ارس فایل » نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی
زیبائی در فرا رفتن از روزمره‌گی‌هاست. (ورنر هفته)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 33 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی</span>

نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی

 

تحقیق نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی

 

پس از یازده سپتامبر، پژوهش‌های مربوط به تأثیرات روانی تروریسم چند برابر شده‌اند. تماس رسانه‌ای با تروریسم یکی از عوامل اصلی چنین تأثیراتی است. با این حال، در زمینة پژوهش‌هایی که انعطاف‌پذیری مردم در قبال تماس رسانه‌ای با تهدید تروریستی را پیش از ضربة روانی و عاطفی بررسی کنند، دچار کمبود هستیم. این مقاله الگوی [مدل] مفهومیِ هشت بعدیِ مسائل مرتبط با تروریسم را بررسی می‌کند که برای انعطاف‌پذیری اجتماعی- روانی در برابر تروریسم دارای اهمیت هستند. نتایج پژوهش (۱۰۴۰=n) به صورت شاخصی از مسائل مرتبط با تروریسم برای شهر کاشان در فاصله زمانی آذر ماه تا دی ‌ماه ۱۳۸۸ ارائه شده است. این نتایج به استفادة رسانه‌ای مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت نیز مربوط هستند. نتایج پژوهش، پیامدهای روانی تهدید تروریستی را به صورت “جست‌وجوی اطلاعات در رسانه‌ها، ادراک خطر و سطوح هراس” نشان می‌دهد. نقش مهم ارتباطات دولتی، ابهام حمایت اجتماعی و نتایج متضاد ناشی از تلویزیون و اینترنت نیز نشان داده شده است.

شاخص مسائل مرتبط با تروریسم در زمینۀ انعطاف‌پذیری روانی- اجتماعی ما تحلیل را با تحلیل عناصر اصلی آغاز کرده تا ۱۹۹ متغیر را کاهش داده و دسته‪بندی کردیم. در نتیجه الگوی مفهومی اولیه به الگوی تجربی با ۷۳ متغیر تبدیل شد (منهای متغیر اجتماعی- جمعیتی). بر مبنای تحلیل عناصر اصلی و روش آلفای کرون‌باخ برای تعیین قابلیت اطمینان مقیاس، جدول ۱ تهیه شد که یازده مفهوم ذیل را نشان می‪دهد: آگاهی، آمادگی دولت، کمیت و کیفیت اطلاعاتی دولتی، جست‌و‌جوی اطلاعات در رسانه‪ها، رفتار آماده‌سازی فردی، گفت‌وگو با دیگران، فاصلۀ ذهنی، هراس در مکان‪باید دانست که به‌طور دقیق چه مفاهیمی با سطوح بالاتر هراس و خطرپذیری ادراکی (خطرپذیری x هراس: ۳۸۶/۰=r) همبستگی دارند. به عنوان مثال، “مالیات ترور” می‌تواند به اقتصاد (اعتماد مصرف‌کننده، نیاز داخلی) در کشوری که امتیاز بالایی در این دو بُعد کسب کند، آسیب بزند. چنین همبستگی‌هایی در وضعیت‌های ذیل روی داد: فقدان کمیت (۱۴۳/-=r و ۰۹۵/-=r) و کیفیت (۱۲۷/-=r و ۱۴۹/-=r) اطلاعات دولتی، جست‌و‌جوی مردم برای کسب اطلاعات (۳۰۷/=r و ۲۱۷/=r) و آمادگی برای محافظت (۳۰۹/=r و ۴۸۳/=r)، گفت‌و‌گوی مردم در خصوص موضوع (تقویت هراس‌های یکدیگر و ۲۱۵/=r و ۰۹۷/=r) و هنگامی‌که مردم فاصله‌های ذهنی پایین‌تر نشان بدهند (۲۳۹/-=rو ۰۸۲/-=r). مجموعۀ متغیرهای یاد شده نشان‌دهندۀ مکان ایده‌آلی برای دخالت مؤثر دولت است. اگر دولت بتواند اعتماد‌سازی کند، هراس ادراکی و رفتارهای غیر ضروری آماده‌سازی مردم نیز کاهش می‌یابد..

 

فهرست مطالب

 

نقش و جایگاه رسانه‌ها در مقابله با تهدیدات تروریستی       ۱

چکیده     ۱

ضربۀ روحی، تروریسم و نمایش رسانه‪ای ۳

انعطاف‌پذیری       ۵

روششناسی           ۷

نمونۀ تحقیق         ۱۱

نتایج و بحث در بارة آنها      ۱۲

دغدغه شخصی      ۱۹

هراس و خطرپذیری ادراکی  ۲۰

حمایت اجتماعی     ۲۰

استفاده عمومی از رسانه‌ها    ۲۲

نتیجه‌گیری           ۲۲

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :