ارس فایل » پایان نامه انواع موتورهای الكتريكی و كاربرد آنها
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری

قیمت فایل : 5900 تومان

نوع فایل : پایان نامه تعداد صفحات : 45 حجم فایل (مگابایت) : 0.02 فرمت فایل : ورد نرم افزارهای مورد نیاز : Microsoft office
<span itemprop="name">پایان نامه انواع موتورهای الكتريكی و كاربرد آنها</span>

پایان نامه انواع موتورهای الكتريكی و كاربرد آنها

 

انواع موتورهاي متناوب :

 

چون مقدار زيادي از قدرت الكتريكي توليد شده بصورت متناوب ميباشد ، بيشتر موتورها طوري طرح شده اند كه با جريان متناوب كار كنند . اين موتورها در بيشتر موارد ميتوانند دو برابر موتورهاي جريان مستقيم كاركنن و زحمت آنها در موقع كاركردن كمتر است ، چون در موتورهاي جريان مستقيم هميشه اشكالاتي در كموتاسيون آنها ايجاد ميشود كه مستلزم عوض كردن ذغالها يا زغال گيرها و يا تراشيدن كلكتور است . بعضي موتورهاي جريان متناوب با موتورهاي جريان مستقيم كاملا فرق دارند ، بطوريكه حتي در آنها از رينگ هاي لغزنده هم استفاده نميشود و براي مدت طولاني بدون ايجاد درد سر كار ميكنند .

موتورهاي جريان متناوب ، عملا براي كارهايي كه احتياج به سرعت ثابت دارند ، مناسب هستند . چون سرعت آنها به فركانس جريان متناوب اعمال شده به سر هاي موتور ، بستگي دارد . اما بعضي از آنها طوري طرح شده اند كه در حدود معين ، داراي سرعت متغير باشد .

موتورهاي جريان متناوب ميتوانند طوري طرح شوند كه با منبع جريان متناوب يك فاز يا چند فاز كار كنند . ولي چه موتور يك فاز باشد و يا چند فاز ، روي اصول يكساني كار ميكنند ، اصول مزبور عبارتست از اين كه جريان متناوب اعمال شده به موتور يك ميدان مغناطيسي گرداني توليد ميكند و اين ميدان باعث ميشود كه روتور بگردد .

موتورهاي جريان متناوب عموما به دو نوع تقسيم بندي مي شوند :

۱-         موتورهاي سنگرون

۲-         موتورهاي القايي .

موتور سنكرون در واقع يك آلترناتور است كه بعنوان موتور كار ميكند و در آن جريان متناوب به استاتور و جريان مستقيم به روتور اعمال ميشود موتورهايي القايي شبيه به موتورهاي سنگرون هستند با اين تفاوت كه در آنها روتور به و منبع قدرت وصل ميشود .

از دو نوع موتورهاي جريان متناوب ذكر شده ، موتورهاي القائي به مراتب خيلي بيشتر از موتورهاي سنكرون مورد استفاده قرار ميگيرند .

 

ميدان گردان :

 

همانطور كه گفته شد ميدان گرداني كه از اعمال جريان متناوب به موتور ، توليد ميگردد باعث گردش روتور ميشود . اما قبل از اينكه ياد بگيريد چگونه يك ميدان گردان باعث حركت روتور ميشود ، بايد اول درك كنيد كه چگونه يك ميدان گردان باعث حركت روتور ميشود ، بايد اول درك كنيد كه چگونه ميتوان ميدان مغناطيسي  گردان توليد كرد . دياگرام زير، يك استارتور سه فازه را نشان ميدهد كه جريان متناوب سه فاز آن اعمال شده است ، همانطور كه نشان داده است ، سهم پيچها بصورت دلتا به يكديگر اتصال دارند و كلاف هر يك از سيم پيچها بصورت دلتا به يكديگر اتصال دارند و دو كلاف هر يك از سيم پيچها در يك جهت سيم پيچي شده است .

در هر لحظه ، ميدان مغناطيسي توليد شده بوسيله هر يك از سيم پيچها بستگي دارد به جرياني كه از آن ميگذرد . اگر جريان صفر باشد ،ميدان مغناطيسي هم صفر خواهد بود اگر جريان ماكزيمم باشد ، ميدان مغناطيسي هم ماكزيمم خواهدبود و چون جريان فازها ۱۲۰ درجه با هم اختلاف فاز دارند ، ميدان هاي مغناطيسي توليد شده هم ۱۲۰ درجه با هم اختلاف فاز خواهند داشت . حال سه ميدان مغناطيسي مزبور كه در هر لحظه وجود دارند ، با هم تركيب ميشوند و يك ميدان منتجه توليد ميكنند كه روي روتور عمل ميكند . در آينده خواهيد ديد كه هر لحظه ميدان هاي مغناطيسي تركيب ميشوند ، ميدان مغناطيسي منتجه پيوسته در حال حركت است و بعد از هر سيكل كامل جريان متناوب ، ميدان مغناطيسي مزبور هم با اندازه ۳۶۰ درجه يا يك دور دوران ميكنند.

دياگرام زير ، شكل موج جريانهاي اعمال شده به استاتور سه فازه مزبور را نشان ميدهد . اين شكل موج ها ۱۲۰ درجه با هم اختلاف فاز دارند . شكل موجهاي مزبور ميتوانند نشان دهنده سه ميدان مغناطيسي باشد كه بوسيله هر يك از سيم پيچ توليد ميشود . به شكل موجها وابسته شده است كه مشابه فاز مربوطه ميباشد با استفاده از شكل موجها ، ميتوانيم در هر ۶/۱ دور ( معادل ۶۰ درجه ) ميدانهاي مغناطيسي توليد شده را با هم تركيب كنيم تا جهت ميدان مغناطيسي منتجه پيدا شود. در نقطه ۱ ( شكل موج C مثبت وشكل B منفي است .به عبارت ديگر جريانهاي گذرنده از سيم پيچ هاي فاز C,B غير هم جهت هستند و بنابراين جهت ميدانهاي مغناطيسي ناشي از C,B هم غير هم جهت هستند . در بالاي نقطه ۱ جهت ميدان بطرز ساده اي نشان داده شده است . توجه داشته باشيد كه B1 قطب شمال و B قطب جنوب است همين ترتيب C قطب شمال و C1 قطب جنوب است . چون درنقطه۱ هيچ جرياني از سيم پيچ فاز نميگذرد ، ميدان مغناطيسي آن صفر است .

نقطه ۲يعني ۶۰ درجه بعد ، شكل موج جريانهاي فازهاي B,A مساوي و مخالف يكديگر و شكل موج C صفر است و بنابراين ميدان مغناطيسي منتجه باندازه۶۰ درجه ديگر گرديده است . درنقطه ۳ ، شكل موج B صفر است و ميدان مغناطيسي منتجه با اندازه ۶۰ درجه ديگر ميگرد و به همين ترتيب از نقطه ۱تا نقطه ۷ ( مشابه يك جريان متناوب ۹ ميدان مغناطيسي منتجه باندازه يك دور كامل ميگردد .

در نتيجه اعمال جريان متناوب سه فاز سه سيم پيچي كه بطور قرينه در اطراف اسناتور جاي گرفته باشند باعث ايجاد يك ميدان مغناطيسي گردان ميشود كه اين ميدان باعث دوران روتور ميشود .

 

موتور سنكرون :

 

علت اينكه به اين نوع موتورهاي سنكرون ميگويند اين است كه روتور آن  با ميدان مغناطيسي گردان توليد شده در استاتور همگام است . ساختمان اين موتورها اساس شبيه به آلترناتور قطب برجسته است . ميدانيد كه اعمال جريان سه فاز به استاتور يك ميدان مغناطيسي گردان در اطراف روتور توليد ميكند . اما چون روتوربه يك منبع جريان مستقيم وصل است مانند يك آهنرباي ميله اي عمل خواهد كرد . از قبل ميدانيد كه اگر يك آهنرباي ميله اي بطور معلق در يك ميدان مغناطيسي قرار بگيرد، آنقدر دوران خواهد كرد تا در امتداد آن قرار بگيرد . به همين ترتيب روتور سنكرون مانند يك آهنرباي ميله اي عمل كرده و در امتداد ميدان مغناطيسي توليد شده در استاتور قرار خواهد گرفت . در اين حالت اگر ميدان مغناطيسي دوران كند ، روتور هم همراه آن دوران خواهد كرد . اگر ميدان مغناطيسي گردان قوي باشد ، يك نيروي گردنده قوي بر روتور وارد شده و در نتيجه روتور قادر خواهد بود كه موقع گرديدن يك باري را بگرداند

سرعت گردش ميدان مغناطيسي به فركانس جريان سه فاز اعمال شده به استاتور ، بستگي دارد و چون فركانس جريان ثابت است ، موتورهاي سنكرون، عملاً موتورهايي  با يك سرعت معني هستند. در نتيجه براي مواردي مورد استفاده قرار ميگيرند كه از حالت بي باري تا حالتي كه بار موتور ماكزيمم است سرعت ثابتي مورد نياز باشد .

يكي از عيب هاي موتور سنكرون اين است كه نميتواند از حالت سكون ( ايست ) خود با اعمال جريان متناوب سه فاز شروع بكار كند چون متناوب اعمال شده به استاتور ، يك ميدان گرداني با سرعت زياد توليد ميكند.

اين ميدان گردان قطب هاي روتور آنقدر سريع  عقب ميزند كه موتور فرصت پيدا نخواهد كرد كه راه اندازي شود ابتدا در يك جهت دفع ميشود و لحظه اي بعد در جهت ديگر .

به عبارت ديگر ، موتور سنكرون ، درحالت اصلي خود ، درموقع شروع بكار بكردن هيچ كوپلي نخواهد داشت و بنابراين هميشه بوسيله يك موتور القايي كوچك و يا بوسيله سيم پيچ هائيكه معادل تركيب فوق باشد ، راه اندازي ميشود سپس وقتي سرعت موتور به سرعتي نزديك به سرعت سنكرون رسيد به يك منبع جريان مستقيم وصل ميشود . روتور با ميدان گردان به گردش  ادامه ميدهد .

 

فهرست مطالب

 

انواع موتورهاي متناوب.۱

ميدان گردان.                    ۲

موتور سنكرون.                ۵

موتور القايي.                    ۸

موتورهاي القايي دو فازه.۱۱

موتور يك فاز.                   ۱۴

موتورهاي القايي با قطب هاي شكاف دار           ۱۸

موتور سنكرون.                ۲۱

موتورهاي القايي.   ۲۳

دستگاههاي الكترومكانيكي.۲۵

مدارهاي ريله.                   ۲۶

كليدهاي قدرت.      ۲۹

ترانسفورماتور.                 ۳۱

پست هاي فشار قوي.           ۳۱

انواع پست ها.                   ۳۲

اجزاء تشكيل دهنده پستها.۳۶

ترانسفورماتورهاي قدرت.۳۷

دستگاههاي حفاظت كنترل ترانسفورماتورها۳۸

رله بوخهلتس.                   ۳۹

قیمت فایل : 5900 تومان

دسته بندی : , تاريخ : ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :