ارس فایل » پایان نامه اخلاق اسلامی
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد. (سقراط)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 465 حجم فایل (مگابایت) : 1 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه اخلاق اسلامی</span>

پایان نامه اخلاق اسلامی

 

اخلاق اسلامی

 

اسلام ديني است كه تنها به يك سلسله پندها و اندرزهاي فردي اكتفا نكرده است، بلكه ديني جامع و همه جانبه است كه آنچه را كه فرد و جامعه بدان نيازمند است، آنرا به عنوان يك واجب، فرض نموده‌است. براين اساس متناسب با اهميت خاصي كه يك علم برسرنوشت فرد و جامعه دارد مورد تأكيد و ترغيب اسلام واقع گشته است و دانشمندان مسلمان خويش را ملزم به تدوين و تبويب آن علم در مقام تئوري و نظري كرده‌اند. علم اخلاق از جمله علومي است كه همواره مورد توجه فرهيختگان مسلمان بوده‌است، كه به مقتضاي زمان و نوع گرايش بدان پرداخته‌اند. نوشته حاضر، تحقيقي اجمالي بر علم اخلاق اسلامي است.«اخلاق» جمع «خُلق» و به معناي نيرو و سرشت باطني انسان است كه تنها با ديده بصيرت و غير ظاهر قابل درك است. در مقابل، «خَلق» به شكل و صورت محسوس و قابل درك با چشم ظاهر، گفته مي شود. همچنين «خُلق» را نفساني راسخ نيز مي گويند كه انسان، افعال متناسب با آن صفت را بي درنگ، انجام مي دهد. مثلاً فردي كه داراي «خُلق شجاعت» است، در رويارويي با دشمن، ترديد به خود راه نمي دهد. اين حالت استوار دروني ممكن استبه طور طبيعي، در فردي به طور طبيعي، ذاتي و فطري وجود داشته باشد؛ مانند كسي كه به سرعت عصباني مي شود و يا به اندك بهانه اي شاد مي گردد. منشأهاي ديگر خُلق، وراثت و تمرين و تكرار است؛ مانند اينكه نخست با ترديد و دودلي اعمال شجاعانه انجام مي دهد، تا به تدريج و براثر تمرين، در نفس او صفت راسخ شجاعت به وجود مي آيد، شجاعت مي ورزد.زندگي اردويي يك زندگي موقت و اجتماعي است كه غالباً به اراده خود افراد و براي زمان محدودي به وجود مي آيد . طبيعت اين نوع زندگي و اجتماع اقتضا مي كند كه كارها و تصميم گيريها حتي الامكان به صورت جمعي و همراه با شور و مشورت باشد . مسلماً وقتي همه افراد اردو احساس كنند كه به نوعي در برپايي اجتماع كوچك خود سهيم هستند ، بسياري از اختلاف ها و نزاع ها  از بين خواهد رفت ، بدبيني ها اصلاً به وجود نخواهد آمد، سوء تفاهمها مطرح نخواهد شد و خلاصه فضايي مملو از صفا و خلوص همراه با تلاش عمومي پيدا خواهد شد . اصولاً مشورت كردن از نظر روانشناسي، نوعي شخصيت دادن به ديگري است . مردي كه در خانه كارها را با مشورت همسرش انجام مي دهد و يا بعكس خانمي كه بدون مشورت با شوهرش اقدامي نمي كند، معنايش اين است كه هر دو در واقع  به يكديگر بها مي دهند و به شخصيت هم احترام مي گذارند كه اين خود در تحكيم اساس خانواده، امري حياتي است . كسي كه باب « مشورت » را بر خود بسته است، در واقع پنجره و روزنه تماس با عالم انديشه ها و افكار ديگران را بر خود مسدود نموده و اين برخاسته از نوعي غرور و خودبيني است .

واژه مقدسي است كه زياد شنيده ، گفته و خوانده ايم ! و گاه چه با آب و تاب هم از آن دم مي زنيم ! اما، بي تعارف بايد گفت : فاصله «شعار» تا «عمل» به اندازه «عدم» تا «وجود» است ! ايثار عمل است نه شعار، و ايثار گر كسي ايت كه ايثار «ميكند»، نه آنكه از ايثار «مي گويد» .

«ايثار» فضيلت بزرگي است كه از «كوچك» ها آغاز مي شود .درست است كه جان فدا كردن در راه خدا، ايثار بزرگي است، اما بايستي آنرا از كوچكها آغاز كرد . عمل مردي كه بر سر سفره غذا از لقمه لذيذي مي گذرد و آن را به فرزند يا همسرش مي دهد، نوعي ايثار است . فردي كه سهميه مرغ و تخم مرف خود را به همسايه بچه دارش مي دهد در واقع ايثار مي كند . و آنكس كه در زمستان سرد ، سرما را تحمل مي كند و سهميه نفتش را به خانواده فقير و مستمندي مي دهد، يك ايثارگر است . به هر حال ايثار مراتبي دارد و هر كس ممكن است مرتبه اي از آن را دارا باشد . ايثار از صفاتي است كه در جمع مطرح مي شود و زمينه آن در رابطه فرد با ديگران به وجود مي آيد چرا كه ايثار به معناي مقدم داشتن ديگران بر خود در موارد نفع و مقدم داشتن خود بر ديگران در موارد ضرر است . زندگي اردويي – چنانكه در مقدمه بدان اشارت شد – ميدان ورزش است، ورزش روحي و رواني، و محيط مناسبي است براي تمرينها و رياضتهاي اخلاقي از جمله «ايثار» .

 

فهرست مطالب

 

اخلاق اسلامي       ۱

مقدمه     ۱

ضرورت علم اخلاق:           ۱

علوم اسلامي :       ۲

علم اخلاق:           ۳

پيشينه علم اخلاق:  ۴

ويژگيهاي نظام اخلاقي اسلام: ۶

مفهوم لغوي واژه اخلاق       ۷

تعريف علم اخلاق   ۸

تعاون و همكاري    ۱۰

شور و مشورت در كارهاي جمعي       ۱۲

مشاوره و مبارزه با استبداد راي          ۱۴

ايجاد و تقويت روحيه خدمت به ديگران            ۱۷

كليت قواعد اخلاقي ۳۱

رابطه بايد و هست  ۳۲

نظام اخلاقي اسلام  ۳۳

ارزش اخلاق         ۳۵

ضرورت و هدف فلسفه اخلاق اسلامي  ۳۶

فلسفه اخلاق همچون علم در فرهنگ اسلامي       ۳۸

رابطه فلسفه اخلاقي با علوم ديگر        ۳۸

نقد مكاتب گوناگون در فلسفه اخلاق غرب          ۳۹

بايسته‌هاي فلسفه اخلاق اسلامي           ۳۹

۱- فقه    ۴۰

۲- فلسفه فقه         ۴۱

۱- اخلاق ۴۱

۲- علم اخلاق        ۴۲

۳- فلسفه اخلاق     ۴۴

۴- اخلاق اسلامى   ۴۴

مقايسه گزاره‏هاى فقهى و اخلاقى         ۴۴

الف – ماهيت گزاره‏هاى فقهى:            ۴۴

ب – ماهيت گزاره‏هاى اخلاقى            ۴۶

ج – منشا الزام در گزاره‏هاى اخلاقى     ۴۸

فصل‏سوم:            ۴۹

شباهتها و تفاوتهاى فقه و اخلاق          ۴۹

الف – شباهتهاى فقه و اخلاق  ۴۹

ب: تفاوتهاى فقه و اخلاق      ۵۲

ايثار و ايثارگري    ۵۵

ايثار ايثار ايثار      ۵۵

عفو و خطاپوشي    ۵۷

تقسيم كار ، مديريت و برنامه ريزي در اردوها    ۵۹

رعايت قانون        ۶۲

واقع بيني و جلوه اي از توقعات بيجا    ۶۴

تقويت روابط عاطفي سالم     ۶۵

مجالست و دوستي در اخلاق اسلامي    ۶۶

خوشرويي            ۷۰

خوشگويي           ۷۱

تعريف علم اخلاق   ۷۳

پى‏نوشتها ۷۵

دسته بندى مسائل اخلاقى      ۷۶

اخلاق نيك و بد در قرآن       ۷۶

پيشگفتار (روش بحث)         ۷۶

تعريف اخلاق        ۷۹

دسته بندى مسائل اخلاقى      ۸۰

طرح مورد نظر و شرح آن    ۸۴

اخلاق استاد          ۸۷

اخلاق تعليم و تربيت           ۸۸

نور علم   ۹۲

وظايف طالب علم   ۹۳

تعليم       ۹۹

وظايف اخلاقى معلم            ۱۰۰

روش‏شناسى علم اخلاق        ۱۰۵

رابطه دين و اخلاق ۱۰۹

تفاوت اخلاق و تعليم و تربيت            ۱۱۵

تفاوت اخلاق و حقوق          ۱۱۹

تفاوت اخلاق و فقه ۱۲۳

تفاوت اخلاق و آداب           ۱۲۶

تفاوت اخلاق و عرفان         ۱۲۹

تفاوت اخلاق و فلسفه اخلاق  ۱۳۲

مبادى و پيش فرض‏هاى علم اخلاق      ۱۳۴

۱ – اختيار            ۱۳۴

۲ – تغيير پذيرى اخلاق انسان            ۱۳۷

۱- ملكه   ۱۴۲

۲ – فضيلت و رذيلت           ۱۴۳

تعريف علم اخلاق   ۱۴۴

ارزش‏گذارى افعال  ۱۴۵

ارزش گذارى ملكات            ۱۴۷

قلمرو علم اخلاق    ۱۴۸

اهميت علم اخلاق   ۱۵۰

هدف و فايده علم اخلاق        ۱۵۴

نياز به مربى         ۱۵۷

اهميت‏بحثهاى اخلاقى          ۱۶۰

اشاره      ۱۶۰

اقوام روزگار به اخلاق زنده‏اند            ۱۶۰

اهميت اخلاق در روايات اسلامى         ۱۶۸

رابطه اخلاق و آزادي          ۱۷۰

مفهوم اخلاق         ۱۷۵

مفهوم آزادي         ۱۸۵

دلايل ضرورت آزادي          ۱۹۳

آزادي، چونان روش و ارزش ۱۹۹

موانع و محدوديت‌ها            ۲۰۴

خاتمه: جمع‌بندي و نتيجه‌گيري           ۲۰۹

معرفت    ۲۱۸

ماهيت معرفت       ۲۱۹

كسب معلومات و مهارتها :    ۲۲۱

جريان متغير :       ۲۲۲

معرفت و امر خارجي :        ۲۲۳

ايجاد عكس العمل مشروط :   ۲۲۷

معرفت و تفكر :     ۲۲۸

انواع معرفت :      ۲۳۰

معرفت مستقيم :     ۲۳۰

معرفت غير مستقيم :           ۲۳۲

معرفت حسي :      ۲۳۲

معرفت عقلاني :    ۲۳۳

منابع معرفت :       ۲۳۵

اخلاق و جوانان :   ۲۳۷

زندگينامه افلاطون  ۲۴۸

معرفت از ديدگاه افلاطون :   ۲۵۰

ديوئي     ۲۵۵

زندگينامه ديوئي     ۲۵۵

معرفت از ديدگاه ديوئي :      ۲۵۷

پياژه       ۲۶۱

زندگينامه پياژه      ۲۶۱

آراء تربيتي پياژه :  ۲۶۵

معرفت از ديدگاه پياژه :        ۲۶۷

مراحل رشد شناختي :          ۲۶۷

مرحله پيش عملياتي (از دو تا هفت سالگي):       ۲۶۹

مرحله عمليات محسوس (از هفت تا يازده سالگي) :           ۲۷۱

مرحله عمليات صوري (از يازده تا پانزده سالگي ) :          ۲۷۲

رشد و يادگيري :    ۲۷۵

يادگيري  :           ۲۷۸

مفهوم لغوي واژه اخلاق       ۲۸۰

تعريف علم اخلاق   ۲۸۱

تعاون و همكاري    ۲۸۳

شور و مشورت در كارهاي جمعي       ۲۸۵

مشاوره و مبارزه با استبداد راي          ۲۸۷

از بين رفتن روحيه عزلت و انزواطلبي ۲۸۸

ايجاد و تقويت روحيه خدمت به ديگران            ۲۸۹

ايثار و ايثارگري    ۲۹۱

عفو و خطاپوشي    ۲۹۳

رعايت قانون        ۲۹۸

واقع بيني و جلوه اي از توقعات بيجا    ۳۰۰

تقويت روابط عاطفي سالم     ۳۰۱

مجالست و دوستي در اخلاق اسلامي    ۳۰۲

خوشرويي            ۳۰۶

خوشگويي           ۳۰۷

ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ق.م)      ۳۱۲

فلسفه اخلاق در قرون وسطی ۳۱۵

فلسفه جدید           ۳۱۶

رنسانس ( قرن ۱۴-۱۶ )      ۳۱۶

فلسفه اخلاق در قرن ۱۷ و ۱۸           ۳۱۷

فلاسفه عقل گرا     ۳۱۸

رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰)  ۳۱۸

نیکلاس مالبرانش (۱۶۳۸-۱۷۱۵)       ۳۱۹

جمع بندی            ۳۲۰

فلسفه اخلاق در انگلیس        ۳۲۰

تامس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹)   ۳۲۰

جان لاک (۱۶۳۲-۱۷۰۴)     ۳۲۱

فلاسفه آلمان (قرن ۱۸-۱۹)   ۳۲۳

ایمانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴)           ۳۲۳

فلسفه اخلاق در فرانسه ( قرن ۱۸ و نیمه قرن ۱۹ )          ۳۲۴

ژان ژاک روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸)        ۳۲۴

رالف والدُاِمرسون (۱۸۰۳-۱۸۸۲)      ۳۲۵

چارلز ساندرس پیرس(۱۸۳۹-۱۹۱۴)   ۳۲۶

کلیت قوانین اخلاقی            ۳۲۸

علامه طباطبایی     ۳۳۱

نظریه مختار         ۳۳۳

پس قواعد کلی اخلا قی :       ۳۳۵

« خوف و رجاء »  ۳۳۷

« معني خوف از خداوند »    ۳۳۹

« مقام رجاء در برابر خوف »            ۳۴۲

« حد رجاء »        ۳۴۳

« فرق بين رجاء و غرور »  ۳۴۵

« چه چيزها بايد مبناي ترس از خدا باشد »        ۳۴۸

مفهوم‌ فقه‌ و تفقه    ۳۸۳

  1. مفهوم‌ اخلاق‌ ۳۹۲

هدف‌ علم‌ اخلاق.۲  ۳۹۴

  1. رویکرد مثبت‌ ۴۰۶

موضوع‌ علم‌ فقه‌ و اخلاق.۱٫ ۴۱۲

  1. متد مباحث‌ فقهی‌ و اخلاقی ۴۱۸
  2. نیت‌ و انگیزه‌ در فقه‌ و اخلاق ۴۲۳
  3. اخلاق ارسطوئي ۴۳۶

اخلاق اسلامي       ۴۳۸

–  چهل حديث       ۴۴۹

– اخلاق حسنه       ۴۴۹

 

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : 3 سپتامبر 2017 به اشتراک بگذارید :