ارس فایل » تعهد سازمانی بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد | دانلود رایگان پایان نامه
آنكه می تواند، انجام می دهد، آنكه نمی تواند انتقاد می كند. (جرج برنارد شاو)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 53 حجم فایل (مگابایت) : 0.2 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">تعهد سازمانی بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد | دانلود رایگان پایان نامه</span>

تعهد سازمانی بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد

 

تحقیق بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد

 

هر سازمان برای توسعه خود نیاز به کارکنانی متخصص، کاردان،متعهد دارد، مسلما افرادی که به سازمان خود متعهد باشند می توانند نه تنها کارایی سازمان را افزایش دهند بلکه زمینه ساز رشد و توسعه سازمان نیز باشند.این تحقیق پیرامون میزان تاثیر نگرش فرهنگی افراد (مرد سالار یا زن سالار بودن، فردگرا یا جمع گرا بودن و …) بر تعهد سازمانی آنها است که در آن تاثیر ویژگی های فردی سن،جنس،میزان تحصیلات،نوع استخدام و وضعیت اشتغال نیز در نظر گرفته شده است.جامعه آماری این تحقیق پرسنل کارخانه ماشین سازی اراک می باشد که تعداد ۱۰۵ نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و از طریق پرسشنامه نگرش های فرهنگی ها فستد و پرسشنامه تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از بررسی پرسشنامه ها، فرضیه های آماری این تحقیق را با استفاده از نرم افزارهای آماری  و استفاده از آزمون های تی استودنت (t)، کای – اسکور (x2) و فیشر (F) مورد آزمون قرار داده و به بیان نتایج پرداخته شده است.

در یک سازمان فرهنگ نقش های متفاوتی ایفا می کند و وظایف گوناگونی دارد. از جمله این وظایف آن است که فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می سازد. سازمانهایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت بیشتری می کنند. منظور از تعهد سازمانی پیوند و وابستگی روانی به سازمان است که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری  باور به ارزش های سازمانی جای دارد و در نهایت با استفاده از نظام متعهد بالا می توان به یک عملکرد خوب دست یافت و بهره وری را در مکانیزم یک سیستم افزایش داد.     فرهنگ واژه ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته ی مردم شناسی آن را به کار می برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آنچنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می برند.فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای  مردم شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر(۱۹۱۷-۱۸۳۲) مردم شناس انگلیسی صورت گرفت.به صورت خیلی کلی فرهنگ عبارتست از کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کند.به عقیده ی ادگار شاین فرهنگ را می توان به عنوان  یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می آورد می تواند به وضوح چگونگی به وجود درآمدن، جای گرفتن و توسعه ی آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفود خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده:    ۷

فصل اول            ۸

بیان مسئله :          ۱۰

اهمیت موضوع:    ۱۱

ضرورت تحقیق:    ۱۴

هدف تحقیق:         ۱۴

فرضیات اصلی تحقیق:        ۱۴

تعریف اصطلاحات آماری:    ۱۵

آزمون فرض آماری:           ۱۵

فصل دوم ۱۶

مقدمه :   ۱۶

تعریف فرهنگ :    ۱۷

مفهوم فرهنگ:      ۱۸

مفهوم فرهنگ سازمانی :      ۱۹

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی :         ۲۱

پیشینه تحقیقاتی :    ۲۳

فصل سوم            ۲۵

مقدمه:    ۲۵

روش تحقیق:        ۲۶

تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها (تحقیق توصیفی): ۲۷

تعیین حجم نمونه:   ۲۸

روش های نمونه گیری:       ۲۸

جامعه آماری         ۲۹

نمونه آماری         ۲۹

ابزار و سنجش و گردآوری   ۲۹

نحوه ورود داده ها در SPSS  ۳۰

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری :      ۳۱

روش گردآوری اطلاعات      ۳۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۳۳

محدودیت های تحقیق          ۳۳

فصل چهارم          ۳۴

مقدمه     ۳۴

تعهد سازمانی بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد

 

تحقیق بررسی تاثير نگرش های فرهنگی بر تعهد سازمانی افراد

 

هر سازمان برای توسعه خود نیاز به کارکنانی متخصص، کاردان،متعهد دارد، مسلما افرادی که به سازمان خود متعهد باشند می توانند نه تنها کارایی سازمان را افزایش دهند بلکه زمینه ساز رشد و توسعه سازمان نیز باشند.این تحقیق پیرامون میزان تاثیر نگرش فرهنگی افراد (مرد سالار یا زن سالار بودن، فردگرا یا جمع گرا بودن و …) بر تعهد سازمانی آنها است که در آن تاثیر ویژگی های فردی سن،جنس،میزان تحصیلات،نوع استخدام و وضعیت اشتغال نیز در نظر گرفته شده است.جامعه آماری این تحقیق پرسنل کارخانه ماشین سازی اراک می باشد که تعداد ۱۰۵ نفر از آنها به روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب و از طریق پرسشنامه نگرش های فرهنگی ها فستد و پرسشنامه تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند. پس از بررسی پرسشنامه ها، فرضیه های آماری این تحقیق را با استفاده از نرم افزارهای آماری  و استفاده از آزمون های تی استودنت (t)، کای – اسکور (x2) و فیشر (F) مورد آزمون قرار داده و به بیان نتایج پرداخته شده است.

در یک سازمان فرهنگ نقش های متفاوتی ایفا می کند و وظایف گوناگونی دارد. از جمله این وظایف آن است که فرهنگ سازمانی تعهد گروهی را آسان می سازد. سازمانهایی که دارای فرهنگ قوی و توانمند هستند، کارکنان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت بیشتری می کنند. منظور از تعهد سازمانی پیوند و وابستگی روانی به سازمان است که در آن احساس درگیر بودن شغلی، وفاداری  باور به ارزش های سازمانی جای دارد و در نهایت با استفاده از نظام متعهد بالا می توان به یک عملکرد خوب دست یافت و بهره وری را در مکانیزم یک سیستم افزایش داد.     فرهنگ واژه ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته ی مردم شناسی آن را به کار می برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آنچنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می برند.فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای  مردم شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمه فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر(۱۹۱۷-۱۸۳۲) مردم شناس انگلیسی صورت گرفت.به صورت خیلی کلی فرهنگ عبارتست از کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می کند.به عقیده ی ادگار شاین فرهنگ را می توان به عنوان  یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه کرده است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می آورد می تواند به وضوح چگونگی به وجود درآمدن، جای گرفتن و توسعه ی آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفود خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده:    ۷

فصل اول            ۸

بیان مسئله :          ۱۰

اهمیت موضوع:    ۱۱

ضرورت تحقیق:    ۱۴

هدف تحقیق:         ۱۴

فرضیات اصلی تحقیق:        ۱۴

تعریف اصطلاحات آماری:    ۱۵

آزمون فرض آماری:           ۱۵

فصل دوم ۱۶

مقدمه :   ۱۶

تعریف فرهنگ :    ۱۷

مفهوم فرهنگ:      ۱۸

مفهوم فرهنگ سازمانی :      ۱۹

تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی :         ۲۱

پیشینه تحقیقاتی :    ۲۳

فصل سوم            ۲۵

مقدمه:    ۲۵

روش تحقیق:        ۲۶

تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها (تحقیق توصیفی): ۲۷

تعیین حجم نمونه:   ۲۸

روش های نمونه گیری:       ۲۸

جامعه آماری         ۲۹

نمونه آماری         ۲۹

ابزار و سنجش و گردآوری   ۲۹

نحوه ورود داده ها در SPSS  ۳۰

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری :      ۳۱

روش گردآوری اطلاعات      ۳۳

روش تجزیه و تحلیل داده ها  ۳۳

محدودیت های تحقیق          ۳۳

فصل چهارم          ۳۴

مقدمه     ۳۴

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :