ارس فایل » پایان نامه اصول سرپرستی
علت هر شکستی، عمل کردن بدون فکر است. (الکس‌مکنزی)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه مقطع : کارشناسی ارشد تعداد صفحات : 192 حجم فایل (مگابایت) : 0.7 فرمت فایل : ورد فایل های موجود : word نرم افزارهای مورد نیاز : microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه اصول سرپرستی</span>

پایان نامه اصول سرپرستی

 

اصول سرپرستی

 

گر چه مديريت به مفهوم كلي آن سابقه‌اي به قدمت زندگي انسان و حتي بيشتر از آن را دارد، اما آنچه كه به نام دانش مديريت براي مديريت سازمانها و مؤسسات، به خصوص مؤسسات انتفاعي تكامل پيدا كرده است، مربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاً قرن بيستم است. تا قبل از قرن بيستم سازمانها در مقياسي كوچك و با استفاده از روشهاي ساده اداره مي‌شدند و هنوز پيچيدگي امروز خود را پيدا نكرده بودند، در حالي كه امروز مديريت‌ها با مسايل گوناگوني همچون جمعيت فزاينده ، ركود، آگاهي اجتماعي، كمبود منابع ـ به خصوص منابع انرژي، تورم، تأمين رفاه، رقابت و نظاير آن روبرو هستند. رعايت همة اين مسايل ، همراه با بزرگ شدن نسبي سازمانها و پيشرفت تكنولوژي و استفاده از علوم رياضي، اقتصاد و كامپيوتر پيچيدگي مديريت را بيشتر كرده است.پيشرفت مديريت تا انقلاب صنعتي ، هماهنگ و محسوس نبود. در سال ۱۷۷۶، آدام اسميت با اطلاعاتي كه از كارخانة سنجاق‌سازي به دست آورده بود محسنات تقسيم كار را اعلام كرد كه خود گامي در جهت سازماندهي و ميريت بود. البته قبل از آدام اسميت نيز در زمينة مديريت، در برخي كشورها روشهايي آزمايش شده بود مثل روشي كه در «كارخانة كشتي‌سازي» و نيز در ايتاليا در قرن پانزدهم به كار گرفته شد يعني روش «خط زنجير» كه در آن قطعات براي ساختن كشتي، با نظم پشت سر هم قرار مي‌گرفتند.در سال ۱۸۳۲چارلز بابيج (۱۸۷۱ـ۱۷۹۲) رياضي‌دان انگليسي و سازندة ماشين حساب مقاله‌اي به نام «دربارة اقتصاد ماشينها و كارخانه‌ها»در زمينة توليد نوشت. بابيج در اين مقاله براي اولين بار موضوع اختلاف در مهارت و نقش آن در تعيين مقدار دستمزد و نيز مفاهيمي از مهندسي صنعتي را به بحث گذاشت. به اعتقاد چارلز بيرد نوشته‌هاي بابيج مبناي كارها و مطالعات تيلور براي تدوين مديريت علمي قرار گرفت.

براي اينكه رهبري اثربخشي را ارائه دهيم، لازم است بعضي ويژگيهاي شخصيتي را دارا باشيم و همراه با آن، رفتار و اعمال ما درست باشد و از مهارتهاي خاصي نيز برخوردار باشيم. با نگاهي دقيق به مجموعة صفات و رفتارهاي رهبري و مديريت اثربخش، قادر خواهيم بود، رابطة بين صفات و رفتارها را مورد بررسي قرار دهيم. براي مثال، رهبري كه به خود اعتماد دارد و ضمناً با جرأت است، معمولاً در شرايط سخت و دشوار، ثبات رفتاري بيشتري از خود نشان مي‌دهد.

صلاحيت فني: آگاهي از امور بازرگاني و به عبارت ديگر، آگاهي نسبت به فعاليتهايي نظير خريد و فروش كالا، ساخت كالا يا ارائة خدمات در جهت كسب سود، يكي از مهارتهاي مهم رهبري است. رهبر اثربخش بايد صلاحيت فني در زمينه‌هاي مربوط به شغل و حرفة خود را داشته باشد. اهميت اين نوع صلاحيت، هنگامي شاخصتر مي‌شود كه فرد، رهبري گروهي از افراد متخصص را به عهده داشته باشد. اگر رهبر يك گروه شغلي نسبت به كار افراد تحت نظارت خود آگاهي و دانش كافي نداشته باشد، قادر به ايجاد تفاهم با آنان نخواهد بود. اين نوع دانش و آگاهي بايد به ميزاني باشد كه اعضاي گروه، براي دانش و صلاحيت فني وي، به عنوان رهبر گروه خود، ارزش قائل باشند. در مواردي كه دانش و صلاحيت فني رهبر در حد زيادي نيست، حداقل بايد تا آن ميزان از آگاهي فني برخوردار باشد كه اعضاي گروه نتوانند او را به اشتباه بيندازند و اطلاعات نادرستي را در اختيار او قرار دهند. يكي از الزامات رهبري و مديريت اثربخش براي افرادي كه در سطوح عالي مديريت به فعاليت مشغول هستند، آگاهي كامل آنان از امور بازرگاني است. وقتي يك فرد را براي تصدي رياست سازماني انتخاب مي‌كنند كه به دلايلي بهره‌وري آن سقوط كرده است، معمولاً از او خواسته مي‌شود كه از دانش و آگاهي خود در زمينة امور بازرگاني و نيز از توانايي خويش در زمينة رهبري و مديريت بهره گيرد و موجباتي را فراهم آورد تا بهره‌وري سازمان افزايش يابد و به سطح بهينه برسد.

 

فهرست مطالب

 

اصول سرپرستي    ۱

مقدمه     ۱

فصل اول            ۳

خلاصة تاريخي     ۳

مقدمه     ۳

مكتب كلاسيك       ۱۰

انگيزة نگارش مديريت علمي ۱۳

اصول مديريت علمي           ۱۴

فصل دوم ۱۶

تعاريف و وظايف مديريت    ۱۶

تعريف مديريت      ۱۶

عناصر مديريت ـ وظايف مديريت       ۲۲

۲ـ سازماندهي              Organizing 22

مرجع كنترل دروني:           ۲۷

فصل سوم            ۲۹

رفتار و مهارتهاي رهبران اثربخش      ۲۹

حفظ ميزانها يا معيارهاي بالا :            ۳۳

استواري در شرايط سخت :   ۳۴

جبران سريع شكستها :         ۳۵

حمايت و پشتيباني :            ۳۶

تقسيم قدرت :        ۳۷

سبكهاي سه‌گانة رهبري        ۳۸

فصل چهارم          ۳۹

روابط متقابل        ۳۹

رابطة متقابل اولين قانون ايجاد رايطه   ۴۰

روابط متقابل متقاطع           ۴۰

دومين قانون ايجاد رابطه      ۴۴

فصل پنجم            ۴۷

تحليل رفتار متقابل چيست؟    ۴۷

فصل ششم            ۵۱

تحليل رفتار متقابل در مراكز آموزشي و سازمانها ۵۱

تفاوتهاي بين كاربرد درماني و كاربرد آموزشي – سازماني  ۵۲

فصل هفتم            ۵۷

شيوه‌هاي نفوذ بر ديگران      ۵۷

هدايت كردن با ارائة نمونه :  ۵۷

جرأت داشتن:        ۵۸

خودمقبول‌سازي:    ۵۹

منطقي بودن:        ۶۰

جبران:    ۶۱

محبوب بودن براي مقامات بالاتر:       ۶۱

كم‌توجهي:            ۶۳

شوخي كردن و دست انداختن:            ۶۴

مسحور كردن و ظاهر آراسته:            ۶۵

فصل هشتم           ۶۶

مقياسها و فهرستهاي رفتاري  ۶۶

مقياسهاي رتبه‌بندي با تأكيد بر ابعاد رفتاري :      ۷۲

فصل نهم ۸۳

سازماندهي زمان    ۸۳

فصل دهم ۸۷

شيوه‌هاي استفاده از نتايج ارزيابي عملكرد          ۸۷

اطلاعات مربوط به ارزيابي عملكرد را از چه منابعي به دست آوريم؟ ۱۰۰

فصل یازدهم         ۱۰۱

پيشنهادات عملي براي بهبود محيط كار ۱۰۱

جابه‌جايي مواد       ۱۰۱

دسترسي به مواد و ابزار      ۱۰۳

دسترسي به مواد، ابزار و وسايل كار    ۱۰۴

كنترل حركتها در هنگام كار   ۱۰۴

وضع اندامي (ايستادن و نشستن)         ۱۰۶

صفحات نمايش اطلاعات      ۱۰۸

فصل دوازدهم       ۱۱۳

نظرية چند عاملي بهره‌وري در سازمان ۱۱۳

اصل اول ۱۲۴

اصل دوم ۱۲۵

اصل سوم            ۱۳۰

فصل سیزدهم        ۱۳۶

شيوه‌هاي افزايش بهره‌وري    ۱۳۶

رضايت مصرف كننده (۳۰۰ امتياز) :  ۱۳۷

كيفيت كالاها و خدمات(۱۵۰امتياز) :    ۱۳۸

معيارهاي مربوط به ارزيابي كيفيت نحوة بكارگيري نيروي انساني در سازمان(۱۵۰امتياز)           ۱۴۰

الف ـ مديريت منابع انساني(۲۰امتياز):  ۱۴۰

ب درگير ساختن كاركنان در كار (۴۰ امتياز) :-   ۱۴۲

ج- كيفيت دوره‌هاي آموزشي :            ۱۴۳

د- اندازه‌گيري نحوة تشويق و ارزيابي عملكرد كاركنان (۲۵ امتياز):  ۱۴۵

هـ ـ سلامت و روحية كاركنان (۲۵ امتياز):        ۱۴۶

فصل چهاردهم       ۱۵۱

شيوه‌هاي طراحي شغل         ۱۵۱

ساعات كار متغير   ۱۵۷

چهار شرط ارائه شده توسط اشتاينر      ۱۵۹

فصل پانزدهم :      ۱۶۱

روش قرارداد بستن :           ۱۶۱

شركت خدمات طراحي و چاپ آيدين     ۱۶۳

مقياس خود سنجي «ارتباط اثربخش در سازمان»  ۱۷۶

مقياس سنجش مديران در زمينةمدل نظامدار انتخاب و بكارگيري اثربخش نيروي انساني سازمان (مناباناس)    ۱۸۱

روش نمره‌گذاري    ۱۸۵

پرسشنامه خاص ارزيابي سبك رهبري شما در سازمان       ۱۸۶

روش نمره‌گذاري    ۱۸۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : تاريخ : ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :