ارس فایل » پایان نامه اداره مالی مخابرات دکتر حسابی
در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 119 حجم فایل (مگابایت) : 0.03 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه اداره مالی مخابرات دکتر حسابی</span>

پایان نامه اداره مالی مخابرات دکتر حسابی

 

 اداره مالی مخابرات دکتر حسابی

 

پس از واگذاري امتياز خط تلفن به مشترك ابتدا دائري تلفن به واحد آبونما ارسال مي‌گردد تا اين واحد مشخصات دائري از قبيل نام ، نام خانوادگي ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاريخ دائري را به مركز كامپيوتر اعلام يا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال مي‌گردد ،  كنتر برداري قبوض در ابتداي هر سيكل دو ماهه انجام و به مركز كامپيوتر ارسال مي‌كردد تا با توجه به كنتر قبلي كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال مي‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتي به اداره پست جهت توضيع ارسال  گردد.قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعويض به اداره پست جهت توضيع تحويل پاسخگويان آبونمان داده مي‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركين مقرض به كاركرد و هزينة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالي از قبيل اشتباه پانچيست در پانچ اطلاعات كنتور و غيره بود رفع و اصلاح نمايند .پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طي قبوض صادره توسط مشتركين به بانك ، هر روزه وصوليهاي قبوض تحويل كاركنان حسابدار اين واحد مي‌گردد تا با حسابرسي‌هاي خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپيوتر دسته بندي و ارسال نمايند . مشتركيني  كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام ننمايند توسط مركز كامپيوتر ليستي تهيه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌هاي بدهكار داده مي‌شود كه اين واحد پس از بررسي تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال مي‌دارد و پس از مراجعه مشتركين بدهكار جهت پرداخت بدهيها پس از وصول بدهي نسبت به وصل مجدد تلفن‌هاي مذكور اقدام مي‌نمايند .

با توجه به رشد سريع شهر و شهرك‌هاي همجوار و افزايش سرسام آور جمعيت در اين شهر ييلاقي نزديك تهران ، طالب ارائه خدمات بيشتر و تأمين نيازمنديهاي شهر بود فلذا جهت تأمين و ارائه خدمات مي‌بايستي فعاليت‌ها سرعت بيشتري به خود مي‌گرفت و بدون وقفه ادامه مي‌يافت ولي باز پاسخگوي نيازمنديهاي شهرستان نبود لذا مسئولين مربوطه شهر را به آن داشت تا فكر اساسي جهت رفع اين مشكل بنمايند كه با نظر موافق مقام محترم رياست جمهوري و دستور رسيدگي ايشان به سازمان امور استخدامي‌كشور مقرر گرديد كه با همكاري و هماهنگي سازمانها و وزارت خانه‌هاي مربوطه ، چارت سازماني اين نهادها در شهرستان كرج مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد و در ساختار سازماني آنها تغييراتي داده شود كه در اين راستا تعدادي از ادارات به اداره كل ارتقاء پيدا نمودند ولي بعضي از سازمانها به علت مخالفت‌هاي درون سازماني از تغير در ساختار سازمان و تشكيلات ادارات خود در شهرستان كرج امتناء‌ نموده و يا اينكه به اداره‌ آنها بصورت معاونت اداره كل تن دادند كه مخابرات شهرستان كرج نيز از آن نمونه است .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول            ۱

اداره مالي اداري    ۱

امور متقاضيان و امور مشتركين         ۲

واحد آبونمان         ۱۰

فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان : ۱۴

فصل دوم ۱۷

تشكيلات و روابط سازماني   ۱۷

چارت سازماني      ۱۸

فصل سوم            ۲۵

معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – مخابرات دكتر حسابي       ۲۵

برنامه ريزي         ۳۴

قوانين عمومي‌مديريت         ۳۷

مسائل پرسنلي       ۳۹

شماره گذاري و اجراي پروژه ۴۴

خريد و تداركات     ۴۷

سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت    ۵۰

فصل چهارم          ۵۶

اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري        ۵۶

شبكه كابل و هوايي ۵۷

بخش اطلاعات ۱۱۸           ۷۶

واحد تعمير و نگهداري تلفن‌هاي همگاني           ۸۲

واحد واگذاري خطوط شهري ۸۳

اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور   ۹۲

واحد تلفن راه دور و بين‌المللي            ۹۴

واحد تلفن بين‌الملل  ۹۹

اطاق دستگاه كارير ۱۰۵

مؤخره و نتيجه گيري :        ۱۰۸

منابع و ماخذ :       ۱۱۸

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :