ارس فایل » ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر
عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند. (دیزرائیلی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : تحقیق تعداد صفحات : 62 حجم فایل (مگابایت) : 0.4 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر</span>

ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر

 

تحقیق ويژگيهای يک نظام آماری مؤثر 

 

قانوني بودن و اعتبار از ارزشهاي اصلي نظام آماري مؤثر مي باشند .  منظور از قانوني بودن قضاوت اجتماعي است مبني بر اينكه فعاليت نظام آماري به مصلحت كشور بوده و در حقيقت براي مقاصد ضروري بكار رود . هنگاميكه قانوني بودن در عمل اساس بودجه ريزي دولتي باشد نقش آن پررنگ تر خواهد شد : اين قانوني بودن هماهنگي هاي اساسي را بدنبال خواهد داشت .اعتبار نظام آماري نقش اساسي در تعيين ارزش براي استفاده كنندگان كالاي ويژه اي كه اطلاعات آماري ناميده مي شود ايفا مي كند . در واقع تعداد كمي از استفاده كنندگان هستند كه مستقيمأ اطلاعات منتشر شده از سوي مراكز آماري را معتبر بدانند . از آنجائيكه اطلاعاتي كه مطمئن نباشد بي ارزش است ، در نتيجه ارزش اطلاعات كاربردي بستگي به اعتبار آن نظام آماري دارد . اين اعتبار مي تواند در هر زماني در دو زمينه بنيادي ؛ نشر آمارها بر اساس روش شناسي نا مناسب يا وابستگي سياسي واحد توليد كننده آمار ؛ با چالش روبرو باشد . از آنجائيكه سازمانهاي توليد كننده  آماري بايستي هر روزه اولويتهاي خود را شامل طراحي پرسشنامه ها ، انتشار نشريات و … انتخاب كنند ، اين انتخابها بطور اجتناب ناپذيري با ارزش بوده و مهمتر از آن اينكه آن سازمانها بايستي بطور اثبات پذيري براي انتخابهايي بدون گرايشهاي سياسي تلاش كنند . موضوع ارزشهاي سياسي موضوعي فراگير بوده و ابعاد مختلف آن اساس عملي همه بخشهاي بعدي خواهد بود.

يقينا مراكز علمي ودانشگاهي كه به ويژه از علم آماردر جهت تصميم سازيها و پيش بيني ها  وبرنامه ريزيهاي مهم استفاده مي كنند ، جايگاه ويژه اي دارند.بخصوص در شرايط فعلي كه   نظر ي به آينده بعد از سال ۱۴۰۰ به طور جد از سوي مسولين رده هاي بالاي مملكتي مد نظر مي باشد، پيش بيني ها خصوصا درمواردي نظير جمعيت ، مصرف انرژي ، مصرف آب ،كالاهاي اساسي مثل گندم ،حمل ونقل و… قطعا بايستي علمي وبا درجه اطمينان قابل قبولي باشند.اين امر محقق نخواهد شد مگر با استفاده درست و صحيح از علم آماركه امروزه توسعه روزافزوني يافته است .تعامل مراكزعلمي وآماري استاني با دانشگاه خيلي كم است اما گونه اي رفتار مي شود كه به نظر مي رسد هيچ مشكلي وجود نداردويا شايدبهتر باشد گفته شود كه صورت مسئله را پاك كرده اند،  به عقيده بنده ارتباط مستمر و بويژه صميمانه مراكز اجرايي ودانشگاه بسترخوبي براي همكاري ايجاد مي نمايد.در اين راستا نقش مديريت اساسي است ، به اين معني كه هر گاه بهروري در مراكز اجرايي هميشه مد نظر باشد  قاعدتا اين همكاري ايجادمي شود.   برنامه ريزي و سياستگذاريها و مديريت علمي در يك جامعه بدون استفاده و اتكاء به آمار و اطلاعات صحيح و بهنگام ميسر نمي باشد . با وجود اينكه طي سالهاي اخير گامهاي نسبتا خوبي در جهت تعيين جايگاه آمار و رفع مشكلات  نظام آماري كشور برداشته شده ، اما مقوله آمار همچنان با تنگناهايي مانند ضعف فرهنگ آماري در سطوح مختلف جامعه ، چند گانگي در توليد آمار ، نبود يك نظام آمارهاي ثبتي كار آمد ، كمبود و يا نبود نيروي متخصص آماري و فقدان تشكيلات و مرجع آماري مشخص در بسياري از دستگاههاي اجرايي روبرو مي باشد . هر چند در استمرار حركتهاي صورت گرفته در جهت رفع تنگناهاي نظام آماري ، شورايعالي اداري در جلسه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۸۲ ايجاد واحد آمار و منابع اطلاعات در دستگاههاي اجرايي ملي و استاني را مورد تصويب قرار داده است ، اما تحقق اين مصوبه مستلزم عنايت ويژه و پيگيري مجدانه مسئولين و مديران محترم دستگاههاي اجرايي خواهد بود.

 

فهرست مطالب

 

۱-  حفاظت از ارزشهاي اصلي           ۱

محرميت  ۲

۲-حفاظت از حريم خصوصي            ۲

استفاده از روش شناسي بررسي منطقي  ۳

۳-رعايت اصل بيطرفي       ۴

اخبـار و اطلاعات آماري دستگاههـاي اجرايي استـان         ۱۳

دانشگاه پيام نور تاكستان:      ۱۵

شركت مخابرات استان قزوين ۱۸

اداره كل منابع طبيعي استان قزوين      ۲۰

كارگروه بانوان و جوانان استان          ۲۱

بخش بهداشت و مددكاري اجتماعي      ۲۶

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قزوين      ۳۰

مركز پزشكي قانوني استان قزوين       ۳۳

اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قزوين :      ۳۵

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قزوين           ۳۵

سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان قزوين     ۳۷

سازمان ثبت اسناد و املاك استان قزوين            ۳۷

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مركز قزوين:         ۳۸

اداره كل كميته امداد امام خميني (ره)    ۴۰

اداره كل بهزيستي استان قزوين           ۴۱

شركت بيمه آسيا – شعبه قزوين          ۴۲

اداره كل تربيت بدني استان قزوين       ۴۳

مقـدمه     ۵۹

((فرم نظر سنجي خبرنامه آماري استان قزوين))  ۶۱

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :