي و ابتكار تأسيس اين سازمان توسط كشورهاي صادركنندة نفت و انعكاس آن در كشورهاي مصرف‌كننده نفت مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد. اين نكتة مهم را در اين مورد بايد يادآور شد كه منابع نفتي بطور نامساوي در سطح جهان توزيع شده‌است در ابتداي سال ۱۹۸۰ تقريباً ذخيرة جهاني نفت ۹۰ ميليارد تن را تشكيل مي‌داد كشورهاي خاورميانه در اين زمينه قسمت اعظم را دارا مي‌باشند.عربستان سعودي به تنهايي و با در دست داشتن حدود ۵۵ درصد از اين ذخاير نزديك به يك‌چهارم حوزه نفتي جهان را دارا مي‌باشد.

اگر به منابع خاور نزديك منابع موجود در آفريقا و آمريكاي لاتين را هم بيافزائيم مشاهده مي‌شود كه قريب سه چهارم ذخائر نفتي در كشورهاي جهان سوم قرار دارد در عوض به استثناي كشورهاي اتحاد جماهيرشوروي و ايالات متحدة آمريكا كشورهاي بزرگ صنعتي مخصوصاً كشورهاي اورپاي غربي و ژاپن از ذخاير هيدوركاربور محروم هستند.در طي سالهاي ۱۹۵۰ و سالهاي بعد به تدريح نفت به عنوان منبع اصلي انرژي جايگزين ذغال مي‌شود براي جوابگويي به رشد سرسام‌آور تقاضاهاي مواد نفتي توليد جهاني كه در سال ۱۹۵۰ به ميزان ۵۲۵ ميليون تن بود در سال ۱۹۶۰ متجاوز از يك ميليارد تن و بعداً در سال ۱۹۶۹ دوميليارد تن و در سال ۱۹۷۹ حدود ۲۵/۳ ميليارد تن رسيد كه ۴۵ درصد  جمع انرژي مصرفي جهان را شامل مي‌شد پديدة تمركز جغرافيايي كه وضع ذخائر نفتي را از نظر مصرف مشخص مي‌سازد بدين ترتيب است كه كشورهاي صنعتي وابسته به o.c.d و كشورهاي اورپاي شرقي به تنهايي ۸۰ درصد توليدات نفتي در جهان را به خود جذب مي‌كند در مقابل احتياجات انرژي كشورهاي توسعه يافته كشورهاي صادركنندة نفت كه همگي در جرگه كشورهاي در حال توسعه هستند قرار دارند كه داراي قدرت اقتصادي و سياسي مهمي بوده و ابتكارهاي متحده اوپك opec . در جريان سالهاي اخير مبين آنها هستند.

 

فهرست مطالب

 

« پيشگفتار»         ۲

« مقدمه‌اي دربارة اوپك»      ۴

« از اساس تا تأسيس»          ۸

پايه‌هاي تاريخي بازار نفت بين‌المللي نفت           ۸

به مخاطره‌انداختن پايه‌هاي ابتدايي       ۱۵

« عملكرد ۲۷ ساله اول اوپك»           ۲۰

دوره اول عملكرد سالهاي ۷۳-۱۹۶۰ :  ۲۱

دوره دوم سالهاي ۷۸-۱۹۷۳ :            ۲۲

دوره سوم شوك سوم نفتي سالهاي ۱۹۸۹-۱۹۷۹ :            ۲۳

دورة چهارم اشتباه بزرگ سالهاي ۸۶-۱۹۸۵ :     ۲۵

دورة پنجم: بازگشت به خويش:‌           ۳۴

كنفرانس لندن مارس۱۹۸۳                       كنفرانس ژنو اكتبر ۱۹۸۴          ۳۷

« اوپك حالت دفاعي به يك حالت تهاجمي»         ۳۸

هدف ابتدائي         ۴۰

تحكيم عوايد مالي كشورهاي توليدكننده  ۴۰

ابتكارات ليبي        ۴۲

اوپك از نيروي خود آگاه مي‌شود         ۴۲

روابط جديد قدرتها  ۴۶

افزايش قيمت اعلان‌شده        ۴۶

ادامه تهاجم اوپك    ۵۲

كنترل توليد نفت    ۵۲

آينده سياسي اوپك   ۵۶

۱- اوپك در مقابل دنياي غرب            ۵۷

شرايط مقابله         ۵۷

پايه‌هاي همكاري:   ۶۱

۲- اوپك در مقابل دنياي سوم ۶۴

اوپك در مقابل خود ۶۷

نيروي اسلام         ۶۸

قطع رابطه ايران    ۷۰

تلاش بي‌طرفي      ۷۲

اساس‌نامه سازمان كشورهاي صادركننده نفت( اوپك)         ۷۶

فصل اول: سازمان و اهداف  ۷۶

فصل دوم: عضويت            ۷۸

فصل سوم: اركان   ۷۹

هيأت عامل           ۸۳

دبيرخانه  ۸۷

فصل چهارم جلسات مشورتي و ارگان تخصصي  ۹۴

فصل پنجم: مقررات مالي      ۹۶

قصل ششم: مقررات الحاقي    ۹۶

 

منابع

 

  • اوپك و ديدگاههاي آينده/ محمد سرير
  • اقتصاد نفت/خانم فيروزه خلعتبري
  • سازمان كشورهاي صادركننده نفت/لوئيچ و ليبومير

Organization of petroleum Exporting Countries ( OPEC)

  • سقوط ۷۹/پل‌اميل اردمن / چاپ اول ۱۹۷۷
  • The Crash Of 79/Paul Emeel Ardman/F.P 1977

Washingtone D

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :